Petrol Dosyası

Konvansiyonel Petrol
Petrol (petroleum) kelimesi, Latince taş anlamını gelen “petra” ile yağ anlamına gelen “oleum” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Milyonlarca yıl önce denizlerle kaplı olan yerküre içerisindeki binlerce bitki ve hayvan artığının çürüyerek yer tabanında biriktiği ve zamanla deniz sularının çekilmesiyle bu artıkların üzerinin kum ve toprakla kapandığı, daha sonra yerin altında oluşan sıcaklık ve basıncın etkisiyle petrolün oluştuğu tahmin ediliyor. Milyonlarca yıl süren bu oluşum sonucunda yerin altında sıkışan petrol, çoğunlukla geçirgen tabakalarda rezervuar olarak adlandırılan yerlerde birikmiş bulunuyor.
Bileşiğinde yoğun olarak metan, etan ve propan gazları bulunuyor. Ham petrolün işlenmesiyle benzin, dizel, gaz yağı ve fuel oil elde ediliyor ve bu ürünler bugün pek çok alanda enerji kaynağı olarak kullanılıyor.
Dünyada ilk petrol kuyusu ABD’nin Pennyslvania eyaletinin Rouseville kentinin Titusville kasabasında, 16 Ağustos 1861’de Albay Edwin Drake tarafından açıldı. 19.yüzyılın sonlarına doğru petrolle çalışan motorun bulunmasıyla petrolün önemi de ikiye katlandı.

Ham petrol, çıktığı yere göre West Texas Intermeditae – WTI, Umman, Brent petrolü gibi adlarla ya da fiziksel yapısına ve bileşimine göre hafif, ağır, tatlı, ekşi gibi ifadelerle de sınıflandırılıyor. Bunlar içinde en ilgi göreni ve dünya fiyatlamasında en ağırlıklı olarak kullanılanı Brent petrolüdür. Brent petrolü, Kuzey denizinden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen, kaliteli ham petrol türüdür. Brent petrolü adını kuzey denizinde çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın (Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat) baş harflerinden alır.

Dünyada bilinen konvansiyonel (yani kaya petrolü dışındaki) petrol rezervlerinin miktarı yaklaşık olarak 1,7 trilyon varil. Bunun yüzde 71’ine OPEC üyesi ülkeler sahip bulunuyor. Dünyada en yüksek rezerv Venezüela’ya ait (toplam rezervin yüzde 17,7’si.) Venezüella’yı yüzde 15,7 ile Suudi Arabistan, yüzde 10,1 ile Kanada ve yüzde 9,3 ile İran izliyor. Orta doğu bölgesinin toplam rezervlerdeki payı yüzde 47,3.

2015 yılında yapılan ham petrol üretimi günlük 91,7 milyon varil olmuş. Bu üretim 360 gün hesabıyla yılda yaklaşık 33 milyar varil eder. Ki bu da bu üretim düzeyinde devam edildiği takdirde mevcut rezervlerin yaklaşık olarak (1.700 / 33 =) 51 yıl dayanabileceğini gösteriyor. Üretimin yaklaşık olarak yüzde 32,4’ü orta doğudan, 20,9’u Kuzey Amerika’dan, yüzde 19,4’ü Avrupa ve Avrasya’dan kalanı da diğer bölgelerden geliyor. Ülkeler bazında en fazla petrol üreten ülke ABD (yüzde 13) ve Suudi Arabistan (yüzde 13.) Bu iki ülkeyi yüzde 12,4 ile Rusya ve yüzde 4,9 ile Kanada, yüzde 4,9 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Irak izliyor. En yüksek rezerve sahip olan Venezüella’nın üretimdeki payı ise yüzde 3,1.

2015 yılındaki ham petrol tüketimi günlük 95 milyon varile işaret ediyor. Tüketimin 360 gün üzerinden yıllığa çevrilmesiyle yıllık 34,2 milyar varil tutarında bir tüketim miktarına ulaşıyoruz (tüketimin yıllık üretimden fazla olması stokların da tüketilmesiyle söz konusu olabiliyor.) Bu toplam tüketimde en yüksek pay ABD’ye ait (yüzde 19,7.) Onu yüzde 12,9 ile Çin izliyor. Bu iki ülke dışında tüketim düşüyor. Hindistan’ın yıllık tüketimdeki payı yüzde 4,5, Japonya’nın yüzde 4,4, Suudi Arabistan’ın yüzde 3,9, Rusya’nın yüzde 3,3.

ABD günde 12,7 milyon varil ham petrol üretiyor buna karşılık 19,4 milyon varil tüketiyor. Demek ki günde 6,7 milyon varil ham petrolü dışarıdan almak zorunda. Çin, günde 4,3 milyon varil ham petrol üretmesine karşılık yaklaşık 12 milyon varil ham petrol tüketiyor. Demek ki Çin’in her gün dışarıdan 7,7 milyon varil ham petrol alması gerekiyor.

Konvansiyonel Olmayan Petrol
Buraya kadar anlattıklarımız konvansiyonel petrol ile ilgili bilgiler ve verilerdi. Bir de konvansiyonel olmayan petrol var. Bunların en önemlisi kaya petrolü (oil shale.) Kaya petrolü Türkçe’de tek karşılığı olsa da İngilizce’de iki farklı şekilde geçiyor: Shale oil ve oil shale. Bu ikisi çok farklı şeyler. Shale oil, kayaların arasında küçük rezervuarlarda sıkışıp kalmış olan petrolü ifade ediyor. Bunun dünyada toplam rezervi 345 milyar varil olarak tahmin ediliyor ve 42 ülkede bulunuyor. Bu 42 ülke arasında en yüksek rezerve sahip üç ülke; Rusya (75 milyar varil), ABD (58 milyar varil) ve Çin (32 milyar varil.) Çıkarılması çok zor olmakla birlikte bildiğimiz ham petrolden bir farkı yok. Buna karşılık oil shale bildiğimiz petrolden çok farklı bir yapıda bulunuyor. Bu, organik açıdan zengin, kerojen denilen organik bileşimler içeren kayaçları ifade ediyor. Bu kaya parçalarının sokak dilinde adı “yanan kayalar.” Bunlar petrol gibi likit formda değiller. Bunlardan petrol elde edebilmek için bu kaya parçalarını çok yüksek derecede ısıtıp ayrıştırmak gerekiyor. İşte bu ikinci grup kaya petrolünün dünya çapında yaklaşık 4,8 trilyon varil rezervi olduğu ve bunun yüzde 85’inin ABD’de bulunduğu biliniyor. Kaya petrolünün her ikisinin de çıkarılma, elde edilme maliyetleri yüksek ama özellikle oil shale ciddi maliyetlere dayanan bir süreç sonucunda elde edilebiliyor.

Petrol Fiyatları
Petrol fiyatı varil başına Dolar ile ölçülüyor. Bu yazının yazıldığı gün ve saatte, referans olarak en fazla alınan iki petrol cinsinden Brent petrolün fiyatı 49,54 USD/Varil, WTI Amerikan Hafif petrolün fiyatı 47,62 USD/Varil idi.

Aşağıdaki grafik 2012 yılından bu yana Brent petrolün fiyatındaki gelişmeyi sergiliyor (kaynak: www.tradingeconomics.com


Grafiğe dikkat edilecek olursa 2014 yılının son çeyreğinden itibaren düşmeye başlayan petrol fiyatı 2016 yılı başlarında dip yaptıktan sonra yeniden çıkışa geçmiş olsa da 2012 – 2014 yılı arasındaki düzeyinin yarısının altında kalmaya devam ediyor.  

Fiyatlarda yaşanan bu hızlı düşüşte bir yandan kaya petrolü ve petrol kayası gibi yeni kaynakların ortaya çıkması, alternatif enerji kaynaklarına yöneliş gibi arz artırıcı etkiler bir yandan da ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama gibi talep düşürücü gelişmeler etkili olmuş bulunuyor. Arz artarken talebin de düşmesi fiyatın düşmesine yol açmış görünüyor.

Bundan sonraki dönemde de petrol fiyatlarının eski düzeylerine gelmesi çok olası görülmüyor. Beklenti daha çok fiyatların 50 – 70 USD/Varil arasında gidip gelmesi yönünde oluşuyor. Bu dönemde zaman zaman 50 USD/Varil fiyatının altına düşüşler de sıkça görülebilir.

Türkiye’nin Durumu
2015 yılı itibariyle yapılan hesaplamalara göre Türkiye’nin ham petrol rezervi toplamı 316 milyon varil olarak hesaplanıyor. Aynı yılda yapılan günlük ham petrol üretim miktarı 51 bin varil/gün iken tüketilen ham petrol miktarı (işlenmiş petrol ürünleri tüketimi hariç) 554 varil/gün düzeyinde görünüyor. 2015 yılında toplam 503 bin varil/gün miktarında ham petrol ithal edilirken 242 bin varil/gün miktarında işlenmiş ürün ithalatı gerçekleştirilmiş bulunuyor.

Bu hesaplara göre Türkiye, tüketim için ihtiyaç duyduğu ham petrolün yaklaşık olarak yüzde 9’unu (işlenmiş petrol ürünleri hariç) kendi kaynaklarından üretiyor kalan miktarı ithal ediyor (işlenmiş petrol ürünleri ithalatını da dahil ederek bakarsak Türkiye’nin üretimi toplam tüketimin yüzde 6,4’ünü karşılıyor.)  

Mart 2016 itibariyle ele alındığında Türkiye, toplam 28 aktif petrol arama kulesi sayısıyla, Avrupa’da en etkin petrol araması yapan ülkelerin başında geliyor. Bu alanda Türkiye’yi 19 kule ile Norveç ve 10 kule ile İngiltere izliyor.

Türkiye’nin günlük ham petrol ithalatını ortalama 50 USD/Varil fiyatıyla hesaplarsak (503 bin x 50 =) 25,2 milyon USD tutarında bir günlük petrol ithalat faturası çıkıyor karşımıza (işlenmiş ürün ithal faturası hariç.) Bunu da 360 gün üzerinden yıla çevirirsek karşımıza kabaca 9 milyar USD tutarında bir yıllık fatura geliyor. Ham petrolün varil fiyatı 2012 – 2014 döneminde olduğu gibi 110 USD dolayında olsaydı bu fatura yaklaşık 20 milyar Dolar olacaktı. Demek ki sadece ham petrol ithalatında bu düşüşten cari dengemiz için yıllık olarak elde ettiğimiz pozitif katkı yaklaşık 11 milyar Dolar dolayındadır. Demek ki son 2,5 yılda Türkiye bu şekilde cari dengesine toplam 27,5 milyar Dolar katkı sağlamış bulunuyor. Bu hesaba işlenmiş petrol ürünlerini de katarsak katkının çok daha yukarıda olduğunu göreceğiz.

Türkiye, ham petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı bu büyük fırsattan yararlanabildi mi? Yanıtlanması gereken soru bu. Bugün hala yapısal reformları konuşuyorsak bu büyük fırsattan yararlandığımızı söylemek ne yazık ki mümkün görünmüyor.     Kaynaklar:
BP, Statistical Review of World Energy, 2016
Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu, Mayıs 2016
OPEC, Monthly Oil Market Report, 11 May 2017


Yorumlar

 1. Bence hertürlü fırsattan yararlandık, hamdolsun yaralanmadığımız fırsat yok.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kesinlikle.. öyle bir yararlandik ki Dogudan Batiya, Kuzeyden Güneye yurticinde ve disinda bu firsatlar sayesinde ülke refaha kavustu büyük bir huzur ve zenginlik icinde cag atladik insaallah..

   Sil
 2. Hocam elinize sağlık Türkiyenin bu kadar kulesi varken gercekten bulamiyormuyuz.rezervlerimiz cok mu dusuk? Yoksa çıkarttirmiyorlar mi? Yoksa dısardan ithalat ederek aracilar daha mi cok pay kazaniyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben komplo teorilerine itibar etmem. Kim çıkarttırmıyor? Bilen elindeki delilleri açıklasın. Ben bilinen delilleri arıyorum. TPAO ciddi biçimde arama yapıyor ama olan bu şimdilik.

   Sil
  2. Mahfi Hocam ekonomik analizlerin yanında siyasi analizlerle ilgili de makalelerinizi artırmayı düşünüyor musunuz?

   Sil
  3. Mahfi Egilmez, bilimsel dusunup 'komplo' teorilerine inanmadiginiz icin tebrik ederim.

   Ancak bilimsel dusunme isine gelmeyen cevabi inkar etmeye nasil sebep oluyor acaba.

   Sil
  4. Bilincli bir sekilde yanlis yerlerde ve sahalarda arama yapiliyor veya yaptiriliyor. Alin size bir komplo teorisi daha o zaman. Kücük bir arastirma ile bircok bilgiye ulasabilirsiniz.
   Hatirlarmisiniz Suriye sinirindaki yüzlerce Km mayinli arazilerin temizlenmesi olayini. neyse ki birsekilde atlatildi. siz israilin o mayinli arazilerdeki mayinlari temizledikten sonra orada Tarim mi yapacagini saniyordunuz.
   Pekiyi yaklasik 5 yildir kuzey irak ve suriyede olusturulmasi icin savasilan Koridorun amacinin ne oldugunu saniyorsunuz. Kuzey Irak ve Suriyenin ve Dolayisiyla Güney Türkiyenin alti petrol kayniyor.

   Ya Trakya ya ne demeli. özellikle son yillarda Trakyada fiyatinin iki misli paralar ödenerek satin alinan yüzbinlerce Dönüm arazinin el degistirdigini biliyormusunuz.
   Dogalgaz ve petrol Denizinin üstünde oturan ve son 15 yilda katledilen Tarim ve ciftcinin bu topraklari elden cikarmasi bu sekilde saglandi.
   yakinda kokusu cikar merak etmeyin.

   Sil
 3. Mahfi bey dünya barut fıçısı haline geldi !!

  Katar'a ambargolar peşpeşe geliyor,

  İran'da meclise saldırı yapılıyor,

  Almanya İncirlik üssündeki askerlerini çekme kararı alıyor,

  Venezuela'da Maduro hükümetinin düşüp düşmeyeceği meçhul,

  İngiltere'de arabalarla saldırılar yapılıyor,

  Fransa'da Notre Dame katedralinde çekiçle polise saldıran kişi vuruluyor,

  Afganistan'da konsoloslar bölgesinde patlamalar yaşanıyor,

  Filipinler'de Duterte, hem uyuşturucu kartellerine hem radikal terör örgütlerine karşı kanlı savaş içinde,

  ABD'de Trump hükümetini etkisiz kılmak ve mümkünse düşürmek için hem ABD medyasından hem AB kanadından muazzam baskılar var,

  Türkiye'de 2. askeri darbe girişimi olur mu? soruları uçuşuyor...

  Siz burada "Petrol Dosyası" diye, gündemle hiç ilgisi olmayan bir yazı yazmışsınız !!

  Acaba yazılarınızın konusunu seçerken hata yapıyor olabilir misiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mahfi hoca'nın bu "büyük" eksiğini yorumcular kapatıyor. Biraz sonra yorumlarda petrol konusunun nerelere bağlandığını görürsünüz :))

   Şaka bir yana, burası bir ekonomi blogu, dünya siyaseti değil. Bu nedenle bence çok güzel bir konu olmuş, ayrıca şu anda Katar'la ilgili durum tam da bununla ilgili. İşler kızışırsa petrol fiyatlarının nerelere gideceğini, bizim ekonomimizi nasıl etkileyeceğini Mahfi hoca'nın yukarıda verdiği rakamlardan tahmin edebilirsiniz.

