Cari Açık Nasıl Finanse Edildi?

Yaklaşık 27,6 milyar dolar olarak açıklanan 2018 yılı cari açığı son yılların en düşük açıklarından birisi oldu. Eğer GSYH, YEP’de öngörüldüğü gibi 763 milyar dolar olursa cari denge / GSYH oranı da yüzde 3,6 ile yine son yılların en düşük cari açığı olacak.

27,6 milyar dolarlık cari açığı nasıl finanse ettiğimiz sorusuna gelince karşımıza çok ilginç bir tablo çıkıyor.

ÖDEMELER DENGESİ (Milyon USD)
2015
2016
2017
2018
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
-32.109
-33.137
-47.100
-27.633
İhracat (FOB)
151.970
150.161
165.775
174.742
İthalat (FOB)
200.098
191.053
224.411
216.327
Mal Dengesi
-48.128
-40.892
-58.636
-41.585
Hizmet Gelirleri
46.632
37.391
43.925
47.813
Hizmet Giderleri
22.404
22.128
23.792
23.043
Mal ve Hizmet Dengesi
-23.900
-25.629
-38.503
-16.815
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
4.471
5.311
4.916
6.132
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
14.122
14.492
16.173
17.827
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
-33.551
-34.810
-49.760
-28.510
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
1.442
1.673
2.660
877
SERMAYE HESABI
-21
23
17
58
FİNANS HESABI
-10.543
-22.958
-38.892
3.975
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
5.096
3.147
2.702
3.637
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
18.002
13.343
10.830
13.163
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
6.129
1.511
-228
3.175
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
-9.558
7.811
24.064
164
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
14.992
6.144
8.045
10.947
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
28.316
12.606
14.517
457
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
-21.587
-10.156
-8.191
-31.550
NET HATA VE NOKSAN
9.756
10.969
-16
21.173
GENEL DENGE
11.831
-813
8.207
10.377
REZERV VARLIKLAR
-11.831
813
-8.207
-10.377
   Resmi Rezervler
-11.831
813
-8.207
-10.377
   Uluslararası Para Fonu Kredileri
0
0
0
0

Cari Açığın Doğuşu
(1) İhracatın rekor kırmış olması TL’nin bu kadar değer kaybettiği, başlıca ihracat alanlarımız olan Avrupa Birliği ve ABD’nin ithalatı artırdığı, Irak’ın da önemli ölçüde ithalat yaptığı bir ortamda son derecede normal bir gelişme. (2) İthalatın gerilemiş olması da TL’nin ciddi değer kaybı yaşadığı, büyümenin düştüğü bir ortamda normal bir gelişme. Hatta ithalatın daha da hızlı gerilemesi gerekirdi. Hizmet giderleri değişmediği halde hizmet gelirleri (ki bunun içindeki en önemli kalem turizm gelirleri) artış göstermiş ve dolayısıyla bu olumlu gelişme ticaret açığını (mal dengesi) törpüleyerek düşürmüş. (3) Birincil yatırım kaynaklı giderlerin (yurtdışında yatırımlar, yurtdışı portföy yatırımları gibi) yüksekliği cari açığın yükselmesine yol açmış. (4) Bütün bu gelişmelerin sonucunda cari açık 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.

Cari Açık Normal Kanallarla Finanse Edilememiş
Tabloya göre cari açık normal kanallarla finanse edilememiş. Çünkü finans hesabı yaklaşık 4 milyar dolarlık fazlayla sonuçlanmış. Finans hesabının artı kapanması demek Türkiye’den yurtdışına o kadar döviz çıkmış demektir. 2018 yılı boyunca Türkiye’ye doğrudan sermaye yatırımı, portföy yatırımı, diğer yatırımlar adı altında finansman amaçlı döviz girişleri olmuş ama döviz çıkışları daha yüksek olduğu için Türkiye’de dışarı yaklaşık 4 milyar dolarlık döviz çıkmış.

Bu durumda finansman ihtiyacını şöyle hesaplayacağız demektir:

Cari Açık + Finansman Hesabı Açığı = Finanse Edilmesi Gereken Miktar

27.633 + 3.975 = 31.550

Demek ki 2018 yılında finanse edilmesi gereken dış açığımız yaklaşık olarak 31,6 milyar dolar olmuş.

Finanse Edilmesi Gereken Miktar Nasıl Kapatılmış?
İşte burada yıllardır olduğu gibi Net Hata ve Noksan Kalemi[i] Türkiye’nin imdadına yetişiyor. 2018 yılında oluşan 31,6 milyar dolarlık açığın yaklaşık 21,2 milyar dolarlık bölümü net hata ve noksan kalemiyle kalan yaklaşık 10,4 milyar dolarlık bölümü ise Merkez Bankası’nın rezervleri kullanılarak karşılanmış.

Özetle söylemek gerekirse dış açığın yaklaşık üçte ikisini nasıl karşıladığımızı bilmiyoruz, üçte birini ise Merkez Bankası’nda zor günler için biriktirdiğimiz dövizlerden harcamışız.  

Net Hata ve Noksan Neyi Hatası veya Noksanıdır?
Net hata ve noksanın nasıl doğduğunu yazının altındaki notta bir kez daha açıkladım. Bunların hepsi her ülkede olabilecek şeyler o nedenle de her ülkenin ödemeler dengesinde net hata ve noksan kalemi bulunuyor. Ne var ki bir ülkenin dış açığının üçte ikisi net hata ve noksan ile bir başka ifadeyle kayıt dışı kalemlerle karşılanmışsa bunun açıklaması yazının altındaki notta yer alan hususlarla yapılamaz. O halde bu kalemin asıl büyük bölümü nereden geliyor?

Ben kendi tahminimi yazayım. Türklerin yurt dışında paraları var. Bu paralar yurt dışı bankalarda tutuluyor ve Türkiye’de kayıtlı değil. İşler bozulup da borçlar içeride kayıtlı paralardan ödenemeyince yurtdışından bu kayıt dışı veya henüz kayda girmemiş paralarla ödeniyor ve dolayısıyla kayıt dışı oldukları için de ödemeler net hata ve noksan olarak yazılıyor. 

A’nın yurtdışına dolar borcu olduğunu düşünelim. Bu borcu, vadesi geldiğinde TL karşılığını bankaya yatırıp dolar satın alarak ya da bankadaki dolar hesabı varsa oran talimat vererek ödeyebilir (şemada 1 numaralı durum.)


A’nın Türkiye’de parası kalmadığını ama Türkiye’ye bildirerek yurtdışındaki bankasına yatırdığı parasının olduğunu düşünelim. Bu durumda dış borcunu bu parasının bir bölümünü Türkiye’ye getirip transfer ederek (2 ve sonra 1) ya da yurt dışındaki bankasından direkt transfer ederek (3) ödeyebilir. A’nın Türkiye’de parasının kalmadığını buna karşılık yurtdışında bir bankada Türkiye’ye beyan etmediği parası olduğunu düşünelim. Bu durumda borcunu bu hesaptan öderse (4) bu işlem Türkiye’de kayıt almaz.

Şemada 1, 2 ve 3 numaralı yollarla yapılan ödemeler, ödemeler dengesinde normal kalemlerde yer alır. Çünkü bunlar Türkiye’nin kayıtlarına dahildir. Buna karşılık 4 numaralı ödeme, ödemeler dengesinde net hata ve noksan kaleminde yer alır. Çünkü bu ödeme Türkiye’nin bilgisi dışındaki bir yurt dışı hesabından transfer edilerek ödenmiştir.  

Tahminimce son dönemde içeriden ödeme sıkıntısı artınca da kayıt dışı ödemeler arttığı için net hata ve noksan kalemi yükseldi.[i] Ödemeler dengesi tablolarında yer alan net hata ve noksan kalemi, kaynağı belirlenemeyen döviz giriş veya çıkışlarını ifade eder. Ödemeler dengesi, toplamı sıfıra eşit bir dengedir. Dış dünyadan mal ve hizmet satın alınır, gider yapılır ve dış dünyaya mal ve hizmet satılır, gelir sağlanır. Bu alım - satım ve gelir - giderin oluşturduğu dengeye cari denge denir. Cari denge, açık vermişse finansman dengesinde bu açığın nasıl karşılandığı (borç, sermaye girişi, hisse senedi satışı vb) yer alır. Bu ikisi arasında bir tutarsızlık varsa bu fark net hata ve noksan kalemine yazılır. Net hata ve noksan kalemi kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi veya çıkışı olduğu anlamına gelir. Net hata ve noksan kalemi, genel olarak, ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanır. Net hata ve noksan kaleminin oluşmasının nedenleri arasında şunları sayabiliriz: (1) Zaman uyumsuzlukları (İhraç edilmiş malın gidiş tarihiyle ihraç edilen mal karşılığında alınacak paranın gelişinin farklı dönemlerde olması gibi.) (2) Beyan yanlışlıkları veya hataları (Gümrük beyanlarındaki eksikler ya da yanlışlar gibi.) (3) Kayıt dışılıklar (Gelirlerin kayda girmemesi ya da finansmanın kayıt dışı olarak gerçekleştirilmesi gibi.) (4) Anketlerdeki ölçüm hataları (Turizm gelirlerinin belirlenmesinde uygulanan anketlerin gerçeği tam olarak yansıtamaması gibi.)


Yorumlar

 1. Hocam konuyla alakasiz, bazı ülkelerde kullanılan plastik paranın değerini ne belirler, bizdeki den farklı olarak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Pilastıgın malıyetı ve kabul gorusu :)

   Sil
 2. Hocam,Net Hata ve Noksan için başka şeyler söyleniyor sizce bu doğru olabilir mi? Ayrıca bunun bir bedeli oluyor mu?

  YanıtlaSil
 3. Taşıma su ile değirmen dönmez.
  Türklerin yurt dışında tuttuğu paralar ile bu ödemeler yapıldı diyelim yada borçlarını bu şekilde ödediler batmamak yada yeni kredi almamak için bunu bir sefere mahsus yaptılar varsayalım. Bundan sonrası için güvenleri olmayan insanlar ülkede yeni yatırım yapmadığı gibi olan işlerinde de işçi çıkarma maliyetleri düşürme gibi bir çok önlem alacaktır. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğini bilen her insan bunu tek sefer için belki kendini kurtarmak için yaptı ama bundan sonra bunu yapmazlar.

  Hükümet varlık barışı yaptı, İmar barışı, Vergi barışı, GSS prim affı, Bedelli Askerlik gibi birçok uygulama denedi ama herşeyin bir bedeli vardır denildi hepsine bedel biçildi, peki bedel ödeyecek güç kalmayınca ne olacak. Şuan yapılan tanzim satış uygulaması kendi ayağına balta vurmak başka birşey değil, kendisi vergi ödemeden ürün satıyor peki bu gelmeyen vergiler nasıl kapanacak. İşler tersine dönemeye başlayınca devlet açık vermeyecek mi yada bu açıkları kapatmak için nasıl borçlanacak daha yüksek faizle borçlanmayacak mı.

  Devletin son zamanlarda yaptıkları insanları kayıt dışına zorlamaktır, Halkı kayıt altına almak için uğraşması gereken devlet, Kayır içinde olanlarıda cezalandırıp sizde kayıt dışı çalışın demek gibi bir uygulamaya gidiyor fakat farkında değil yada seçim kazanmak için hemde belediye seçimleri için çok kötü uygulamalar tercih etmesi asıl sebebi nedir hocam bilgisizlik mi yoksa bizim bilmediğimiz trend bir ekonomi modeli mi var akıllarında.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şahabettin yazdıydı bir kaç gün önce.

   Millet yeni tek adam rejiminin ne demek olduğunu kavrayamadı,
   Böyle böyle kavramaya başlayacak.

   Şu an dünyada, demokrasi ile yaşayan ülkelerin hiç birisi demokrasilerini bir savaş vermeden kazanmadı.

   Türkiye, kurtuluş savaşı ile demokrasiyi bulmuştu.
   Şimdi tek adam rejimine geçti.
   Tekrar demokrasiye geçişin bedeli belli.

   Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.

   Sil
  2. Finans dunyasi bu,
   Biri kaybederken biri kazaniyor,
   Kazananlarin sesi cikmadigi icin bilmiyoruz, ulke iyi durumda, toparlar yakinda.

   Sil
 4. Hep dediğimiz gibi, bizim millete iyi para var.

  Merak etmeyin kriz falan gelmez.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Herkesin altinda araba
   AVMler her yerde
   herkes son model telefon kullaniyor
   bu millet bu parayi nerden buluyor
   millete para cok
   kriz mriz laflarina kulak asmayin siz yasaminiza bakin yasama bakin
   ben asgari ucretle calisiyorum benim bile altimda tempra 1.8 slx var
   Bu yonetime inaniyorum yeter ki bu miullet yasamasina baksin

   Sil
  2. Siz asgari ücretle Tempraya biniyorsanız kusura bakmayın, muhtemelen yaşamıyorsunuz da başka yerlerde harcayacağınız parayı arabaya yatırmışsınız. Başka geliriniz yoksa asgari ücretinizin 1/4’ünü 2 depo benzine vermek de mantıklı değil. Muhtemelen arabaya bakıp benim arabam vardır diyorsunuzdur. Böyleyse ve buna yakınsa sevinecek bir durum görmüyorum. Araba sahibi olmak sizi iyi hissettiriyor olabilir ama yaşam bu değil.

   Sil
  3. Millet kendi tasarrufu ile değil, borçla aldı yada yaptı. O dediğin AVM'lerin yada tünellerin, köprülerin hepsi bizi kıskanıyorlar dedikleri ülkelerin tasarruflarıyla yapıldı (İnanmıyorsan yönetimin kendisine sor). Şimdi geri ödeme zamanı ama ödeyecek para yok. Tempra'yı satmak zorunda kaldığında anlayacaksın ama geç olacak.

   Sil
  4. Kardeşim avrupada asgari ücretli 20-30 aylık ücreti ile sıfır araba alabiliyor. Sen ne kadar ay çalışırsan alabilirsin? Marifetmiş gibi tempra var altımda demişsin. Bu çağda tempra araba mı? Avrupada olsa çoktan hurdaya çıkardı.

   Ayda 2-3 kilo kırmızı et bir o kadar da beyaz et tüketsen maaşının %10'u gidiyor. Buna para mı diyorsun?

   İşsiz sayısı 4 milyon olmuş. Enflasyon çift hane. İşkur'da bir km kuyruk, tanzim çadırında bir o kadar kuyruk var. 70 yaşında nine 4 liraya hıyar alabilmek için 1 saat sıra bekliyor. Bu millete neyin parası var. 2002 yılında vatandaşın bankalara borcu 10 milyar TL bile değildi. Bugün 400 milyar TL'yi aşmış durumda. Avm ev araba hiçbiri kazança alınan şeyler değil. Bu devasa borç fakirlik demektir. Sen hala hayal dünyasında yaşa.

   Sil
  5. Adsiz 19:57, keske bindigin arabayi bilebilecek kadarcik bilgin. Tempra 1.8 slx, italyada mi yasiyorsun, 1.8 motorlu tempra turkiyede var miymis? Yerli arabayi kullansan daha iyi edersin, benzin derdin de olmaz, hayali arabaya hayali benzin kullanirsin, yilda 50bin km yapip, hic para odemezsin..

   Sil
  6. Kardesim ben arabama tup taktirdim benzinle isim yok! Benzinli arabasi olan dusunsun derim
   Bir apartmanda 25 yildir kapicilik yapiyorum
   asgari ucret disinda komisyonda aliyorum bakkallardan
   yasamana bak oynamanz bak hayat gelip geciyor.
   Tempramla coluk cocuk kira gidiyoruz bizim koy dernegi ile ben yasamima bakiyorum oynamama bakiyorum

   Sil
  7. 12.36
   Italyaya gitmedim Italyada yasamiyorum kapici dairesinde yasiyorum

   Sil
  8. Adsız 14 Şubat 2019 18:18
   Sayılar yalan söylemez arkadaş!
   Kriz geldi.

   Sil
  9. Apartman görevlisi arkadaş düşerse binanın 1. katından düşer. Ama Yörsan'ın, Hotiç'in sahibi 100. katından düşer. Toplumda her bireyin bulunduğu yüzdelik bir dilim var. Genelleme yapmak imkansız.

   Sil
 5. Sayın hocam dunyadaki örnekleri nedir acaba Türkiye kadar fazlami kayıtdışı para girisi.Birde anlamadığım bu kadar yüksek bir meblağ nasıl kayıtdışı oluyor

  YanıtlaSil
 6. Katar'dan gelen hediye uçağın içi boş olarak gelmediği anlaşılıyor.Katar'dan daha önce kaç defa para geldiğini hatırlamıyorum. Karşılığında emiri koruyacak askeri üs kurduk.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardesim hediye bu
   niye spekulasyon yapiyorsun
   Bence bu bir onurdur milletimiz icin

   Sil
  2. Benim tanıdığım araplar karşılığı olmadan hiç bir şey vermezler. ( Arap'ı tersten okursan Para olduğunu görürsün). Faizin yasak olduğu ülkede bileşik faizin hasını uygularlar bankasından kredi aldığında 1 SDR = 1 islam dinarı deyip kendilerini kur farklarına karşı bile korurlar ( SDR IMF nin özel çekme hakkı )

   Sil
 7. 2001 de ki kriz benzeri bir durum yaşanılıyor yani Dışardaki kayıtdışı cari açığı dengeye getiriyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kriz yok, millet parasını harcamıyor, saklıyor.
   Kriz olursa, ucuza mal toplamak için bekliyorlar.

   Sil
 8. Net Hata Noksan hesabının bu kadar yüksek çıkmasında Katar'ın payı sizce yok mudur sizce?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Katar'ın ödemeler dengesine bakalım orada net hata noksan kalemi eksi bakiye veriyorsa payı vardır diyebiliriz. Yayınlıyorlar mı acaba?

   Sil
 9. Peki bu 21 Milyar dolar Turkiye'ye nasil giriyor? Yani bavulla girmeyecegine gore.herhalde yabanci bankalardan Turkiye'ye EFT yolu ile girmesi lazim.Buda bankalar arasi transferde gorulur.Nereden nasil geldigi.Kimtarafindan getirildigi.Yani bavulla giremez dedim Turkiye'ye girisindebir sikinti olmayabilir,ama cikis yaptigi ulkeden nasil cikabiliyor.her ulkenin paranin nakit olarak cikarilmasinda sinirlamalri var.buna ABD'de dahil.Yani 21 Milyar dolari nakit olarak cikaramazsiniz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İyide bu bahsedilen 21 milyar dolar Türkiye'ye hiç girmiyor zaten eger girseydi zaten kayıt altına alınabilirdi. Mahfi hocam da bundan bahsediyor ( 4 no lu odeme)

   Sil
  2. Onu sonradan eklemis,onceki yazida yoktu.

   Sil
  3. örnek : venezuelaya makarna pirinç çikolata vs...satarsin gemiyle gider .ayni yük gemisiyle karşı ödeme olarak düşük değerle işlenmemiş altın alırsin.o gemi direk katar limana yanaşır.oradanda bi bakmissin hediye uçak gelir türkiyeye .. oda ne aaaa işlenmemiş altın satışı karşılığı dolar olarak sisteme para girmiş bile ..ondan sonra sen düşünür durursun nerden geldi bu para diye 😁😁😁😉

   Sil
  4. Bu borclar bizim patronlarin kendi kendilerine verdigi borclardir..

   Sil
 10. Hocam verdiğiniz tablodan 2016 hariç Merkez bankasının Türkiye'nin finansman ihtiyacı için yıllık 10 milyar dolar civarında kaynak aktardığını görüyoruz. Merkez bankası döviz rezervlerinin oluşumunda en büyük pay vergi/turizm gelirleri olduğuna göre daralan bir ekonomide ödemeler dengesi krizi yaşayıp yaşamayacağımızı nasıl kestirebiliriz? Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 11. Sayın hocam bu net hata noksan harika o

  zaman ! diyebilir miyiz?

  YanıtlaSil
 12. birileri zamanında oradan buradan tırtıkladıkları paraları ülkeye getiriyordur belki...

  YanıtlaSil
 13. İflasların doların düşmesinde etkisi var mı? Kredi talep edecek şirketlerin azalması dış değer kaybını azaltıyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bundan sonrasını döviz alacaklı yabancılar düşünsün.

   Bize ne? Ayakta kalanlar da döviz ile borç almasınlar.

   Sil
  2. Curuk elmalar piyasadan siliniyor,
   Geride guclu firmalar kalacak.

   Daha hizli buyuyecegiz.

   Sil
 14. Hocam merhabalar,
  İktisat öğrencisiyim. Dersimize gelen sosyal siyaset profesörümüz ülkenin durumunu açıklarken,"Bu kriz değil, bu iflas. Siz değil de belki çocuklarınız güzel günleri görür." dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2001 krizinde de profesörler aynısını demişti, ardından bolluk bereket geldi.
   Bir iki yıla kalmaz ülke düze çıkar.

   Sil
  2. adsız 22:16 2001 krizinde verimli kamu işletmelerimiz vardı. sanayimizin dışa bağımlılığı hele hele tarım hayvancılığın dışa bağımlılığı bugünden çok daha düşüktü. borçlarımıza karşılık tüpraşlar telekomler petkimler tekeller büyük üretim istihdam sağlayan fabrikalarımız vardı. şimdi neredeyse hiç bir değerimiz kalmadı çünkü akepe sayesinde hepsi yabancı sermayenin eline verilmiş durumdadır. varlık fonu adı altında yokluk fonu kuruldu denetimmi sıfır izin yok yani şeffaflık haliyle sıfır!. kısacası ipoteklerle kısa vadeli finansman sağlanıyor salt akepe düşmesin devam etsin diye. akepe iyi olsun da gerisi teferruattır anlayışı ülkeyi halkı esir aldı. bolluk bereket değil 700 milyar dolarlık borç stoku geldi. neredeyse milli gelirimizi geçecek aşamaya geldi. beyninin sağ lobunu değil de biraz da sol lobunu yani rasyonel zeka bölümünü çalıştırsan iyi olur tamam mı!. sonra sizi reisiniz de kurtaramaz. onu getiren güç merkezi indireceği günü de belirlemiştir. bakalım o gün gelince ne halt edeceksiniz.

   Sil
  3. Adsız 22:16 bildiğim kadarıyla 2001 krizi bankacılık kriziydi ve bankacılık alanında yapılan reformlarla üstesinden aşıldı ve arkadaşın dediği gibi elimizde devletin kaynakları vardı ekonomimiz kırılgan hale geldi ve şuan ki durumda kriz tüm halkı sarmış. Benim babam esnaf 2001 krizi zamanını anlatıyorken hiç sıkıntı yaşamadığını söylüyor ama şuan için bunu diyemiyoruz.

   Sil
 15. Referandumda Evet verdim. Hata yapmisim emekliyim 1951 dogumluyum, dun sogan paptes kuyrugunda 2 saate yakin bekledim yagmur altinda sirilsiklam oldum. Gercekten cok buyuk hata yapmisiz Allah bizi affetsin. Herkesten ozur diliyorum ben ve benim gibileri affedin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biz gençler olarak pek affetmiyoruz bilginiz olsun.

   Sil
  2. Meri Antonet ne demiş ekmek yoksa pasta yiyin. Bizim düştüğümüz durum da ekmek yoksa köprü, mega proje yiyin. SGK maaşlarını da kuşa çevirdiler. 800 TL burs parası gibi maaş mı olur. RTE başta Keçiören’de evde otururken şimdi 1550 odalı Saray’da, 550 çeşit de yemek çıkıyormuş.

   Sil
  3. Beyefendi affedecek bir şey yok. Bu sizin siyasi tercihinizdi, bunda menfaat görüp evet demişsiniz. Affedilmemesi gerekenler: referandumda 'evet' dediğiniz takdirde bu günlerin gelebileceğine sizi ikna edemeyenlerdir. Artık 2023'e kadar sabredin.

   Sil
  4. Beyefendi kimsenin kimseyi ikna etmesine gerek yoktu bu memlekette herkes bütün atları bir kişinin koşturamayacagını bilir. Ama o dönemde bütün atları koşturacak liderimiz var demek çoğunluğun hayallerini cezbediyordu. Bu durumda ne yaparsanız yapın o kişileri ikna edemezsiniz.

   Sil
  5. Saray'da ejder meyveli smoothie, millet hıyar kuyruğunda.

   Hükümetin aşırı borçlanmasıyla, halk bir de boyundan büyük bir sürü borç altına sokuldu. Bu enkaz kolay kalkmaz.

   Sil
 16. Yurtdışındaki kayıt dışı paranın sahibi kim olabilir hocam? Devletin kendi parasimı?

  YanıtlaSil
 17. Kiymetli hocam madem insanlar Türkiyedeki borçlarini ödemek için yurtdısindaki paralarini getiriyorlar. Bu kisilerin kim oldugunu devlet tespit edemiyor mu? Bu kişilerin tespiti mümkün değil mi? Bu paralar kayitdisi paraysa bunlarin kayit altina girmesi gerekmiyor mu? Bunu tespit etmesi gereken kurumlar yok mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu kişileri siz de televizyon ekranlarından biliyorsunuz.

   Kim derseniz, 1 milyar dolar ve üzerinde varlığı olup, dünya çapında marka üretemeyen tüm işadamları bunun içindedir. Elin oğlu Almanya'da 50 milyon Euro para bulunca dünya genelinde işe yarar bir şeylerin derdinde oluyor, bizimkiler cukka ve rant peşinde, siyasetçinin etrafında geziniyor.

   Sil
 18. Ufuk Söylemez Türkşye kara para cenneti oldu diyor. Acaba bu mudur?
  Nuri

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bunlar siyasi yorumlar,
   Ufuk Söylemez in partisi iktidarda iken kara para cenneti değil miydi?

   Türkiye her zaman kara para cennetiydi,
   Bu söylemden Ufuk Söylemeze ekmek çıkmaz.

   Sil
 19. Sayın Eğilmez, sadece Türkiye'de değil, tüm dünya Ülkelerindeki "Net hata Noksan" hesabını en iyi Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı biliyordur diye düşünüyorum. Bankalar arasındaki para transferlerini devamlı ve çok yakından takip ediyorlar. Bizdeki Halk bankası ve İran'a ambargo olayları bunun açık bir örneğidir. Başkan Trump 'ın Türkiye ekonomisini mahvederiz tehdidi tahmin ediyorum buna dayanıyor. Türkiye ekonomisi bir ölçüde "Net hata Noksan" kalemine dayanıyor. Eğer bu kalem önlenirse Türkiye ekonomisi ayakta durabilir mi?

  YanıtlaSil
 20. Türkiye bu saatten sonra ne yaparsa yapsın battı. Son satılan türk tahvillerini alanlara acıyorum. Yakında vadesi gelen borçlara biz ödeyemiyoruz diyecekler. Ben olsam o tahvillere kuruş vermem. Borcu veren düşünsün.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O kadar kötü mü durum kardeşim?

   Sil
  2. Biraz sakin ve itidalli olmakta fayda var. Türk devleti bin yıldır var, Türkiye Cumhuriyeti de bugüne kadar hiç temerrüde düşmedi, Düyunu Umumiye'den kalan borçları bile son kuruşuna kadar ödedi. İktidarın görüş ve politikalarını benimsemeyip eleştirmek çok normal, bu yüzden vatanımıza düşman olmak ise anlamsız.

   Sil
 21. Hocam her zaman söylüyorum. Abd ve batı Türkiye'den asla vazgeçemez. O yüzden bize ilelebet borç para ve finansman sağlamak zorundadır. Çok fazla borcumuz var bunlara ve bankalarına. O yüzden bizde çıkabilecek bir kriz bütün dünyaya yayılabilecek olan global bir krizin başlangıcı olur. Bakın geçenlerde Almanya nasıl tutuştu hemen yardım edelim size diyerek destek oldu. Bu işler böyle yani. Paralarını almak istiyorlarsa bize her türlü kolaylığı sağlamak zorundalar. Aksi takdirde yüzyılın kazığını atarız.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bize babalarının hayrına mı borç destek vs. verecekler acaba? bakalım bu kafayla devam edin yolun sonunda kim kime kazık atmış görün

   Sil
  2. Mecburlar seve seve verecekler. Aksi takdirde bizle birlikte onlar da batar.

   Sil
  3. Aslan parçası aslan 😂

   Sil
 22. Hocam merhaba,
  Ulkemiz cok ciddi göç aldi, 3 mio dan fazla gocmen geldi bu docemenler kisi basi yanlarinda 5000 dolar getirse 15 milyar dolar eder, bu da net hata noksana yazmaz mi?
  Sayg.
  Tesekkurler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bize gelenler beleşçiler,
   Suriyelinin zenginleri savaş kokusunu alır almaz Fransa, Almanya, İngiltere, Kanada ya uçtular.

   Al sana iki Suriye'li hikayesi;

   Bizim üniversitede sınıfta bir kız vardı Suriye'li,
   Babası varlıklıymış,
   Adam 2009 de demiş, sen İstanbul'a git oku,
   Suriye'nin başına neler gelir bilinmez diye,
   Esasen kız Londra'da London School of Economics ten de kabul almış,
   (Mahfi Hoca o okulu iyi bilir),
   Babasının parası oraya yetmeyeceği için İstanbul demişler,
   Neyse,
   Kız burada okudu, İngilizceyi geliştirdi,
   Kanada'ya Yüksek Lisansa gitti,
   Orada bir bankaya girdi, şimdi bankanın şube müdürü,
   Oranın vatandaşı oldu,
   Ailesini de savaştan önce Kanadaya topladı.

   İşte bu İstanbul'da kalmayanlardan.

   ----

   İstanbul Acıbadem'de bir Suriye'liye acıdık,
   Bizim sitede çoluk çocuk karda kışta perişan olmasın diye,
   Bodrum katta bizim eski eşyaları koyduğumuz depo gibi yere yerleştirdik,
   Aile bize minnettar oldu, temizlikten tut, eşya taşımaya kadar sitedekilere yardıma başladılar,
   Evlere ucuza temizlik yaptılar, üstüne üstlük sitedeki apartmanları da bedava temizlediler.

   Neyse,
   Bunlar satabildikleri malları Suriye'de vaktinde satmışlar,
   parayı Avrupaya önceden öğrenci olarak giden
   bir akrabalarına vermişler,
   Kader mahkumları, bir kaç sorun başlarına gelmiş,
   Türkiye'ye yürüyerek iltica etmişler,
   Akrabaları İsviçre de yaşıyor, Fransa da çalışıyormuş,
   Türkiye'den akrabalarına ulaşabilecek imkanları 5-6 ay olmamış,
   bizim depoya yerleştikten sonra elemanı bulmuşlar,
   eleman atladığı gibi bizim oraya geliyor,
   bunlara destek için para veriyor,
   tabi bizlere bir şey demediler o zamanlar,
   akrabaları epey bir uğraş sonrasında orda bunlara iş buluyor,
   çalışma izni çıkartıyor,
   Suriyelinin meslek yazılım, geçen sürede hem bizim apartmanları
   temizlemiş, hem internetten çalışmış,
   gitmeden önce helallik istemeye geldi yanıma,
   uçağına 7-8 saat kala öğrendim,
   yanımdan ayrıldı, ailesinin eşyaları hazırmış, doğru sabiha gökçen havaalanına...

   Suriye'li bize parayı koklatmıyor sen ne milyar dolarından bahsediyorsun?

   Sil
  2. Kardeş, Suriye'liyi görüyoruz da o 5 bin doları göremiyoruz?

   Hangi Suriyeli getirmiş o parayı?

   Sil
 23. Gecen sene herkes korkutuyordu, cari acik var aman ekonomi batacak batacak diye, ne oldu? Cari acik kapandi.
  Oyle ya da boyle bu is halloldu, simdi sira diger meselelerde.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeş sen çok yanlış anlamışsın gelişmeleri. Cari açığın sert düşmesi zaten krizin de öncü göstergesi. Çünkü ithal edemedikçe büyüyemeyen bir ekonomi yarattılar. Diğer meselelere ise hiç girmeye gerek yok. Sadece seyrettikleri için vatandaş da sadece kaçınılmaz sona gelmeyi bekliyor.

   Sil
  2. millet patates soğan kuyrugunda farkındamısın daha nasıl batacak

   Sil
  3. Borcu borçla kapatmak maharet degıldir.Borcu üreterek ve cari fazla vererek kapatırsın.Sen bir aile geçindir anlarsın aynı devlet gibi aysonunu nasıl zor getiriyorsun.

   Sil
 24. Hocam, turizm tabloda hangi satirda? Cevap "Net hata ve noksan'da" ise bu kalemin en buyuk kismini turizm olusturmaz mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hizmet gelirlerinde

   Sil
  2. 2018 için 47.813 milyon usd yazan tablonun 6.satırındaki hizmet geliri kaleminin içinde yer alıyor sanırım?

   Sil
 25. Hocam merhaba, Bizanslı bir kahinin kehanetine göre devletimiz yakın gelecekte yıkılacak. Aytunç ALTINDAĞ yazmıştı. Buyuye, cine, periye, masala filan pek inanmam;ama okuyunca yazdıklarını irkilmedim desem yalan olur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeş, o kahin önce kendi Bizansının sonunu bilseydi de sonra sıra bize gelseydi iyiydi.

   Aytunç a sorsana, kahinin kitabında Bist ile ilgili bir tüyo var mı?

   Bu kahin milleti de ne kadar para etmez bilgi var, kehanet diye ortaya atıyorlar,
   biri de çıkıp para eden bişi demiyor.

   Diyorsan ki bu kahin doğru batacak memleket, o zaman ne diye burada duruyorsun?
   Sat malı mülkü atla uçağa git başka memlekete.

   Bu arada Aytunç da niçin batacak memlekette hala duruyor, gitsin İngiltereye Fransaya
   ordan yazsın.

   Sil
  2. O bizanslı kahin Türkiye in kurulacağını da yaz mış mı.

   Sil
  3. Adsız 23:45

   Aytunç zaten gitti ama bilinmez bir yere. Aniden ortaya çıkıveren ve altı ayda insanı başka diyarlara götüren bir hastalık sonucu gitti.

   Bu arada komplo teorilerini çok severdi ama komplo teorisi ile gerçek komplo arasındaki farkı iyi bilecek kadar da birikimliydi, hatta bu konuda Türkiye'de üzerine kimse yoktu diyebiliriz. Biraz saygıdan zarar gelmez.

   Sil
  4. Aytunç ALTINDAĞ 2013'te vefat etti. Kahin, Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra, Hristiyan topraklarında doğan ve yetişen bir müslüman çocuğun (Mustafa KEMAl ATATÜR-SELANİK ) devleti tekrardan kuracağını da yazmış.

   Sil
 26. Merhabalar. Bu tablo nerede ve nasıl oluşturuluyor hocam? Yani bu verilere her vatandaş rahatlıkla ulaşıp bu tabloyu oluşturabilir mi, yoksa bu veriler ancak belirli kişilerin görebileceği bilgiler ışığında mı oluşturuluyor? Açıkçası sorma nedenim şu; birileri (özellikle net hata noksan kalemini) ekonomik verileri iyi gösterme çabası adına hayali şişirmiş olabilir mi? Böyle birşey teoride olmaz dense bile pratikte yapılabilir mi? Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bilgiler halka açık kaynaklardan toplanıyor,
   Ekonomistler derliyor.

   Yani senin anlayacağın, unu, şekeri, suyu herkes gibi alıyorsun
   bunlardan helva yapıyorsun. Helvanın tadı yapana bağlı.

   Sil
  2. Bu örnekte ya ihracatınızı/gelirinizi düşük göstermeniz ya da ithalatınızı olduğundan yüksek göstermeniz dahilinde NHN kalemi pozitif verir. Niye bir ülke gelirini düşük, giderini yüksek göstermek istesin?

   Sil
  3. Ülke gelirini düşük göstermek istemez. Ama işadamının gelirini düşük göstermesi ödeyeceği vergiyi azaltır.

   Sil
 27. Hocam excel tablosunu kendiniz mi hazırlıyorsunuz?

  YanıtlaSil
 28. Bence de türkiye batmaz, batamaz. Batarsa basta bize kredi veren ispanya hollanda gibi avrupa ülkeleri de cok zarar görür. Ancak batmayacak olmamız güllük gülistanlik yasayacağız anlamına gelmiyor. 2001 krizinden sonra da ülke batmadi. 94te de. Ama birçok insan işsiz kaldı nice aileler perişan oldu. Şimdi de öyle olacak. Krizi getirenler ejder meyveli smoothie içerken onu savunan emekli yağmur altında 2 saat 2 kilo domates için bekler..

  YanıtlaSil
 29. Hocam, "turklerin parasi" seklinde algilamiyorum ben. Turk oligarklari boyle misyonerlik ve istihbarat kulturunden gelmiyor. Bu turkiyenin dis gucu ve influence gelirleri de olabilir; bir yagma geliri veya bir drug sevkiyat kontrol geliri veya bir bolgenin kendi devletinden petrol kacakciligina yardim yataklik gibi bircok gelir kalemi olabilir. Baskasinin teroristini saklama geliri, bunlari rehin tutma ve fidye alma da olabilir.yani -kiyak yapip borc kapatan kaynak- illa ki erk sahipleri ve yandaslarinin ic yagma hasilatinin disarida istiflenmesinden olusmayabilir. Bu islerin acentalari, devlet at dedi attik yat dedi yattik, diye sultanliklarini sereflendirince legit de olurlar. Olculemeyen nasil olculecek bu durumda? Hep hata noksan kalemine mi bakacagiz?

  YanıtlaSil
 30. Ödemeler dengesinde finans ve rezerv hesaplarına yansıyan her hareketin kimden geldiği bellidir. Zorluk bir ülkenin döviz gelir ve giderini, transferini takip etmedeki zorluklar nedeniyledir. Bu hesapların, hareketlerin tümü tek bir kurum üzerinden geçiyor olsa bu kaleme belkide ihtiyaç olmazdı. Farklı farklı yurtiçinden, yurt dışından birçok kurumdan, turistlerden derlenen veriler TCMB tarafından belirli standartlarla derlenip açıklanıyor. Yoksa TCMB örneğin herhangi bir ihracatçı firmanın yurtdışındaki cari hesaplarını tek tek takip edemez, o firmanın hangi ülkede ne kadar parası olduğunu da bilemez. Bu firmalardan bu bilgileri alıp da ödemeler dengesine de dahil edemez. Turistlerin peşine ajanlar takıp ne harcamalar yaptığını da bilemez. Yurtdışı mevduat rakamlarını BIS kurumundan derler. O verilerde iki ay, üç ay öncesine aittir.

  Belki bir örnekle açıklarsak bunu başarabiliriz. Belirtmek isterimki örneklemede net hata ve noksanın (NHN) nasıl oluştuğu açıklamaya çalışılacak.

  Ülkemizin Turizm gelirleri tahminle hesaplanıyor. O ayki tahmin diyelim ki 1 milyar usd olsun.

  Eğer turizm geliri o ay 1 milyar usd ise, bu meblağ finans hesaplarına yansımış olması gerekir. O ay dövizle ilgili bu hareketten başka bir şey olmamış olsun, ama finans hesaplarına bakıldığında 1,2 milyar usd var ise, fark olan 0,2 milyar usd NHN kalemine +0,20 milyar usd yazılarak eşitlik sağlanır. Yani bu illegal bir para değil, kaynağı belli olmayan bir para değil kimlerin yatırdığı ilgili banka tarafından biliniyor, fark turizm gelirinin eksik tahmin edilmesinden ve/veya bu geliri sağlayanların bu parayı hemen bankaya yatırmamalarından kaynaklanıyor.

  Şu şekilde işlemiyor; bankaya birisi geliyor bir döviz yatırıyor, banka bu paranın nereden elde edildiğini bilmiyor, parayı yatıran da söylemiyor, bankada TCMB ye bu tutarı NHN kalemine atın diyor.

  Bu NHN kalemi uzun yıllar hep artıda ise bu para o ülkenin istatistiksel olarak eksik hesap edilen geliri demektir.

  Örneğin yurtdışı müteahhitlik gelirleri. Özellikle Rusyada gerçekleştirilen işlemler. Rusya'dan Türkiye'ye ilgili firma para transfer ettiğinde ödemeler dengesine yansıyor, ama Rusyada bu parayı bırakırsa yansımaz değil mi? BIS verilerine Rusya dahil değil biliyorum ve TCMB yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı mevduatlarını BIS verilerinden derliyor. Peki müteahhit Rusya'daki parasını BIS in verilerine dahil ettiği bir ülkeye transfer ederse ne olur? Örneğin Fransadaki bir başka şirketine, tabi bu şirket Türkiye ile ilişkili olmak durumunda. TCMB bu parayı Yurtdışı varlıklarına dahil edecek yani FİNANS hesaplarına ama CARİ hesapta bu artışın bir karşılığı yok. Bu yüzden bu tutar Ödemeler dengesine artı olarak yansıyacak. Bakın bu örnekte ülkeye giren bir döviz yok, ama yansıyor işte. Yani bu hesabın artı olması ülkeye döviz giriyor manasına da gelmiyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok haklısınız. Net hata ve noksan kalemini sürekli yasadışı bir faaliyet veya komplo teorileri ile ilişkşlendirmek anlamlı değili daha ziyade istatistik hatası kaynaklı. Türkiye gibi insanların çok yoğun şekilde döviz tuttukları, döviz büfelerinden alım-satım yaptıkları, döviz cinsinden hesap açtıkları ve işlem yaptıkları, milyonlarca turistin gelip gittiği ve bunların gelir-giderinin tahmini olarak hesaplandığı (turistler ülkeye girerken ceplerindeki parayı saymıyoruz sonuçta) bir ülkede cari hesap istatistiklerinin belli bir hata içermesi normaldir. Zaten bakıldığında dövizin arttığı ve Türkiye'nin turizm-müteahhitlik gibi gelierlerinin yükseldiği dönemlerde net hata noksan kaleminin de yükseldiği görülebilir.

   Sil
 31. Mahfi bey,
  17827
  Birincil Gelir Hesabı: Emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermekte olup, çalışanların ücretleri ile doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içermektedir.

  Yukarıdaki tanımdaki, 17827 gerçekten hesaplanabilirmi? Ki hesaplanıyordur. Bu rakamın içeriğide tam rakamlarla, nereye gittiği, nereden geldiği ortaya konabiliyormu?
  Net hata ve noksana gelince-30 yıldır bu böyle hatırladığım kadarı ile. Bazı yıllar sadece - idi. Bu kadar yıldır devam etmesi, dışarıdan, başka devletlerden alınması veya nereden geldiği belli olmaması bence 30 yıl sürmesi çok zor.
  Aslında, diğer kalemlerde, net veya Nete yakın hesaplanmadığı için( birincil kalemlerdeki giderler, turizm gelirleri, el altından yurtdışına giden dövizler, veya resmi yolla yurtdışına çıkarılan-ancak yatırımda değilde-bankada tutulan değerler vesaire)
  Sonuçta, bu hesabı oluşturan kalemlerin çoğu gerçek anlamda hesaplanamadığı için, 30 yıldır net hata noksanda Hep denge hesabında + çıkmakta.
  Cepten yorum yazmak çok zor.
  :)
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 32. Arkadaslar tum ulkeler borclu, tum bireyler borclu. Asagida verecegim linklerden ulkelerin borclarini ve ulkere gore bireylerin borclarina bakabilirisniz. Bildiginiz gibi 1990 yilinda Sovyet Rusya dagildi yani komunizm coktu sira onun ikiz kardesi kapitalizmde. Cokus baslamistir. Insallah adil dunya duzenini kuaracaktir insanlik.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_household_debt

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_countries_by_debt

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tüm ülkeler ve bireyler kime borçlu, Marslılara mı? Bir bireyin borcu başka bir bireyin alacağı sonuçta.

   Sil
 33. Cem Toker'in Tele1'de dediği gibi, Seçim sonrasında, normal şartlarda vergi gelirleri mevcut yasaların izin verdiği maksimum ölçüde arttırılsa bile, yıl sonuna kadar olan ödemeleri devletimizin yapması imkansız. Bu durumda kimse bize borç vermez. Haberlerdeki tahvil ihraçlarına bakıyorum tahminen alanlar bıyıklı yabancı. Bu durumda biz borcumuzu ödeyemiyoruz diyeceğiz alacağı olan düşünsün. Ayrıca abuk sabuk bir varlık vergisi beklentisi had safhada. Yaşar Okuyanın maaşların düşürülmesi ropörtajı'da arşivde duruyor. Olan parası olana olacak parası olmayandan zaten devlet bir şey alamayacak.

  YanıtlaSil
 34. Sayın hocam, Katardan Mersin Limanına konteyner ile para getirildiğine dair kuvvetli bilgiler söz konusu. Acaba böyle bir yöntem tercih edilmiş olabilir mi, yoksa banka aracılığı ile mi olmuştur?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Senin istihbaratin zayif. Deve kervanlari ile geldi kimse manzarayi cakmasin diye.

   Sil
  2. Selam kardes, bizim kayinco tasimacilik sirketinde calisiyor, o gormus, gemiler dolusu para gelmis.

   Sil
 35. 2025 yılına kadar kimse düzeleceğiz diye beklemesin. Dünya ekonomisi daralmaya başlıyor ve bu daralma bizim gibi ülkeleri en hızlı etkiler. Avrupada ekonomiler sürekli daralma eğiliminde ve dünyada ABD hariç istenilen seviyede büyüyen ülke yok. Şuan için sadece ABD istenilen seviyede büyüyor, onlarda Trump sayesinde yada birilerine zorla silah falan satarak tehditle satışlarla gidiyor fakat bu düzende çok uzun süremez.

  Türkiye krizi 2018 yılında hissedildi 2019 yılında yaşanacak 2020 de devam edecek kısa vadeli çözümler krizi derinleştirecek çünkü dünyada işler iyi gitmiyor. 2020 dünya finansal krizi çıkarsa işte ozaman Türkiye uzunca süre bekler düzelmek için ve dünyada finansal sistemde ki değişim en erkan 5 yıl sonra rayına oturmaya başlar.

  ABD dünya ekonomisi patlamasın diye sürekli Çin halk cumhuriyetine taviz veriyor süre uzatıyor ticaret savaşlarına ara veriyor mecburen yapılan tavizler. Aynı zaman da FED faiz artıracak denilirken piyasadan para çekmeye başlayınca gelişmekte olan bizim gibi ülkeler patır patır dökülmeye başladı. Avrupada da işler iyi değil AMB daha geçen ay artık para basmayı bıraktı artık para vermeyecek ve daha dağıttığı paraları toplamadan avrupa sallanmaya başladı. bu paralar geri istendiğinde dünya ekonomisi nasıl küçülür işte orasını kimse kestiremiyor.

  Sınırsız para basma modelinden tekrar Sınırlı paraya geçiş başlayacak bu Altın, Gümüş karşılığı olur yada Kripto paralar gibi sınırlı sayıda kalır ama mutlaka eskiye dönüş olacak. Sınırsız para bolluğu bitecek. Yeni dünya düzeninde kripto sanal paralar geleceğin ödeme araçları olacaklar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 2025'e kadar ekonomi düzelmez ise bir daha ilelebet düzelmez. Otomasyon robotik teknolojilerindeki gelişmeler ucuz işgücü ülkelerini silindir gibi ezecek.

   Sil
  2. Tamamen katılıyorum. Sınırsız para ile birkaç yüz devasa şirket dünyayı ele geçirdi. Sürekli basılan dolar ve euro ile gelişen ülkelere yüksek faiz ile para üstüne para koyuyor bu sınırlı şirket ve fon.
   Dünya büyük bir finansal çöküşe gidiyor bu ortada.... Nuri

   Sil
 36. Sayın hocam bunun sebebi 7143 sayılı kanun kapsamında yurt dışından getirilen sermaye olabilir mi? Varlık barışı denilen olay. Bu kayıtdışı ekonominin kayda alınması anlamına geliyor bir yerde. Net hata noksanın içinde midir bu rakamlarda? İyi çalışmalar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kayitli olan hersey net hata noksanin disindadir. varlik barisida kayitli olduguna göre...

   Sil
 37. HOCAM KAMU BANKALARI KARLARI AÇIKLANIYOR AMA SUBAT 2019 DA CIKAN HABERLERDE AYNI BANKALARIN GÖREV ZARARI YAZDIKLARI ACIKLQNIYOR. BU NASIL OLUYOR KAMU BANKALARI KAR MI EDIYOR ZARAR MI EDIYOR ANLAMADIM. BU KONUYA DEGINIRSENIZ SEVINIRIM SAYGILAR.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Görev zararları var, Hazine tarafından ödeniyor. Banka toplamda kar ediyor.

   Sil
 38. Bu çaptaki işler hükümetten habersiz uzun süre yapilamaz. Zira istense 1 ayda kimlerin işlemlerinden kaynaklandığı bulunur. Organize işler bunlar. Yaşasın yerli, milli para.

  YanıtlaSil
 39. Hocam seçimden sonra bünyamin kaç olur?

  YanıtlaSil
 40. Hocam sizce bir simülasyonun içinde yaşıyor olma ihtimalimiz var mı Matrix filminde olduğu gibi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kac defa dedim sana fazla film seyretme.. Bak kivama gelmissin.

   Sil
 41. Hocam, seçim ekonomisini uygulamak bizi 1 ay bile zor götürecek artık.

  YanıtlaSil
 42. cari açık yeniden hortlamaya başladı üstelik ekonomi daralma yaşamaya başlamışken. neden mi?. çünkü ağustos sonrasında daralmaya başlayan iç talep sebebiyle artan stoklar ihracat yoluyla eritildi son 4 aydır. ithalat sert düştü ihracat stok fazlasıyla biraz arttı dış açık düşünce cari açık da biraz fazla verdi. şimdi stoklar bitti üretim düşse de devam ettiği için kronik hastalığımız yine depreşmeye başladı yani ithalat yapmadan üretim yapabilme kapasitemiz son 15 yılda sert düşmüştür ki yüksek kura rağmen ithalata devam etmemiz gerekiyor bu da yine yeniden yükselecek cari açık ve artacak döviz ihtiyacı ve bu da yeniden dalgalı biçimde kur yükselişi demektir. bu arada Albayrak utanmadan ocak ayında bütçe fazlasından dem vurmuş!. merkez bankasından 3 ay önce 33 milyar-37 milyar arası büyük bir avans alan hazine elbette fazla verecektir. boşuna söylemiyorum akepe demek cehaletin iktidarı demektir. cehaleti ve yoksulluğu yönetip bir de erdemsizlik -ilkesizlik illetinden de iyi besleniyor bunlar. tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. halk efendisine efendileri de halkına benziyor. ne demişler: aşağıdaki yukarıdakine; yukarıdaki aşağıdakine benzer !.

  YanıtlaSil
 43. Hocam 2018 ödemeler dengesi hesabında; Cari, Sermaye ve Finans Hesapları toplamı =-27.633+58+3.975 =-23.600 değil midir?

  YanıtlaSil
 44. cari açık finansmanında önemli kalemlerden birisi de kara para ekonomisidir ki akepeyle zirvelerini defalarca gördü. fuhuş paraları uyuşturucu paraları organ mafyaları paraları her türlü kaçakçılık illegal paralar net hata noksan adı altında piyasaya sokulup kirli siyaset bop eşbaşkanlığının finansmanında aktifleştiriliyor. küresel sermayenin taşeronu akepe ve lideri ne de olsa türkiyeyi pazarlamakla mükelleftir. herşeyi para olarak gören vahabi-selefi kafalarla ülke bu hale getirildi. celladına aşıksa bir millet ister ezan ister çab dinlet;sorgulamıyorsa sürü gibi illet müstehaktır bu millete her türlü zillet. durmak yok kuyruklara devam. ha gayret halley kuyruklu yıldızını bile geçeceğiz evelallah!. e yakışır büyük türk milletine!.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1) Fuhuş parası nasıl net hata noksan kaleminde yer alacak, insanlar bu amaçla yurtdışından Türkiye'ye mi geliyor?
   2) Her hangi bir cerrah ile konuşursanız, kadavradan organ almanın dahi ameliyathane ortamında ve deneyimli bir ekip-cerrah tarafından yapılması gereken bir operasyon olduğunu, her cerrahın dahi bunu yapamayacağını söyleyecektir. Organ mafyası sadece komplo teorilerinde var olan bir şey.

   Sil
  2. komplo olmazsa teorisi de olmaz. olmayan değil var olan bir olgunun teorisi olur. öncelikle bunu bir öğreniniz. ikincisi fuhuş,uyuşturucu,organ mafyacılığı gibi illegal kazançlar da inşaat gibi borsa gibi çeşitli piyasa alanlarına likidite haline getirildiğinde sıcak para şeklinde sokulabiliyor. ayrıca bop için bu kadar legal ve illegal sermaye akımları var ülkeye. türkiye iktisat tarihini bir araştırınız bakalım hiç bir dönemde böylesine devasa boyutlarda sermaye akımları yaşanmamıştır. mesela arap baharı ile ikinci ve en büyük sermaye akım döneminin bire bir eş zamanlı yaşandığını göreceksiniz. siz buna da komplo teorisi dersiniz. bunu söyleyenler dünyada her şeyin rastlantısal olduğunu filan zannediyor ya da dünyanın bizim etrafımızda döndüğünü sanan kişiler komplo teorilerine sığınırlar. unutmadan organ mafyası organları alınan insanların yaşamını önemsemez bu yüzden de asla profesyonel cerrah değil kesip biçecek paraya ruhunu satmış adamlar bulurlar.

   Sil
 45. Hocam, herkes Katar falan diyor ama bence zor günler için biriktirdiğimiz dövizleri sadece Merkez Bankası kasasında değil İsviçre bankalarının, offshore işlem yapan ülkelerin v.s. kasalarında da tutuyor, sıkıştıkça Türkiye'de piyasaya sürüp NHN kalemini patlatıyoruz.

  Aslında güzel bir yöntem de, tek sıkıntı MB rezervlerini bilirken bu kaynaktaki rezerv miktarını bilmememiz. Neyse, reyiz bizim adımıza takip ediyordur nasıl olsa, endişeye mahal yok.

  YanıtlaSil
 46. sayın 19,57 asgari ucretle gecinip otomobil de kullanabiliyorsanız mucize yaratıyorsunuz. Ya ev kiranız yok ya da evi odeyip gece aç yatıyorsunuz.Sebzenin etin fiyatı ortada elektrik su faturaları dogalgaz masrafı bir de benzin masrafını asgari ucretin icine nasıl sıgdırdınız. Formulunu biz aciz vatandaslara da anlatsanız cok makbule gececek

  YanıtlaSil
 47. Fatih Kömürcüoğlu15 Şubat 2019 14:32

  Hocam, Hazine'den yapılan açıklamaya göre Ocak ayında bütçe 5,5 milyar TL fazla verdi. Merkez Bankasından gelen 33,5 milyar TL gelir hanesi içinde mi yoksa oradan gelen para başka hesaplarda mı takip ediliyor?

  YanıtlaSil
 48. Değerli Mahfi Hocam,
  Ekonomi bir bilim midir? Cevabınız "Evet" ise detaylı açıklama rica ediyorum
  Saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hayır denilirse cevap beklemediğinize göre, siz neden hayır dediğinizi bir açıklayın önce?

   Sil
  2. Leventcigim, diyelim ki Degerli Hocan "Evet" dedi, Ne kadar detay istersin?

   Hani, gereksiz detaylarda bogulmayasin diye söylüyorum.

   Sil
  3. Detayli aciklama buradadir.

   https://www.econlib.org/library/Topics/College/iseconomicsascience.html

   Sil
  4. Şahabeddin bey, gönderdiğiniz link aydınlatıcı. Ben de böyle düşünüyorum. Sadece Hocamızın görüşünü öğrenmek istedim.

   Adsızcığım (Adsız16 Şubat 2019 00:50), keşke bir adın olsaydı, lütfen gereksiz detaylarda beni boğ.Ne kadar detay verebilirsen.

   Sil
  5. Sayın Timur Çimen beye hitaben:

   Evrensel Kabul Gören Bilimsellik Kriterleri:
   Nesnellik: Daima gerçeğin peşinde koşma
   Sistematik olma: Neden sonuç ilişkisi arama
   Güvenirlik: Benzer yöntemler, benzer sonuçlar
   Tekrarlanabilirlik: Farklı kişiler, benzer sonuçlar
   Doğruluk: Belirsizliğin belli olması
   Hiç düşündünüz mü; neden kansere çare bulanlar, depremi önceden kestirenler ortalıkta bolca boy gösterebiliyor da, örneğin fizikte, matematikte, elektronikte böyle kişilere rastlanmıyor? Neden sade vatandaş ekonomi uzmanı, hukuk uzmanı olabiliyor ve ahkam kesiyor da, örneğin radar konusunda ortalıkta bir tek vatandaş görünmüyor?
   Nedir tüm bunların nedeni? Çok bilmek mi yoksa az bilmek mi? Hoş konuşmak mı, boş konuşmak mı?
   Ünlü fizikçi Richard Feynman’ın Nobel ödülü aldığı törende, yemekte yan yana oturduğu bir prenses ile arasında geçen bir konuşma:
   Prenses: “Sayın Feynman, hangi dalda aldınız Nobel ödülünüzü?”
   Feynman: “Fizikte aldım prensesim.”
   Prenses: “Bu konuda kimse bir şey bilmez, bu yüzden sizinle bu konuda konuşamayız sanırım.”
   Feynman: “Tam tersine! Bazıları bu konuda bazı şeyler bildikleri için fizik hakkında konuşamayız. Hakkında pek bir şey bilmediğimiz konularda tartışabiliriz, hava hakkında, sosyal problemler hakkında, psikoloji, ekonomi, finans, hukuk, uluslararası ilişkiler hakkında konuşabiliriz.”
   Ne dersiniz, zurnanın zırt dediği yer bu olmasın?
   Değerli arkadaşım Prof. Levent Sevgi’nin “Ne Bilim Yahu” kitabından alıntıdır.

   Sil
  6. İngilizce için özür dilerim (lütfen ukalalık olarak anlaşılmasın) ancak Türkçe yazınca Truman’ın söylediğinin anlamı kayboluyor.
   What profession is the subject of more jokes and humor than that of being an economist. Economics is known as "the dismal science." It is time economics is given the respect and status it deserves alongside all the other occult sciences.
   Economists are famous for hedging their bets. A typical response to the question of how to run fiscal policy might be: “On the one hand we should raise taxes but on the other hand we should balance the budget”. President Harry Truman who instituted the Council of Economic Advisors famously quipped; “give me a one-armed economist.”

   Sil
  7. Ekonomistlerin sıkıntısı şu; Doğada her şey açık bir kitap gibidir. Elinde yeterli donanımların varsa çok rahat okuyabilirsin. Bir mikroskobun varsa gözünle görmediğin alanlara giriş yapabilirdin mesela.

   Ama ekonomi böyle bir alan değil. Bilinçli olarak gizli bırakılan herkese açık olmayan alanlar var. Siz gidip bir şirkete hesaplarını çıkar diyemezsiniz veya devlet şirketlere tüm hedaplarınızı internetten erişilebilir hale getireceksiniz herkes, dünya ülkeleri tüm hesaplarınızı inceleyebilir demiyor.

   Aynı şey devlet/kamu hesapları içinde geçerli

   Bizim için yani hanehalkı içinde geçerli. Devlette bizde kamuya açık bir şekilde tüm nakit hareketlerimizi erişilebilir şekilde yayınlamıyoruz.

   Bu durumda ekonomistler ne yapsın? Diğer bilim insanları bu kısıtlara maruz kalsalar, ekonomistlerden daha bsşarılı olabilirler miydi?

   Bilim insanı bir hastalığa çare bulmak isteyecek ama deniliyor ki şu örneği inceleyemezsin uzaktan bakarak anla:)

   Durum bu. Sınırlandırılmış verilerle öngörüde bulunmaya çalışmak biryerde. Bilimden daha fazlasına ihtiyaç vardır ekonomide.

   Sil
 49. Hocam 4.durum nasıl oluşabiliyor bu kadar yüksek tutarlarda? Daha doğrusu Türkiye'deki para yurtdışına nasıl habersiz bir şekilde çıkıyor? Zaten Turkiye'ye hiç gelmiyor bu paralar desek, bu paraların sahiplerinin ihracat yapanlar olduğunu sanıyorum, ihracat da belgeye dayalı bir işlem, bu paraların kaydı yoksa ihracatın da kaydının olmaması lazım. Bu durum nasıl oluşuyor; insanların çantalarla yurtdışına para cıkaracağını da zannetmiyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ihracatci kismen ithalatcidir (ara mallari ya da yari mamul). Bunlarin odemesini yapiyor olabilirler. Tabi bunlar spekulasyon, onca kendine gazeteci diyen insan var bir tanesi bunu arastirip ortaya cikart(a)miyor.

   Sil
 50. Yeni bir yazı yazdım FED le alakalı okumanızı tavsiye ederim.Faiz indirir mi para basar mı FED tarafı cevaplar burada tabi kendimce:)))

  https://www.mertsaglam.com/ da

  YanıtlaSil
 51. AKPnin Ustun Zekalilar okulunu kapatmasi hakkinda ne dusunuyorsunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Halk sevmiyor halk istemiyor ustun zekayi kardesim
   AKP degil; Halk kapatti Ustun zekalilar dahiler okulunu

   Sil
  2. Katiliyorum. AKP sadece arzu edileni uyguluyor.

   Sil
 52. Hocam merhaba, anladığım kadarıyla doların beli kırıldı. Tamam biz kıramadık ama olsun, FED işi bitirdi. Hocam, dolar kureselde guç kaybettikçe tekrardan mutlu mesut günlerimize dönebilir miyiz? Hayal pilavı yemek şamar yemekten iyidir.Şamar oğlanına cevirdiler bizi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Son bir yılda 89000'lerden 97000'lere çıkan dxy ile doların beli nasıl kırıldı?

   MB dünyanın hiçbir merkez bankasının başvurmadığı ve başvurmayı düşünmediği, hatta pek çok ülkede yasal olmayan bir yöntemle VIOP'da adeta bir piyasa oyuncusu gibi oynayıp yüzbinlerce kontratlık short pozisyon açmasa hepimiz o beli kırılmış doları görürdük şimdi. Gerçi çok yakında yine göreceğiz de şimdilik oyalanıyorlar işte. Yayı ne kadar çok gererseniz ok o kadar ileri gider.

   Sil
  2. 7.30 dan dolar alanlar nekadar çokmuş meğer..

   Sil
  3. 7.30 dan dolar alanlar nekadar çokmuş meğer..

   Sil
  4. VIOP'ta merkez Bankası'na karşı pozisyon açanların kendi öngörü yeteneklerini sorgulaması lazım belki de.

   Sil
  5. Adsız 16:22

   Yakın zamana kadar kimsenin mecbur kalmadıkça long pozisyon açtığı yoktu zaten, kendi çalıp kendi oynuyor, uzlaşma fiyatından ay sonunda kontratları kapatıyordu. Vade uzadıkça ve maliyetleri cari fiyatlara yaklaştıkça MB'ye karşı long pozisyonlar artıyor. Yakında ortalık fena kızışacak.

   Sil
 53. Hocam Varlık Fonuna devredilen başta Kamu Bankaları olmak üzere gerçekleştirilen erken genel kurul kararlarıyla karlarının fona yani kasaya geçmesi ! Ki her bir kamu bankasının toplam karının 10 Milyar TL olduğunu düşünürsek Varlık Fonunun piyasaya hızlı girdiğini düşünebilir miyiz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kamu bankaları zarar ediyorki arkadaş..

   Sil
 54. Benim anlamadiğim türkiyede döviz borcu döviz gelirinin çok üzerindeyken her yerde rahatça nasıl döviz bulunabiliyor ve insanlar döviz alıp hesaplarına yatırabiliyor. Normalde döviz bulmak zor olmalı çünkü döviz giderini daha fazla. Bu net hata dedikleri üç beş milyon dolar değil milyarlar konuşuluyor. Yurt dışında hesabı olan türkülerin çok mu parası var da açığımız kapatıyorlar. Hangi Türk şirketin cirosu milyar dolardır ki. Sonuçta bunlar kendileri de döviz biriktirebilecek kadar büyük değiller evvelya hesaplarında dövizler sadece satış gelirleri değil. Yani ekonomi gizli ve geri plandaki bir kaynaktan kumanda ediliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ali Cengiz oyunlari bunlar kardesim. 16 yilda bu konuda öyle uzmanlastilar ki.

   Tanzim satislari bile lehlerine cevirebilecek kabiliyete ulastilar. Öyle basa böyle tarak.

   Sil
  2. Gizli ve geri plandaki bir kaynaktan kontrol ediliyorsa, o kaynak neden ödemeler dengesine el atıp NHN çıkmayacak şekilde rakamlarda oynama yapmıyor?

   Hani TÜİK e güvenilmiyor, 20 milyar usd turizm geliri varsa 30-35 milyar usd olarak açıklattır, bak NHN kalıyor mu?

   Neden buna izin veriyorlar peki? Çok da kolaymış gizli faaliyetlerinin ödemeler dengesinde ortaya çıkmasını engellemek.

   Sil
  3. Mahfi Hoca yukarıda 2018 ve önceki yıllarda cari açık nasıl finanse edilmiş uzun uzun anlatmış, tablo halinde de özetlemiş. Bu soruları sormadan önce bir inceleyin isterseniz.

   Sil
 55. Dolarizasyonla nhn arasında bir korelasyon varmı?

  YanıtlaSil
 56. Hocam size zahmet olmuş oturup net hata noksana mantıklı bir sebep aramışsınız.

  Hocam bu para girişi bal gibi uyuşturucu dahil daha bir çok türlü çeşitli kaçakçılıklardan, kara paradan veya alınan verilen rüşvet, haksız kazanç ve komisyonlardan mürettep ihtiyaç anında çağırılıp açıklar kapattırıldıktan sonra yüklü bir faizle malta man şeyseller ve daha bir çok ismini cismini bilmediğimiz offshore adalara ve isviçre hesaplarına dönen malum yandaş paralarıdır.

  Saygılar.

  YanıtlaSil
 57. hocam rezerv paradaki tutarın negatif olması ,rezerv paralarımızın arttıgı anlamına gelmiyor muydu? Burada direk göründüğü gibi düşünülmüş. Yoksa başka bir tabloyla mı karıştırdım. Beni aydınlatabilir misiniz? Ayrıca Finans hesabı açık vermişse onun önünde negatif olması gerekmez miydi?

  YanıtlaSil
 58. Rakamların bu kadar yüksek olması ekonomiye güvensizliliğin bir sonucu mu yoksa vergi kaçırmak yada kaba olmayacağım daha az vergi vermek için mi sizce hocam ?

  YanıtlaSil
 59. Hocam çok güzel bir analiz yapmışsınız ama değerler milyon dolar olarak tabloda verilmiş siz milyar dolar olarak yazmışsınız bir hata olmuş sanırım.

  YanıtlaSil
 60. Hocam, tablonuzda ödemeler dengesini kurarken neden finans hesabı kalanını eksi parantezine aldınız.Alacak kalanı veren yılları çıkarmış, borç kalanı veren yılları toplamışsınız, bir hata mı var?

  YanıtlaSil
 61. Başta abd olmak üzere Almanya Fransa İspanya Jponya İtalya gibi devletlerin borçları sırası ile 23 5 3 2.5 2 trilyon dolarlar civarında borç
  /gsmh oranlarıddA YÜZDE 200 İLE YÜZDE 100 ARASINDA DEĞİŞİYOR Türkiyenin devlet borcu 230 milyar dolar özel sektörde 250 devletin gsmh borç oranı % 27 özel sektörle beraber %45 lerde tehlikeli sınır % 60 bu açıdan baktığımız zaman Türkiyebnin borcu kjaale alınacak bi seviyede değil aşırı büyümeden dolayı özel sektörün borcu artmış ama devletin borcu gsmh ye oran olarak 2003 öncesine göre azalmış bu rakamlara fazla takılmıyorsun hocam çok manidar bi durum :) bu ülkede üretim patlama yapmış gayrı resmi ihracat da azımsanamayacak derecede sınır ticareti vesaire bunu organ mafyasına kara paraya bağlayan zavallılara bakıyorumda yazık ya kaybedilmiş nesil ben kuzey ıraka mal gönderiyorum (makina) aldıgım parada sisteme girmiyor bi şekilde ülkeye döviz giriyor ama ihracat rakamlarına yansımıyor olay bu ekstradan bu ülkeye irandan ıraktan suriyeden rusyadan hatta ermenistandan kayıt dışı döviz giriyor bu paralarda o insanların ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL ALIN TERLERİ ülkelerinde istikrar olmadıgı için burya getiriyorlar bi çırpıda kara çalmayı beceren şu insanlara acıyorum kara paranın gideceği yerler bellidir dünyada vergi cennetleri var

  YanıtlaSil
 62. Saygıdeğer Hocam,
  Tabloda 2018 yılı için yaklaşık 10,4 milyar dolarlık rezerv azalışının aslında (-) değil, (+) olarak gösterilmesi gerekmiyor mu muhasebe tekniği açısından? Yanıtlayabilirseniz çok memnun olurum.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine

Kapitalizm