Altın Dosyası

Altın
Altın, parlak, ağır ve kolay tepkimeye girmeyen bir metaldir. O nedenle dış etkenlerden fazlaca etkilenmez. Örneğin paslanmaz ve kararmaz. Saf haliyle son derecede yumuşak olduğu için kolay şekil verilebilir. Aslında iletkenliği yüksek olduğu halde az bulunduğu için iletken olarak kullanılamayacak kadar pahalıdır. 

Tarih boyunca çıkarılan altının toplamı 165 bin metrik ton dolayında tahmin edilmektedir. Bu miktar ancak üç buçuk adet olimpik havuzu doldurabilir.  

Altının saflık derecesi ayar ya da karat denilen ölçüyle ölçülür. Ayarın formülü şöyledir: X = 24 (Mg/Mm) Bu formülde; X altının ayarını, Mg alaşımdaki altın miktarını, Mm alaşımın toplam ağırlığını gösteriyor. Bu formülü kullanarak örneğin 91,6 gram altınla 8,4 gram gümüşün karışımından oluşan bir alaşımın ayarını bulalım: X = 24 (91,6 / 100) = 21,99 = 22 ayar.

24 ayar altın yüzde 100, 22 ayar altın yüzde 91,6, 18 ayar altın yüzde 75,14, 14 ayar altın ise yüzde 58,5 oranında saf altın içerir. Geri kalanı gümüş, nikel, bakır, paladyum ile tamamlanır. Altın gümüş karışımı altına yeşil, altın nikel karşımı beyaz renk verir.

Altın Üretimi ve Tüketimi (Arz ve Talep)
Altın arz ve talebi yıldan yıla değişiklikler gösterse de son yıllarda 4.000 – 4.500 ton/yıl arasında bir arz ve talep miktarının söz konusu olduğu görülüyor. Arz ve talep arasında yıllar itibariyle bazen arzın bazen talebin yüksekliği bir arz ya da talep açığına yol açıyor. Arz açığı varsa bu açık stoklardan karşılanıyor. Arz fazlası ise stoklara ekleniyor.

Aşağıdaki tablo yıllar itibariyle altın arz ve talebindeki değişimi sergiliyor (kaynak:  http://www.gold.org/supply-and-demand)

Ton
2012
2013
2014
2015
2016
2017 I Ç
Arz
4.557,6
4.307,3
4.442,2
4.353,2
4.584,0
1.032,0
Talep  
4.692,0
4.499,9
4.310,3
4.293,8
4.263,9
1.034,5
   Mücevher
2.133,1
2.719,9
2.516,7
2.447,7
1.989,2
480,9
   Fonların talebi
306,7
-915,5
183,8
-128,3
532,1
109,1
   Merkez Bank.
569,3
623,8
583,9
576,5
377,2
76,3
Yılsonu fiyatı
1.669,0
1.411,2
1.266,4
1.160,1
1.250,8
1.249,2

2012 ile 2016 yılları arasında üretilen ve arz edilen altının yaklaşık yüzde 70’i altın madenlerinden çıkarılmış, yüzde 30’u da hurda altından dönüştürülerek elde edilmiş. Aynı dönemde talep edilen altının yaklaşık yüzde 53’ü mücevher, yüzde 21’i fiziksel altın çubuk, yüzde 5’i altın para, yüzde 6’sı elektronik sektörü için, yüzde 0,5’i dişçilik için, yüzde 12’si merkez bankaları tarafından kalanı da diğer nedenlerle talep edilmiş.  

Aşağıdaki tablo dünya altın üretiminde en fazla payı olan 10 ülkeyi gösteriyor (kaynak: http://www.worldatlas.com/articles/top-14-gold-producers-in-the-world.html)

Sıra
Ülke
Üretim (Metrik Ton)
1
Çin
450
2
Avustralya
270
3
Rusya
245
4
ABD
211
5
Kanada
160
6
Güney Afrika
150
7
Peru
150
8
Özbekistan
102
9
Meksika
92
10
Gana
90
Toplam
1.920
Dünya Toplamı
4.500

Tabloya göre altın üretiminde Çin açık ara birinci sırada yer alıyor. Onu Avustralya ve Rusya izliyor. Bu on ülke dünya toplam altın üretiminin yüzde 42’sini üretiyorlar.

Aşağıdaki tablo altın tüketiminde en fazla payı olan on ülkeyi gösteriyor (kaynak:

Sıra
Ülke
Tüketim (Metrik Ton)
1
Çin
985
2
Hindistan
849
3
ABD
193
4
Almanya
124
5
Tayland
90
6
Suudi Arabistan
85
7
Türkiye
72
8
İran
71
9
Vietnam
63
10
Endonezya
59

Toplam
2.591

Dünya Toplamı
4.300

Çin, üretimde olduğu gibi tüketimde de birinci sırada yer alıyor. ABD, tüketimde de en üstlerde bulunuyor. Buna karşılık üretimde pek yeri olmayan Hindistan, Almanya, Tayland, Suudi Arabistan gibi ülkeler tüketimde üst sıralarda görünüyor. Tablodaki on ülke dünya altın tüketiminin kabaca yüzde 60’ını yapıyorlar.

Merkez Bankalarının Altın Rezervi
Para sistemi yaklaşık yüzyıl kadar, para biriminin belirli ağırlıkta altın karşılığında basıldığı, altın standardı esasına dayalı olarak yürütüldü. Bu sistem ilk kez 1821 yılında İngiltere’de uygulamaya kondu. 1937 yılından sonra sistemi uygulayan tek ülke olarak ABD kaldı. ABD de 1971 yılında bu sistemi terk edince dünyada parasının karşılığı altın olan ülke kalmadı.

En yüksek altın rezervine sahip 10 Merkez Bankası (2017 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle)  aşağıdaki tabloda yer alıyor (kaynak: http://www.gold.org/statistics#reserves-statistics)

Sıra
Ülke / Merkez Bankası
Rezerv (Ton)
1
ABD
8.134
2
Almanya
3.377
3
IMF
2.814
4
İtalya
2.452
5
Fransa
2.436
6
Çin
1.843
7
Rusya
1.687
8
İsviçre
1.040
9
Japonya
765
10
Hollanda
613

Toplam
25.161

Dünya Toplamı
33.426

Dikkat edilecek olursa en yüksek altın rezervleri gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarındadır. Bunun nedeni, geçmişte uygulanmış olan altın para standardı sistemidir. Bu ülkeler bastıkları paranın karşılığında altın rezervi bulundurmuşlar ve karşılık uygulaması kalktıktan sonra da bu rezervleri tutmaya devam etmişlerdir. Buna karşılık gelişme yolundaki ekonomilerde parasallaşma daha geç gerçekleştiği için onlarda altın rezervi düşük kalmış. Gelişme yolundaki ekonomilerde altın rezervlerinden çok döviz rezervleri yüksektir. Bunun temel nedeni bu ekonomilerin paralarının rezerv para olmaması ve dışticaret ilişkileri için döviz bulundurma zorunluluğudur. Altın rezervinin Çin’de yüksek olmasının nedeni Çin’in son yıllarda rezervlerini çeşitlendirme çabasından kaynaklanmaktadır. 

