Kayıtlar

Eylül, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Güncellenmiş Para Politikası Uygulamaları

Para Politikası Nedir, Neyi Amaçlar? Para politikası, merkez bankalarının bazı araçları kullanarak piyasadaki para miktarını etkileyerek piyasaya sürdüğü paranın istikrarını sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe verilen addır. Piyasada sadece hazinelerin (ya da darphanelerin) piyasaya sürdüğü sınırlı tutarda madeni para ile merkez bankalarının piyasaya sürdüğü banknot söz konusu olsaydı merkez bankalarının emisyon hacmini, yani piyasaya sürdüğü para miktarını, denetlemesi para politikasının temelini oluştururdu. Bankaların kaydi para yaratmasının çok yaygın olmadığı dönemde Fisher’in ünlü miktar denklemi MV = PQ denklemi parasal ilişkileri açıklamaya yetiyordu. Bu denklemde M = para arzı, yani piyasadaki para miktarı, V = paranın dolanım hızı, yani bir para biriminin bir yılda kaç kez el değiştirdiği, P = fiyatlar genel düzeyi, Q =  Ekonomide bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin fiziki miktarıdır. Bu denklemde PQ çarpımı GSYH’ye eşit olduğuna göre MV = GSYH ya

Dünya Ekonomilerinin Sınıflandırılması

IMF'nin sınıflandırması IMF, GFSR, Ekim 2012 Gelişmiş Ekonomiler Avustralya Hollanda Avusturya Yeni Zelanda Belçika Norveç Kanada Portekiz Danimarka İspanya Finlandiya İsveç Fransa İsviçre Almanya İngiltere Yunanistan ABD İrlanda İtalya Japonya Yükselen Piyasa Ekonomileri Çin Trinidad and Tobago Estonya Hong Kong Uruguay Macaristan Hindistan Venezüella Makedonya Endonezya Cezayir Polonya Kore Mısır Romanya Malezya İran Sırbistan Pakistan Irak Slovak Cumhuriyeti Filipinler İsrail Slovenya Singapur Ürdün Türkiye Sri Lanka Kuveyt Arjantin Tayvan Lübnan Brezilya Tayland Liby

Borçlarımızı Nasıl Ödeyeceğiz?

Merkezi yönetim borç stoku Ağustos 2012 sonu itibariyle; Merkezi yönetim (bu çerçevede Hazine ile eş anlam taşıyor) iç borç stoku 385 milyar TL’dir. Hazine iç borç stokundaki tahvil ve bonoların (Devlet iç borçlanma senetleri) DİBS) yüzde 79’u yurtiçinde yerleşik olanların, yüzde 21’i yurtdışında yerleşik olanların elindedir. DİBS’lerin yüzde 53’ü bankacılık kesiminin, yüzde 24’ü bankacılık dışındaki kesimin, yüzde 2’si de TCMB’nin elindedir.  Hazine iç borçlanmasının yıllık maliyeti ya da yıllık ortalama faizi, Ağustos ayı ortalaması itibariyle, yüzde 9,22’dir. Nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi yaklaşık 45 aydır. Aşağıdaki tabloda merkezi yönetimin iç ve dış borç stoku son beş yıllık gelişmeyi de gösterecek şekilde yer almaktadır. Merkezi Yönetim Borç Stoku 2008 2009 2010 2011 2012/8 İç Borç Stoku (Milyar TL) 274,8 330,0 352,8 368,8 384,9 Dış Borç Stoku (Milyar USD) 69,8 74,1