Kayıtlar

Temmuz, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Türkiye Ekonomisinin Temmuz 2013'deki Görünümü

Resim
Dünyada özetle ekonomik durum ABD, 2008’de Lehman Brothers’ın batışıyla girdiği krizden yavaş yavaş çıkıyor. Birçok toparlanma emaresi ortaya çıkmaya başladı. ABD, neredeyse potansiyel büyüme oranına doğru yaklaşıyor. Avrupa ise ABD’den oldukça sonra girdiği krizden çıkma yolunda henüz çok başlarda. İrlanda battı, Yunanistan battı, Güney Kıbrıs battı. İrlanda toparlanıyor ama ötekiler kurtarılma paketleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Portekiz ve bazı küçük ülkeler sıkıntıda. Japonya 20 yıldan bu yana içinde bulunduğu krizden çıkmak için yeni bir program ve yeni bir ekonomi politikası uygulaması içine girdi. İlk sonuçlar umut verici. Bütün bunlara karşılık bu üç ekonominin yarattıkları parasal genişlemeyi yeni bir krize yol açmadan nasıl toparlayacakları en tartışmalı konu.

Merkez Bankasının Döviz ve Faizle İmtihanı

Resim
İki açıklama, bir olay ve bir karar 22 Mayıs tarihinden sonra piyasalar üzerinde etki yaratan iki açıklama, bir olay ve bir karar oldu. Bunları şöyle özetleyebiliriz: (1)  ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke’nin parasal gevşemenin temel aracı olan tahvil alım programını Eylül ayından itibaren azaltmayı düşündüklerine ilişkin açıklaması 22 Mayıs akşamı geldi ve piyasalara etkisi 23 Mayıs gününden itibaren görülmeye başlandı. (2) Gezi Parkı olayları ve devamında diğer kentlere yayılan tepki protestoları ve bu protestolara karşı hükümetin aldığı tavır Türk piyasalarını etkiledi. Bu protestolar çok daha erken başladığı halde hükümetin sert müdahalesi sonucu olayların büyümesi ve yayılması 31 Mayıs gününden itibaren yüzeye çıktı, o gün tatil olduğu için piyasa üzerindeki etkileri 3 Haziran gününden itibaren görüldü. (3) 15 Temmuz sabahında TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın, 23 Temmuz günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yükseltmeyi düşünebileceklerini açık

Kur, Faiz, DİBS, BIST, Reyting, CDS Özetle

Döviz ve Döviz Kuru Nedir ve Nasıl Belirlenir? Döviz (ya da kambiyo), yabancı ülke paralarına verilen genel addır. Dolar, Euro, Pound, Yen, Yuan bizim açımızdan dövizdir.

Güncellenmiş Faiz Dersi

Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı bedel olarak tanımlayabiliriz. Ekonomi bilimi açısından faiz iki farklı biçimde tanımlanır: (1) Bir borç anlaşmasının satışı sonrasında elde edilen getiri miktarı, (2) Üretim amaçlı olarak kullanılan sermayenin getiri oranı.

Ekonomi mi İşletme mi Maliye mi?

Üniversiteye girecek olanlardan ekonomi ve benzer bölümler arasında seçim yapmak durumunda olan öğrenciler hangi bölümü seçmelerinin iyi olacağını soruyorlar. Öğrencilerin benim bildiğim bölümler arasında seçim yapmalarına yardımcı olmak için bu yazıyı kaleme aldım. Kuşkusuz buradaki değerlendirmeler benim kişisel deneyimlerime göre yaptığım kişisel değerlendirmeler.

Gölge Bankacılık ve Çin

Banka konumunda bulunmayan ve bankacılık düzenlemelerine tabi olmayan ama ticari bankaların sağladığı hizmetlere benzer hizmetleri sağlayabilen kurumların yaptıkları işlemlerle banka konumunda bulunduğu halde bankacılık düzenlemelerine tabi olmaksızın benzer hizmetleri verenlerin yaptıkları işlemlere gölge bankacılık, bunların oluşturduğu faaliyet toplamına da gölge bankacılık sistemi deniyor.

TCMB'nin Hamleleri ve Olası Sonuçları

TCMB, birkaç günden beri piyasaya dolar satıyor. Yalnızca bugün yaptığı satış tutarı 2.250 milyon doları buldu. Bu satış işlemini yaparken bir yandan kuru stabilize etmeye diğer yandan da kredi hacmini denetlemeye çalışıyor.

Türkiye'de Kişi Başına Gelir ve Gelir Dağılımı

Resim
1923’den bu yana kişi başına gelir Osmanlı ekonomisi benzeri bütün ekonomiler gibi üç sacayağı üzerine kuruluydu: (1) Tarım, (2) Sanayi (daha çok zanaat) ve (3) Hizmetler kesimi (ticaret, mali hizmetler vb.) Bu üçlü sacayağının yarattığı milli gelir konusunda elimizde bazı tahminler var. Bu tahminlerden birisi de Angus Maddison’a ait [1] Maddison’un tahminine göre Osmanlı’nın GSYH’sı 1870’de 9,7 milyar dolar, 1913’de 16,2 milyar dolar dolayındadır. Yine Maddison’un tahminlerine göre Osmanlı İmparatorluğu’nda nüfus 1870’de 11,8 milyon, 1913’de 15 milyon dolayındadır ( http://www.ggdc.net/maddison/Maddison.htm .) Bu iki veriye dayanarak dönemler için Osmanlı’da kişi başına geliri 1870’de 825 dolar, 1913’de 1.213 dolar olarak hesaplayabiliriz.  

Altının Zamanı

Resim
Dünya tarihi boyunca toplam 165 bin metrik ton altın çıkarıldığı tahmin ediliyor. Son on yılın ortalamasına bakarsak yıllık altın üretiminin toplam 2450 metrik ton dolayında olduğunu görürüz. 2010 yılı verilerine göre altın üretiminde ilk beş ülke şunlardır: Çin, ABD, Avustralya, Güney Afrika, Rusya. Yine 2010 verilerine göre altın tüketimindeki ilk beş ülke şunlardır: Hindistan, Çin, ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan.