Merkez Bankası Faizleri ve Faiz Politikası: Güncellenmiş Not

TCMB’nin Faizleri
Bir hafta vadeli repo işlemlerine uygulanan faiz (politika faizi): TCMB, 1 hafta vade ile repo ihalesi açıyor, bankalar ellerindeki tahvil ve bonoları TCMB’ye verip karşılığında para alıyorlar ve vade sonunda parayı iade edip kâğıtlarını geri alıyorlar. TCMB bu araçla banka ve finans kurumlarının piyasada uyguladığı faiz oranlarını, bankalardan alınan kredilerin miktarını, hisse senedi ve döviz gibi varlıkların fiyatlarını etkileyebiliyor. Bu işlemde faiz oranı bugün itibariyle yıllık % 8,00 olarak uygulanıyor. Merkez Bankası geçen hafta bu ihaleleri iptal etti.

Gecelik işlemlerde uygulanan faizler:  TCMB’nin, gecelik olarak borç almak ya da gecelik olarak borç vermek isteyen bankalara uyguladığı faize bu ad veriliyor. TCMB, bu yolla ikincil piyasada oluşan kısa vadeli faiz oranlarını, döviz kurlarını ve kredilerin büyüme hızını etkileyebiliyor. TCMB’nin gecelik borç almada uyguladığı faiz oranı bugün için yıllık % 7,25, gecelik borç vermede uyguladığı faiz oranı yıllık yüzde 8,50.  

Geç likidite penceresi faizi: Hesaplarını kapatmak ya da ellerinde bulunan parayı borç vermek için son ana kadar bekleyen bankalara uygulanan faiz oranlarına verilen addır. Bu uygulamada saat 16.00 ile 17.00 arasında TCMB’ye gecelik borç vermek isteyenlere yıllık % 0, gecelik olarak TCMB’den borç almak isteyenlere yıllık % 10,00 faiz uygulanıyor. Bu uygulamaya konu olan bankalar eskiden sıkıntılı banka olarak kabul edilirdi.

Reeskont kredisi ve avans faizi: Vadesi henüz gelmemiş olan alacak senetlerinin kabulü karşılığında verilen kredilere reeskont kredisi deniyor. Bankalar kredi açarken şirketlerden bu krediye karşılık alacak senetleri alıyorlarsa bunları genellikle iskonto ederek alırlar. Daha sonra likidite ihtiyacı duyan banka bu senedi TCMB’ye yeniden iskonto edilerek krediye dönüştürülmek üzere verir. TCMB uygulamada vadesine en çok üç ay kalmış olan senetleri reeskonta kabul ediyor ve bu yolla açacağı kredilere yüzde 8,75 faiz uyguluyor. Avans uygulamasında bankalar Devlet Tahviline dayalı borç senedi düzenleyerek TCMB’ye veriyor ve karşılığında kredi alıyor. TCMB, bu şekilde avans olarak açtığı krediler için de yüzde 9,75 faiz uyguluyor.

İhracat reeskont kredisi faizi: İhracatçılara uygun maliyetli kredi sağlamak amacıyla TCMB’nin Türk Eximbank’a ve diğer bankalara tanıdığı limit dahilinde kullandırılan kredilere ihracat reeskont kredisi, bu krediye uygulanan faize de reeskont faizi deniyor. TCMB bu kredileri açtığı Türk Eximbank ve bankalardan tahsil etmekte, kredi kullanan şirketler ise ödeme açısından Türk Eximbank ve bankalara muhatap olmaktadır.   

Faiz koridoru: TCMB’nin Gecelik Borç Alma Faizi (% 7,25) ile Gecelik Borç Verme Faizi (% 8,50) arasındaki açıklığa Faiz Koridoru deniyor.

Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti: Merkez Bankasının bankaları fonlamada kullandığı iki temel araç; gecelik fonlama (gecelik borç verme) ile haftalık fonlamadır (haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme.) Bu iki araçla yapılan fonlamanın miktarlara göre ağırlıklandırılmasından bulunan faiz ortalamasına da Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti deniyor. Aslında Merkez Bankası’nın piyasayı fonlamakta kullandığı gerçek faiz budur. Bu maliyet ya da faiz 2016 yılında ortalama olarak yüzde 8,37 idi.

Faiz Politikası
Faiz politikası, merkez bankalarının bankalara uyguladıkları faizlerde yaptıkları düzenlemeler yoluyla piyasa faizlerini, dolayısıyla parasal işlemleri ve oradan hareketle piyasaları ve ekonomiyi etkilemeyi sağlayan bir politikadır. Para politikasının en etkin aracıdır. 

Yukarıda sayılanlardan (istisnai hallerde uygulanan geç likidite penceresi faizini bir yana bırakırsak) hepsinin derece derece ekonomi ve piyasalar üzerinde etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin TCMB’nin haftalık repo faizini yüzde 8,00’den 8,50’ye yükseltmesi ya da gecelik fonlama faizini (borç verme) yüzde 8,50’den 9,00’a yükseltmesi halinde bu fonlardan yararlanan bankaların ortalama maliyetleri yükseleceği için ister istemez kredi faizleri de yükselecek ve bu gelişme kredi kullanımında bir daralmaya yol açacaktır. Tam tersine eğer merkez bankası ekonomide genişlemeye yol açmak istiyorsa o zaman piyasaya daha fazla likidite sunmak amacıyla bu faizleri düşürme yoluna gidecektir. Benzer bir durum reeskont kredisi ve avans faizlerinde de geçerlidir. TCMB, bu faizleri düşürerek ekonomide genişlemeye, artırarak ekonomide daralmaya yol açabilir. İhracat reeskont kredisi faizi ise ihracatı artırma ve teşvik etmek amacını güttüğü için daha çok dış dengeyle ilgili sonuçlar verir. TCMB’nin bu faizi düşürmesi ihracatın daha fazla desteklenmesine yol açar.

TCMB’nin İzlediği Faiz Politikası
Bugüne kadarki uygulamalarına baktığımızda, TCMB’nin, faizleri düşürmek konusunda konvansiyonel politikaya uygun yani faizi doğrudan düşürmeye yönelik uygulama yaptığını görüyoruz. Eğer ekonomide bir daralma ortaya çıkmış ve enflasyonda da yukarı yönlü bir baskı yoksa o zaman TCMB, faiz politikasını, doğrudan faizlerini düşürerek uyguluyor. Buna karşılık sıra faiz artırmaya geldiğinde TCMB faiz politikasını doğrudan uygulamakta sıkıntı çekiyor ve çoğunlukla dolaylı şekilde kullanmayı tercih ediyor.

2017 yılının ilk 10 gününde USD/TL kuru 3,52’den 3,94’e kadar yükseldi. TCMB bu gidiş karşısında faiz politikasını doğudan uygulamaya koymak yerine döviz zorunlu karşılıklarını düşürmek ve bu yolla piyasaya döviz likiditesi bırakmak, TL likiditesini sıkıştırmak ve haftalık repo ihalelerini iptal etmek yolunu seçti. Bu yollarla bankaları yüzde 8 faizli haftalık borçlanmadan mahrum bırakarak yüzde 8,50 faizli gecelik borçlanmaya yöneltti. Bu adımlardan tam sonuç alamayınca bu kez TL likiditeyi daha da sıkıştırarak bankalara istisnai zamanlarda kullanılacak olan geç likidite penceresini kullanma yolunu önerdi. Böylece bankalar eskiden haftalık repo ihalesinden yüzde 8,00 ve gecelik borçlanma imkânından yüzde 8,50 faizle (2017 başlarında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 8,30 dolayındaydı) borçlanmak yerine yüzde 8,50 faizle gecelik borçlanmaya ve yüzde 10 faizle geç likidite penceresinden borçlanmaya yöneltmiş oldu. Bu durumda bir süre sonra bankaların TCMB’den fon kullanma ortalama maliyetleri yüzde 8,30’lardan yüzde 9,25’e doğru yükselmiş olacak. Hatta gecelik borç verme imkânını da sınırlama yolunda adım atmaya başladığı dikkate alınırsa yüzde 9,50 düzeyine yükselecek. Bu, eskiye göre bankaların TCMB’den kullandıkları imkânın (9,50 – 8,30 =) 1,20 puan daha pahalı hale gelmesi demek. Bu durumda bankalar bu maliyeti ister istemez kredi faizlerine yansıtacaklar.  

Benzer bir uygulama 2013 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında da yaşanmıştı. TCMB, faizlerde görünürde bir değişikliğe gitmese de parasal sıkılaştırma adı altında bir haftalık repo ihalesiyle sağladığı fonlamayı 10 milyar TL’den 6 milyar TL’ye düşürmüş, bu yolla haftalık repo ihalesiyle fon sağlayan bankaları gecelik fonlamayla likidite bulmaya yöneltmişti. Bu kararla Merkez Bankası’ndan fonlama sağlayan bankaların ortalama fonlama maliyeti yükselmişti. Böylece TCMB, faizleri doğrudan artırmasa da dolaylı olarak artırmıştı. Bu uygulamadan bir ay kadar sonra 28 Ocak 2014’de TCMB, politika faizini yüzde 4,50’den 10’a, gecelik borç verme faizini de yüzde 3,50’den yüzde 8’e artırmak zorunda kalmıştı.

Piyasada örtülü faiz artışı denilen bu tür dolaylı faiz artırımlarının siyaset açısından faizi artırmamış görünme gibi bir yararı olabilir. Ne var ki bu tür uygulamalar TCMB’nin faiz politikasını serbestçe kullanamadığı yani araç bağımsızlığına sahip olmadığı izlenimi doğuruyor ve piyasada daha büyük istikrarsızlıklar doğmasına yol açıyor. 

Hatada ısrar ederek doğruyu bulmak mümkün değildir. 

Yorumlar

 1. Hocam Merhaba, Değerli bilgileriniz için teşekkür ediyorum.
  Reel Sektör açısından Kurdaki artışdan dolayı kayıp mı , yoksa Merkez bankasının yapacağı faiz artışla beraber bankalrında ticari kredi faizlerindeki artış ların dan kaynaklanacak reel sektör kaybı mı
  bu ikis arasında bir hesaplama yapılıyor mu, hangisi reel sektör açısından daha kötü olur.

  teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Böyle bir araştırmaya rastlamadım. Ama tanıdığım bildiğim bütün şirket sahip ve yöneticilerine sorduğumda aldığım yanıt hep kurdaki artış bizi daha kötü etkiliyor şeklinde oldu. Bir tek kişi de faiz artışı daha kötü etkiler demedi.

   Sil
  2. Insanin tanidiklarinin sadece bankacilardan olusmasi ne aci bir durumdur.

   Sil
  3. Hocam 2013 te politika faizi 4,5 gecelik borç verme faizi 3,5 muydu? Nasıl olur da gecelik borç verme faiz orani politika faizinden az olur? Politika faiz oranı gecelik borç verme faiz oranından daha düşük olması gerekmez mi? Bunu anlamadım. Derin Saygilarimla;

   Sil
  4. Neyin kötü neyin iyi olduğu durduğunuz yere ve bakış açısına göre değişebilir. Mesela kurun yükselmesi, ham maddesi ve işçiliği büyük oranda yerli olan ürünler için aslında rekabet avantajı getiriyor denilebilir ve buradan kurun yükselmesi iyidir sonucu çıkarılabilir. Kanaatimce asıl sorun kurun yükselmesi değil de, dışa bağımlı üretim yapılması ya da kurun aniden yükselmesi ve düşmesi nedeniyle oluşan belirsizlik demek daha doğru olur. Düşük ya da yüksek faizle aldığımız kredileri doğrudan üretime yönelik yatırımlara kullanmadığımız sürece faiz, kur ve enflasyon gibi sonuçları tartışmaya devam ederiz.

   Sil
 2. hocam normal faiz artışını yapamaması , böyle sağdan soldan dolaşması sıkıntı çıkarır mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2013 sonunda aynı şeyi yapmış bir ay sonra faizi 5 puan birden artırmak zorunda kalmıştı.

   Sil
 3. Dış güçler lafını duyduğum herkesin ağzına kürekle vuruyorum

  YanıtlaSil
 4. Hocam Mehmet şimşek in big maç tweeti . TL nin dolar karşısında yüzde 45 daha az değerli olduğu tweeti. Dolar kurunun TL karşısında haddinden fazla olduğunu mu gösteriyor. Yoksa fiyatlar genel düzeyinin daha fazla yukarı gideceğini mı gösteriyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Big mac'e zam geldiğinde o fark kapanır, fiyatların güncellenmesi doğal olarak kurlardaki gibi anlık değil.

   Sil
  2. Big Mac hoş bir karşılaştırma ölçüsüdür ama fazla abartmamak lazım.

   Sil
  3. Yerli ve millî endeksimizi oluşturmamız gerekir. Benim önerim Lahmacun Endeksi (Lahmajoun Index). Neden mi? Çünkü ehonomi çoh eyi, çoh...

   Sil
  4. Hayır tam tersine tl'nin değerli olduğunu söylüyor çoğu kişi bunu yanlış anlıyor ve yorumluyor. Kısacası o endeks önümüzdeki dönem doların tl karşısında değer kazanacağını söylüyor.

   Hocam bugün bankalar 14 milyar tl %10 ile borçlanmış. Beklediğinizden fazla mı yoksa az mı oldu ilk gün için nasıl yorumluyorsunuz hocam?

   Saygılar.

   Sil
  5. Oldukça yüksek ve artacak gibi görünüyor.

   Sil
 5. Hocam bu faydalı yazı için teşekkürler. Benim çok garibime giden bir durumu size sormak istiyorum. Bundan 1 hafta evvel bir ev beğendik ve faizsiz, İslami bankacılık yaptığını söyleyen K.Türk bankasına başvurduk. Ev sahibi'nin 150 bin TL istediği evi K.Türk bankasının eksperi geldi ve değerlemesini 180 bin TL olarak yaptı. Ve bize de evi 180 bin TL üzerinden aylık taksitlerle satmış oldu. Şimdi hocam ben 100 bin TL 5 yıl vadeli konut kredilerine baktım, onlarında 5 yıl sonunda geri ödemesi 130 bin TL olarak gözüküyor. Kısacası ödenen ekstra miktarlar aynı. Benim anlamadığım buna nasıl faizsiz bankacılık diyebiliyorlar? Söylediklerine göre ev el değiştirdiği için hocalardan faiz olmaz şeklinde fetva almışlar. Hocam benim merak ettiğim ekonomi bilimi çerçevesinde değerlendirdiğimiz de ev el değiştirdiği için faiz olmaktan çıkar mı? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ferruh Atalay16 Ocak 2017 16:26

   Her şey Hayrettin Karaman isimli kişinin "bunların yaptıklarının ismi faiz değil" demesi ile başladı. Y bankasından alırsan faiz, ......'lerden alırsan faiz değil.

   Sil
  2. Eviniz hayırlı olsun, güle güle oturun.
   Hangi isim altında olursa olsun bankadan kullandınız para için fazladan 30.000 TL ödediniz. Bu da başkasının parasını kullanım bedeli = faiz.
   Benim merak ettiğim şu. Diyelim ki taksitleri bankaya gününde ödemek yerine aylık faize yatırıyorsunuz ve taksitleri sürekli geciktirerek ödüyorsunuz.
   Normal bankalar kalan anaparaya faiz uygulayarak ne kadar daha fazla ödemeniz gerektiğini size söyler ve talep ederler.
   Faizsiz kredi verdiğini söyleyen bankalar bu durumda ne yapıyorlar?

   Sil
  3. Islami bankacilik koskaca bir yalan, yapilan uc bes kelimeyi degistirip arka kapidan dolanip yine ayni yere cikmak.

   Sil
  4. Faizsiz bankacılık diye bir şey yoktur, yalnızca faizin adının değiştirilmesi söz konusudur.

   Sil
  5. Sayın mahfi bey, bildiğiniz konularda insanlara bilgi aktarıyorsunuz ancak bilmediğiniz konularda da yanlış yorumlar/çıkarımlar yapıyorsunuz. Belli ki katılım bankacılığı ile ilgili pek bilginiz yok bu sebepten dolayı da yanlış yorum yapıyorsunuz öğrenmek isterseniz bu konuda uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Katılım bankalarının mevduat toplama ve fon kullandırma sistemleri sizin bildiğiniz şekilde çalışmıyor o yüzden sisteme uzaktan bakarak faizin adının değiştirildiğini sanıyorsunuz. Faizin şeri olarak tanımı nettir, hiçkimse bunun adını değiştiremez, söz konusu budur diyeceğiniz kadar basit değildir.

   Sil
  6. Hocam kredi de evi banka satın almıyor ki? Buradaki sistemde evi banka satın alıyor, üzerine kâr payı ekleyip size geri satıyor. İslam'a göre böyle olunca haram olmuyormuş hocalardan fetva almışlar :)

   Sil

  7. Sayın Adsız 23:13
   Katılım bankalarının mevduat toplama ve fon kullandırma sistemi nasıl çalışıyor burada kısaca anlatır mısınız? Bizim bilmediğimiz bir şey varsa öğrenmiş oluruz. Bizi uzmana yollamayın madem bizim bilmediğimiz bir şey biliyorsunuz kısaca yazın buraya öğrenelim. Teşekkür ederim.

   Sil
  8. Faizsiz bankacılık sisteminde banka ile müşteri arasında sahte bir ortaklık ilişkisi baz alınıyor ve banka kredi verirken sermayesini ortaya koyan, mevduat alırken de emeğini ortaya koyan taraf oluyor. Ayrıca bu işlemin her defasında üretim ve ticaret için gerçekleştirildiği varsayılıyor ve bu işin sonunda üretim ve ticaretten elde edilen gelir kâr payı altında diğer ortağa ödeniyor. Böyle bir sistemin kusursuzca çalışması için bankanın toplamış olduğu bütün mevduatı ticaret ve üretime kanalize etmesi gerekir ki işin sonunda ortaya çıkan getiri bahsedildiği gibi kâr payı olsun. Şimdi birkaç soru ile bu bankaların faizsiz olup olmadığı sorgulayalım. 1) bu bankalar topladıkları bütün mevduatı tamamen üretime ve ticarete yatırıyorlar mı? bunun cevabı için bu tür bankaların bilançolarını inceleyebilirsiniz ki incelediğinizde bu bankaların varlıklarının kullanıldığı alanların hazine bonosu, tahvil, ticari krediler, bankalar arası piyasada kredi vs gibi sayılabilecek normal ticari bankaların varlıklarını kullandığı alanlardan farklı olmadığını göreceksiniz. 2) yine bu bankaların yükümlülükleri (bilançolarından görebileceğiniz gibi) üretim ve ticaret yapan bir şirketin yükümlülükleri gibi olması gerekirken neden normal bir ticari bankanın yükümlülüğünden farksızdır? 3) Ticarette kâr olabileceği gibi zarar durumu da söz konusu iken bu bankalar neden belirli bir kâr oranını garanti ederek mevduat toplamaktadır. 3) bu bankada kredi kullanan kişiler borcunu vadesinde ödemediği zaman bankanın bu kişilerden aldığı farka herhangi bir isim verilmesi onu gecikme faizi olmaktan çıkarıyor mu? 4) İslam hukukunda riba (tefeci faizi) olarak geçen ve borçlu kişinin zor durumundan yararlanarak onu önemli bir külfetin altına sokmanın yasaklandığı ve her zaman adaletli olunması gerektiği emredilirken bu bankaların mevduat toplarken ticari bankalardan daha düşük oranda kar payı (=faiz) vermesi veya borç verirken de daha yüksek bir ceza oranı uygulaması insanların "olsun biraz fazla oldu ama faize bulaşmadım en azından" zaafının kullanılarak dinin istismar edilmesinde nasıl bir adalet anlayışı vardır?
   Kimse kusura bakmasın Mahfi hocanın dediği gibi faizsiz bankacılık yoktur. Sadece faizin adının değiştirilmesi söz konusudur. Şahsi kanaatime göre de bu uygulama İran’da zinayı meşrulaştırmak için uydurulan ve bu sayede Allah’ın kandırılabileceğini ima eden muta nikahı uygulamasından farksızdır.