Gelişmiş ekonomilerde halkın altın tutma alışkanlığı düşük, gelişme yolundaki ülkelerin önemli bölümünde halkın altın alma ve saklama eğilimi yüksektir.  

Altın Fiyatları
Altın, dünyanın çeşitli yerlerinde farklı ağırlık birimleri kullanılarak ölçülüyor olsa da en fazla kullanılan ağırlık biriminin ons ve gram olduğunu söyleyebiliriz. Altının dünya borsalarındaki geleneksel ağırlık birimi troy onsdur.  1 Troy ons (çoğunlukla yalnızca ons olarak belirtiliyor), 31,1 gram (tam olarak 31,10348079 gram) saf altına karşılık geliyor.

Aşağıda 1973 yılından 9 Haziran 2017’ye kadar altın fiyatlarındaki değişimi gösteren grafiği sunuyorum (kaynak http://therealasset.co.uk/charts-and-graph/gold-price-charts/) Dikey eksen altının USD/Ons cinsinden fiyatını gösteriyor.


Yaklaşık 45 yıllık bu dönem boyunca altının günlük kapanış fiyatı 63,90 ile 1889,70 USD/Ons arasında değişmiş ve 9 Haziran 2017 kapanışı da 1.268,50 USD/Ons olarak gerçekleşmiş bulunuyor. Grafikten görülebileceği gibi 1980 yılında yaşanan hızlı sıçramadan sonra altın fiyatları uzun süreli bir durgunluk içine girmiş, 2005 yılından sonra hızlı ve sürekli bir yükseliş trendi çizdikten sonra 2013 yılında inişe geçmiş, 2014 yılından itibaren de 1.200 – 1.300 USD/Ons aralığında dengeye gelmiş görünüyor.

Türkiye’de Altın Üretimi
Türkiye’deki altın yataklarının Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yoğunlaştığı biliniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre üretime hazır altın yataklarında 1 tonda 1,2 gram ile 12,65 gram arasında değişen miktarlarda altın bulunuyor ve Dünya Altın Konseyi’ne göre işletilebilir altın rezervimiz 840 ton dolayında görünüyor.  

Altın üretimi Türkiye’de ilk kez 2002 yılında gerçekleştirildi. Bugün itibariyle en yüksek altın üretimi yapılan altın işletmeleri şunlardır: İzmir Bergama/Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart ve Uşak/Eşme-Kışladağ.

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de 2001 yılından 2016 yılına kadar yapılan altın üretimi ve ithalatı yer alıyor (kaynak: http://altinmadencileri.org.tr/

Yıllar
Üretim (Ton)
İthalat (Ton)
2001
1,4
103
2002
4,3
129
2003
5,4
214
2004
5,0
251
2005
5,0
269
2006
8,0
193
2007
10,0
231
2008
11,0
166
2009
14,5
38
2010
17,0
42
2011
24,6
80
2012
29,5
120
2013
33,5
302
2014
31,0
131
2015
27,5
49
2016
24,5
106
Toplam
252,2
2.424

Tablo bize söz konusu 16 yılda Türkiye’de 252,2 ton altın üretilmesine karşılık 2.424 ton altın ithal edildiğini gösteriyor.

Türkiye’nin Altın Ticaretinin Parasal Boyutu
2008 yılına gelinceye kadar Türkiye yılda ortalama 200 ton altın ithal ederken altın fiyatlarında ortaya çıkan artışlar nedeniyle ithalatta hızlı bir düşüş görülmüştür. Buna karşılık 2008 yılından başlayarak altın ihracatında artışlar ortaya çıkmıştır. Özellikle 2012 yılında altın ihracatı rekoru kırılmıştır.

Türkiye’nin 2001’den bu yana altın ithalatı ve ihracatı dolar cinsinden aşağıda gösterilmektedir (kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

Yıllar
İhracat (Milyon USD)
İthalat (Milyon USD)
Fark (Milyon USD)
2001
26,3
989,4
-963,1
2002
53,6
1.407,9
-1.354,3
2003
76,5
2.598,4
-2.521,9
2004
91,4
3.497,5
-3.406,1
2005
136,5
3.894,8
-3.758,3
2006
639,4
4.012,7
-3.373,3
2007
979,1
5.325,1
-4.346,0
2008
3.631,1
4.991,0
-1.359,9
2009
4.641,5
1.632,4
3.009,1
2010
2.072,8
2.523,5
-450,7
2011
1.474,9
6.253,8
-4.778,9
2012
13.344,7
7.641,1
5.703,6
2013
3.349,0
15.127,2
-11.778,2
2014
3.212,0
7.110,8
-3.898,8
2015
7.381,1
3.426,0
3.955,1
2016
8.248,5
6.459,1
1.789,4
Toplam
49.358,4
76.890,7
-27.532,3

Tabloya göre Türkiye bir miktar altın üretimi olsa da asıl olarak altın ithal eden bir ülke konumundadır. İthalat iki yıl dışında ihracatın üzerinde seyretmiştir. 2009 yılında Türkiye 2 milyar dolara yakın, 2012 yılında ise 5,7 milyar doların üzerinde net altın ihracatçısı görünümü sergilemiştir. Son iki yılda Türkiye toplam olarak 5,7 milyar dolar net altın ihracatçısı konumunda olmuştur.

Türkiye’de Parasal Altın ve Altın Birikimi
Cumhuriyet altını, Darphane ve Damga Matbaası tarafından basılan, değişik boyutlarda olan 22 ayar altın paradır. İki türü vardır: Ata altını ve ziynet altını. Bu iki altın para, çeşitleri ve ağırlıkları itibariyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:


Ata altını (Gram)
Ziynet altını (Gram)
500’lük
36,08
35,08
250’lik
18,04
17,54
Tam
7,216
7,016
Yarım
3,608
3,508
Çeyrek
1,804
1,754

Bunların yanı sıra çeşitli kurumlar çeşitli ağırlıklarda sertifikalı gram altın üretmektedir.
Türkiye’de kişi ve kurumların altın mevcudu şu şekildedir (Kaynak: TCMB, World Gold Council. 

Kurum/Kişi
Altın Mevcudu (Ton)
TCMB rezervi
490
Bankalardaki mevcut
250
Yastık altı mevcudu
3.500

Dünya Altın Konseyi’nin Türkiye’de yastık altında 3.500 ton altın olduğu tahminini ele alırsak bugünkü fiyatlarla bu miktarın değerinin kabaca 145 milyar dolar ettiğini hesaplayabiliriz. Bu da Türkiye GSYH’sının yaklaşık olarak yüzde 18’ine denk geliyor. 

Türk Altın Birikimcisinin Durumu
Türkiye açısından yalnızca altın fiyatları değil Doların hareketi de önem taşıyor. Türk yatırımcı altın yatırımını TL ile yapıyor ama altın fiyatları dünyada dolara göre belirleniyor. Altın fiyatı dünyada yükselirken Türkiye’de dolar kuru da yükseliyorsa altın yatırımcısı yüksek kazanç sağlıyor. TL ile altın yatırımı yapanlar için en iyi durum budur. Altın fiyatı dünyada düşerken Dolar da TL karşısında değer kaybediyorsa TL ile altın yatırımı yapanlar yüksek kayıplar yaşıyor. TL ile altın yatırımı yapanlar için kâbus senaryosu budur. Bu iki hal arasındaki durumlarda kazançlar da kayıplar da olabiliyor. Aşağıdaki grafik bu durumu açıklamak üzere hazırlanmış bulunuyor. Mavi çizgi altının Dolar cinsinden fiyatını (USD/Ons), kırmızı çizgi ise altının TL cinsinden fiyatını (TL/Gram) 2002 = 100 kabul edilerek endekse bağlanmış olarak gösteriyor.  


Grafik bize altın fiyatlarında gerileme olması ve Dolar/Ons ile altın alanlar 2012’den itibaren düşü yaşarlarken, TL’nin Dolara karşı değer kaybetmesiyle altını TL/Gram olarak alanlar yani Türk yatırımcıların kazanç sağladıklarını ortaya koyuyor.

Grafik, ayrıca altın yatırımı yapacak olanların bu yatırıma uzun vadeli ve sabırlı yaklaşmaları, aksi halde altın yatırımından uzak durmaları gerektiğini de anlatıyor.  

Altın Fiyatlarının Geleceği
Altın fiyatlarının geleceği konusunda iki farklı görüş bir de orta görüş var. İlk görüşte olanlar altın fiyatlarının düşeceğini ikinci görüşte olanlar altın fiyatlarının yükseleceğini, orta görüşte olanlar ise altın fiyatlarının bugünkü düzeyinde inişler çıkışlar yaşayarak devam edeceğini öne sürüyorlar.

Küresel sistem son 2 yılda üst üste pek çok şok yaşadı. Birçok ülkede terör saldırısı oldu, İngiltere Avrupa Birliğinden ayrılma kararı aldı, Fed faiz artırımlarına başladı, Trump’ın seçilmesi beklenmiyordu ama seçildi, seçildikten sonra birçok farklı yaklaşım sergiledi. Son olarak hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılması bile gündeme geldi. Ortadoğu’da sorun üstüne sorun yaşandı ve halen de yaşanmaya devam ediyor. Şokların hepsini hatırlayamıyoruz bile. Eskiden bu şokların bir iki tanesi yaşansa altın fiyatları hızla yükselir rekorlar kırardı. Şimdi belki yükselmeler oluyor ama bu yükselişler ne rekora gidiyor ne de sürekli oluyor. Bunun temel nedenleri arasında şokların çok ve sık olmasının yarattığı alışkanlık eğiliminin olduğunu düşünüyorum. Piyasalar artık şokları kısa sürede içselleştiriyor ve onlardan para kazanmaya yöneliyor. Dolayısıyla altın bu gibi şoklarda artık eskisi kadar hızlı ve sürekli bir yükseliş sergileyemiyor. Bu açıdan bakarsak orta görüşte olanların görüşünün yani altının fiyatının iniş çıkışlar yaşayarak bu düzeylerde devam edeceği görüşünün en doğru görüş olduğu anlaşılıyor.  

Yorumlar

 1. Altın ihracat verisinde (sanırım özellikle 2012-2013) İran ile yaşandığı söylenen ve Reza Zarraf'ın dahil olduğu ifade edilen altın hareketleri de etkili sanırım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değindiğiniz noktayı bu yazımda açıklamıştım: http://www.mahfiegilmez.com/2012/10/turkiyenin-altn-uretimi-tuketimi.html

   Sil
  2. Abd nin gercek altin stoklarinin soylenenin yarısı oldugunu iddea edenler var Çin parasınin rezerv para yapabilmek için altin stoklamaya hız verdigi söyleniyor görüşünüzu merak ediyorum

   Sil
  3. Bu önemli. Başta dursun da belki yetkililerin dikkatini çeker.
   http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/golcuk-yanardagi-her-an-patlayabilir-1890041/

   Sil
 2. Elinize sağlık Hocam.

  YanıtlaSil
 3. Yastık altı mevcudu nasıl tahmin ediliyor,bu altınlar kayıt dışı parayla satıldıysa belki yoktur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Üretim + İthalat + MB ve bankalar rezervleri + Stok - İhracat formülüyle hesaplanıyor açıkta kalan tutar yastık altında diye tahmin ediliyor.

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  3. Hocam takı olarak kullanılan altının sürtünmeden dolayı bir ağırlık kaybı olur. Mesela senelerce kullanılan zincirin ağırlığı alındığı zamanki ağırlığından az olacaktır. Birde öyle bir kaybımız var.

   Sil
  4. Tüm bankaların kasalarında sayım yapılabilse yastık altı büyük ölçüde ortaya çıkar

   Sil
 4. Çok güzel bir yazı
  Sizin anlatımınız çok sade
  Benim gibi okul okumamış kişiler bile
  Ekonomi derslerinden birşeyler öğreniyor
  Elinize sağlık hocam

  YanıtlaSil
 5. Hocam altın ticaret dengesinde fazla verdiğimiz yıllarda veya açık verdiğimiz yıllarda neler oldu da bu sonuçlar ortaya çıktı?

  YanıtlaSil
 6. Biz altın üretiminde 10 ülke arasında değiliz ama göründüğü üzere çok iyi tüketiyoruz. Ben tüketemiyorum, kim tüketiyor bu altınları? Ülkedeki 7 milyon işsizler ordusu değil herhalde. Onlar kendi karınlarının derdine düşmüşler. Bunun ucundan da altın lobisi çıkarsa dananın kuyruğu kopar artık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Turkiye de 7 milyon işsiz yok kalifiye eleman açığı var ornegin tir şoföru acigi var begenilmeyen islerde suriyeli afgan ozbek turkmen isciler calisiyor ankara sitelerde cok sayida suriyeli çalışıyor

   Sil
  2. Bu dediğiniz açık benim dediğim yere gelmiyor mu Recep Bey? Suriyeli, Afgan işçiler kaç liraya çalışıyorlar da benim vatandaşım işsiz kalıyor. Siz olsanız o paraya çalışır mısınız?

   Sil
  3. Asıl soru da altını kim tüketiyordu bu durumda Suriyeliler, Afganlar tüketiyor herhalde.

   Sil
 7. http://aa.com.tr/tr/dunya/filistinde-sut-fabrikasi-elektrik-uretiyor-/838604?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  Güzel örnekler de çıkabiliyor.

  YanıtlaSil
 8. Petrol ve zeytinden sonra altını da yazmanız harika oldu, hocam. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Sırada yenilenebilir enerji (güneş) mi var yoksa küresel ısınmanın yüzde 50'sine neden olan kömür mu? Zaten bedavaya çalışıyorsunuz bir de istekte bulunsak ayıp olur mu:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hiç ayıp olmaz ama bir süre dosyalara ara verip güncel olayların peşine düşmem gerek, sonra yine dosyalara döneriz. Eğitim Dosyası yapmak istiyorum.

