Kredi Garanti Fonu ve Varlık Fonu Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Kredi Garanti Fonu
Kredi Garanti Fonu (KGF) sanılanın aksine oldukça eski bir fon. 1993 yılında yeterli teminatı olmayan KOBİ’lere kefil olmak suretiyle onların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. KGF’nin temel görevi KOBİ’lere teminat desteği sağlamak olarak tanımlanıyor. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’inin KOBİ olduğu, çalışanların yüzde 78’inin KOBİ’ler tarafından istihdam edildiği, toplam yatırımların üçte birinden fazlasının KOBİ’ler tarafından yapıldığı, üretimin yüzde 54’ünün ve yaratılan katma değerin yüzde 55’inin KOBİ’lere ait olduğu dikkate alınırsa KOBİ’lerin finansmana erişimine sağlanan desteğin ne kadar önemli bir görev olduğu anlaşılabilir.

KGF’nin kaynakları şunlardır: (1) Sermayesi, (2) Hazinenin sağladığı fonlar, (3) Avrupa Yatırım Fonu’nun verdiği kaynaklar, Bakû boru hattı projesinden elde edilen kaynaklar.

KGF, KOBİ’lere finansman için kefalet desteği sağlarken bu kefaleti; banka kredileri, Eximbank kredileri, KOSGEB geri ödemeli destekleri, TÜBİTAK transfer ödemeleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOBİ destekleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri üzerinden sağlıyor.
İlerleyen yıllarda bankalarla protokoller imzalayarak hitap ettiği alanı genişletti. 2008’de Eximbank ile de protokol imzaladı. 2009’da Hazine, Fona 1 milyar TL’lik destek sağladı ve 20 banka Fonun prtaklık yapısına katıldı. Böylece Fonun mali yapısı güçlendirilmiş oldu. 2015 yılında Hazine desteği 2 milyar TL’ye yükseltildi. 2017 yılında şirket bazında verilebilecek garanti miktarı 200 milyon TL’ye yükseltilirken Fon tarafından verilecek Hazine garantilerinin toplam miktarı da 200 milyar TL’ye çıkarıldı.

KGF çalışmaya başladığı 1994 yılından bugüne kadarki uygulamalarının sonuçları aşağıda yer alıyor (yıllık rakamların toplamında oluşan farklılıklar,  yabancı para kefaletlerin hesaplanması için yılsonlarındaki kurların kullanılmasından kaynaklanıyor.) (Kaynak: Kredi Garanti Fonu: http://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/rakamlarla-kgf)

DÖNEM
Kullandırılan Kefaletler 
KOBİ Sayısı
Kredi Tutarı
Kefalet Tutarı
1994-2012
8.036
3.867
2.807
2013
2.118
1.008
761
2014
4.579
1.353
1.050
2015
4.736
2.418
1.849
2016
19.506
6.682
5.128
1994-2016
38.975
16.342
12.317

Tabloya göre 1994 yılından 2016 yılsonuna kadar 40 bine yakın KOBİ’ye 16,3 milyar TL tutarında kredi kullandırılmış ve bu kredilerin 12,3 milyar TL’si de kefalet altındaymış. Habertürk Gazetesi yazarı Sefer Yüksel'in 31 Mayıs 2017 tarihli gazete yazısından öğrendiğimize göre 28 Mayıs 2017 itibariyle KGF kapsamında verilen kredilerde 180,4 milyar TL'lık büyüklüğe ulaşılmış bulunuyor. Bu kredilerin yüzde 64'ü yeni kredi, yüzde 31'i ek kredi ve yüzde 5'i de yenileme finansmanı olarak kullandırılmış. Demek ki KGF, 2017 yılının ilk 5 ayında, bütün tarihi boyunca kullandırdığı kredi miktarının 11 katını kullandırmış görünüyor. 

Şirketler bankalar aracılığıyla bu fona başvurup destek sağlayabiliyorlar.

KGF, yararlanıcı tipi KOBİ olan ve bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen işletmelerin kullanacakları kredilere, Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde  kefalet sağlamaktadır. Bu modelde KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yaptıktan sonra kriterlere uygun bulunan başvurular, banka tarafından KGF’ye iletiliyor. KGF Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerine uygun bulduğu başvurulara onay veriyor ve bu onayı izleyerek banka KOBİ’ye krediyi kullandırıyor. İşletme başına toplam kefalet limiti 2,5 milyon TL, vadeler 6 ile 60 ay arasında değişiyor. Kredinin onaylanması halinde onbinde 3 oranında komisyon bedeli alınıyor.

Bu şekilde kullandırılan kredilerin faizi serbest piyasada belirleniyor. Buraya kadar yazdıklarımın çok daha geniş halini KGF web sitesinde ve bankaların web sitelerinde ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Bankacılarla konuştuğumuzda birkaç meseleyi gündeme getiriyorlar: (1) Bu şekilde kredilerde özellikle 2017 yılında ortaya çıkan artışlar bu artışlara kaynak bulmak isteyen bankaların mevduata yüklenmelerine neden olmuş. Bunun sonucu olarak da mevduat faizleri yüzde 13 - 15’lere yükselmiş bulunuyor. (2) Mevduat faizlerinin bu kadar yükselmesi ister istemez kredi faizlerinin de yükselmesine yol açıyor ve bu yeni kredi almak ya da kredisini yenilemek isteyen şirketler için ciddi yükler getiriyor. (3) Kredi garanti fonu desteğiyle kredi alan şirketlerin bir bölümü bu krediyi yüksek mevduat faizinden yararlanarak bankaya yatırıp aradaki faiz farkından para kazanıyorlar. (4) Bazı şirketler de bu kredileri emlak ya da arsa satın almakta kullanıyorlar. Dolayısıyla kredilerde ortaya çıkan artışlar arzulanan yatırımlara gitmiyor. (5) Bazı bankalar, sıkıntılı gördükleri kredilerini ya da teminatı eksik bulunan müşterilerinin kredilerini KGF kredisiyle değiştirip kendilerini teminat altına alıyorlar. (6) 2017 yılının ilk 5 ayında KGF destekli kredilerde ortaya çıkan astronomik artışın büyüme üzerinde olumlu, enflasyon ve faizler üzerinde olumsuz etkisinin olacağını söyleyebiliriz. 

Bu iddiaların ne derece doğru olduğunu bilmiyoruz. Ama üzerinde araştırma yapılmaya ve eğer böyle durumlar varsa önlem almaya değer bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

Varlık Fonu
Türkiye Varlık Fonu (TVF), ekonomik istikrarın arttırılması ve kalkınmaya katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapı olarak açıklanıyor. Kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.: Başbakanlığa bağlı, özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısındadır. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin temel amacı önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek, yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak tanımlanmaktadır.

Devredilen tüm kamu varlıkları ve fonlar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan yatırım planlarına uygun olacak şekilde, yine şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak değerlendirileceği vurgulanmaktadır.

Türkiye Varlık Fonu’nun Kaynakları şöyle sıralanıyor: (1) Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan aktarılmasına karar verilen nakit fazlası. (2) Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar. (3) TVF tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar. (4) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar.
Bugüne kadar TVF’ye devredilen kamu varlıkları şunlardır: (1) THY’nin yüzde 49,12 hissesi. (2)  Türk Telekom’daki yüzde 6,68 oranındaki Hazine payı. (3) TC Ziraat Bankası sermayesinde Hazineye ait hisselerin tümü. (4) Halkbank’da Hazineye ait bulunan yüzde 51,1 oranındaki paylar. (5) Türkiye Petrolleri A.O’nun sermayesindeki Hazine hisselerinin tümü (6) BOTAŞ sermayesinde Hazineye ait hisselerin tümü. (7) PTT sermayesindeki Hazine paylarının tümü. (8) Türksat sermayesindeki Hazine paylarının tümü. (9) Borsa İstanbul’un sermayesindeki Hazine paylarının tümü. (10) Nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek oyunlarına ilişkin lisans (49 yıl süreyle.) (11) TCDD. (12) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki yüzde 49 oranındaki Hazine payı. (13) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü. (14) Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’nin yüzde 10 sermaye hissesi. (15) ÇAYKUR. (16)  Türkiye Jokey Kulübü'nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle. (17) Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar.

Görüleceği üzere TVF, adeta ikinci bir Hazine olmuş bulunuyor. Kamu parasının girdiği her kurum ve kuruluş, faaliyetlerini sürekli olarak raporlamak ve denetletmek zorundadır. Kuruluş yasasında yer almasına karşın bugüne kadar TVF’ye devredilen varlıkların buraya sağladığı getiriler, yapılan harcamalar ve varsa yapılan yatırımlar ile ilgili herhangibir raporlama yapılmamış durumdadır. TVF’nin web sitesinde yasasından çıkarılmış şu ilke bulunuyor: “Türkiye Varlık Fonu, operasyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri belirleyip düzenli olarak raporlayacaktır. Uygulamalarına ilişkin sorumluluklarını kuruluş kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirecektir.” 