   Sil
  2. Aydınlar öyle herkesin konuştuğu konularla ilgilenmezler Adsız kardeşim.

   Mahfi bey de muhtemelen kendini ayrıcalıklı bir konumda görüyor olmalı ki petrol dosyası diye bir konuyu ele almış ve gündemden kopuk Aydınlığını göstermiş olabilir...

   Sil
  3. Katar dediğiniz yer tam petrol varilinin üstü. Belki bu yazıyı okuyunca ortadoğuda olanların petrol fiyatını nasıl etkileyeceğini ve dolayısıyla bizi nerelere sürükleyeceğini görmüş olursunuz diye yazdım bunu. Ama nerede.
   Adsız 19:00 aydınları suçlayarak başlamış cümleye. Keşke aydınları suçlayacak yerde önce Adsız 18:55'in yorumunu okuyup da yazsaydı böyle yanlış bir yerde durmamış olurdu.

   Sil
  4. Burasi siyasi blog degil, ekonomi icerikli blog, siyaset okumak istiyorsaniz burada isiniz ne?

   Sil
  5. Biz karanlığı seviyoruz, karanlıkta yaşamak istiyoruz.

   Gider misiniz lütfen Mahfi bey?

   Sil
  6. Aydınlıktan sadece vampirler korkar, korkmayın. Karanlıklar kimseye yaramaz.

   Sil
  7. Aydınlıktan sadece vampirler korkar, korkmayın. Karanlıklar kimseye yaramaz.

   Sil
  8. Petrol şu an için en etkilenen emtia bizde petrolü ithal ediyoruz üstadı n bu konuyu işliyor olmasinin neresi aydin aymazligi ben irtibat göremedim petrol ithalatinin cari aciga etkisi oradayken yabancı kaynakla dönen bir ekonomide faizleri etkilemesi kacinilmaz durgunluktan şikayet edildiği bir ortamda faizlerin yukarı gitmesi piyasanin acilma ümitlerini dumura ugratir amac bagci dovmekse kimse kendini yormasin ekonomi blogunda magazin aramak ancak densizlik olur

   Sil
  9. adsız denilen kişi,bence siz burada herhangi bi konuda yazmayın.uzun zamandır yazdıklarınızı okuyorum.yazdıklarınız bilgi ve muhakeme içermiyor.

   Sil
  10. Hocam elinize saglik.bunlara mum değil projektör yaksaniz yine anlamazlar.

   Sil
 4. Kaya petrolü ile kaya gazı farklı şeyler mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tamamen farklı. Biri doğalgaz öteki petrol. Sadece bilinen rezervlerde veya formlarda bulunmuyor.

   Sil
 5. Mahfi bey çok enfes bir yazı olmuş. Ne talihsiz bir ülke olduğumuzu birkez daha gördüm. Petrolü olan ve bunu fırsata çevirerek dünya devi olan ABD Rusya ve Çin. Diğer yanda bu hazineyi bitmeyecek sanan Arap devletleri. Ortada elinde ne petrolü ne doğalgazı olan bir Türkiye.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adsız 19:23

   Çin bir petrol ülkesi değil ama akıllı yöneticileri var, hem de çok akıllı. Bu nedenle yakında ABD'yi sollayıp geçecek. Zaten pek çok sorun da bundan kaynaklanıyor. Bizim doğal gazımız ve petrolümüzün olmaması bence bahtsızlık değil, büyük şans zira eğer olsaydı bu coğrafya'da bizi de bu kadar rahat bırakmazlardı.

   Bence olmayanlara üzülmek yerine olanları iyi değerlendirsek zaten petrole falan ihtiyacımız kalmaz ama mevcudu batırmak konusunda üzerimize yok. İşte turizmin hali ortada. Araplara özenmekten insan kaynağımızı da köreltiyoruz. Petrolden önce akıl lâzım.

   Sil
  2. Adsız bunun iktisat teorisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Teoriyi siz yazamadığınız ölçüde nereye özenirseniz özenin gideceğiniz yer Hak yolu değil. Başka bir yer olabilir.

   Sil
  3. Adsız 20:21 siz Araplara özenmemek için bu yaşınıza kadar neler yaptınız? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu sözünü lafta mı yaşıyorsunuz yoksa bir şeyler yapıyor musunuz?

   Sil
  4. Bakın akıl dediniz de bu çocuklar nereye özendiklerini de karıştırmışlar.
   https://pchocasi.com.tr/uc-ortaokul-ogrencisi-haci-robot-adinda-robot-tasarladi-21682/

   Sil
  5. Adsız size tavsiyem simgelerin peşinden gitmeyin. Bir yerde ne ön plana çıkarılıyorsa kesin orada sıkıntı vardır.

   Sil
  6. Arkadaşlar çok güzel tartışma ortamı olmuş. Araplara özenmemek için neler yapılabilir?
   https://www.haberler.com/turkiye-den-flas-hamle-katar-a-asker-gonderme-9704008-haberi/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

   Sil
  7. Petrolu olmadan bunu firsata ceviren Ingiltere ve Hollanda da var. Arap ulkelerinin daha petrolden para kazanmalari 50-60 seneyi gecmiyor. Onlar da petrolun bitmeyecegini biliyor ancak, ekonomik etkisinin kalkacagini biliyor o yuzden baska yatirimlara yoneliyorlar, size anlatilan Arap hikayelerine aldanmayin.

   Araplardan once olani batililar somuruyordu. Osmanli'nin da bir zamanlar dunya rezervlerinin 50%'sine sahip oldugunu ogrenince daha da uzulmus olabilirsiniz. Ama malesef yapacak bir sey yok. ABD'nin yerinde hangi ulke olabilirdi 1. Dunya Savasi sonrasi ayakta kalip topraklarini koruyabilseydi, fikir verecektir. Aman oyle bati, pardon bilim sevdalililari, Osmanli soyleydi boyleydi demesin, bir ulkede para olursa sivri sinegin sindirim sistemini arastirmak icin birisini finanse etmek icin firsatiniz olur, zamanla o arastirmanin geri donusumunu de alirsiniz, ancak paraniz olmazsa once kendi sindirim sisteminizin derdine dusersiniz. O para da ilk once dogal kaynaklardan geliyor. ABD'nin bugun bile en cok ihrac ettigi urun petroldur.

   Sil
  8. Cehape zihniyetine de kızmaya başladım. Çekilsin meclisten artık. Askerlerimizin ne işi var Katar'da. Yarın bizim çocuklarımız da asker olacak böyle düşünmek gerekiyor.

   Sil
  9. Adsız 00:44

   Şu aralar boş vakitlerimde hem kel hem fodullara cevap yetiştirmekle uğraşıyorum.

   Sil
  10. Boş zamanlarınızda sevdiklerinizle kucaklaşın. Hayat akıp gidiyor, geri gelmez giden vakitler :)

   Sil
 6. Petrol fiyatlarında çıpa nedense 100+ dolarlara atıldı. Fiyatlar hep o seviyeyle karşılaştırarak yorumlanıyor. Tarihsel grafikler hep körfez krizleri sonrasından başlatılıyor.

  Oysa krizlere kadar onlarca yıl 30-35$ seviyesindeydi.

  100+ dolarlar yapay bir seviye idi. Onu normal kabul edip, tekrar o seviyelere çıkmasını beklemek garip geliyor.

  YanıtlaSil
 7. Hocam bir varilin buyuklugu ne kadardir? 1 metrekup mu, yoksa piknik tupu kadar birsey mi?

  YanıtlaSil
 8. Hocam kaya petrolunun bilinen rezervlerinin %85'inin ABD'de olmasi aslinda diger ulkelerde boyle bir arastirma yapilmamis olmasindan kaynaklaniyor olabilir mi? Mesela cok buyuk yuzolcumune sahip Rusya da bunun %15'den az olmasi bana cok ilginc geldi.

  YanıtlaSil
 9. Bence, ucuz dolar döneminde tüketim malları yerine üretim mallarına yönelseydik bu fırsattanda yararlanırdık, yapısal sorunlarda erirdi. Sermayenin bu denli bol ve ucuz görebildiğimiz bir dönem hatırlamıyorum ve göremeyizde. %10+dan %6dan %0a düşmüş fed faizini tekrar göremeyiz sanırım. Özelleştirmelerinde ucuza yapıldığını düşünmüyor değilim. Hocam bu ucuz dolar konusunda birşeyler hazırlarmısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çünkü ucuz dolar dönemini ülkeyi düşünmekle değil, iktidarın kendi ideolojisi çerçevesinde ülkeyi yeniden yapılandırma çabasıyla geçirdik. Kalkınma falan değil niyetleri. Sadece ülkeyi hep ama hep ellerinde tutmak istiyorlar.

   Sil
  2. Yani yolmak.

   Sil
  3. Şu tespiti de yapmak lazım. Ucuz dolar, ithalatı da ucuzlaştırdı. Bir de Çin faktörünü ekleyin. ithalata rekabet edemeyen bir çok üretici ya iflas etti yada ithalatçı oldu.

   Dolayısıyla gelen para üretime değil tüketime gitti.

   Eleştirimiz biz bu duruma seyirci kaldık. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekirdi TL nin çok güçlenmesini önlemek için.

   Tkbin vergisi, sermaye kısıtlamaları, sıfır faiz politikaları, doğrudan yatırımların sadece üretim yatırımlarına yöneltilmesi gibi politikalar üretilebilir miydi. Bu zamanlarda verilen teşvikler o zamanlarda sadece üretim ve ihracata dayalı sektörlere verilseydi daha iyi mi olurdu.

   Merkez bankası dövizin, TL cinsi zorunlu karşılıklara sayılması uygulamasını ortaya koymasaydı ve getirilen dövizin sadece döviz cinsinden kredi kullandırılmasına müsaade etseydi ve bu krediyi ancak ihracatçı firmaların kullanmasına müsaade etseydi durumumuz şu an için ne olurdu?

   Konut kredilerinin kaynağı o zamanın ucuz dolarları. İnşaat bu kadar şahlanmaz, rant sağlamaz, verilen teşvikler gelen parayı önce üretime sonra ihracata yöneltir miydi? Yöneltseydi bu bizim zenginleşmemize yol açabilirdi.
   İhracat sayrsinde elde ettiğimiz dövizleri, yani kendi rasarrufumuzu kullanarak istediğimiz kadar inşaata da yatırım yapabilirdik.

   Sorunumuz zenginleşmeden inşaata yönelmemiz oldu.

   Sil
  4. Serbest piyasa ekonomisi ve dalgali kurda 'kur pahali dusureyim', 'tl degerli indireyim' demek kolay olmuyor. Birincisi neye gore degerli neye gore degersiz pratik olarak olcme sansimiz yok. Sonucta degerli dediginiz rakamdan aliniyor da, degersiz dediginiz rakamdan satiliyorda.

   Bu noktada cambazlik yapmaya calisanlar kur manipulasyonu yapanlarin oyununa gelirler. Kurun seviyesini para politikasi ile belirlemek yerine piyasa icerisinden duzenlemeye calismak en saglikli yol olacaktir. Bu sayede hedeflerinize yonelik olarak, mesela buyume hedefi ile yola cikip dusuk faiz politikasi gudebilirsiniz. Dolar ile zenginestigini ya da fakirlestigini dusunenler boyle bir ortamda git gide azalacaktir.

   Turkiye bu sekilde bir piyasa kontrolunu izlemek istiyor. Varlik fonu, MBnin swap mekanizmalarini kullanmaya calismasi bu acidan guzel orneklerdir. Bu yolda basari gosterilirse kur yukselince birileri jazz festivali yapacak paralari oraya buraya savuracak lukse kavussun diye MB faiz arttirsin cigirtkanligi yapilmayacaktir. Zaten zamanla o koroyu finanse edecek kaynak ya kalmayacak ya da yetersiz olacaktir.

   Sil
 10. Birde altını çizmek gerekir ki plastik bir petrol ürünüdür. Petrol yoksa doğal gaz'dan da üretilebilir. Fakat bunlar bitince ne yapacağız ? Çevremizdeki yaklaşık her şey plastik

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Plastik sadece petrlden değil diğer organik ürünlerden de üretilebiliyor. Muz kabuğundan dahi plastik yapmak mümkün. Elbette tüm plastikler ailesinin birebir denkleri üretilemez ama bitkisel kökenli plastikler de üretilebilir.

   Sil
  2. İşte sana bir fırsat. Doğabilecek bir sıkıntıyı gördün. O zaman plastiğin yerini alabilecek bir başka malzeme keşfet. Bu buluşu yapabilirsen ve buluşun plastikten daha üstün ve ucuz olur ise, şimdiden bile ürünün için pazar yaratmış olursun. Ben bu işlerden anlamam deme, anlayan birilerini bul. Ar-ge için sayısız teşvik var.

   Buluşlar sıkıntılardan doğar. Bizim sıkıntılarımız çok, buna rağmen buluşlara yönelemiyoruz. Ya kaderci bir yapımızdan, ya kolaycılığa kaçmamızdan, ya böyle birşeyin aklımıza hiç gelmemesinden mi bilemedim. Kesin olan eğitim şart.

   Sil
  3. Zaten uretiliyor da bitki yetistirmek petrol cikartmaktan hem cok zahmetli hem de cok pahali bir yontemdir. Petrolu ikame edebilecek yegane yakit biodizel ya da benzeri bitkisel hidrokarbon turevleridir fakat bunlarin kullanimindaki ufak bir kipirdama bile (genellikle tesfiklerle oluyor) gida fiyatlarini ziplatiyor. Biz ulke olarak bizden cok daha once alt yapi yatirimlarini yapmis ulkelerle onlar en ucuzlari kullanirken biz enpahali ''cevre dostu" ham maddelerle nasil rekabet edebiliriz? ABD 'nin bile Cin'e karsi Paris antlasmasindan ayrildigi bir donemden bahsediyoruz.

   Sil
 11. Mahfi Bey,
  Albay Drake ABD'deki ilk petrol kuyusunu 1859 yılında açmıştır. Dünyada ilk petrol kuyusu 1846 yılında Azerbaycan'da kazılmıştır.

  YanıtlaSil
 12. Teşekkürler Mahfi bey.Oldukça tarihsel bır döneme tanıklık ediyoruz.Yazılarınız bu tarihsel süreci aydılatıyor.Yaşatılan bilgi kirliliği sizlerle aşılacak...

  YanıtlaSil
 13. Hocam ortadoğudaki kriz derinleşir ve petrol fiyatları tekrar yükselirse, kaya petrolü üretimi daha karlı olacak. Yani krizin derinleşmesinin trump'i destekleyen abd'li petrol sermayesine yarayacağı gözüküyor.
  Peki yüksek petrol fiyatları türkiye'yi nasıl etkiler? Bunun türkiye sanayi üretiminde yaratacağı olumsuz enerji maliyetleri ekonomik krizi sarsıcı boyutlara taşır mı yoksa bir şekilde idare edebilir miyiz?

  YanıtlaSil
 14. dunya gida fiyatlari uzerine bir yazi yazabilir misiniz

  YanıtlaSil
 15. Mahfi Bey merhaba,

  Bitcoin gibi kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz.Bununla ilgili kapsamlı bir makaleniz var mıdır?

  Teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Her şeyi hoca yapacak değil ya?

   http://www.mahfiegilmez.com/2013/11/bitcoin.html

   Sil
 16. Dünya şu günlerde yangın yeriyken, 2. bir petrol krizi olası mıdır hocam?Ayrıca böyle bir kriz gerçekleşirse ülkemizin alması gereken petrol önlemleri neler olabilir?

  YanıtlaSil
 17. Mahfi bey öncelikle teşekkür ederim bu açıklayıcı net ve doğru analiz-bilgiler için...Ben biraz da şöyle düşünüyorum:hazine yıllarınizda belkide yapamadığıniz veya engelle karşılaştığınız yapamadığınız hizmetleri şimdi kat be kat bu yazılarınızla yapıyorsunuz ve bu ülkeye ve bize de çok güzel katkıda bulunuyorsunuz.tekrar teşekkürler

  YanıtlaSil
 18. Hocam her zamanki gibi gerekli hemen her şeyi kısa ve öz olarak toparlamışsınız.

  Benim bir küçük eklemem olacak buna. Kaya gazının maddi maliyetinin yanında çok vahim çevresel maliyetleri de var. Onları da her zaman göz önünde bulundurmak gerekli diye düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 19. Mahfi hocam,
  petrol fiyatlarinin dusmesi cari dengemizi dusurdugunu ve Turkiye'nin bundan daha fazla istifade etmesi gerektigini soyluyorsunuz fakat diger yandan dis ticaretimizi gerceklestirdigimiz onemli ulkelerin ekonomileri petrol fiyatlarindaki dususten olumsuz etkileniyor(or.Rusya). bu durumun cari dengemizde olumlu/olumsuz yonde bir etki yaptigini soylemek bu kadar kolay olur mu ?
  Tesekkurler.

  YanıtlaSil
 20. Mahfi hocam elinize sağlık emek vermişsiniz. Teşekkür ederim yazınız için.

  Ben de son günlerde petrol nedir ne değildir, sahipleri kimlerdir, kimler üstünde oturur vs merak edip ilgili birkaç yazı okudum. Birkaçı da petrolden elde edilen gelirle kurulan Varlık Fonları idi. Neyse sormak istediğim öncelikle maliyet hesabınıza navlun vb. giderleri katmadan hesap etmişsiniz. Ne kadar navlun ödüyor olabiliriz, tahmininiz var mı?

  Son olarak da petrol spot fiyattan mı alınıp satılır yoksa vadeli kontratla mı? Yani bizim hala 110$ dan petrol alma ihtimalimiz var mı? Gerçi bu konuda tahkim vs davalar devam ediyormuş. Öyle okudum sanırım.

  Bir de petrol fiyatları bu seviyelerde kalacaksa, belirttiğiniz reformları yapmak için hala fırsat var. Tabi isteyene.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 21. Petrol ayırmaya yatırım yapacağımıza elektrikli araba için veya daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamak daha doğrusu yapamamak tam bir saçmalık değil mi? Üniversitelerde bu gibi projelere destek veriliyor yarışmalar düzenlenip birinciler seçiliyor onlarda kendi imkanlarıyla yaptıkları ve de basarılı işler yapılıyor peki devamı varmı nerde... İlerinin yakıtı elektrikli araçlar olur anca o zaman bizimkiler petrolü çıkarır da iş işten geçmiş olur tabi..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Elektrikli aracı da üretemediğimizi düşünün, sadece bu araçların şarj ünitelerini kendimiz tasarlasak, elektrik üretimini kendi teknolojimiz ile yenilenebilir enerjiden sağlıyor olsak ulaşım ağımızı da metro vb.gibi, mal taşımaları için de demiryollarına (elektrikle çalışan trenler) kanalize etsek bile çok faydasını görürüz hem de petrol bulmuş kadar.

   Sil
  2. https://m.dunya.com/sektorler/enerji/koylulerin-elektrigi-gunesten-haberi-366746

   Sil
 22. Hocam hesap yaptim hep oran oranti hesabi hem de yuzde hesabi sonuc ayni yuzde4.7
  ABDde herkes isgucine katilim oranin kriz oncesine gore dustugunu issizlikte aslinda basarili olmadigini son gunlerdesoylemeye basladi. Issizlik oraninda basarinin isgucune katilim oraninin dusmesinden kaynakladini iddia etmekte ben de hesap yaptim sizinle paylasmak istiyorum.
  on yil once 68olan isgucune katilim orani suanda 62lerde
  on yil once yani kriz oncesi %4.7 ile %5.3 aralarinda dalgalanan issizlik orani bugunlerde %4.3

  ben hesapladim eger bugun yuzde 62 degil de yuzde 68 olsaydi isgucune katilim orani issizlik ne olur diye sonuc 4.7 yi gosterdi. bunu da iki turlu hesaplama yontemi yaparak buldum biri ORAN ORANTI bir Digeri de Yuzdelik artis azalis yuzde hesaplama yontemiyle ikisininde sonucu 4.7yi verdi.
  Kisaca bugun yuzde 68 olsaydi isgucune katilim orani isszilik orani 4.7yi verecekti. Benim yorumum bu iki oran olsaydi abdde enflasyon uzerindeki talep yonlu baski daha cok olacak belki de enflasyon suan mevcut oranindan daha yuksek seviyede olacakti keza ucretlerdeki artis orani istegi de mevcut orandan da fazla olacakti.
  Siz katiliyor musunuz

  sizce fed faiz arttiri mi
  arttirmasi gerekir mi
  Arttirirsa bundan petrol fiyatlari tekrar ufak da olsa dusme egilimi gosteriri mi

  YanıtlaSil
 23. Mahfi hocam elinize gözünüze kısacası tüm vucudunuza sağlık. Çin ihtiyacı 8.6 mlyn varil bzim günlük tüketim de 554 bin olacaktı. saygı ve sevgiler herzamanki gibi.
  Birde adsız kişiye cevap olsun; hocamız, hiç ortada yokken oluşan(hemde ciddi bir rakam)bir tasarrufu doğru değerlendirip degerlendirmedigimizi soruyor.yani dünya da bu kadar sorun var diye sadece sözkonusu sorunları mı yazması gerekiyor be laf olsun torba dolsun diye yazan kardesim :))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanlış yere cevap vermişsiniz.
   Gülten Kazgan, İktisadî Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, s: 27, 28 diyor ki: "En önemli sorun da kanımızca, her teorinin iktisatta, belirli siyasal inanç sistemine veya felsefî görüşe ya da ideolojiye bağlı olarak kurulmasıdır; teoriden çıkarılan sonuçların, bunlarla bağdaşır nitelik taşımasıdır. Çeşitli siyasi inanç sistemleri veya felsefi görüşler veya ideoloji bulunduğu için, aynı olayın, iktisatta, birbirinden farklı yaklaşımda teorileri bulunabilmekteidr. Ancak 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren durum değişmiştir. Liberal öğretinin yapılmaya başlaması ve "serbest piyasa ekonomisi" nin ulaşılması şart olan bir hedefe dönüşmesi, ideolojik evrimde yeni bir aşamadır; sadece bu öğretiye bağlı teorilerin geçerli olduğu savının güç kazanması -şimdilik- diğerlerini neredeyse tarihe maletmiştir."

   Sil
 24. Hocam Muhammed Yunus'un mikrokredi uygulaması için ne düşünüyorsunuz?