   Sil
  2. 10:07 böyle bir şey dikkatimi çekti.
   http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/tuzlu-sudan-enerji-uretilecek/21147?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#ad-image-0

   Sil
 9. Biz bilimsel araştırma yapmak istiyoruz. Fetöcü, ketöcü diye insanlar birilerinin peşine takılıyor, ondan sonra "akıllı" olanlarını elin fetösü çalıyor. "Masum" olanlar ülkeye geri gelsin, kendi ülkesine hizmet etsin.

  YanıtlaSil
 10. Hocam bundan sonra ne dosyası açacaksınız çok merak ediyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biraz ara verip eğitim dosyası üzerinde çalışacağım.

   Sil
 11. Cok acik ve net bir soru soracam.
  M1 Para arzinin normal egimli sekilde yukselip giderken bir anda dik yapmasi ve o dikten itibaren yeni cizgisinde yukselmesi nedir o ulke ekonomisi icin

  Para mi basildigini ve piyasaya verildigini mi ifade eder!Kagit madeni

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. M1 deki ani yükselme iki nedenle olabilir: (1) Yeni para basılıp piyasaya sürülmüş olabilir, (2) Vadeli mevduat hesapları bozulup vadesiz mevduat hesabına dönmüş olabilir.
   Madeni paranın toplam para stoku içindeki payı yüzde 2 dolayındadır. Dolayısıyla madeni para basımı M1 i pek etkilemez.

   Sil
  2. Tesekkur ederim 1.yi anladim da
   2. nasil ve neden hangi gerekce ile oluyor Vadeli mevduat hesapları bozulup vadesiz mevduat hesabına dönmesi

   Sil
 12. Hocam çok teşekkürler. Buradaki üretim ve tüketim işlenmemiş külçe altın oluyor değil mi?Birde ithalat ve ihracata işlenmiş mamül ve mücevherler dahilmidir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil
  2. Evet bunlar mücevher olmayan altındır. Ötekiler kıymetli taşlar vs kategorisine giriyor.

   Sil
 13. Altından beklenen rekorlar, Bitcoin den geliyor. Hocam bir de Bitcoin, blockchain yazısı da yazarsınız. Nasıl yapılıyorsa beraber dig yapalım. Merkez bankaları neden merkez? Mikro olmaları daha iyi olmaz mı? Yazınız için tekrar teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 14. Güzel çalışma, emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 15. Hocam Merhaba,
  Yazılarınızı büyük keyifle okuyor sürekli öğreniyorum tekrar tekrar teşekkür ederiz bu paylaşımlarınız için.
  Ancak ben yazılarınızı telefondan okuyorum ve birkaç tablonuzun goruntulenmesinde problem oluyor. ( tablo sola yapıştırılmış ise sağ kolonların tamamı görünmüyor vs) Telefondan takip edenler için bir optimizasyon çok yararlı olur bukadar takip edilen bir sayfa için farklı cihazlarda görünüm de önem kazanıyor ister istemez. Bilginiz oldun diye yazmak istedim. Tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok teşekkür ederim. Evet bu tür şikayetler alıyorum ama nasıl düzelteceğimi de tam olarak bilmiyorum. Bir araştırayım belki çözebilirim.

   Sil
  2. Android ve chrom tarayıcı da bir sorun yok. Bilginiz olsun hocam.

   Sil
  3. Bendede aynı sorun vardı. Telefonu yan yatırınca tabloyu tam görebildiğimi farkettim.

   Sil
  4. Telefonu yan yatirinca tablolar gozukuyor.

   Sil
  5. Telefonu yan cevirin. Sorun kalmaz.

   Sil
 16. altın ithal ediyorsak neden ihrac ediyoruz hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Saf altın ithal edip de onu işleyip mücevher yapıp yani katma değer katıp çıkan ürünü ihraç etsek sorun yok. Ama saf altın ithal edip saf altın ihraç etmemizin sağlıklı bir nedenini ben de bulamıyorum. Olsa olsa dışticarette para yerine bunu tercih edenlere aldığımız malın karşılığını altınla ödüyor olabiliriz. Bu durumda altın ihraç etmiş görüneceğimiz için cari açığımız da düşük çıkar.

   Sil
 17. Tesekkurler. Guzel yazi olmus. Bretton woodstan da bahsetseydiniz keske.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim. Evet ama giderek uzuyor o zaman da yazı.

   Sil
 18. Hocam, altinin 2000 yillarda yaklasik 400 dolarlardan 2010 yillarda 1800 dolarlara cikmasina neden olan olaylar nelerdir? Hangi parametreler altinin değer kazanmasini sağliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bol bol para basilmasi ulusal paralarin faizlerinin dusuk tutulmasi ulusal paralara guvenin bir kagittan oldugu gerceginden hareketle itibarlarinin zedelenmesi altinin ozellikle 11 eylul ve sonrasi gelisen siyasal ortamin sicak catismali yer yer savas ve kampamli teror atmosferli guvensiz dunyaya evrilmesi. Altinin degerini yukari iten etmenlerdir.

   Tarih boyunca bizler biliyoruz ki
   Savas catismali kapsami genis teror tipi eylemliliklerin oldugu ortamda insanlar Altina sarilir. Altin almaya ve tutmaya meyillidir. Bu tarz eylemliliklerin oldugu donemlerde kimi zaman demire alet yapmak ve savasmak icin kimi zaman bakira migfer ve kalkan icin gunumuzde ise altin ve gumuse talep artar
   Yine biliyoruz ki ulusal paralarin bol oldugu ucuz oldugu zamanlarda itibarlari ve degerleri dustugu icin insanlar metallere siginir bu metallerin basinda da Altin gelir.

   Altinin gunumuz dunya atmosferinde Mevcut atmosferde savaslar catismalar kapsami genis teror eylemlilikleri oldugu muddetce ve bana kalirsa basta gelismis ulkelerin sundugu kolay kolay da cekemeyecegi bol para dusuk faiz ki dusuk faizden ben gelismis ulkeler icin %3 ve altindaki faizden bahsediyorum kisaca boylesi doneminin 2023lere kadarda surecegini dusunursek eger Altin her zaman talep gorecektir. Dahasi gelismekte olan ulkelerdeki alt gelirden orta gelire yukselen kitlelerin her gecen yil artmasi bu insanlarin geleneklerden kaynakli Altina talebini surekli arttiracaktir.

   Sil
  2. Altin gercek paradir. Temettu ve faiz geliri olmayan ama borcuda olmayan bir urundur. Yane hisse temmettu beklentisi ile kagit parada faize yatirmak icin elde tutulur. Bununla birlikte hem sirketler hemde devletler borclu kurumlardir. Borcu donduremezlerse sirketler iflas veya dusuk degerden sermaye arttirabilirler, devletler ise para basip eflasyon yaratir veya borclara hair cut yapabilir. Iste eger sirket ve devlet riskleri yukseldiginde altin en guvenli limandir cunku kimseye borcu yoktur.

