27 Kasım 2013 Çarşamba

BRIC Ülkeleri, Kırılgan Beşli ve Türkiye (2002 - 2013)

Aşağıda beş temel gösterge çerçevesinde BRIC ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmasını sunuyorum


2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ort.
Büyüme

Brezilya
2,7
1,1
5,7
3,2
4
6,1
5,2
-0,3
7,5
2,7
0,9
2,5
3,4
Çin
9,1
10
10,1
11,3
12,7
14,2
9,6
9,2
10,4
9,2
7,7
7,6
10,1
Hindistan
4,6
6,9
7,6
9
9,5
10
6,9
5,9
10,1
6,8
3,2
3,8
7
Rusya
4,7
7,3
7,2
6,4
8,2
8,5
5,2
-7,8
4,3
4,3
3,4
1,5
4,4
Türkiye
6,2
5,3
9,4
8,4
6,9
4,7
0,7
-4,7
9,2
8,5
2,2
3,8
5,1
Enflasyon

Brezilya
12,5
9,3
7,6
5,7
3,1
4,5
5,9
4,3
5,9
6,5
5,8
5,9
6,4
Çin
-0,4
3,2
2,4
1,6
2,8
6,5
1,2
1,9
4,6
4,1
2,5
3
2,8
Hindistan
4
2,9
4,6
5,3
6,7
5,5
9,7
15
9,5
6,5
11,4
9
7,5
Rusya
15,1
12
11,7
10,9
9
11,9
13,3
8,8
8,8
6,1
6,6
6,2
10
Türkiye
29,8
18,4
9,3
7,7
9,6
8,4
10,1
6,5
6,4
10,5
6,2
8
10,9
İşsizlik

Brezilya
11,7
12,3
11,5
9,8
10
9,3
7,9
8,1
6,7
6
5,5
5,8
8,7
Çin
4
4,3
4,2
4,2
4,1
4
4,2
4,3
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
Hindistan
8,8
9,5
9,2
8,9
7,8
7,2
6,8
10,7
10,8
9,8
9,9
9,8
9,1
Rusya
8
8,6
8,2
7,6
7,2
6,1
6,4
8,4
7,5
6,5
6
5,7
7,2
Türkiye
10,8
11
10,8
10,6
10,2
10,3
11
14
11,9
9,8
9,2
9,4
10,8
Bütçe Dengesi
Brezilya
-3,2
-3,3
-3,9
-3,9
-3,3
-3,5
-4,1
-2,2
-2,5
-3,2
-2,7
-1,9
-3,1
Çin
-3
-2,5
-1,5
-1,4
-0,7
0,9
-0,7
-8,4
-1,5
-1,3
-2,2
-2,5
-2,1
Hindistan
-9,8
-10,3
-8,3
-7,2
-6,2
-4,4
-10
-9,8
-8,4
-8,5
-8
-8,5
-8,3
Rusya
0,7
1,5
4,9
8,2
8,3
6,8
4,9
-6,3
-3,4
1,5
0,4
-0,7
2,2
Türkiye
-14,4
-10,5
-4,4
-0,8
-0,7
-2
-2,7
-6
-3
-0,7
-1,6
-2,3
-4,1
Cari  Denge

Brezilya
-4,5
-5,2
-2,7
-3,5
-3,5
-2,7
-1,4
-3,1
-2,7
-2,5
-2,7
-3
-3,1
Çin
2,4
2,8
3,6
5,9
8,6
10,1
9,1
5,2
4
2,8
2,4
2,5
5
Hindistan
1,4
1,5
0,1
-1,3
-1
-0,7
-2,5
-2
-3,2
-3,4
-4,7
-4,4
-1,7
Rusya
8,4
8,2
10,1
11,1
9,5
5,9
6,2
4,1
4,7
5,3
3,7
2,9
6,7
Türkiye
-0,3
-2,5
-3,7
-4,6
-6,1
-5,9
-5,7
-2,2
-6,3
-10
-6,1
-7,4
-5,1

(Veriler IMF World Economic Outlook database, October 2013’den alınmıştır. Yalnızca Hindistan için işsizlik verileri bu veri setinde bulunmadığı için farklı kaynaklardan derlenmiştir. Bütçe dengesi ve cari dengede eksi işaret taşımayan ekonomiler cari fazla vermiş demektir.)

Tablonun son sütununda yer alan ve 2002 – 2013 arasındaki 12 yılı kapsayan dönemin ortalamasını gösteren oranlara bakılacak olursa Türkiye, bütçe dengesi açısından bu beş ülke arasında en kötü ekonominin bir üstünde, büyüme açısından tam ortada yer alırken enflasyon, işsizlik ve cari dengede en kötü ekonomi konumunda bulunuyor.

Aşağıda aynı kaynaklardan derlenen verilerle kırılgan beşlinin (Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’nin aynı göstergelerle aynı dönem için karşılaştırması yer alıyor.


2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ort.
Büyüme

Brezilya
2,7
1,1
5,7
3,2
4,0
6,1
5,2
-0,3
7,5
2,7
0,9
2,5
3,4
Endonezya
4,5
4,8
5,0
5,7
5,5
6,3
6,0
4,6
6,2
6,5
6,2
5,3
5,6
Hindistan
4,6
6,9
7,6
9,0
9,5
10,0
6,9
5,9
10,1
6,8
3,2
3,8
7,0
Güney Afrika
3,7
3,0
4,6
5,3
5,6
5,5
3,6
-1,5
3,1
3,5
2,5
2,0
3,4
Türkiye
6,2
5,3
9,4
8,4
6,9
4,7
0,7
-4,7
9,2
8,5
2,2
3,8
5,1
Enflasyon

Brezilya
12,5
9,3
7,6
5,7
3,1
4,5
5,9
4,3
5,9
6,5
5,8
5,9
6,4
Endonezya
9,9
5,2
6,4
17,1
6,6
6,0
11,1
2,8
7,0
3,8
4,3
9,5
7,5
Hindistan
4,0
2,9
4,6
5,3
6,7
5,5
9,7
15,0
9,5
6,5
11,4
9,0
7,5
Güney Afrika
12,4
0,3
3,5
3,6
5,8
9,0
10,1
6,3
3,5
6,1
5,6
5,7
6,0
Türkiye
29,8
18,4
9,3
7,7
9,6
8,4
10,1
6,5
6,4
10,5
6,2
8,0
10,9
İşsizlik

Brezilya
11,7
12,3
11,5
9,8
10,0
9,3
7,9
8,1
6,7
6,0
5,5
5,8
8,7
Endonezya
9,1
9,5
9,9
11,2
10,3
9,1
8,4
7,9
7,1
6,6
6,1
5,9
8,4
Hindistan
8,8
9,5
9,2
8,9
7,8
7,2
6,8
10,7
10,8
9,8
9,9
9,8
9,1
Güney Afrika
28,2
28,0
25,5
25,0
23,9
23,3
23,0
24,0
24,9
24,9
25,1
26,0
25,2
Türkiye
10,8
11,0
10,8
10,6
10,2
10,3
11,0
14,0
11,9
9,8
9,2
9,4
10,8
Bütçe Dengesi

Brezilya
-3,2
-3,3
-3,9
-3,9
-3,3
-3,5
-4,1
-2,2
-2,5
-3,2
-2,7
-1,9
-3,1
Endonezya
-0,9
-1,4
-0,6
0,6
0,2
-1,0
0,0
-1,8
-1,2
-0,6
-1,7
-2,2
-0,9
Hindistan
-9,8
-10,3
-8,3
-7,2
-6,2
-4,4
-10,0
-9,8
-8,4
-8,5
-8,0
-8,5
-8,3
Güney Afrika
-1,1
-1,9
-1,2
0,0
1,2
1,4
-0,4
-5,5
-5,1
-4,0
-4,8
-4,9
-2,2
Türkiye
-14,4
-10,5
-4,4
-0,8
-0,7
-2,0
-2,7
-6,0
-3,0
-0,7
-1,6
-2,3
-4,1
Cari  Denge

Brezilya
-4,5
-5,2
-2,7
-3,5
-3,5
-2,7
-1,4
-3,1
-2,7
-2,5
-2,7
-3,0
-3,1
Endonezya
4,0
3,5
2,0
0,6
2,6
1,6
0,0
2,0
0,7
0,2
-2,7
-3,4
0,9
Hindistan
1,4
1,5
0,1
-1,3
-1,0
-0,7
-2,5
-2,0
-3,2
-3,4
-4,7
-4,4
-1,7
Güney Afrika
0,8
-1,0
-3,0
-3,5
-5,3
-7,0
-7,0
-4,0
-2,8
-3,4
-6,3
-6,1
-4,1
Türkiye
-0,3
-2,5
-3,7
-4,6
-6,1
-5,9
-5,7
-2,2
-6,3
-10,0
-6,1
-7,4
-5,1

Türkiye büyümede bu ülkelerin tam ortasında duruyor. Enflasyon ve cari dengede en kötü ekonomi durumunda bulunurken bütçe dengesi ve işsizlikte sondan ikinci sırada yer alıyor.

Özetle söylemek gerekirse kritik 5 ekonomik gösterge açısından Türkiye’nin 2002 – 2013 arasındaki ekonomik gelişimi, çeşitli kaynaklarda karşılaştırma gruplarına dahil edildiği iki grup ekonomi arasında da parlak görünmüyor. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...