  YanıtlaSil
 25. Hocam merhaba,
  Çok güzel bir yazi olmus, elinize saglik. Petrol fiyatlarinin dusmesiyle elde ettigimiz kazanci yazmizsiniz. Ancak fiyatlarin dusmesiyle ugradigimiz zarar da var. Soyle ki; ticaretimizin güçlü oldugu petrol ihrac eden ulkelerin gelir gider dengesi bozuldugu icin bizden yaptiklari alimlari dusurduler ve turizm harcamalarini azalttilar. Bunlarin basinda Rusya gelir. Hal böyleyken bir de Rus ucagini dusurerek azalan turizm ve ticareti daha da kötü hale getirdik. Yani kisacasi demem o ki petrol fiyatlarinin dusmesinin iyi taraflarinin yaninda bazi olumsuz taraflari da var.
  Tesekkurler,
  Hasan

  YanıtlaSil
 26. Petrol üreten Rusya ile petrol tüketen Almanya arasındaki gelişmişlik ve ticaret farkı göz önüne alındığında meselenin petrol olmadığı çok açık değil mı hocam ?

  YanıtlaSil
 27. Bir petrol mühendisi olarak değindiğiniz konu için teşekkürler. Sadece küçük eklemeler yapmak isterim. Kaya gazı ve kaya petrolünün diğer bilinen gaz ve petrolden hiçbir farkı yok. Nihayetinde hepsi kayacın içinden bulunuyor. Bu türkçeye çeviriden kaynaklanan bir kafa karışıklığı. Shale,kayaçlar içindeki boşluklar(gözeneklilik) arası bağlantının(geçirgenlik) inanılmaz derecede düşük olduğu kayaç türüdür. Bu nedenle petrol veya gaz kuyuya akamaz. Ve konvansiyonel olmayan bir üretim yöntemi olan hidrolik çatlatma(hydraulic fracturing) ile sadece üretilebilir. Eğer bu kayacın içinde gaz varsa shale gas, petrol varsa shale oil olur. Oil shale ise diğer adı bitumen oil türkçesi bitümlü petrol daha çok yüzeye yakın ve petrol viskozitesinin aşırı yüksek olduğu ve sondajdan ziyade maden ocaklarından yapılan üretim veya büyük kazılarla üretilen ve yalnızca ısıtılarak veya yakılarak üretilebilir. Kanadadaki tar sands örnektir.
  Diğer bir konu ise, türkiyenin altı derya deniz petrol değildir. Zaten böyle bir tanım gerçeği yansıtmaz yer altında havuzlar göller yok. Rezervlerimiz çok düşük ve kısmen ağır petroldür. Kimse çıkarttırılmasına izin vermiyor gibi söylemler sadece komplo teorisidir.Türkiyenin her yanında petrol var bizde niye yok diyenler türkiyenin ve genel yeraltı jeolojisini bilmeyenlerin boş laflarıdır sadece.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. TPAO'yu kapatalim mi yani ne yapalim?

   Sil
  2. Faydali bilgiler. Tesekkurler.

   Sil
  3. Sayın MTS, çok yararlı oldu, teşekkürler. Gençliğimde bu komplo teorilerine inanıp Jeoloji profesörü enişteme Türkiye'nin altındaki petrol denizini anlattığımda o sadece kıs kıs gülüyordu :))

   Sil
 28. Hocam Yazı için Teşekkürler. Bu arada Güngör Uras Hocanın son kitabını okudunuz mu? okuduysanız fikirleriniz nelerdir? teşekkürler.

  YanıtlaSil
 29. Merhabalar,

  Çok güzel bir giriş olmuş petrol piyasasına. Elinize sağlık. Özellikle komplo teorilerinde sürekli dünyanın etrafında döndüğü madde olarak gösterildiği için dünya petrol piyasasını daha da detaylı incelediğiniz bir yazı dizisi olur ise heyecanla takip edeceğimi düşünüyorum. Bir notum, bir de sorum olacak benim.
  "Bileşiğinde yoğun olarak metan, etan ve propan gazları bulunuyor." yazmışsınız, bu gazlar ham petrol içinde çözünmüş olarak bulunsa da petrolun sıvı kısmı (yüzeydeki basınç ve sıcaklıkta) pentan, hekzan, heptan, oktan ve daha ağır hidrokarbonlar oluyor. "95 oktan benzin" tabiri de bu oktan miktarından geliyor bildiğim kadarıyla.

  Sorum ise şöyle: Türkiye anladığım kadarıyla ham petrol alıyor, işledikten sonra bir kısmını kullanıp, bir kısmını da ihraç ediyor. Bunların yüzdelerine hakim değilim, ama çevremizde işleme tesisi (rafineri) olmayan ülkeler olduğunu göz önüne alırsak, oranların ihmal edilebilir olmaması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten ihmal edilebilir değil ise bu oran, petrol fiyatındaki düşüşün bize katkısı ve/veya petrolün ekonomimize etkisi için yazınızda verilen rakamlar değişir mi? 9 milyar $ lık faturanın, ihracatı da göz önüne alarak azalmasını, 27.5 milyar $ lık katkının da yine aynı şekilde azalmasını beklerim, siz ne dersiniz?

  Bu arada yazılarınızı halen heyecanla takip ediyorum (petrol piyasasını daha derinlemesine incelemeniz ön şart değil yani), hatta yakın zamanda Ntv Radyo Poscast larınızı da takip etmeye başladım. Çok öğretici buluyorum, ve bunun için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Maalesef sokaktaki adam olarak bizlerin, hükümetlerin icraatlarını dış etkenlerden arındırarak incelemek için yeterli bilgimiz yok, bu nedenle örneğin küreselleşmenin ülkemizdeki iyi sonuçlarına denk gelen siyasi partiler arkalarından aldıkları rüzgarla hızla ilerleyebiliyorken (milletçe nedense daha az önemsediğimiz artan işsizlik oranları gibi kötü sonuçlarını da hissediyorlar tabii), savaş-kriz gibi dış etkenlerin kötü etkileriyle karşılaşan hükümetler de birçok şeyi doğru yapsalar da halkın gözünde başarısız olabiliyorlar. Dış etkenler yanında, yapılan icraatların etkilerinin hissedilmesine kadar geçen sürede hükümetlerin değişmesi de yönetenlerin icraatlarının değerlendirilmesini bizim için neredeyse imkansız hale getiriyor.
  Acaba cumhuriyet ekonomi tarihini bu gözle inceleyen bir kitap / yazı dizisi var mıdır, veya yazmayı düşünür müsünüz?

  Yakın zamanda, bir yanardağ patlamasının Marie Antoinette' in idamına giden olaylardaki etkisini ele alan (MA'nin gerçek kişiliği nasıl olursa olsun veya oluşan sonuçlar insanlık tarihi için ne ifade ederse etsin) bir inceleme okumak çok hoşuma gitmişti, buradan esinlendim açıkcası.
  Utku

  YanıtlaSil
 30. Hocam,öncelikle Türkiye sizin gibi bir (bilim ozanı) vatandaşa sahip olduğu için çok şanslı diyor ,kutluyor ve izliyorum.selamlar
  Not:Bu tanım içimden geldi,tüm bilim ozanlığını hak edenler içindir.

  YanıtlaSil
 31. olaylar çok karmaşık, bir yanda kuyulardan ham petrol üreten doğu-asya ülkeleri, diğer yanda kayagazından petrol çıkaran abd.li şirketler, bunlar arasında bir rekabet var. rekabetleri dışında, bu iki grup petrolün yakıt olarak kullanımından yanalar. diğer tarafta petrol yakıtına alternatif elektrikli araç üreticileri, bunları destekleyen almanya gibi ülkeler.
  öte yandan katar'daki kriz ; petrolden ziyade, katar-rusya-iran eksenli oluşması beklenen doğalgaz karteline karşı bir reaksiyon gibi de duruyor.
  ingiltere'ye yapılan saldırıları da, ingiltere'nin katar'da kuracağı yeni askeri üs ve buna bağlı basra körfezinde tekrar ben de varım demesi üzerine ; amerikan petrol şirketlerinin, ingiliz petrol şirketlerine saldırısı olarak da okunabilir ?

  YanıtlaSil
 32. hocam katarla ilgili yazı yazar mısınız. son dönemde hep katarlardan bahsrdiyoruz. bizi bilgilendirir misiniz...

  YanıtlaSil
 33. Hocam, Suriye krizinden önce Katar-Türkiye arasında bir doğalgaz boru hattı kurulması için anlaşma imzalandığı, Rusya'yı zayıflatacak bu girişimin batı tarafından da desteklendiği fakat Esad'ın hattın topraklarından geçmesine izin vermediği, bu nedenle "Esed" haline geldiği, Esad'ı devirmek için Suriye'deki karışıklığın bu nedenle sahnelendiği fakat Rusya Suriye'nin arkasında durunca plânın gerçekleşmediği iddia ediliyor. Plân yatınca batı her zaman olduğu gibi bu kirli plândan elini erken çekip günah keçisi olarak Katar ve Türkiye'yi bıraktı deniyor ve Katar'dan sonra sıranın Türkiye'ye gelebileceği söyleniyor.

  Konu ile ilgili yazı aşağıda:

  http://odatv.com/katardan-sonraki-hedef-turkiye-mi-0806171200.html

  Siz komplo teorisi sevmezsiniz ama bu mesele komplo teorisini epeyce aşmış gibi. Eğer doğruysa yandı gülüm keten helva. Kasaba tüccarı kurnazlığı ile ülke yönetmenin cezasını hep beraber bir kez daha yaşayacağız demektir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Suriye meselesinin boru hatti yuzunden olmasi komplo teorisi degil gercektir.

   Ayrica size ne etkisi olacak anlamiyorum, Arap ulkeleri bize ne yapabilir ki? Diplomatik iliskileri kesmesini istmeiyor musunuz zaten siz? Araplasiriz sonra.

   Sil
  2. Adsız 12:43 kendi gündemimizi kendimiz belirleyelim. Eğitimde dalgaları getiriyorduk ne oldu bize?

   Sil
  3. Adsız 15:49

   Sorun Arap ülkeleri ile ilişkilerin bozulması değil tüm dünyada teröre destek veren ülke olarak anılmak. Lavrov'un elindeki dosya işleme konursa görürsünüz dünyanın kaç bucak olduğunu. O silahların finansal desteğini sağlayan Arapların kaçı kalır acaba ortalıklarda.

   Sil
  4. Adsiz 16:56, o bu ne der diye dusunerek mi ulke politikasi gudulsun? Siz de zil takip oynayin ne diyeyim yani.

   Sil
  5. Adsız 17:28

   Boru hattı geçireceğim diye elin Arabıyla bir olup komşunda iç savaş çıkarmak mı ülke politikası? Gerçekten anlamıyor musunuz yoksa duvara çarptıkça "yok biz haklıydık aslında" demek için mi bunları yazıyorsunuz, anlaşılır gibi değil. Topal eşşekle kervana katılıp sonra da herkesin maskarası olunca önceden yapmayın etmeyin diye uyaranlar zil takıp oynuyor oluyorlar. Monşer diye diye akıllarınca dalga geçtikleri adamların tırnağı olamayacak tiplerle dış politika yürütüp ülkeyi rezil ediyorlar, sonra da mağduruz da mağduruz. Çevrede tek bir dost ülke kalmadı, bu mu ülke politikası? O kadar müthiş politika yürütüyorlarsa Katar'ı falan bırakıp Yunan'ın gaspettiği adaları geri alsınlar.

   Sil
  6. Adsiz 19:01, elin arabi dediginiz kardesiniz. 500 yil beraber yasamissiniz. Simdi onlardan nefret ediyorsaniz once niye durduk yere nefret ettiginizi bir dusunun, sizi birbirine dusurenlere hayran hayran bakarken.

   Komsuda ic savas cikartma isi size anlatilan, sizin de hosunuza gittigi icin kabul ettiginiz bir durumdur. Hem gucsuz itibarsiz bir ulke olacaksiniz, hem de komsunuzu bolunme noktasina getireceksiniz, valla buyuk basari, mantik derslerinde celiski konusunda ornek olabilir.

   Arap baharini, Turkiye'de Gezi'yi, Ukrayna'da Meydan'i kim finanse etti ve baslattiysa Suriye'de ic savasi finanse eden de ayni kisilerdir. Elin arabi degil, dost ve muttefiklerimiz, Cumhuriyet ilanindan beri imrendirildigimiz muassir medeniyetler komsumuzda ic savasi baslatmistir. Siz neden Firat'a kalkan gerildigini saniyorsunuz, Katar boru hatta istiyor da Irak istemiyor mu saniyorsunuz? "Kurt koridoru" adini verdikleri koridor ne icin koridor olacak acaba?

   Tabi monser diye dalga gecmisiz. Mon Cher dedikleriniz Fransa nasil isterse oyle hareket eden demektir. Dalga gecme yok durum tespiti var. Siz onu dalga gecmek gibi algilamissiniz.

   Bence siz isinize bakin, size ne dis politikadan, cok merakliysaniz girin siyasete, alin oyunuzu yonetin dis politikayi, gerisi kuru gurultuden baska bir sey degil, cunku ortalama muhalif medyada ne anlatiliyorsa ona inaniyorsunuz, onu tekrarliyorsunuz. O muhalif medyada calisanlarin kactiklari yerlerden, aldiklari finansmandan kimlere hizmet ettigini de goruyoruz. Yani biz goruyoruz, siz hic merak etmeyin.

   Sil
  7. Adsız 20:15

   Velinimetiniz Trump'ın o çok sevdiğiniz Arap kardeşlerinize hangi gözle baktığını aşağıdaki video özetliyor:

   https://www.youtube.com/watch?v=uDObQh87psY

   Diğer hezeyanlarınıza cevap vermeye bile değmez.

   Sil
  8. Belki alakalı, belki alakasız bir yerden giriyorum konuya: Para devriminde bir sakatlık veya bizim anlayamadığımız bir şey mi var acaba?

   Sil
  9. Adsiz 09:43, cevap vermenizi gerektirecek bir sey soylemedim zaten. Dedimya siz hic merak etmeyin.

   Sil
  10. 12:36 doğru diyorsunuz da siz yapmaya değil, bozmaya hizmet ediyorsunuz. Parti ağzıyla konuşmayın. Üçgende dik kenarlardan biri diğerine yaslanıyor. Siz eleştirdiğiniz yere hizmet ediyorsanız orada sıkıntı var. Okuyun bilmiyorsanız da saygı duyun.
   http://dagarcikturkiye.com/analiz-85-yd-1930.html

   Sil
  11. Adsiz 14:23, paylastiginiz yaziyi okudum. Bilgi derinligi ve entellektuelligi yaptigim yorumda hic yanilmadigimi gostermekten baska bir ise yaramadi. Benim tavsiyem gercekten bosverin dis politikayi felan, o konuda okumaya harcayacaginiz vakti, ne ile ugrasiyorsaniz o konuda bir makale, kitap okuyarak gecirmeniz daha hayriniza olur. Benim sahsi onerim budur.

   Sil
  12. Sizin altta kalmama gibi hastalığınız var diye düşünüyorum. Benim dış politikayla uğraştığım falan yok. Bunlar iktisadi faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan bir şey. İktisat olmasa siz bu "entelektüel" dediğiniz cümleleri bile kuramazdınız. Ben zaten merak ettiğim her şeye bakarım. İktisatla ilgili kitap zaten okuyorum. Siz necisiniz de bu sözleri sarfediyorsunuz gerçekten merak ediyorum.