   Sil
 19. Bu adam zoru başarmış. Biraz kalabalıklardan uzaklaşmak en iyisi galiba.
  http://listelist.com/ranin-hikayesi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  YanıtlaSil
 20. http://www.teknolojioku.com/foto-galeri/son-zamanlarda-ortaya-cikan-dahiyane-buluslar-23871.html?p=26

  Ağaçlara çıkmak için taşınabilir merdiven iyiymiş. Ayrıca eski ağaç kökünden lamba da benden iyi not aldı. Zor mu yani böyle bir şeyler yapmak? Her şey para mı? Değişiksiniz.

  YanıtlaSil
 21. Hocam altın dosyanız her yerde :)
  http://www.mahfiegilmez.com/2017/06/altn-dosyas.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  YanıtlaSil
 22. Ucretlerde buyume ile isiszlik orani arasinda nasil bir iliski vardir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Genellikle büyüme işsizliğin düşmesine ücretlerin de artmasına yol açar. Ama her zaman değil.

   Sil
 23. Altın bu dönem için yatırım yapmak için favori degil diyebiliriz o zaman hocam? Dügünlerin maliyeti de altın ile artmış oldu bu dönem için ;)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tam olarak bunu da diyemeyiz. Bilinenden daha büyük bir şok yaşanırsa altın bir anda sıra dışı çıkışlar da yaşayabilir.

   Sil
 24. Hocam Penn World Table'i diğer veri tabanlarından ayıran nedir? Niye rağbet görüyor?

  YanıtlaSil
 25. ben 25 yasindayim babam ben dogdugum gunden beri her ay 1gr altin alip kenara atmis 25 aysina kadar bunu boyle yapmis. Simdide bana veriyor ne yapmaliyim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Siz de aynı şey yapmaya devam edin.

   Sil
  2. 42900 TL'ye 2015 model fiat linea alabilirsiniz.

   Sil
 26. Başta ABD olmak üzere bütün dünyada karşılıksız para basıldığı düşünülürse altının para olarak değerinin bu günkü fiyatının çok üstünde olması gerekir.

  Artmamasının baş nedeni kağıt altının manipülatif olarak piyasaya sürülmesidir. Her 1 ons gerçek altına karşı piyasada 100 ons kağıt altın olduğu çokça yazılır çizilir.

  Bu kağıt altın sahipleri birgün bana para değil altınımı verin derlerse işte o zaman gerçek değer ortaya çıkacaktır.

  Görünen o ki bu manipülasyonun son dönemlerideyiz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kağıt paranın karşılığı olmadığı için kağıt para sahiplerinin bu para karşılığında altın talep etmesi diye bir konu yoktur. O kağıt para o günkü değeriyle kaç paralık altın alabiliyorsa değeri o kadar altın demektir.

   Sil
  2. Mahfi Bey,
   Bizim bankalar kağıt altın satarken istediğiniz zaman fiziki altın olarak verebiliriz diyorlar.

   Tabii ver diyince de işi yokuşa sürüyorlar. Bir kriz sırasında kaç kişininkini verebilirler soru işreti.

   Sonuçta onlarda lbma'den alıyorlar. Karşılığı altın değil.

   Sil
  3. Mahfi Bey, sanırım arkadaşın orada bahsettiği fiat money değil, aynen altın sahibi olduğunuzu gösteren bir kağıt/sertifika. Yani banka vb'den altın aldığınıza dair verilen belge ama banka bunun karşılığı olarak gerçekten altın alıyor mu yoksa sadece onlar da kendi ellerine geçmeden başka bir satıcı/kurumdan almış gibi mi yapıyorlar. Burada kastedilen piyasada alınmış 100 onsluk altın kağıdına karşın aslında fiziksel olarak var olan altının 1 ons olması. Yani "fiat gold" gibi bir kavram; temsili miktarı gerçek miktarın çok üzerinde olan bir türev ürün diyebiliriz. Bu doğru ise gerçek bir kriz ortamında koşulan altın da somut olarak ele alınmadığı sürece yaş demektir. O durumda sadece rezervlerde ve yastık altındaki gerçek olacak. Bilemiyorum ne dersiniz?

   Teşekkürler.

   Sil
  4. Fiziki olarak elinizin değmediği altın sadece kağıttır ve sizin değildir. Altına yatırım yapılacaksa muhakkak fiziki olsun.

   Önümüzde ki dönemde ne olacağı hiç belli değil.

   Sil
 27. Bol Altinim var. 3 kiloya yakin bozdurursam enflasyona neden olur mu

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 3 kg altın 3.000 gram altın eder. Gramı 145 TL'den 435 bin TL eder. Bu kadar parayla enflasyon yaratamazsınız.

   Sil
  2. Aynı anda ziplasak deprem olur mu ?

   Sil
 28. Ben Ak partinin yerinde olsam milletin evlilik yuzuklerini bir kanunla toplayip ekonomiye katki saglamasina calisirim. Butcemiz hazinemiz boylelikle daha guclenir hem de cari acigimiz duser. Her sey bir KHKya bakar. Istikrar icin evlilik yuzukleri alinabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu dediğinizi 1960 darbesi sonrası askerler yapmıştı. Hiç bir işe yaramadığı gibi yıllarca dedikodusu yapıldı.

   Sil
  2. Ya yüzük gümüş se oda olur mu:)...

   Sil
  3. Nam-i diger "Alyans Evler". Birileri postal yalamaya devam etsin.

   Sil
  4. Istikrar icin alyanslar alinmali hazineye kaynak saglanmali. Fakir fukaraya oradan evler yapilabilir. Bu postalcilik degildir. Basimizda sivil idare varken.

   Sil
  5. istikrar icin hukumetine soyle hırsızlık yolsuzluk yapmasin o zaman istikrar saglanir bay fasist sevici seni... adamdaki zihne bak bi kulak arkamız kalmisti vermedigimiz

   Sil
 29. Bir daha ki dosyaniz CELIK uzerine olabilir mi.
  Celik sanayi uzrine yazarsaniz sevinirim

  Şubat 2017 AB, %65 ile %73 antidamping vergisi koydu
  http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1989411-abden-cin-celik-levhalarina-ilave-vergi

  Haziran 2017 AB, %35,9 gümrük vergisi koydu
  http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2021001-abden-cin-celigine-gumruk-vergisi

  Sizce bu yapilanlar Avrupa ekonomisi icin iyi gelismeler mi
  Celik sektoru gibi milyonlarca insanin istihdam edildigi bir alanda boylesi duble vergilendirmeler istihdami arttiri mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Başka bir dosya üzerinde çalışacağım şimdilik.

   Sil
  2. Peki, Sizce bu yapilanlar Avrupa ekonomisi icin iyi gelismeler mi
   Celik sektoru gibi milyonlarca insanin istihdam edildigi bir alanda boylesi duble vergilendirmeler istihdami arttiri mi

   Sil
 30. Mahfi bey size 41 saniyelik bir video gönderiyorum. Virüs değildir, korkmayınız.

  https://twitter.com/bayanyani/status/873631980390363137

  Bu ablamızın taspitleri hakkındaki yorumlarınız nedir?

  YanıtlaSil
 31. 15 Haziran Perşembe sabahı saat 8 ile 10 arasında işsizlik verileri açıklanacak.

  O gün 'İşsizlik Dosyası'nı detaylı bir şekilde açar mısınız?

  YanıtlaSil
 32. Hocam altın fiyat grafiğinde yıllarda ufak bir problem var sanırım, 2014 2015'ten sonra geliyor.

  YanıtlaSil
 33. Sn hocam ; yastık altı altını hesaba katarak şöyle diyebilir miyiz : Türkiye hane halkı tasarrufa yatkın değil ancak yastık altı altınına güvenerek borçlanıyor diyebilir miyiz? Ayrıca müsaadenizle bir soru daha soracağım : Dünyanın en enteresan olan ve bol turist çeken caddesi fifth ave'de (NYC) doğru düzgün bir kuyumcu yok. Olsa bile, Türkiye'deki çeşitlilik asla yok. De beers, Tiffany filan demeyin. Mücevherci demiyorum, bizim bildiğimiz anlamda kuyumcudan bahsediyorum. 5. Cadde de simitçi açacak parayı buluyoruz. Ancak bu derece kaliteli ve albenili işçilik yapan altın firmalarımız burada neden dükkan açmazlar. Ufak tefek bir şeyler gösterdiğimizde deliye dönüyorlar. Sipariş vermeye kalkıyorlar. Gidin kapalı çarşıdan kendiniz alın diyorum. Bavul ticareti yasak olmasa ticaretini yapacağım. Ama maalesef ağır yaptırımları var. Özete geleyim : Böyle bir dükkan neden girişimcilerimizi ortaya çıkartmaz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet diyebiliriz. Çünkü borcun bir dayanağı da bu yastık altı mevcudu.
   Aslında ilginç bir soru çünkü bizdeki mücevhercilik işi oldukça gelişmiştir. Ama niçin orada bir mağaza açılmaz bilmiyorum.

   Sil
 34. Dedem ilkokul mezunu bile değil kayseri'nin suyundan mıdır bilemem altın üzerine yaptığı yorumlar %90 tutuyor ben gittim ekonomi okudum onun gibi analiz yapamıyorum adam çok basit düşünüyor savaş varsa altın düşmez ne alaka diyorum tecrübe diyor ;) yıllarca en güvendiği liman altın oldu her ay 3 4 çeyrek biriktire biriktire 1500 çeyrek yapmış,dede dedim getir şunları çalıştığım bankaya yatıralım ekonomiye bi katkın olsun hem ordan oraya taşımazsın,bak oğlum iyi güzel diyorsun da burası Türkiye öyle bankaya filan güvenmem ben bi sabah kalkarsın kriz olmuş altınlar yok olmuş o zaman ne yapacaksın? Ya dede onlar artık geçmişte kaldı(bunu söylerken yıl 2011) artık öyle şeyler olmaz gel he de şu işe. Yok oğlum ben zamanında ekmeği karneyle aldım ben böyle iyim dedi yarın ne olacağı belli olmaz bakarsın asker darbe yapar anayasa kitapçığı fırlatır birikim yalan olur dedi. Geçen sene aradı diyor ki bak ben sana ne dedim burası Türkiye oğlum ne olacağı belli olmaz.. O gün bugündür kimsenin yastık altına dokunasım gelmiyor ki kendim de yastık altı yapar oldum ekonomi=hayat+tecrübe imiş öyle süslü sözleri pek anlamasan da yorum yapabiliyormuş bazıları..

  Hocam ellerinize sağlık,teşekkür ederim yazı için. Altın Neden, güvenli bir liman ? Yüzlerce senedir ekonominin sırtını yasladığı yer? Paslanmaz eskimez olması mı? Hani ne bileyim dilimin döndüğünce gümüş sikke girince ekonomi bozuldu derler altını altın yapan kendisi mi? Nedir yan özü?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen bosuna okumussun deden senden daha bilgiliymis

   Sil
  2. Para yani mal ve hizmetlerin ticaretinde kullanilan aracin en onemli ozelliklerinden bir tanesi biriktirilme ozelligidir.

   Sayet genel kabul goren bir "para"da anlasamazsaniz ancak barter sistemi ile ilkel bir yasam surersiniz.

   Burada genel kabul gorme konusunda oncelik "para"nin dayanikli olmasidir. Bu acidan ornegin "bugday"i para olarak uzun surecte kullanamazsiniz. Altin cok karali bir elementtir. Neredeyse hic tepkimeye girmez. Gumus altin kadar kararli degildir. Ornegin simdiye kadar cikartilan gumus madenlerinin yarisi ekonomik ozelligini kaybetmistir. (oksitlenme vs. gibi tepkimelerle)

   "Para"nin ayni zamanda bir deger tasimasi onu bolebilmenizi gerektirmektedir. Bu acidan metal "para" icin en kullanisli maddedir. Altin'in homojen ve bolunebilir olmasi onu diger kiymetli maddelerden ayirir, mesela pirlantayi bolemezsiniz, ya da guzel ipek bir kumasi boldugunuzde butun haline gore degerini oldukca kaybetmis olur.

   Ancak "para" seciminde en onemli kosul luks olmasidir. Luks malzemeler her zaman talep gorurler ve azdirlar. Altin dunyadaki en nadir metallerden birisidir. Yazida belirtildigi gibi simdiye kadar cikartilan tum altinlar ile ancak 3-4 olimpik havuzu doldurabilirsiniz. Karikaturize edilen haramilerin altinlari, "Var yemez"in altinlar icinde yuzer gosterilmesi altin cokmus algisi olusturur ancak altin gercekten cok nadir bir metaldir.

   Tarihte belli zamanlarda farkli ulkelerde farkli seyler para olarak kullanilmistir. Bugday, tutun, altin akce, gumus, kumas vs. Gunumuzde de endustriyel ulkelerde "petrol" para olarak kullaniliyor. Belki de kotu para iyi parayi kovar kuralindan dolayi altin rezevlerde bekliyor.

   Sil
  3. Deden hala çeyrek e devam mı ?...döviz de aldı mı ! 2011 den sonra peki!... selamlar olsun...

   Sil
  4. kayseride vaktiyle kafası ticarete basmayan çocukları okula gönderirlermiş, bari ilerde katip, zabit bankaci yazici olsun diye. "iyi kayserili ticaretten anlayandır" derler. nitekim kayseri böyle diye diye türkiye'nin gayrı safi milli hasıladan en çok pay alan il olmuş.

   Sil
  5. Adsız1:haklısın boşuna okumuşum dedem benden daha bilgili..

   Adsız2: Eyvallah çok geniş bir perspektifden ele almışsınız
   konuyu..

   Adsız3: dövizle hiç işi olmadı hala çeyreğe devam hastalık olmuş artık.. ve aleyküm selamlar..

   Adsız4: çok doğru diyorsun kafası az çalışanı alıp satmayı bilmeyenleri benim gibi nadirde olsa çıkıyor ;) okuttular bizi de gerçi onlarda uyandı artık okurken ticarette yaptırıyorlar artık ;)

   Sil
  6. Kayseride kapali çarşı 1200 lu yillarda yapılmış en eski avm kayserililer uyaniktir yalniz altina yatirim yapan dede ne iş yapiyor onu yazmamissin

   Sil
  7. Esnaflıklar bitmeye başladı, her şey avmye kvmye döndü.

   Sil
  8. Altını altın yapan şey bir zamanlar para olarak kullanılmış ve sonraları da kağıt paranın karşılığı olmuş olması bir de az bulunur olması.
   Siz boşuna okumadınız merak etmeyin. Dedeniz sadece altın alıyor. Uzun vadede kazanıyor. Bunun bilgiyle değil deneyimle ilgisi var. Sadece altın alıp biriktiren bir kişi sizden iyi biliyor demek değildir. O, altını biliyor.

   Sil
  9. Çok sağolun hocam dediklerinize katılıyorum.. Bilgi dolu haftalar diliyorum..

   Sil
  10. Altin ve emtialar uzerine master yap deden yardimci olur guzel tez cikar deneyimler ve altin yatirimcisininin tuketici davranisi

   Sil
 35. Hocam yine bilimsel sadelikle, açıklayıcı bir makale yazmışsınız. Telşekkür ederiz.

  Martin Armstrong'un altın konusunda (aslında para ve hisse senedi konularında da) kendine has yorumları var. Son blog yazısı bu adreste ilgilenen arkadaşlar bakmak isteyebilirler. https://ask-socrates.com/Blog/Articles

  Kısa dönemde (1-2 yıl) izlediğim kadarıyla da yorumları gerçekleşiyor. Örneğin herkes amerikan borsalarının çok aşırı değerlendiğini ve hatırı sayılır bir düzeltme yapmasını beklediği dönemde bu adam borsaların (endeklerin) yükseleceğinisöyedi ve dediği gibi de oldu ve oluyor.

  Altın konusunda söylediği şey aesas olarak şu: Tüm dünyada sokaktaki insanların hükümetlere olan güveni sıfırlanıncaya kadar paraların ve altının değeri düşecek ve buna karşın özel sektör hisse senetleri yükselecek. Ne zaman ki güven sıfırlanacak, altın da o zaman güvenli yatırım aracı olarak değer kazanmaya başlayacak.

  Bu görüşe ne dersiniz?

  Saygılarımla

  Mutlu Gündiler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tam olarak doğru görünmedi bana. Çünkü güven sıfırlanmadan da altın değeri yükselebiliyor. Bunu geçmişte çok gördük.

   Sil
 36. Petrol ihrac eden cari fazla veren ve dusen petrol fiyatlarindan dolayi develuasyona basvuran ulkeler cari fazlasi olmasina ragmen sizce amaci nedir ulke ekonomisini cesitlendiri mi boylesi politikalar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Devalüasyon bir çok şeyin sonucudur. Bazen cari fazla veren ülkeler de (eğer sabit kur rejimi uyguluyorsa) devalüasyona başvurmak zorunda kalabilir.

   Sil
 37. Bir ulkenin yerel parasinin deger kaybetmesi diger yabanci paralara gore basta imfnin SDRdeki paralara gore O ulkeye, zaman icinde Dogrudan Yabanci yatirimlari o ulkeye ceker mi

  YanıtlaSil
 38. Mahfi Bey,

  "Türkiye'deki Değişimin Sosyo-Ekonomik Analizi" kitabınızı 2017 sonunda yayınlayacağınızı söylemiştiniz.

  Yararlandığınız kaynaklar arasında, özellikle basın bültenleri anlamında size çok önemli bir kaynağı daha öneriyorum:

  "2001: Eski Türkiye'nin Son Yılı"
  Mirgün Cabas
  Can Yayınları
  544 sayfa

  Ana sayfa:

  http://canyayinlari.com/Kitaplar/inceleme/21081/2001-eski-turkiye-nin-son-yili

  Tanıtım:

  Türkiye nasıl değişti?
  Bazı şeyler nasıl da hiç değişmemiş?
  Her şey başka türlü olabilir miydi?
  Ve tabii asıl soru: "Biz buraya nereden geldik?"

  Mirgün Cabas, 2001'in, Eski Türkiye'nin son yılının hikâyesini anlatıyor.

  Önce iktidarın, sonra düzenin, nihayetinde rejimin değiştiği bir sürecin sıfır noktasında ne vardı?

  Masadan havalanıp krize konan anayasa kitapçığı...

  Başbakanlık önünde sıraya giren protestocular...

  Banka enkazları vardı.

  Uçakta "first class" kaçıp, ekonomi sınıfında polislerin arasında geri getirilen işadamları...

  İsimlerinden fal tutulan yolsuzluk operasyonları...

  Piyasaların görevden aldığı bakanlar...

  "Başbakan Ecevit, sağlıksız mı yoksa sadece bakımsız mı?" tartışmaları vardı.

  TÜSİAD'ın her konuda fikrinin olduğu ve bunları açıklayabildiği günler...

  "Tek kişi partisi olmayacağız" diyen AKP'nin Anayasa Mahkemesi sayesinde "normal doğum"la dünyaya gelişi...

  Askerlerin siyasetçilere bitmeyen kini...

  Tüm bunların arasından uzaylıya taş atan köylü,

  İtalya'ya Fiorentina biletiyle gidip Milan üzerinden dönen Fatih Terim,

  "Profesör" lakaplı kapkaççılar,

  Konuklarına, "Efendim siz şarlatan mısınız?" diye soran anchorman'ler,

  Mallarını karılarıyla paylaşmak istemeyen ama dondurulmuş embriyoya miras bırakma peşindeki milletvekilleri,

  Öcalan'ı İmralı'dan kaçırma teklifini reddeden PKK'lılar,

  Cezaevinde kafa kesen çeteciler bize bakıyor.

  Aktörlerinin ve tanıklarının da katkılarıyla 31 kısım tekmili birden, Eski Türkiye’nin yoğun bakımdaki günlerinin hikâyesi...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2001 krizi ecevitin elinde patladı ancak 2000 Kasım da kriz oldu ecevit o zamanda Başbakandi mesele oraya nereden gelindiginde 1991... 2001 arasında koalisyon dönemleri ve popilist politikalar var 38 yasinda bayanlari emekli etti demirel sonra 1994 krizi Çiller in yanlış müdahalesinden çıktı ekonomi profesörü kitaptan okudugu bilgilerin piyasada gecerliligini test ederken acemi Nalbantin yaptığı gibi ekonomiyi ters düz etti ecevit yaşlı ve birazda hastaydi ajitasyon a verdigi tepki saglikli bir ekonomide kriz cikarmazdi esas mesele turkiye sanayi devrimlerinin hızına ayak uydurmakta büyük sıkıntıları var televizyon turkiyede 1960 larin son yıllarinda baslarken abd1930 yillarda başlıyor
   Özal hizlibir transformation a giristi sermaye yetersizdi konvertebilite gecti hizli para giriş çıkışi döviz krizlerini tetikledi
   Ancak telefona yazilip 6 ay sira bekleniyordu yasanmasi gerekenler yasandi tankin modasi geciyor biz hala tank yapabilmek icin ugrasiyoruz

   Sil
  2. Sayın Er, tanktan daha önemli olan şey bence yerli ve milli ilaç üretmek. Bunu seçerken de hangi yolu tercih edeceğiz sorusunun cevabını size bırakıyorum.

   Sil
 39. hocam yarim ziynet altin 3,508g olacakti sanirim. 3,58 girilmis

  YanıtlaSil
 40. Mucevher kolleksiyoncusuyum. Degerli taslar ozellikle Elmas hususunda profesyonelim. Elmas konusunda bir makale kaleme alma ihtimaliniz var mi

  Saygilarimla
  David Izak Eskenazi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elmas Türkiye ekonomisinin etkileyen bir madde değil o nedenle düşünmüyorum.

   Sil
 41. Hocam tahminimce Erzincan-İliç (Anagold madeni) de Türkiye'de en çok altın çıkaran isletmeler arasında sayılmalı

  YanıtlaSil
 42. tesekkurler..kaleminize saglik:)

  YanıtlaSil
 43. sevdim bu dosya işini :) Dosyalar bir bir açılıyor.
  Dosyacı Hoca ;) saygılar

  YanıtlaSil
 44. hocam bu sene bisikletin icadının 200. Yılı. Bisiklete binmeyi biliyor musunuz hocam? Biliyorsanız en son ne zaman bindiniz?

  YanıtlaSil
 45. Yazı için teşekkürler hocam
  Yastık altı diye bahsedilen bu tutara kuyumcuların müşterileri için sakladığı altınlar da dahil midir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eğer stok olarak beyan edilmemişse dahil olması lazım.

   Sil
 46. Ne güzel yazmışsınız hocam. Altın 45 yıllık dönemde 69 usd/ons tan 1889 usd/ons a gelmiş diye. Altın zaten böyle bir yatırım aracı değilmi? İleride ne olacağını kimbilebilir ki? 45 yıl sonra 30 kat daha artma ihtimali, artmama veya düşme ihtimalinden çok daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor bana.. yastıkaltı devam...

  YanıtlaSil
 47. Hocam, enerjinize ve bilgilerinizi paylaşma cömertliğinize hayranım. Hem sizin yazılarınızdan hem de okur yorumlarından çok şey öğreniyorum. Teşekkürler

  YanıtlaSil
 48. Emtialarin dolar ile fiyatlandigi icin altin ile dolar arasinda ters yönlü ilişki olduğu soylenir.Bu neden nasil fiyatlari ters yonde etkiler ornekle açıklayabilir misiniz? Bunun dışında dolarla ters yonde hareket etmesine neden olacak baska durumlar da mevcut mudur?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1 ons altın 1.266 USD (1 ons = 31,1 gram olduğuna göre 1 gram altın 40,7 USD)
   1 gram altın 145 TL
   1 USD = 3,52 TL
   1 USD = 3,60 TL olduğunu altının fiyatının değişmediğini düşünün
   Bu durumda 1 gram altın 146,5 TL olur. Elinde 1 gram altını olan 1,5 TL kazanır.
   Şimdi de altının fiyatını 1.280 USD/Ons olduğunu ve kurun de 3,60 olduğunu düşünün
   1.280 / 31.1 =) 41.15
   41.15 x 3.60 148.2
   Böylece elinde 1 gram altın olan Türk 3,20 TL kazanmış olur.

   Sil
 49. Merhaba hocam, öncelikle yazınız için teşekkür ederim.

  Müsaade ederseniz konudan bağımsız bir soru sormak isterim.

  Lisans öğrenimini iktisat üzerine tamamlamış ve ardından yaklaşık 10 yıldır bankada çalışan biri,(aynı anda devlet, siyaset, tarih ve devletler arası ilişkilere merak besleyen) yüksek lisans için yine iktisat üzerine bir bilim dalı seçerek mi uzmanlaşmaya çalışmalı yoksa mesela uluslararası ilişkiler gibi farklı bir bilim dalına mı yönelmelidir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sevdiğiniz işe yönelin.
   Ama eğer bankacılıkta devam edecekseniz iktisat veya işletme değil finans alanında yüksek lisans yapın.

   Sil
 50. Arkadaşlar altını gelir/faiz getirici bir yatırım aracı olarak değil aileniz, kendiniz için bir çeşit hayat sigortası okarak görün.

  Ha uzun vadeli bakarsanız çok da iyi gelir getirecektir şüpheniz olmasın.

  Birikimlerinizin bir kısmını fiziki altın olarak tutun ve bankaların sattığı, üzerinde altın yazan kağıtlardan uzak durun.

  3.dünya savaşının ayak seslerinin duyulduğu bu zamanlarda yapacağınız en iyi yatırım olacaktır.

  Dokunamadığınız altın sizin değildir.

  YanıtlaSil
 51. Mahfi bey,
  1-tv'lerde internette periscope'da yayin yapan ustelik taninmis tecrubeli insanlar bankacilar var. Merak ediyorum bu kadar tahmin yapabilen bu insanlar aslen cok zengin olmus olmalari gerekir. Ne isleri var hala yayin yapiyor kurs veriyor filan? Yoksa kazin ayagi oyle degilmi?
  2-Bir aracinin yada tavsiye verenin oncelikle teknik ve temel analiz bilip bilmedigini sorgulamakmi lazim sizce? Yada neyi sorgulamamiz lazim?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1. Her hoca anlattıklarını uygulama konusunda başarılı olmaz. Ya da uygulamaya meraklı da olmayabilir. Çok para kazanmak herkesin birinci derdi olmayabilir.
   2. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim.

   Sil
 52. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 53. Sayın hocam. Ben ve eşim özel bankalarda çalışıyoruz. 1yıl önce ev almak için biriktirmiş olduğumuz paranın hepsi ile 24 ayar sertifikalı gram altın aldık. Ülkenin gidişatı endişe verdiği için dijital ortamda paramız sisteme dahil olsun ve gözüksün istemiyoruz artık. Biz bunu aylık alım ile sürdürüyoruz. Her ay düzenli 20gram. Alıp kiralık kasamız da tutuyoruz.6yıl bu şekilde birikim yapmaya karar verdik. Yaşım 34. Benim size sorum, yumurtaların hepsini aynı sepete koymakda yanlışmı yapıyoruz. Saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hem karnini finans sistemi sayesinde doyurmak hem de fiziki altin saklamak da iyiymis. Insanin hayatinda bir tutarliligi olur. Herkes sizin yaptiginizi yapsa ac kalacaksiniz farkinda misiniz? Ulkenin finansal gostergeleri tarihinin en iyi donemini yasiyor siz neyin kaygisini tasiyorsunuz acaba?

   Sil
 54. Ülke çöküşe gidiyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanmak üzere. Bankada çalışan bir insanın görüşüne değer verin bence. Siz de kazançlı çıkarsınız.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Kapitalizm

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine