Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yüksek Faiz, Yüksek Kur, Yüksek Enflasyon

Resim
Merkez Bankası hafta içindeki Para Politikası Kurulu toplantısında, artık gerçek politika faizi halini almış olan, geç likidite penceresi faizini yüzde 11,75’den 12,25’e yükseltme kararı aldı. Türk Lirasının yabancı paralara karşı değer kazanmaya başladığı bir ortamda alınan bu yükseltme kararı sürpriz etkisi yarattı. Oysa Stanley Fischer: “Merkez Bankaları sürpriz yapmamalı” diyerek rasyonel bekleyişler teorisinin temel yaklaşımını tekrarlayalı daha bir hafta olmamıştı. Merkez Bankası Ocak ortasından beri döviz kurlarındaki yükselişi ve dolayısıyla büyük ölçüde kur kaynaklı maliyet enflasyonunu denetim altına alabilmek için faizleri yükseltiyor. Kurlardaki baskı artınca dünya listelerinde yer alan politika faizini yükseltmeyi tercih etmeyen Merkez bankası, Ocak ayında, olağan dışı bir imkân olan geç likidite penceresini olağan bir imkân haline çevirerek kullanıma açtı ve kuru bu yolla denetlemeyi seçti. O tarihten sonra giderek borç verme ağırlığını geç likidite penceresine kaydı

Türkiye'nin Finansal Durumu

Bir önceki yazımda yeni yayınlanan IMF verilerini ele alarak dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümünü ele alıp karşılaştırmalı olarak incelemeye çalıştım. Bu yazımda da Türkiye’nin finansal durumunu ele alıp değerlendirmeye çalışacağım. Borç Stoku Türkiye’nin borçluluk durumu aşağıdaki tabloda özetle gösteriliyor. (Kaynak:   www.hazine.gov.tr ,   www.tcmb.gov.tr , www.bddk.gov.tr ,  http://www.hakanozyildiz.com/2017/02/borcluyum-kederliyim-her-ne-desen-haklsn.html ) Milyar TL 2002 2002 GSYH (%) 2016 2016 GSYH (%) KAMU KESİMİ BORÇ STOKU 271,6 77 803,8 31   Toplam Hazine Borç Stoku  242,7 69 759,6 29     İç Borç Stoku   149,9 43 468,6 18     Dış Borç Stoku  92,8 26 291 11   KİT Borçları  27,6 8 38,0 1,5     İç Borçları 15,8 5 31,8 1,2     Dış Borçları 11,8 3

Dünya ve Türkiye'nin Ekonomik Görünümü

Dünyanın Ekonomik Görünümü Aşağıda dünyanın ekonomik görünümünü özetleyen iki tablo sunuyorum. Tablolar 1999 ile 2016 yıllarına ait. 1999 Sayı GSYH Payı (%) İhracat Payı (%) Nüfus Payı (%) Toplam Ekonomi 184 100,0 100,0 100,0 Gelişmiş Ekonomiler 28 57,4 63,7 15,5      ABD 21,9 14,0 4,6      Euro Bölgesi 15,8 39,3 6,3      Japonya 7,6 6,7 2,1      Diğer Gelişmiş Ekonomiler 12,1 3,7 2,5 Gelişen Ekonomiler 156 42,6 36,3 84,5      Çin 11,2 3,1 21,1      Hindistan 4,6 0,7 16,6      Rusya 2,4 1,3 2,5      Brezilya 3,2 0,9