   Sil
  13. Adsız 14:23

   Bu tip arkadaşlar için birisi şöyle diyordu: Sorun cahil olman değil, kendini alim sanman :) Söylediği tek bir doğru var, gerçekten boşverip bunları ne halleri varsa öyle bırakmak lâzım. En iyi öğretmen zamandır, elbette öğrenmek isteyene.

   Sil
  14. Bir de "kibirli" diye yaftalayanları oluyor. "Şehadet"i anlamak için bile ne kadar zaman geçiyor tabi anlayana. Dediğiniz gibi zaman her şeyin öğretmeni.

   Sil
 34. Hocam merhaba, yabancı, matematik ağırlıklı mikro kitabını önerir misiniz?

  YanıtlaSil
 35. Adsız o zaman partiler vatandaşın sesine kulak versin. Sizlerle olmayacak partiler, lütfen o güzel koltukları bırakınız. Bu vatandaş ülkesini nasıl yöneteceğini sizlere gösterir.

  YanıtlaSil
 36. Öncelikle teşekkürler hocam,

  Katar'la ilgili krizin uzaması veya daha kötüye gitmesiyle petrol fiyatlarının eskiye dönmesi (120 USD civarı) mümkün mü sizce?

  YanıtlaSil
 37. Dünyada sadece insanlar yaşamıyor. Doğayla ilgili bir şey okuyasım geldi.

  http://www.thegeyik.com/tedavi-ettikleri-oklu-kirpiyi-dogaya-saldilar-kirpi-eve-buyuk-bir-surprizle-dondu/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

  YanıtlaSil
 38. Mahfi Hocam ben Mesut Güzelli Ankarada kpss kurslarinda iktisat dersleri anlatiyorum daha cok makro iktisat neredeyse son iki yıldır dersine girdigim ogrencilerle olusturdugumuz gruplarda sizin makalelerinizi sürekli paylaşıyorum ve çoook ca faydalı olduğunu farkettim hem kendim hem ogrencilerim için emeğinize kaleminize ve özellikle son dönemlerde yüreğinize sağlık.

  YanıtlaSil
 39. hocam 50 yıllık petrol kime yeter? acaba tüm araçlarda lpgye mi geçmek lazım? lpg de durum ne

  YanıtlaSil
 40. hocam türkiyenin durumunu anlatırken vermiş olduğunuz 554 varil/gün 554 bin varil/gün olması gerekiyor zannımca

  YanıtlaSil
 41. hocam ayrıca benzin ve dizel ihracatımız var keşke ona da değinseydiniz

  YanıtlaSil
 42. Katar'ın Türkiye ekonomisindeki yeri:

  http://m.gercekgundem.com/caykur-katara-rehin-278351h.htm

  YanıtlaSil
 43. Değeri bilinmeyen bir insan daha daha kendine yabancı olan insanlar burada farklı lisanslarla siyasetten uzak duran bu eko bilimciyi adım adım bi yerlere sürüklemeye çalışıyolar ama ne mutlu ki kendi yolunda devam ediyor iyi bir ekonoli eğitimi alan birisi olarak söylüyorum mahfi hoca her gün yeni bişeyler katıyor neyi nerede arayacağını ve bulacağını çok iyi biliyo o yüzden kesin sesinizi de ekonomik manada yorum yapın yada gidin o kölesi olduğunuzu düşünceleri içinizde yaşayın !!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok büyük konuşuyorsunuz bilmediğiniz şeyler var. Duyunca bir tarafınız uçuklar. Hiç acı çekmeyen, bedenen travma yaşamayan, insanlarla konuşan ama bunu da hatırlamayan tanıdığım var benim.

   Sil
  2. Siz Mevlana'yı Facebook'tan öğreniyor olabilir misiniz acaba? Mevlana'yı beğenip Mevlana'nın Mesnevi'sini okumamak sizin gibi "basiretli" insanlara nasip olur. Size iki kitap. Metafiziğe de merkınız artabilir.
   http://www.kitapyurdu.com/kitap/metafizik--ibn-sina-felsefe-serisi-1/355609.html
   http://www.kitapyurdu.com/kitap/yaratici-dusunme-sanati-ciltli/424285.html

   Sil
  3. Siz en iyisi gidin kopan siniri nasıl eski haline getirebiliriz onu düşünün. Siyaset sizden uzak olsun. Allah aklı doğru kullanmayı nasip etsin size.

   Sil
 44. Hocam elinize sağlık..

  Bu yazının devamı olarak "PETROLÜN GELECEĞİ" şeklinde bir yazı daha yazsanız süper olur. Elektrikli araçlar, yenilebilir enerji kaynakları vs gibi alternatif enerjiler petrolün yerini doldurabilecek mi? 50 yıllık rezerv olduğunu düşünürsek bu süreç nasıl işleyecek, dünyada dengeler ne olacak?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Petrol enerji yogunlugu ve kararli olmasi acisindan yakit olarak yeri kolay kolay doldurulabilecek bir madde degil.

   Binek arabalar icin gerekli enerjiyi pil icinde saklamak mumkun ancak, kamyonlari, yolcu ucaklarini, savas ucaklarini, buyuk gemileri, is makinelerini calistiracak enerjiyi pil icinde depolamak gunumuz teknolojisi ile mumkun veya pratik/ekonomik degil.

   Ancak tabi ki en azindan arabalarda petrol kullanilmamasi petrolun ekonomik onemini azaltacaktir. Stratejik onemi konusunda etkisi yakin tarihte degismeyecektir. 50 yillik rezerv isi de tuketim 5 katina cikmasina ragmen 50 yildir bir turlu bitmiyor, bunun bir hurafe oldugunda fikir birligi var. Teknoloji ilerledikce, daha fazla miktarda arama yapildikca rezerv bulunabiliyor ancak su anda bile mevcut uretim talepten daha fazla.

   Sil
 45. Çok önemli bir yazı olmuş değerli öğretmenim.Her yazınızın altına yazılarınızı anlamadan, okumadan, kafa yormadan sadece Size ve de bilime muhalefet olmak için yazan bazı fedai arkadaşlar var.Yazdıkları boş laflar ve yorumlar olarak kalıyor hemen farkediliyorlar.Tahmin ediyorum, Siz normal yaşantınızın yanında bu yazıları hazırlamak için bir hayli fedakarlık yapıyorsunuz.Insanın bir blogu da varsa uzun süre 3-5 gün bir yayın hazırlayıp paylaşmazsa da içi içini yiyor degil mi? Aslında ekstra sorumluluk, manevi bir değer.Siz bir de bunun yanında tüm blog yazılarınıza soru gönderen arkadaşlara da yanıt yazıyorsunuz bizleri aydınlatıyorsunuz.Helal olsun öğretmenim...

  YanıtlaSil
 46. Hocam ben sizi yüksek işlevli bir ekonomist olarak tanımlıyorum 😄 O nedenle size sorum: 23 yaşında sizden daha da iyi bir (belki dünya çapında) ekonomist olmak için Nasıl bir yol haritası izlemek gerekir? Hangi niteliklere sahip olup bunlara Nasıl ulaşılır? 23 yaşındaki mahfi'ye tavsiyelerinizi rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 47. Hocam grafiklere göre, gsyih, enerji hariç ekonomimiz başa aşk görünüyor. Sonradan bir de altın hariç diye grafikler çıktı. Petrol ve enerjinin ne kadar önemli olduğu aşikar. Yazınız için tekrar teşekkür ederim. Bu kadar uzun süre enerji açığı nasıl finanse edilir? 2yüksek oto vergileriyle... 1. Sıradaki için söylemek bile istemiyorum.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Kapitalizm

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine