Kayıtlar

Şubat, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Net Hata ve Noksan Tartışmaları

Resim
Net Hata ve Noksan Nedir ve Nereden Doğar? Ödemeler dengesi tablolarında yer alan net hata ve noksan kalemi, kaynağı belirlenemeyen döviz giriş veya çıkışlarını ifade eder. Ödemeler dengesi, toplamı sıfıra eşit bir dengedir. Dış dünyadan mal ve hizmet satın alınır, gider yapılr ve dış dünyaya mal ve hizmet satılır, gelir sağlanır. Bu alım - satım ve gelir - giderin oluşturduğu dengeye cari denge denir. Cari denge, açık vermişse finansman dengesinde bu açığın nasıl karşılandığı (borç, sermaye girişi, hisse senedi satışı vb) yer alır. Bu ikisi arasında bir tutarsızlık varsa bu fark net hata ve noksan kalemine yazılır. Net hata ve noksan kalemi kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi veya çıkışı olduğu anlamına gelir.     Net hata ve noksan kalemi, genel olarak, ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanır. Net hata ve noksan kaleminin oluşmasının nedenleri arasında şunları sayabiliriz: (1) Zaman uyumsuzlukları (İhraç edilmiş malın gidiş tarihiyle i

Kitaplar ve Yorumlar, Şubat 2017

Nutuk: Mustafa Kemal Atatürk (çeşitli yayınevleri) Nutuk; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın (o zaman soyadı kanunu çıkmadığı için henüz Atatürk değildi) 15 – 20 Ekim 1927 tarihleri arasında 36,5 saat süreyle TBMM’nde, yerli ve yabancı basın temsilcilerinin de katılımıyla yapılan oturumlarda yaptığı tarihi konuşmaya ve onun metnine verilen addır. Kimi yayınlarda metin içinde geçen belgeler kitaba ek olarak verilmektedir. Nutuk, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışıyla başlar. Özgün hali şöyle başlıyor: “1335 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve Manzara-i Umumiye:” (1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Durum ve genel görünüm:) Nutuk, 1919 ile 1927 yılları arasında Atatürk ve silah arkadaşlarının yaptıkları kurtuluş savaşını, yeni bir cumhuriyetin kuruluşunu, yaşanan kahramanlıkları ve karşılaşılan ihanetleri anlatır ve Atatürk’ün cumhuriyeti gençliğe emanet ettiği gençliğe hitabesiyle biter. Nutuk, kurtuluşun

İstihdamı Artıralım Derken İşsizlik Oranı Yükselebilir

Tanımlar, Sayılar ve Oranlar İstihdam anketinin uygulandığı gün ve önceki hafta içinde kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış kişilerden son 4 hafta içinde iş arama kanallarını kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda bulunan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz sayılıyor. 2014 yılı öncesinde iş arama kriterinde referans dönemi olarak “son 4 hafta” yerine “son 3 ay”  kullanılmaktaydı. Ayrıca, üç ay içinde başlayabileceği bir iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işe başlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksikliklerini tamamlamak amacıyla bekleyenler de işsiz nüfus kapsamında sayılıyor. İşsiz sayısının toplam işgücüne bölünmesiyle işsizlik oranı bulunuyor. Buna literatürde resmi işsizlik oranı deniyor. Kasım 2016 sonuçlarına göre resmi olarak işsiz kabul edilenlerin sayısı 3.715 bin ve işsizlik oranı da yüzde 12,1.

Veba

Cezayir’in Oran kentinde önce bir iki tane derken giderek artan sayıda ölü farelere rastlanmaya başlanır. Apartmanların merdivenlerinde, sokaklarda her yerde fare ölüleri çıkar ortaya. Başlangıçta bunun bir veba salgını olduğuna inanmaz Oranlılar, çünkü bu yüzyılda artık veba olmayacağını düşünürler. Zaman geçtikçe gerçeği kabullenmeye başlarlar çünkü insanlar da ölmeye başlamıştır artık. Hiç kuşku kalmamıştır, bu vebadır ve yirminci yüzyılda burada hortlamıştır yeniden. Olaylar, Oran kentinin karantinaya alınmasına kadar varır.

TL'nin Toparlanmasının Nedeni

Resim
TL’deki Değer Kaybı ve Nedenleri Donald Trump’ın ABD Başkanı seçildiğinin belli olduğu 9.11.2016 akşamından başlayarak Dolar, bütün paralara karşı değer kazanmaya başladı. 2017 yılının ilk günlerinden sonra Dolardaki bu yükseliş duruldu ve hatta düşüşe döndü. Geçen hafta sonu itibariyle başlangıç noktasındaki değeri olan 98,62’ye göre hala yüksek olmakla birlikte (100,88), Trump’ın başkanlık yemini ettiği 20 Ocak günü ulaştığı 103,31’lik zirveye göre gerilemiş bulunuyor. Dolarda ortaya çıkan değer kazanımı en fazla Türk Lirası üzerinde etkili oldu. TL, bütün paralardan daha fazla değer kaybetti. Bunun nedeni, Dolardaki değer kazanımının yanı sıra Türkiye’nin kendi risklerindeki artışlar ve para politikası önlemlerinin zamanında alınmamış olmasıydı.  

İşsizlik Artıyor

Resim
İşsizlik İstihdam anketinin uygulandığı gün ve önceki hafta içinde kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış kişilerden son 4 hafta içinde iş arama kanallarını kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda bulunan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz sayılıyor. İşsiz sayısının toplam işgücüne bölünmesiyle de işsizlik oranı bulunuyor. Türkiye’de işsizlik oranı yıllar itibariyle artıyor. Bunu bir tabloda gösterelim (kaynak: IMF, WEO Database, April 2016.) Yıllar İşsizlik (%) Yıllar İşsizlik (%) Yıllar İşsizlik (%) Yıllar İşsizlik (%) 1980 7,2 1990 8,0 2000 5,6 2010 11,1 1981 7,2 1991 8,2 2001 7,2 2011 9,1 1982 7,6 1992 8,5 2002 9,0 2012 8,4 1983 7,5 1993 8,9 2003 9,1 2013 9,0 1984 7,4 1994 8,6