   Sil
  9. Kimse zorla katilim bankalarina yonlendirilmiyor. Katilim bankalarinda sermaye bizim de icinde bulundugumuz doguda birikiyor, digerlerinde ise batida. Fark budur. Paraniza kimin sahip olmasini istiyorsaniz o tarafa yonelin. Faizle ayniymis, harammis, helalmis bunlar Allah'in taktidir. Isin garibi faizin haram olmadigini dusunenlere daha bir dert oluyor bu katilim bankalari. Garip. Ama onemli olan o degil, onemli olan paranizin hangi cografyada degerlendirilmesi meselesidir.

   Sil
  10. Çok doğru haklısınız. Herkes dilediğini seçer. Sizin dediğiniz gibi dense itiraz etmeyeceğiz ama faizin adını değiştirip de faiz değilmiş gibi sunulunca doğru olmuyor.

   Sil
  11. Faizin adinin degistirildigi yok, aslinda siz faize cok fazla anlam yukluyorsunuz. Size gore kira da faiz (faize paranin kirasi diyorsunuz), sirket kurup kar etmek de faiz (ha sirket kurmussunuz ha parayi bankaya koymussunuz sermaye icin ayni sey diyorsunuz), altin alip satmak da faiz (bu nasil faizle ayni kefeye konuyor hic anlamadim), hasili her sey faiz, hicbir farki yok. Birileri de oyle degil diyor. Bu onlarin dediginin yanlis oldugunu gostermez, sizin genis dusundugunuzu gosterir. Demek ki birileri sizin kadar genis dusunemiyor. Detaylara odaklaniyor.

   Sil
  12. Tam tersi faize anlam yükleyen sizsiniz. Benim açımdan konu bir ekonomi konusu. Emeğin karşılığı ücret, girişimciliğin karşılığı kâr, toprağın karşılığı rant, sermayenin karşılığı faiz. Her biri birer üretim faktörü olan emek, toprak, sermaye ve girişimcilik üretimi birlikte yapıyor ve üretimden paylarını ücret, kâr, faiz ve rant olarak alıyorlar. Olay bu kadar basit bu kadar açık. Şimdi burada siz sermayenin payına da faiz demeye çekindiğiniz için kâr veya kâr payı derseniz ekonomideki üretim faktörlerini karıştırmış oluyorsunuz. O zaman hem girişimci hem de sermaye sahibi farklı üretim araçlarıyla yola çıkıp aynı payı almış yani ikisi de kâr etmiş gibi yanlış bir sonuca ulaşıyorsunuz.

   Sil
  13. Birileri girisimciligi uretimin faktorlerinden gormuyor. Sermaye'ye para olarak degil, makine techisat olarak bakiyor. Bunu sadece faize karsi olanlar degil, karsi olmayanlar da gormuyor. Yani sanki ekonomistlerin hepsi bunu boyle kabul etmis, genel kural buymus gibi konusunca, dogru olmuyor.

   Sil
 6. merhaba MAhfi bey, mb bugünde repo ihalesi açmadı, böyle devam ederse ve likiditryi sınırlamaya devam ederse piyasada para sıkıntısı olacağını söylemiştiniz, böyle bir sıkışıklık durumunda paramızı tlde ve usdde tutmanın sonuçları ayrı ayrı neler olur acaba??

  YanıtlaSil
 7. Sayın Eğilmez,

  Bu faiz çeşitleri de sanki "bankacılık" diye bir uzmanlık alanı gelişsin de bir kısım insan bu meslek sayesinde para kazansın diye geliştirilmiş yöntemler gibi görünüyor. O kadar karışık ki anlamak için gerçekten "uzman" olmak gerekiyor ama aslında olmaması gereken bir uzmanlık, sonuçta yapılan iş belli, bu kadar komplike hale getirilmesinin anlamı nedir, bilemiyorum. Aynı şeyi avukatlık mesleği için de hep düşünmüşümdür. Birisi haklı olduğum bir konuda beni mahkemeye veriyor diyelim, kendimi savunmak için bir avukatla anlaşıp dünyanın parasını ödemem gerekiyor zira "usûl" denen şey devreye giriyor, örneğin belli bir sürede itiraz etmezsem otomatikman suçlu duruma düşüyürum, bu usulleri bilmediğim için de avukata ihtiyacım var. Sonuç olarak bu kadar karmakarışık bir sistem bankacılık sisteminde istihdam yaratmak için mi geliştirilmiş diye merak etmiyor değilim.

  Saygılar....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aslında gelişmiş ülke uygulamalarında böyle bir durum yok. Bir tane politika faizleri var. Bizde faiz fobisi olduğu için faiz sayısını artırmanın nedeni faizde artış yapılmasını gizlemek amaçlı görünüyor.

   Sil
 8. katılım bankaları bir nevi evin senin için almış oluyor, sonrada taksitle satar gibi size satıyor. mal alımında da öyle, malın pazarlığını yapıp anlaşıyorsun katılım bankasına gidip şu bedelle şu malı alacam diyorsun, onlar alıp sana satıyor belli bir tutarla, faizsiz ticaret gibi gösteriyorlar yani bir nevi

  YanıtlaSil
 9. MB'nin politikalarini batili sermayedarlar, dolari yukseltip, azaltip yonetecegine halkin sectigi insanlar yonetsin, varsin bagimsiz demesinler. Iki kurus dolar artti diye MB politika degistirirse, elinde ceviren cok olur, kuru ziplatmak icin bir kac milyon USD yetiyor, unutmayin 1-2 milyar USD kimileri icin citir cerez parasi. Herkesin de bankasi var mubarek, MB politika faizinin derdine dustu.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merkez Bankasi`nin bagimsizligi zaten ekonomimiz sermayedarlarin elinden oyuncak olmasin diye var. Merkez Bankasi`nin hedeflerini zaten siyaset belirler. Hükümet Merkez Bankasi`na senin su hedefe ulasman lazim der, Merkez Bankasi`da bu hedefe ulasmak icin gerekli parasal politikalari/tedbirleri yürürlülüge koyar. Hükümet hedefi belirledikten sonra Merkez Bankasinin bu hedefe nasil ulasacagi konusunda izleyecegi stratejilere karisamaz, yani karismamalidir. Eger hükümet merkez bankasinin isleyisinden memnun degilse zamani geldiginde Merkez Bankasi baskasinin görev süresini uzatmaz yerine baskasini atar.

   Bizde ki sikinti suradan kaynaklaniyor. Bizim mali politikamizin en temel hedefi fiyat istikrari saglamak, yani enflasyonu düsürmek ve o seviyede tutmak. Bu hedefi belirleyen hükümet. Merkez Bankasi`da bu hedefe ulasmak icin para politikasini olusturmak ve izlemek zorunda fakat bunu yapamiyor. Cünkü kendisine para istikrarini sagla diyen hükümet kamuoyuna Merkez Bankasi`nin fiyat istikrarini saglamak icin faizleri düsürmesi gerekli diyor. Bunu da gayet demagojik ve ajite bir yolla yapiyor. Örnek olarak 2014 ocaginda 4 puan faiz artirimi yapan Merkez Bankasi baskaninin hükümetin kontrolü altindaki basin tarafindan vatan haini ilan edilmesi olarak verebiliriz. Bu durum ekonomik aktörlerde cok dogal olarak Merkez bankasinin bagimsiz olmadigi ve politikalarinin direk olarak hükümet tarafindan belirlendigi algisini yaratiyor.

   Eger Merkez Bankasinin bagimsiz karar almasini engeller, onu günlük politik tartismalarin bir parcasi haline getirirseniz ekonomik aktörlere o merkez bankasini yem edersiniz. Su an ekonomik aktörlerin düsüncesi su: Merkez bankasinin eli kolu bagli, asla önemli oranda faiz artirimi yapamaz. Faiz arttirimi yapamayacagi icin ve Türkiye`nin de önemli bir dis acik pozisyonu oldugu icin dövize ihtiyaci var. Eee enflasyonda artis egiliminde olduguna göre, FED`de önümüzdeki yil en az 3 kere faiz arttirimina giderek Dolar arzini düsürecegine göre, dolarin tüm dünyada fiyati artacak. EE tüm dünyada fiyati artacak dolarin Türkiye`de fiyati daha da artacak cünkü Türkiye`nin önemli bir döviz acigi var, enflasyon yüksek ve artmaya devam ediyor, döviz arttirkca daha da cok artacak. Merkez bankasi`da enflasyonla mücadele yapmasi gereken hamle olan faiz artisina, politakinin etkisi altinda kaldigi icin yapamayacak. Bunun üstüne bir de ülke de OHAL var, sistem tartismalari var, yakinda cok cetin gececek bir referandum sürecine girilecek. O zaman bende elimdeki Türk Lirasi cinsinden fiyatlanan varliklari satarak dövize gecmek zorundayim. Cünkü mevcut ekonomik politikalarin devami kesin olduguna ve merkez bankasinin da bagimsiz karar alma yetisi olmadi halinde döviz fiyatlarinin önemli ölcüde artmasi kacinilmaz. Bu arada carry trade yoluyla ucuzdan TL borclanarak dolar alirim, o parayida gider Brezilya gibi yüksek faiz veren ülkelere yatiririm. Orda faizler yüksek dolar düsük oldugu icin hem faiz den hem de ucuz dolardan karimi yaparim. Sonra vadesi geldiginde Türkiye`de daha da pahalilanmis döviz fiyatindan dolarlarimin bir kismini bozdurarak TL borcumu kapatirim. Oturdugum yerden tas atip kolumu yormadan para kazanirim.

   Yani isin kisasi Merkez Bankasinin hükümet tarafindan faizleri düsük tutmaya zorlanmasi ülkemizi icinden cikmakta cok zorlanacagimiz bir ekonomik sorunlar sarmalinin icine sokuyor, uluslararasi sermayedarlarin da ülkemiz üzerinden elini kolunu sallaya sallaya manipülasyon yapmasina yol aciyor.

   Sil
  2. Konuyu hiç anlamamışsınız. Kolay Ekonomi okuyarak başlarsanız yol alabilirsiniz.

   Sil
  3. Flyhigh landsafe, yazinizdan bir ton muglak ifade var. Onlara girmeyecegim.

   Ama, merkez bankasinin bagimsiz olmadigini nereden cikartiyorsunuz? Siz bosverin birileri isine gelmedigi icin bagimsiz degil de der, vatan haini de der, sermaye dusmani da, yobaz da. Insanlarin ajandalarini bilemezsiniz. Bagimsiz degil diyorsaniz argumani koyacaksiniz. Ben aksi argumani size soyluyorum. MB gerektiginde 4 puan da politika faizini arttirdi, daha gectigimiz aylarda az da olsa arttirdi. MB para politikasi kurulu 7 kisiden olusuyor. Bu 7 kisinin hepsi ekonomiyi, ona buna ekonomi dersi verenlerden kat ve kat daha iyi biliyordur. Hele bu kadar temel meseleleri. Isin komik tarafi, icraatin basindakileri 'surekli yorum yapmakla' suclayanlar, bildigine de konusuyor bilmedigine de. Su an ki doviz hareketlerinin neyden kaynaklandigini, kimin aldigini, kimin sattigini nereden biliyorsunuz? Ogrendiginiz bir kaynak varsa paylasin biz de bilelim, biz de ogrenelim. Geciniz.

   Herkesin isine bakmasi lazim. Unutmamaniz gereken bir sey var, gelismis hicbir ulkede, gelismekte olan ulkelerdeki gibi para piyasasinda at oynatamazsiniz. Hukumetin ve MB'nin isi zor. Ama olay halkta bitiyor. Bir ulkenin halki milliyetci olmazsa, zaten fiyati da dusuk olur, satin almasi kolay olur. O yuzden insanlar didismek yerine, aklin yolunda birlesirse en hayirlisi olur.

   Yok eger batili sermayedarlar bizim ulkemizin iyiligini dusunur, bizim ekonomimiz kalkinsin diye politika dayatir diyorsaniz. Hicbir zaman ayni fikirde bulusamayiz onu da belirtmekte fayda var.

   Sil
  4. PPK 7 kisiden olusuyor yazmisim, 6 kisi olacakti.

   Sil
  5. Muglak ifadeler nelerdir söyleseniz de ben de kendimi düzeltsem ya da yeni birseyler ögrensem? Bendeniz ekonomi egitimini yurtdisinda saygin bir üniversite de alan birisi olarak, her ne kadar uzmanlik alanim finans olmasa bile kendimi bu konularda temel düzeyde yorumlar yapabilecek düzeyde görüyorum. PPK üyelerinin ekonomi bilgileri konusunda herhangi bir yorum yapmadim. Pek tabiki de cok iyi ekonomistlerdir. Sorun zaten onlarin yetkinliklerin de degil, bagimsiz karar alma imkanlarinin olmamasinda. Temel meseleri PPK üyeleri cok iyi biliyorlardir da, bugün ülkemizde ki siyasi irade enflasyonun nedeninin yüksek faizler oldugunu savunuyor bu da zaten direk olarak temel ekonomik anlayisa ters düsüyor. Ülkemiz de siyasi iradenin kalan bütün temel kurumlar üzerinde ki etki gücü herkesin malumu. Siyasi irade temel ekonomik anlayisa taban tabana zit bir para politikasini atesli bir sekilde savunurken, kendi etkisi altinda ki basin kuruluslari üzerinden kendi faiz politikasini yanlis bulan ve bunu elestiren herkesi dis güclerin ya da kim oldugu muglak olan faiz lobisinin maasli calisanlari olarak yaftalarken; kusra bakmayin ama hic bir rasyonel hareket eden ekonomik aktör PPK`nin bagimsiz karar aldigina inanmayacaktir. Eger sizin dediginiz gibi gercek alabiliyorlar sa bile, siyasi iradenin takindigi tavir, piyasada hareket eden ekonomik aktörlerde merkez bankasinin bagimsiz olmadigi algisini yaratmaktadir. Merkez bankasi gerektiginde 4 puan artis yapti demissiniz. Bir önceki Merkez Bankasi baskaninin bu artistan sonra ugradigi baski, ve hükümete yakin basinda neredeyse hain ilan edilmesine ne diyeceksiniz?

   Dolar`i kimin alip kimin sattiginin orta ve uzun vadede bir önemi yok. Spekülatif hareketler kisa vadede dalgalanmalar yaratabilir ama uzun vadede piyasalar genel beklentiler üzerinden sekillenecekledir. Orta vadede eger cari acik veriyorsaniz, hizli büyüdügünüz de bu cari acik daha da artiyorsa ve yurtdisindan dogrudan yatirim ya da sicak para hareketleri yoluyla yeterli miktarda döviz ülkenize girmiyorsa, bunun üstüne de ekonomik kurumlarinizin bagimsiz karar alamiyorsa ya da alamadiklarina yönelik piyasalarda cok yaygin bir algi var ise ülkenizde dövizin fiyati artacaktir. Aklin yolunda birlesmelim demissiniz, aklin ve ekonomi biliminin yolu beni ve her samimi yetkin ekonomisti ayni sonuclar da birlestirecektir.

   Hic bir zaman bizim ülkemizi batili sermayedarlar kalkindirir ancak diye bir ifade de bulunmadim. Sanirim yazdiklarimi tamamen yanlis algilamissiniz. Bilakis Merkez Bankasi`nin bagimsiz olmamasinin veyahut olmadigi imajinin yayilmasinin, ülkemiz ekonomisinde spekülasyon yapacak olan batili sermaye gruplarinin isini cok daha kolaylastirdigini, carry trade örnegini vererek anlattim.

   Siz benim yazdiklarima herhangi bir cevap vermeye kalkmadan, hangi yazdigimin neresinin yanlis oldugunu belirtmeden dogrudan söylediklerimi carpitmaya kalkismissiniz.

   Milliyetcilik derken daha net ifadeler kullanmalisiniz, sovenist bir milliyetcilikden mi bahsediyorsunuz yoksa akli temel alan bir milliyetcilikden mi? Vatansever insan akilci olmak zorundadir, bir insan ancak akilcil hareket ederek icinde bulundugu toplumun ekonomik ve sosyal gelisimine katki da bulunabilir. Sovenist milliyetciligin zamaninda Almanya ve Italya gibi ülkeleri icine soktugu durumda herkesin malumudur.

   Sil
 10. Hocam bir önceki yazınızda yazdım ama yorum çıkmadı size bir kaç soru sorabilir miyim ?
  1-MB likitide sıklaştırıp nasıl oluyor döviz talebi azalıyor
  2-Bu zorunlu karşılık oranı düşmesinin bankalar için sonucu nedir ?
  3-örtülü faiz nedir ?
  4-Bu haftalık repo faizi olmayıp limitsiz kullanılan geç likitdeye nereye kadar başvuracaklar bankalar yani bu olayın sonu nereye varacak ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. okumanız gereken konu:

   http://www.mahfiegilmez.com/2017/01/kur-nicin-yukseldi-ve-nasl-dustu.html

   Sil
  2. Aslında son 3 yazım bu sorularınızın yanıtını veriyor zaten.

   Sil
 11. Hocam dünya gazetesinde hüseyin aydın konut kredileri menkul lestirerek yurtdışına pazarlama ıle daha çok imkanın olacağını Söylüyor. Bu bankacılık açısından risk oluşturur mu ayrıca 2008 abd krizinde böyle uygulama yapıliyor muydu tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İyi denetlenip yönetilmezse risk oluşturur. ABD'de ortaya çıkan Lehman Brothers krizi esasen bu konut kredilerini menkul değerleştirmekten kaynaklandı.

   Sil
 12. Hocam merhaba;
  Sanırım bugünkü toplantı siyasileri faiz artışına ikna toplantısı olacak :) Ben 24 Ocakta ciddi bir faiz artışı bekliyorum.Ancak mevcut siyasi iklimde yapılacak bu artışın ne kadar faydalı olabileceği ile ilgili olarak ciddi şüphelerim de var. Sanırım bundan sonraki dönemde abd ile ilgili ciddi bir sıkıntı ortaya çıkmazsa bir faiz/enflasyon sarmalı bizi bekliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ordan bir karar çıkmaz en fazla o da en fazla diyorum oda yüzde 1,5 arttırım yapar. Bu arttırım da bir b.ka yaramaz (nezaket dışı kelime için özürdilerim).
   Yüzde 3'ün altındaki faiz arttırımı en fazla 4 saatlik etki yapar.

   Sil
  2. faix,

   katiliyorum bana kalirsa 1.5 bile arttiramayacak merkez bankasi. Olmasi gereken faizi 11.50 piyasa faizi seviyesine cekmek. Bu da otomotikman en az 3 baz puan artis demektir. Ancak bu bile bazi riskleri barindirabilir. yapilmasi gereken faizi 2.50 baz puan arttirip sonraki aylarda 0.25lik arttirimlara gitmektir. yani ilk asamada faizi yuzde 10.75e sonraki aylarda 11.50 bandlarina tasimaktir. Eger merkez bankasi enflasyon konusunda ciddi ise.

   Kur konusuna gelince kurun 3.50nin altina inmesine gerek yoktur musama da edilmemelidir. 3.50 su an icin bizi cari acik belasindan koruyacak bir seviyedir. Aksi halde bazi yerlerde yazdigi gibi hatta bunu bazi bakanlar bazi kredi kruuluslari bankalar da soyluyor yok efendim TL %27 %40 degersiz deyip de 2.75lerde 3.15 lerde hatta 2.50lerde bir kur hayali kuruluyor reel kur hesaplariyla. adi ustunde gercek disidir hayalidir. Su anki gerceklerle uygun degildir. Merkez bankasi kuru 3.50nin altina dusurmemelidir.

   Sil
 13. Dolar Brezilya'da nasıl düşürüldü sayın hocam , bizdede Brezilya'da ki gibi bir yolla düşer mı...saygilar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İki ülkenin dış finansman sorunları benzese de aralarında farklar var.

   Sil
 14. Sayin hocam Merkez geç likidite penceresinden 190 milyon TL verdi bu durumda bazi sikintili bankalarimiz mi var simdi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yok, bankaları oraya yolladı TCMB adamlar ne yapsın?

   Sil
  2. sıkıntılı olan Merkez Bankası

   Sil
 15. Bankalar TCMB yüzde 10 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından yaklaşık 11 milyar TL kullandılar.

  TCMB geç likidite repo imkanıylaysa piyasaya 190 milyon TL verdi.

  Hangisi gec likidite penceresi acaba

  YanıtlaSil
 16. Doların 2,70 TL olması için gereken faiz oranı nedir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doları 2,70'e indirecek faiz oranı kriz çıkarır.

   Sil
 17. Hocam Rusya'da niye enflasyon yüksek gelişmekte olan ülke olduğu için mi ama Çin de GOÜ ama enflasyon düşük. Çindeki cari fazla Rusyada da var.

  YanıtlaSil
 18. cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlar ilerleyen dönemlerde kurun normal seyrine döneceğini söylüyorlar.Böyle bir öngörünüz var mı? (Trump'ın da başa gelmesiyle) yoksa bu tür yorumlar hayalcilikten öte değil mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Normal seviyenin ne olduğunu bilmiyorum.

   Sil
  2. 2.9-3.2 aralığını kast etmiştim hocam,benim hatam.

   Sil
 19. Merkez bankasinin derhal faizler 11.5 seviyesine cekmekten baska caresi kalmamistir, eger cekmezse geri cekilen durulan kur tsunamisi tekrar onumuzdeki haftalarda tipki gectigimiz haftada oldugu gibi geri gelecektir bu sefer 4 ve ustu rakamlari konusur olacagiz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Olur Murat'i gorunce soylerim.

   Sil
  2. Teknik bir yoruma verilebilen caresiz garip bir yanit hangi mahalledensin

   Sil
 20. Sayın Hocam, İngiltere'de OXFAM'ın gelir eşitsizliğine dair açıkladığı rapora yorumunuz nedir? Saygılar

  YanıtlaSil
 21. Hocam size bir sorum olacak katılım bankaları gerçekten faizsiz çalışıyor mu yorumunuzu bekliyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Calismiyorlar, calisamazlar. sadece kelime oyunu yapiyorlar.

   Sil
  2. Rest of Dilemma16 Ocak 2017 20:07

   katılım bankaları ile diğer ticari bankaların faiz farkını sana şöyle anlatayım:

   Şimdi sen A marka bir araba almak istiyorsun fiyatıda 50bin TL ama paran yok
   1- arkadaşın olarak istediğin arabayı ben sana alırım. Sana ayda 1000 tl'ye 60ay taksitle satırım. 10bin liralık farkada kar payı derim. (Faizsiz bankacılık)
   2- arkadaşın olarak ben sana 50bin lira borç veririm ama geri ödemede 60bin lira olarak isterim. Aradaki fark olan 10bin lirayada paramı kullanmanın bir faizi olacak tabi kusura bakma derim. (faizli bankacılık)

   Buyur aradaki farkı sen gör. Faizsiz denen şey faiz mi değil mi sen karar ver.

   Sil
 22. Mahfi Bey merhaba, sizi twitter ve web sitenizden yeni takip etmeye başladım. Yazılarınızı çok anlaşılır ve açıklayıcı buluyorum. Çok bilgi edindim. Bir sorum olacak. Döviz bu kadar artarken, borsanın yükselmesi normal midir? Nedenini açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim.
  Onur Odabaşı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şu anda hiçbir şey normal değil.

   Sil
  2. Hocam,
   Bence;
   Borsayı yabancılar(ucuz hisse derdinde)
   Dövizi yerli firmalar (can derdinde) arttırıyor.
   Döviz girişi var ama yerli firmalara yetmiyor.

   Sil
 23. Sn Mahfi hocam , merkez 300 500 baz puan arttirsa emlakta patlama mı olur !...Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 24. hocam biraz malumun ilanı ama asıl sorun iç ve dış piyasa aktörlerinin hiçbirinin merkez bankasının özerk hareket ettiğine inanmamaları. bazı aktörler özellikle dış kaynaklı olanlar bunu açık açık dile getiriyor. bizdeki piyasa aktörleri ile bir kısım iktisat yorumcusunun kahir ekseriyeti ise üstü örtülü dile getiriyor. iç aktör ve yorumcuların yorum yaparken gözlemlenen çekingenliği bile ortamın ne durumda olduğunu gösteriyor bence. yani hem merkez bankası güveni hem de yorumcuların güveni kırılgan. tabii ben muhalefete de muhalif olan bir muhalif olduğum için ortada iktisadi faktörler kadar güven bunalımı var derken abartmış olabilirim. bu arada Mahfi bey hazine müsteşarlığı yapmış bir isim olarak ülkemize ne zaman cari açık aylık bazda artsa kaynağı belirsiz paralar geliyor. ve bu konuda kimse paranın kaynağı konusunda net konuşamıyor. o vakit ortada şehir efsaneleri dolanıyor körfez sermayesi falan türü. bu kaynağı belirsiz para giriş meselesinin aslı astarı nedir hocam. biraz uzattım kusura bakmayın iyi çalışmalar dilerim Mahfi bey.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çoğu şehir efsanesi ve çoğu iki üç yılda bir tekrar ısıtılıp gelen hikayeler.

   Sil
  2. Hangi filmlerde oynuyor bu aktorler, paylassaniz da biz de bilsek.

   Sil
 25. hocam AKP iktidarlari doneminde neden 2012 ortasinda tarihin en dusuk issizlik rakamlarina ulsatik bunun bilimsel bir aciklamasi var mi 2012 nin ne ozelligi vardi diger AKPli yillardan

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarihin değil son 15 yılın en düşük işsizlik oranıydı. Ondan önce 2000 yılında 5,6 var. 2012'nin özelliği Türkiye'de 2009 yılında yaşanan % 4,7 lik küçülmeden sonra gelen yüzde 9 ve 8 oranlarını aşan büyümelerin getirdiği istihdam artışlarıydı. Sonra ekonomi o büyümeleri tekrarlayamayınca yeniden işsizlik artmaya başladı.

   Sil
 26. hocam müfredattan evrim teorisi çıkarılacak ve atatürk de daha az yer alacak iddaları duyuyorum gerçek olabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bilimden giderek uzaklaşan bu ülkede ne yazık ki hepsi olabilir.

   Sil
  2. Müfredattan evrim teorisini çıkarmakla evrim durmayacak, Atatürk'ü çıkarmakla da Atatürk bu ülkenin kurucu lideri olmaktan çıkmayacak ama bu boş işlerle uğraşmak en azından 15-20 yılımıza mâl olacak ne yazık ki.

   Sil
 27. Hocam Uluslararası Yatırım Pozisyonu bütün ülkenin döviz pozisyonumudur? Reel sektörün döviz pozisyonunu paylaşmıştınız bir yazınızda. UYP ise bütün sektörlerin döviz pozisyonu mudur yada Reel sektörün döviz pozisyonuna reel sektörün UYP'si diyebilirmiyiz?

  YanıtlaSil
 28. berat alsancak16 Ocak 2017 20:11

  Merhabalar sayın hocam,arabımı satıp , yaklaşık 15 bin tl kredi ile yeni araba almayı düşünüyorum. Sizce böyle bu ortamda bunu yapmam doğru olur mu? çekimser cevap yazmazsanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Buna ben ynıt veremem. Herkesin kararı kendine.

   Sil
 29. Sayın Hoca'm sizin de malumunuzdur ki çağımızdaki küresel finans sistemi faiz ve kur olmak üzere iki temel faktörün üzerine kuruludur. İki kutuplu dünya düzeninde faiz faktörü daha çok ülkelerin iç ekonomik düzeyi ile sınırlı bir faktör iken bugün döviz kuru ile birlikte makroekonomik düzeyde tüm ülkelerin ekonomik yapılarını doğrudan etkiler hâle gelmiştir. Buna en çarpıcı ve sıcak örnek FED'in son faiz arttırımı neeticesinde başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere küresel ekonomideki hızlı değişimlerdir. Bu gerçekliğin göz önüne alınarak bir faiz ve kur politikasının inşa edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Sevgiyle kalın.

  YanıtlaSil
 30. Mahfi bey heryerde dolar Euro altın konuşuluyor ?

  YanıtlaSil
 31. Sizi timsahlarla dolu bir göletin içine atacağız .

  Niçin ?

  Çünkü siyasete girmiyorsunuz !

  " Timsahlarla dolu bir gölete atılmakla siyasete girmenin farkı ne ? " diye soracak olursanız , siyasete girmek daha az acı verirken , timsahlar tarafından etlerinizin parçalanması daha çok acı verir .

  Siyasete girmek zorundasınız . Eğer siyasete girmezseniz , timsahlar sizi bekliyor !

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Timsahlar insanı iki dakikada öldürür, siyaset ömür boyu süründürür.

   Sil
  2. Biz ölmüşüz ağlayanımız yok hocam ha timsah ha siyaset bu saatten sonra..dolar olmuş 3.80 euro olmuş 4 geçen hafta naçizane bir aracım var lpg li 2,21 den lpg almıştım bu hafta 2,41 . Market pazar desen ayrı bir hikaye zaten. Maaş zamları daha cebe girmeden eridi. Ben ortalama seviyede bir aylık gelire sahipken asgari ücretli ne yapar ne eder onu düşünüyorum. Umarım bu kurları tutabilirler de özel sektörde batışlar görülmez bu sırf reel sektörü ektikelemekle kalmaz büyük bir sosyal çöküntüye dönüşmesinden endişe ederim. Siyasetçiler bazı şeyleri takkeyi önüne alıp iyice bir düşünmeliler yoksa tünelin ucu çok fena bir yere çıkmıyor karşıdan tren geliyor tren ezer geçer..

   Sil
 32. Hocam,sizce genel olarak son yıllarda türkiyenin ekonomisi , büyümesini ve işsizliğin artmasının temel sebepleri nedir? ekonomi politakaları mı?, siyasi yönetim mi nedir bunun sebebi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hocam düzelteyim ekonominin yavaşlaması ve büyümenin azalması ve işsizliğinin artması demek istedim.

   Sil
  2. yanlış model üzerinden politika belirliyoruz.
   - Yapısal reformlar yerine sıcak paraya bel bağladık.
   - Faizi tabu yapıp doları fırlattık.
   - Başkanlık diye diretip tüm sorunları göz ardı ettik. Etmeye de devam ediyoruz.
   - inşaata dayalı büyümenin sürdülümez olduğunu daha öğrenemedik.
   - kiralar, anlaşmalar (ihale, bonservis, transfer) dolar ile yürürken halkın dolar bozmasıyla çözüme ulaşabileceğimizi sandık.

   daha devam etmeme gerek var mı?
   Eksik kalanları ekler ve yanlışları Mahfi hoca düzeltir umarım.

   Sil
 33. Hocam merhabalar, ben size özel bir soru sormak istiyorum,herkesin hataları ve pişmanlıkları var bir insan pişman olmamak için ne yapmalı? fikriniz benim için değerli.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Pişman olmamak, hata yapmamak demektir. Bu da pek mümkün değil. Hatasız kul olmaz diye söz var, şarkı bile var. Hata hepimizin sürekli yaptığı bir şey. Ama pişmanlıkları azaltmak mümkün. Bunun da tek yolu hatalardan ders çıkarıp tekrarlamamaya çalışmaktır.

   Sil
 34. Hocam merhaba,
  Bugünlerde Dolar'dan cıkıp TL'ye dönen biri zarar edebilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu konulara girmiyorum, yatırım tavsiyesi anlamına geliyor.

   Sil
 35. Hocam, bilgilendirme için teşekkür ederim. Yazılarınız canlı örnekli ekonomi ansiklopedisi gibi oldu. Başka yerde okusak kafamız karışır afaki gelir, canlı örnekle birlikte okuyunca kavramak çok daha kolay.

  Bizim zamanımızda okulda Katip Çelebi'nin 'Hendese bilen kadı ile bilmeyen kadı' parçası okutulurdu. Belki birgün blogda yazdığınız yazılar müfredata alınıp 'Ekonomi bilen ve bilmeyen yönetici' adı altında okutulur.

  Yöneticilerden külliyen umudu kestim.
  Neden faiz arttırmaları gerektiğini anlasalar, sıra neden yerli para ile ticaret yapamayacağımızı anlamalarına gelecek, o da bir on senelerini alır herhalde.

  YanıtlaSil
 36. hocam merhaba; abd trump'ın göreve başlayacağı tarihte ve/vey bizim başkanlık seçimleri sonrasın altın piyasasında artış beklenir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. altını bilmem ama doların değer kaybına uğraması muhtemel.

   Sil
  2. Eğer Trump dediklerinden farklı şeyler söylerse dolar değer kaybedebilir ve o zaman altın değer kazanır.

   Sil
 37. Yavuz Gürçay16 Ocak 2017 21:02

  Hocam yazılarınızdan çok istifade ediyoruz teşekkür ederiz..
  Hocam merkez bankası faizleri düşürse bile, bankalar beklenen şekilde yani düşük faizle kredi veremeyebilir. Çünkü ülkemizde enflasyonist eğilimler belirgin bir şekilde kendisini hissettiriyor. Merkez bankası faizleri düşürdüğünde bu enflasyonist eğilimler daha da artacaktır. Bundan dolayı bankalar düşük faizle kredi vermek şöyle dursun, muhtemelen kredi faizlerini artıracaklardır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. MB'nin faizi düşürmesi değil artırması söz konusu.

   Sil
 38. Hocam,

  https://www.youtube.com/watch?v=blopFheTM8s bunun doları düşürmeye etkisi olur mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hocam muhtarların yaptığı dolar protestosu hakkındaki görüşleriniz neler?

   Sil
  2. Muhtarlar önce kendileri ile ilgili iyileştirmeler istesinler.

   Sil
  3. Bence bu konuda yorum yapmamak en iyisi.

   Sil
 39. Hocam ülkemiz cari fazla verseydi ama yine ithalatımız çoğunluk dolar cinsinden olsa kurdaki artış yine enflasyona yansırmıydı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. adsız 22:04 - garip bir senaryo :)) daha olası çözümlemelere yönelin.

   Sil
  2. Rusya'da durum budur ve enflasyon var.

   Sil
 40. Merhaba mahfi bey
  Forex piyasası biraz konudan farklı olacak ama kaldıraç ile daha fazla para kazanmaya yönelik olan sistem. Bu sistemde kârı katlayan bir sistem kullanma sebepleri nedir? Aslında bakıldığında yatırımcısına kaybettiren bir sistem ve kâr edebilirsen de ciddi karlar ediliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yani sistemin özü bu zaten. Öteki türlü herkes kendi imkanıyla döviz alıp satar.

   Sil
 41. Ekonomi dahil tüm insan etkinlikleri kaliteden muaf değildir.o etkinliği talep edenin kalitesi,talep edilenin kalitesini belirler.ulkemiz talep edenlerinin bu konudaki sorunu,ekonomi dahil hemen her konuda,ülkenin daha iyiye gitmesinin önündeki engel olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

  YanıtlaSil
 42. Evrim teorisinin müfredattan kaldırılması doğru bir hareket.

  Umarım yakında iktisat denen saçmalık da bütün İİBF'lerden kaldırılır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız. Aslında bir müfredata bile ihtiyaç yok. Sizin gibi akıllı adamları yetiştirdiğine göre müfredat olmasa da olur.

   Sil
 43. Mahfi bey lütfen yanıtlar mısınız:

  https://www.youtube.com/watch?v=RZ3o5S61lBY

  Bu üç hayvan nasıl anlaşabiliyor?

  Kavga ediyorlar mıdır TBMM'deki gibi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Uyanık karga hepsine yemek verip olayı çözüyor.

   Sil
 44. Hocam yazınız için teşekkür ederim. Geçen günlerde yazdığınız yazınızda hasta ameliyat olmalı biz ise ilaç vererek ameliyatı erteliyoruz demiştiniz. mb nin bu yaptığı hamlelere bakarsak hasta daha da ağırlaşıyor gibi biz ise yine ameliyat yerine ilaçların sayısını artırıyoruz gibi nedersiniz bu hastalık daha da ilerler mi?sizce bu durumda mb ne yapmalı yani tedavi için ne gerekiyor.sizin reçeteniz nedir?siz ve sizin gibi değerli hocalarımızın bu hamleler yetersiz ikazları neden dikkate alınmıyor yani göremiyorlar mı görmezden mi geliyorlar bir anlam veremedim bu duruma

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çünkü bu uyarılar sonuçta açıktan faiz artırımı gerektiriyor. Eh faiz de cıs olduğuna göre çözüm gelmiyor.

   Sil
 45. Hocam Merkez Bankası kuru baskı altına almak için faiz hedeflemesi mi yapıyor?Bunun için LM 'in yatay olması gerekmez mi?Bizde LM bu politikayla sola kayıyor.Teşekkürler,Saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. MB, kuru kontrolden çok enflasyonu baskılamak için enflasyon hedeflemesi yapıyor ama sonuçta tabi kur da aynı hedefin içine girmiş oluyor.

   Sil
 46. Hayırlı geceler hocam,

  Bu artışın döviz kuruna etkisi nasıl olur?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu gizli artış döviz kurunu biraz düşürdü. Ama kalıcı etki yok.

   Sil
 47. Hocam kısa vadelicdış borç stoku 100 milyar dolara gerilemiş siz bu rakamı 150 milyar olarak telaffuz ediyordunuz yada başka bir veriden mi bahsediyordunuz,teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence ona bakmayın MB'nın şu tablosuna bakın (5 numaralı tabloyu tıklayın) Bu tablo size önümüzdeki bir yıl içinde vadesi gelecek dış borç vb ödemelerini gösterecek.

   http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/08d4d86e-49bf-4739-baf8-3592bf9ce543/kv.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE08d4d86e-49bf-4739-baf8-3592bf9ce543

   Sil
 48. Hocam enflasyonla rek arasında korelasyon var mıdır. Tcmb faizi hangisine bakarak ayarlıyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şöyle bir bağlantı var. REK, bizim en çok dışticaret ilişkisinde bulunduğumuz ekonomilerin paralarında olan değişimi gösteriyor. Dolayısıyla ithalatta ödediğimiz paraların kurlarını ifade ediyor. Bundaki düşüş TL'nin değer kaybettiğini ve ithalatın pahalandığını dolayısıyla bunun enflasyona yansıyacağını gösteriyor.

   Sil
 49. Hocam hazır illüzyon işine girmişken ekonominin başına David Copperfield'i getirsek krizden çıkabilir miyiz.

  YanıtlaSil
 50. MB ne kadar faiz artırırsa dolar/euro ne kadar etkilenir? Bu konuda hesaplama/grafik yapmak mümkün mü tahmini olarak? MB faiz artırımı yapacak sonucta

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geçmiş verilerden ve faiz artırımlarının yarattığı etkilerden yararlanarak yaklaşık bir aralık hesaplanabilir. Fakat her dönemin riski, algısı farklı olduğu için kesin bir şey çıkarmak mümkün olmaz.

   Sil
 51. geçen yazınıza yorumum niçin yayınlanmadı

  YanıtlaSil
 52. fakir ekonomist17 Ocak 2017 09:15

  Günaydın Hocam,
  referandum arefesinde 3-4 puanlık bir faiz artışının bile orta vadede işe yaramama ihtimali var mıdır?
  Neticede örtülü olarak 2 puan artışın (8'den 10'a çıktı yanılmıyorsam) bile çok da işe yaramadığını bu hafta gördük.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Henüz 8'den 10'a çıkmadı, o potansiyel olarak duruyor, 8,31'den 8,75'e çıktı. 3 - 4 puan ciddi bir artıştır ve dolar kurunu derhal düşürür.

   Sil
  2. Hocam, siz bu oranlara nerden bakıyorsunuz? MB'nin sitesindeki en son veriler 8.39 diyor.
   http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi
   http://evds.tcmb.gov.tr/cgi-bin/famecgi?cgi=$ozetweb&DIL=TR&ARAVERIGRUP=bie_apifon.db

   Sil
 53. Hocam daha önce sormuştum ama sorumu da bulamadım cevabı da göremedim. Bankalar %10 açık likidite kullanabilme sınırları, MB'a verdikleri teminatla sınırlı mıdır? Hergün bir önceki gün aldıkları parayı gerimi ödüyorlar? Biz bankların teminat miktarları ile bu aldıkları yüksek faizli para tutarlarını GÜNCEL OLARAK bir yerden takip edebiliyor muyuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet öyledir. Bunları bir gün gecikmeli olarak TCMB sitesinden bulmak mümkün. İstatistikler/Piyasalar başlıklarını izleyin.

   Sil
 54. Hocam yazınız için teşekkür ederim. Ne yazık ki basit ve kısa vadeli konular ile zaman ve gündem geçip gidiyor. Ortada TL'nin değeri konusunda bir sorun var, TL'nin değerini faiz arttırmadan stabil tutmak olanaksız. TL likiditesini kısarak dolaylı faiz arttırmak sorunu çözmüyor, ağırlaştırıyor. TCMB'nin faiz enstrümanını doğrudan ve rahatça kullanamayacağını piyasa oyuncularına gösteriyor. Piyasada TL likiditesi sağlıklı bir kredi mekanizmasının parçası, bu mekanizma ile oynandığı zaman kredi mekanizmasını da etkiliyoruz. Likidite konusundaki adımlar peş peşe atıldıktan sonra döviz sepetinin düştüğü noktadan yeniden 3.90 düzeyine gelmesi de düşündürücü. Demek ki ortada önü kesilemeyen bir döviz talebi var. Bu kadar şiddetli bir döviz talebi oluşmadan sepet 3.30-3.40 aralığındayken siyasi ortamı yumuşatıp, TL faizlerini arttırılsaydı, bugün bu büyüklükte sorun ile uğraşılmazdı. En büyük endişem ise, genel olarak siyasi ve ekonomik olayların asıl etkileri yara sıcakken değil t+90-120 gün sonra temel etkilerini göstermesidir. Menfur 15 Temmuz kalkışma denemesinin ekonomiye olan temel etkilerini, Ekim-Kasım aylarında göstermeye başlamışken, son 2.5 aydaki döviz sepeti artışının olumsuz etkilerini daha henüz görmediğimizi düşünüyorum. Bu neden ile ekonomi yönetiminin elini çabuk tutmasında fayda var. Zaman geçtikçe, ekonomik sorunların çözüm bedeli de ne yazık ki artıyor. Saygılar ile.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet maalesef durumu idare etmeye çalıştıkça zaman akıp gidiyor ve zaman akıp gittikçe de durumu idare etmek zorlaşıyor. Kısır döngü.

   Sil
 55. Mahfi Bey, İsmet İnönü sizce nasıl bir adamdı. Atatürkü kıskanıp yoluna taş oymuş mu zamanında.. bilgilerinizi paylaşır mısınız... Saygılar efendim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşımızın en önemli kahramanlarından birisidir. Atatürk'ü kıskandığına dair bazı görüşler vardır ama tersi iddialar da vardır.

   Sil
 56. Sayın Mahfi hocam ; döviz bürolarını kapatsak ve döviz taşımak yasaklansa döviz düşme mı ?

  YanıtlaSil
 57. Hocam, bankaların mevduat sahiplerine verdikleri yada vermeleri gereken yıllık faizin ne kadar olması gerektiğini nasıl anlayabiliriz? MB sitesinde ihale ile satılan tahvil/bono faizlerimi esastır bu konuda? Örnek 12 aralık 2016 tarihinde 21.09.2021 vadeli tahvil satışının basit yıllık faizi %11.25 imiş. Tamda o tarihlerde yüksek mevduat sahiplerine %11.50 teklif ediyorlardı. Bağlantı bu şekilde mi kuruluyor? Daha yüksek faizli para veren bankalarda vardı? Onlardan uzak durmak mı gerekiyor? Saygılar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bankalar kendi faizlerini kendileri belirliyor ama tabii burada rekabet söz konusu. Hangi bankayı tercih edeceğiniz sizin bileceğiniz iş ben bir şey diyemem.

   Sil
 58. hocam yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı tcmb'yi de istediği gibi şekillendirip istediği gibi başkanını değiştirme lüksüne sahip olacak mı?
  Mesala sen nasıl faiz arttırırsın diyerek karardan 1 saat sonra görevden alabilecek mi?

  Tcmb nin bağımsızlığı c.başkanlığının yeni yetkileri ile ortadan kalkar mı?

  Bu konuda bilginiz var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bugun ki anayasada CB'nin ve Basbakanin ne yetkisi varsa aynilari var daha fazlasi yok.

   Hayirdir banka acmaya mi karar verdiniz?

   Sil
  2. Sizce TCMB'nin bağımsızlığı var mı?

   Sil
  3. sayın hocam
   tcmb nin bağımsızlığı hep tartışma konusu ama şu ana kadar görevinden alınan mb başkanı yok sanırım yanılıyorsam lütfen düzeltin.
   Ama yeni tasarlanan yetkiler arasında CB, kamu kurumlarını kararname ile şekillendirebilir yorumlarını okuyorum. Ohal yetkiside olacakmış. Mesala ekonomi kötü ohal ilan edip Tcmb yi seferberlik kapsamında yönetimden alabilir mi? Yardımcısını ya da bakanını buraya kayyum atayabilir mi?
   ----------------
   Adsız 11:11 HAYIR'ın zıttı 'şer'dir de ne alaka banka açmak mı istiyorsun, diye soruyorsun?

   Ben sadece okuduklarım ve duyduklarım konusunda bilgisini objektif olarak ortaya döken bir büyüğümüze yani sayın Mahfi hocamıza danışıyorum neden rahatsız oldunuz anlamadım.

   Sil
  4. 13:45, CB'nin cumhurbaskanligi kararnamesi, ayni konuda mevcut bir kanunun uzerine gecemiyor, kanunlara aykiri olamiyor. Zaten MB ve isleyisi, kanunla duzenlenmis, baskan nasil atanir, nasil alinir. Bu konuda bir CB kararnamesi duzenlenemiyor.

   Mevcut anayasa'da da bakanlar kurlunun yeni anayasada CB kararnamesi diye ismi degistirilen tuzuk cikartma yetkisi var. Yani degisen bir sey yok, insanarin sizi yaniltmalarina izin vermeyin, mevcut anayasa da, degisiklik onerisi de bir arama ile kolaylikla ulasilabilir. Milletin lafina itibar etmenize gerek yok.

   Ayrica rahatsiz olmadim. Normal bir yurttasin MB'nin bagimsizliginin derdine dusmesi garip geldi. Cunku MB bagimsizligi normal yurttadi 1 kere ilgilendiriyorsa, yabanci sermayedarlari 1000 kere ilgilendiriyor. Yeni bir banka kurulacaksa haberimiz olsun, o acidan sordum.

   Sil
 59. Şirketler için kur artışının faiz artışından daha zararlı olduğu gerekçesiyle faiz artışına izin vermek sizce de moral hazarda yol açmaz mı.işsizliğin bu kadar hızlı yükseldiği bir ortamda tabii ki reel sektör desteklenmeli ama bunun daha selektif olması ve istihdam odaklı olması bence daha cost effective olacaktır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sanırım oraları geçtik. Kur biraz daha yükselirse reel sektör kalmayacak.

   Sil
 60. Sayın Eğilmez, Ülkemizdeki önemli sorunlardan biri Din, yani Din'in sadece bir inanç olmayıp, yaşam şekli yönetim şekli olarak uygulanmak istenmesidir. Bu sorun aşılmadan diğer temel ekonomik sorunların yani savurganlıkların, yönetim hatalarının ve yolsuzlukların tartışılması, konuşulması mümkün olamıyor. Aynı sorun Ortodoks Yahudilik'tede var. Bence bu sorun aşılmadan yapısal sorunların uygulanması mümkün olamaz diye düşünüyorum, acaba yanılıyor muyum?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence yanılmıyorsunuz.

   Sil
  2. Bu sorunun aşılma imkanı %10 dur ancak. Demek ki bu varsayımla teorik olarak yapılabilecek pek çok alternatif ve düzenleme varken hiçbirini yap(a)mayarak uçurumdan düşeceğiz. Belki bu düşüşten sonra aynı din sorununu çözmek daha mümkün hale gelebilir.

   Sil
 61. Mahfi bey merhaba : emlakta balon var mı yok mu ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Etrafınıza bir bakın Dolar bu düzeye çıkınca kiralar ve satış fiyatları artıyor mu yoksa değişmeden mi kalıyor? Dolar / TL 2,92 iken bir daireni satış fiyatı mesela 500 bin TL iken kur 3,78'e çıktığında hala aynı yerde ise balon var demektir.

   Sil
 62. Merhaba,

  Merkez bankası ağırlık ortalama fonlama maliyetinin gecelik borç verme ve haftalık repo ihalesindeki borç vermenin Ağırlıklı ortalamasında söz ettiniz,

  Bu ağırlık oranı nedir ?

  Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://www.mahfiegilmez.com/2016/04/merkez-bankasnn-gercek-faizini-birlikte.html

   Sil
 63. Mahfi bey geçen bu forumda okudum , m.b artık sermayeyi kontrol etmeye götürüyor işi en son yaptıkları icraatlarla ...Peki mb gerçekten sermayeyi kontrol Edip , bankalara artık para nin başı benim ben ne dersem o olur ? Mu demek istiyor...Saygılar&

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yok onu demiyor. Faizi artırıyorum ama belli etmeyin diyor.

   Sil
 64. Her şeyin hayırlısı dün açıklanan işsizlik rakamları üzerine muhalefet en yorum geldimi...ekonomi çok güzel gidiyor.maşallah.bence muhalif olanlar yanlış pencereden bakıyor...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aslında muhalifler pencereden bakmıyor çünkü pencere yok.

   Sil
 65. Hocam, Trump'ın ekonomi politikası Amerika Birleşik Devletleri için doğru bir politika mı sizce? Yani yatırımları ülkeye çekmek Amerika'yı daha da güçlendirmez mi? Bu durumda yatırımların geri geldiği ülkelerde sıkıntılar çıkıp dünya ekonomisine önemli etkilerde bulunabilir mi? Temelde bir fikir var elbette herkesin aklında lakin bir ekonomist gözüyle neler öngörürsünüz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Henüz tam olarak nasıl bir politika uygulayacağını bilmiyoruz. Ama söylediklerine bakılırsa ABD'yi korumacılık politikasına geri döndürecek gibi görülüyor. Yalnız ABD, basit bir ekonomi değil. Kendisini koruyayım derken dünyaya sorun çıkarırsa o sorun gelip kendisini de vurur. Çünkü dünya artık eskisi gibi kapalı değil.

   Sil
  2. bugun sn Trumpin bir aciklamasi oldu dolar cok guclu diye. Artik dunya bikti bu cinden bu cinlilerin bitmez tukenmez egolarindan nereye gidersem de gideyim her yerde bunlar yeter artik biktik valla cekik gozlu fobisi olustu bende. sen yuani dusuk tutacaksin eee sonra trump haksiz diyeceksin olmaz ya hep beraber ya hic birimiz. trump cine karsi ciddi bir politika uretecek ya yuanini serbest dalgalandirirsin ya da gumruk vergileri ile senin mallarini pahalandiririm. Sn Trump bence dunya icin buyuk bir sans sn trumpin bakmayin oyle meksika ile ugrasavagina zaten duvar bush doneminde obama doneminden beri yapimi suruyor yarisi tamamlandi. duvar trumpin politikasi degil yani. Trumpin latinlerle bir sorunu yok trumpin korelilerle bir sornu yok bizimle hic derdi yok trumpin suriye ile de derdi yok trumpin derdi radikaller radikal islam derdi ve cininin ekonomik istilaciligi butun bunlarin nedenini de iyi bilen bir politikaci eski laik liderlere olen kaddafiye sahip cikiyor. sorunun abdnin ortadogudaki yanlis her yere burnunu sokmadan kaynaklandigini biliyor. Trump dunya icin bir sans. Bak daha sn Trump is basi yapmadan bir suru otomobil fabrikasi yatirim karari aldi karar aldi bu oyle boyle degil bir sirket karar aliyor yatirim yapacaz demiyor bu trumpin daha baslamadan ulkesi icin diger ulkelere ornek teskil edecek hamlesidir. Turkiyemizde son AB disi urunlerde gumruk vergilerini arttirmakla ekonomide cin ve uzakdogu istilaciligina karsi trumpist cerceveler almasi manidardir ve desteklenmelidir. Artik yerli uretim yerli sanayi adil ticaret zamani gelmedi mi. simdi bir cin yalakasi cikar baslar laf yetistirmeye benim bu yazim hakkinda

   Sil
  3. korumaci ulkeler var mi hala dunyada mesela bildiginiz boyle ithal ikameye dayanan ulkeler ya da yuksek gumruk duvarlari uygulayan. Iskandinav ulkeleri boyle diye duydum yahut kuba k.kore

   Sil
 66. Merhabalar Hocam,

  Merak ettiğim bir şey var Gecelik işlemlerde uygulanan faiz 8.3 iken bankalar neden yüzde 10 olan Geç likidite penceresi faizini kullansın

  YanıtlaSil
 67. Çok boş işlerle uğraşıyorsunuz.

  (Sizin maddi durumunuz benimkinden daha iyi) Sizin yerinizde olsam Malta'ya taşınırdım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Malta'ya taşınmaktan daha boş bir iş olamaz. Ne yapacağım orada?

   Sil
  2. Dalga geçiyorsunuz herhalde Mahfi bey,

   Deniz, güneşlenmek, balık tutmak...

   Sil
  3. korsan olursunuz.

   Sil
  4. Tamam birinci gün deniz, güneşlenmek, balık tutmak. İkinci gün deniz, güneşlenmek, balık tutmak,... 15. gün deniz,.... Sonra?
   Benim için 15 günden sonra çok sıkıcı olur bu yaşam.

   Sil
  5. davosa hic gittiniz mi gidecek misiniz

   Sil
  6. Malta şövalyesi olursunuz, Malta eriği toplarsınız.... Yapacak iş çok :))

   Sil
 68. Hocam Merhaba,
  Reel sektörde organik satınalmalar için uygun bir ekonomik ortam olup olmadığı ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?

  YanıtlaSil
 69. Hocam düşük faiz yüksek kur uzun vadede ülkemizin lehine olmaz mı? Yerli üretim ve ihracatımızın küresel arenada rekabet edebilmesi için .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ülkemizin lehine olacak tek şey düşük risk, az konuşmak ve çok çalışmaktır.

   Sil
  2. Hocam , Düşük riski belki zorlarsak yapabiliriz ama diğer ikisini bizden istemeyin. Olsa tükkan sizin :-)

   Sil
  3. Hocam bu yanıtı Eko-dialog'da olsalardı Ege Cansen'e yapıştıracaktı herhalde. : )

   Sil
 70. Sayin Hocam, butun dunyanin ugruna birbirini yedigi paranin nihayetinde bir kagit parcasi olmasi ve biz insanlarin ona deger atfediyor olmasi sizi de hayrete dusuyor mu? Saygilar

  YanıtlaSil
 71. hocam trump dolar zaten çok güçlü bu yüzden şirketlerimiz çinle rekabet edemiyor ve bu bizi bitiriyor diyor bunu nasıl yorumlamalıyız? dolar endeksinde geri çekilme görmemiz mümkün mü?

  YanıtlaSil
 72. Hocam çok teşekkürler dönüp cevapladığınız için

  YanıtlaSil
 73. Bu açıklamayı nasıl okumalıyız? Elden fazla bir şey gelmiyorun itirafı şeklinde mi? Algı operasyonu şeklinde mi? Bütün suç bankaların şeklinde topu taca atma şeklinde mi?

  "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar bu ülkede girişimciye, yatırıcıya yatırım musluklarını açmıyorsa karşısında bizi, hükümeti bulacaktır. Çünkü yatırımcı kredi alabilecek ki, yatırımını genişletsin, yeni yatırım yapsın. İstihdam olacak, üretim olacak. Bu krediler yüksek faizle olmayıp, düşük faizle olursa rekabet de artacaktır. Bu da olunca Türkiye'nin sıçrama yapması daha çabuk olacaktır"

  YanıtlaSil
 74. Mahfi bey,
  1-Bankaların günlük kasaları nasıl açık verebiliyor? Kasasında nakit olmayan parayı kredimi veriyorlar? Olmayan nakiti nasıl verebiliyorlar? Yoksa kasa açığı sadece nakit işlemler şeklinde değil de nakit+değerli evrak şeklinde mi hesap ediliyor?
  2-Diyelim 5 taksitde (aylık) 10,000,000TL kredi vermeyi (toplamda 50mTL)uygun buldu banka. Kasasından her ay ne zaman bu kredi dilimi nakit olarak çıkıyorsa o zaman mı kasa hesabına giriyor yoksa kredi sözleşmesi imzalandığı zaman toplam bedel üzerinden aynı gün mü?

  YanıtlaSil
 75. Hocam bence kesinlikle emlak piyasasında balon var peki bu olayın sonu ne olacak ?

  YanıtlaSil
 76. NTV sunucularının elinde antenli telsiz gibi bir cihaz var. Ne o?

  YanıtlaSil
 77. hocam,kurlardaki yükselişlerin spekülatif ataktan oluşup oluşmadığını nasıl anlarız? teşekkürler

  YanıtlaSil
 78. Murat Çetinkaya'yla görüştünüz mü?

  Tanıyor musunuz?

  Nasıl biri? (İktisat teorisi yetkinliği bakımından)

  YanıtlaSil
 79. Lobilerin faiz arttirma cabasi hakkinda ne dusunuyorsunuz

  YanıtlaSil
 80. Hocam merhabalar, bildiğiniz gibi Aralık 2016 yılında TUİK milli gelir revizyonu yapmıştı. Bu revizyon tartışmaları da beraberinde getirmiş ve bunun üzerine TÜİK Ankara ve İstanbul'da gazeteci ve medya mensuplarının katıldığı iki toplantı düzenlemişti. Bu toplantılara katılanlardan çok azı izlenimlerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşanların bir kısmı da ikna olduğunu belirtti.
  Siz toplantılara katıldınız mı? Katıldıysanız bu konuda bir yazı yazmayı düşünüyor musunuz? Eğer katılmadıysanız fakat katılanlarla görüşme fırsatınız olduysa izlenimlerinizi paylaşır mısınız?
  Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 81. Hocam MB döviz swapla TL destekleme ne oluyor acaba ? Berki de geç likidite penceresi yeterli gelmeyebilir demiştiniz acaba sonraki adımmı buğün 28 milyar tl geç likidite ile fonlamış

  YanıtlaSil
 82. Hocam hiç yurt dışında yaşadınız mı eğitim veya iş sebebi ? (2 yıl veya daha fazla süre ile) (çünkü eğitiminizi hep Türkiye'de yapmışsınız sizin gibi aydın birinin yurt dışında eğitim almaması şaşırttı beni o yüzden sordum )

  YanıtlaSil
 83. Hocam üniversiteye gidecek olan gençlere işletme , ekonomi, psikoloji bu üçünden hangisini önerirsiniz? sizce hangisinin önü daha açık? (iyi bir üniversitede bu bölümler, bilkent,sabancı gibi.)

  YanıtlaSil
 84. hocam artık rezerv para devri yavaş yavaş ortadan mı kalkıyor eğer abd içine çekilirse bu gelişmekte ve dış desteğe ihtiyacı olan ekonomileri çökme durumuna getirmez mi? gelişen ekonomiler katma değeri yüksek üretim ekonomisine geçiş için gerekli yenilikleri yaptılar mı? bir de dolar nereye kadar güçlenebilir hocam bu şekilde ihracatta nasıl rakip olacak çinle? çinle abd'nin bu ekonomideki sıcak savaşı dünyayı yeni bir çift kutuplu yapıya mı götürüyor hocam?

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Kapitalizm

Paradan Para Kaybetme Dönemi