Fonun nasıl denetleneceği, Sayıştay denetiminin niçin bulunmadığı meselesi ilk günden beri çok eleştirildi. Verilen yanıtlar hep fonun en iyi ve şeffaf biçimde denetleneceği ve raporların açıklanacağı biçimindeydi. Oysa şu anda TVF’nin elindeki varlıkların parasal değeri, bunların gelirlerinden fona kalan miktarlar, yasada konu edilen kaynaklardan fona aktarılan paralar, fon tarafından bugüne kadar yapılan harcamalar vb hakkında herhangi bir açıklama ya da bilgi bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı konusunu Hazine ve Merkez Bankası’nda açık biçimde görebiliyoruz. Her iki kurum da düzenli olarak raporlama yapıyor ve kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Bu konuya dikkat etmek şarttır. 

Yorumlar

 1. Hocam bence TVF hiçbir zaman şeffaf olarak denetlenemeyecek, faaliyetleri de halka açık şekilde raporlanmıyacaktır. Bunun nedeni basit: Eğer böyle olmasını isteselerdi zaten bu fonu kurmazlardı. Fondaki varlıkların tümü zaten faaliyetleri daha önce sayıştay tarafından denetlenen, gelirleri hazineye aktarılan varlıklar. Yönetimlerinde aksaklık var idiyse bunu düzeltmek için ayrı bir fon kurmaya gerek yoktu, bu iş çok hızlı ve etkili şekilde çözülebilirdi. Bunları ayrı bir fon halinde toplamanın tek amacı olabilir, o da bu varlıklar yoluyla yasal olmayan, en azından mevzuata aykırı işlemler yapmak ve bu işlemlerin denetlenmesini, halk tarafından öğrenilmesini engellemek. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yolunuyor olabilir miyiz acaba? 80 milyona hizmet mi yoksa başka yere mi bilemedim. Vatandaşın hizmetine derhal sokulmalıdır. Partilere güvenim kalmadı benim. 50lerden sonra hepsinin derdi başkaydı bunu biliyordum ama bu kadar da olmaz yani...

   Sil
  2. Kur'an'ı bir anlasalar vah ben ne yapmışım diyecekler ama çok geç...

   Sil
  3. Adsız 17:05

   Kur'an'ı anlasalar elbette çok iyi olur da Kur'an'a gelene kadar anayasa var, yasalar var, ahlaki kurallar var, teamüller var, yüzlerce yıllık devlet gelenekleri var, vicdan var, var oğlu var ama anlamaya niyetiniz yoksa hiçbiri işe yaramıyor demek ki.

   Sil
  4. Bu dünya fani, yarın ne olacak acaba? Marsa mi kalacaklar? Allah sonsuz kerem sahibi.

   Sil
  5. Adsız 19:04

   Dünya fani mi değil mi bilemeyiz ama insanoğlu'nun fani olduğu kesin. Bunun en iyi farkında olanlar ise en dindar geçinenler nedense. Dikkat ederseniz herkese bu dünyada sınavdan geçtiğimizi, dünya malına tamah etmemek gerektiğini, asıl amacın öteki dünya için çalışmak olduğunu, bu dünyadaki zamanı ibadetle geçirmek gerektiğini, dünya malının dünyada kalacağını anlatırlarken ölmeden önce en çok malı mülkü de onlar toplamaya gayret ediyorlar, dünya nimetlerinden en çok onlar yararlanmaya çalışıyorlar. Ahiretle ilgili bizim bilmediğimiz bir şeyler mi biliyorlar dersiniz?

   Sil
  6. Varlik fonu'nun basina saray'in danismanlari atandi, dogrudan saray'a bagli bir fon o yuzden oncelikle sarayin cikarlarini ve onceliklerini gozetecektir dolayisi ile denetlenmesi mumkun degildir ta ki bir skandal ortaya cikincaya kadar ama zaten Turkiye'de skandaldan fazla ne var ki?

   Sil
  7. Adsız 17:42 o zaman hukukta da temele inmek gerekiyor. Ordan toparlayabilirsek kendimizi belki duzeltebiliriz.

   Sil
  8. Adsız, o zaman vatandas ve doğal olarak İnsan olarak yapılması gerekenler üzerinde ivedilikle duralim .

   Sil
  9. Yazık yazık bu memlekete ve kim ne derse desin maalesef bu memleket Atatürk'ten sonra ölmüştür..

   Sil
  10. Adsız 19:51 çaresizlik pompalayanlar adım atarlarsa sorun kalmaz. Hep olumlu düşüneceğiz...

   Sil
  11. Bir gün hukuk sizede gerekecek....

   Sil
  12. Adsız 1 Haziran 2017 02:16 çaresizlik pompalamıyorum. Ayrıca ben pompacı da değilim sizin gibi emme-basma tulumbacı da değilim. Gerçekçi,akılcı ve sürekli olumlu düşünen bir bireyim..Kim ve hangi parti ve düşünce gelirse gelsin Atatürk gibi top yekün bir devrim yapılmadıkça bu düzen değişmez. Biri gider biri gelir..Bu düzende düzülen aynı kalır sadece düzenler farklı olur... Umarım rüyalardan ve hayallerden uyanırsınız. Bu gerçek düşüncem size faydalı olur ve bundan sonra bu yönde olumlu düşünürsünüz..

   Sil
 2. Mahfi Hocam size bir soru sormak istiyorum;
  Bir ülkenin gelirini hangi sektörlerden hangi kalemlerden elde ettiğini nerden bulabilirim?
  Mesela uydurma rakamlarla bir örnek verecek olursak Türkiye %1 Tekstil,%10 enerji,%30 tarım,% bilmemkaç vergi gibi.
  Not;bazı ülke ekonomileriyle Türkiye'yi bu alanda karşılaştırmak istiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://tradingeconomics.com/united-states/gdp
   Burada ABD var. Diğer ülkeleri de sekmelerden bulabilirsiniz.

   Sil
  2. Üretim yoluyla GSYH hesaplarına bakın.

   Sil
 3. Hocam bu yazı tipini kullanmasanız olur mu? Çok fazla göz yoruyor,saygılar dilerim

  YanıtlaSil
 4. hocam 9. ayda kriz bekleniyo diyolar sizin yorumunuz nedir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teget gectı denilen kriz delip geçmiş olabilir mi acaba ne dersiniz?

   Sil
  2. Neden 9.ay !

   Sil
  3. Milletvekili maaşı 400o lira olsa yeterli. Yıllardır insanları germekten başka bir şey yapmadılar.Bunu yazarken hiçbir partiye dahil değilim , destek vermiyorum. Vetonun dershanelerinin bir sınavına dahi girmesim, fotoğraf dahi cekilmesin. Ben hiçbir yere giremezken meclisteki insanların rahat etmesine hazmedemiyirum.

   Sil
  4. işsizlikten arta kalan boş zamanlarımda kitap okumaya çalışıyorum. Osman Kurmuş'un Emperyalizmin Türkiye'ye Girişi'nden, s:75: İstanbul, Halep ve İzmir'de olmak üzere üç önemli merkeze sahip olan Levant Şirketi(Levant Company), İngiltere ve İngiliz sömürgelerinin Osmanlı İmparatorluğu ile yaptığı bütün ticareti tekeline almıştı. Şirket üyesi olmayan tüccarların Doğu Akdeniz ile ticaret yapmaları kesin olarak yasaklandığı gibi üye tüccarların ticareti de şirket yönetim kurulu tarafından sıkı bir biçimde denetleniyordu.
   Bir İngiliz Sömürgeci'ye göre: Eski düzenin yeni baştan kurulması gerektiği apaçık ortaya çıktı. Politik atmosfer serbest ticaret fikirleriyle doluydu. Bir seçkinler kulübü olarak gelişen, aristokratik görünümlü Türkiye Tüccarları Şirketi(Levant Şirketi) bu isteklere boyun eymek zorundaydı.

   Sil
  5. Yaz sonunda bir dalga bekliyorum. Turizm kaynakli dovizde bir dalga olabilir.

   Sil
  6. Adsız 18:19, doğru ile yanlış, suçlu ile masum arasında taraf tutmamak tarafsızlık değildir.

   Sil
  7. Adsız 10:24 partiler olduğu sürece, birinin yaptığını diğeri bozacaktır. Daldan dala konmamak için önce bunu düşününüz.

   Sil
  8. Adsız 10:24 dediğinize katılmakla birlikte o zaman hizmet hareketi, o hareketi, bu hareketi diye insanların kandırılmasına zemin hazırlanacak ortamların oluşumuna izin verilmeyecek.

   Sil
 5. Hocam hazine kamu kurumlarına verdiği garantileri ödeme durumunda kalırsa ,kamu kurumlarından bu alacağını tahsil mi ediyor yoksa vereceklerinden mahsup mu eder belediye özelinde düşünürsek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Belediyelere yapacağı ödemelerden (gelir vergisi payları) mahsup ediyor.

   Sil
 6. Yani hocam kgf kullanan esnaf & patron herkim ise bunu başka amaçlı kullanma durumunda vs. Olabilir mı diyor sunuz? ...
  Neticede kgf ile aldığını odeyecekse bunda ne sıkıntı var ! Anlamadım ! Anlayanlar küçük bir çocuğa anlatır gibi anlatabilir Mı?... teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben demiyorum konuştuğum bankacılar böyle kullanılıyor diyor.
   Şu sıkıntı var: KGF ile ek kredi vermenin amacı ne idi? KOBİLer bu paraları alacak yatırımlarına devam edip üretim yapacaklar ve büyüme ve istihdama katkıda bulunacaklardı değil mi? Bunu yapacağına parayı alıp bankaya yatırırsa ya da tahvil alırsa amaca hizmet etmeyen yani büyümeye ve istihdama katkıda bulunmayan bir harcama olacak. Sorun orada.

   Sil
  2. Peki sayin hocam ; kgf amacı dışında kullanil sa bunun ne gibi makro mikro ekonomi k sıkıntıları olur !?...herhalde borçlarını ve döviz vs. açıklarını kapatıp düze çıkarken kgf lerin geri ödemelerini atlayabilir ler mı ? Ne dersiniz

   Sil
 7. Şeytani baglayamamisiz http://m.milliyet.com.tr/kebap-sevenlere-ozel-iftar-menusu/ramazansofrasi/galeri/2262852/default.htm?PAGE=1

  YanıtlaSil
 8. varlık fonu düyunu umumiyedir...niye şeffaf olsun ki..

  YanıtlaSil
 9. 1- Deutsche Bank, 'ucuz değerleme', cazip cary trade imkanı ve iyileşen kaynak girişleri nedeniyle Türk Lirası'nda al tavsiyesinde bulundu.

  2- TCMB'nin düzenlediği Döviz swap
  ihalesine olan teklif, Pazartesi günü 1.5 milyar dolara gerileyerek 26
  Nisan’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası’nın faizi
  ile 1 haftalık offshore lira maliyeti arasındaki makas, bu ayın başlarında
  görülen 142 baz puanlık zirveden 42 baz puana indi.

  3- dolar ve euroda durum düşüş yönünde. Euro tekrardan 4 tl altına indi 3,96 (-0,73%), dolar ise %0,90 kayıpla 3,54 seviyesinde.

  Bu 3 durum kısa ve orta vadede nasıl yorumlanmalı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adsız 19:09

   Deutsche Bank bu tavsiyelerde bulunmaya başladığı zaman borsa düşecek, döviz yükselecek demektir. Bunlar borsadan çıkış öncesi yabancı yatırımcıya mesaj ve ortam hazırlama hareketleridir. Malum, amaç borsayı tepeden terk edip dövizi dipten almak. Döviz yükselecek, döviz alın diyerek ortamı bulandırmanın alemi yok herhalde değil mi?

   Sil
  2. Yabancı hicbir zaman borsayı terketmez, 25 yıldır hisselerini taşıyorlar. Aldıkları temettülerle zaten maliyetlerini çıkardılar, bir sonraki aşamada şirketlerin tamamını kontrol etmek zaten bizde bunu yapacak kurumsal zihniyet yok.

   Sil
  3. Adsız 09:43

   Bu ülke piyasasında kalıcı olmaya karar vermiş olsanız bile sahip olduğunuz hisseleri 95.000-100.000'de satarsınız, 3,53'ten dolar alır beklersiniz. Dolar örneğin 3,9-4'e çıktığında borsa da büyük ihtimalle 80.000'lere düşmüştür, dolarınızı TL'ye çevirir aynı para ile daha fazla hisse alarak tekrar borsaya girersiniz. Böylece o hisseye ayırdığınız dolar miktarı değişmezken TL bazında hisse miktarınız artar. Bu işlemi uygun zamanda yaptıysanız oturduğunuz yerden iyi kazanç elde edersiniz. Dalgalı kurda işler böyle yürüyor, değişecek gibi de durmuyor. Manipülatif vur-kaç hareketleri hariç elbette.

   Ben büyük patronların son dönemde kendi hisselerinde yaptıkları yüksek montanlı satışların bile bu kapsamda olabileceğini düşünüyorum.

   Sil
 10. Hocam bir önceki yazınızın bir kısmına cevap cevap niteliğinde bir yazı olmuş. Hedefe sıkılan kurşunların büyük bir kısmı karavana ya da başka bir hedefi vuruyor olabilir. Ve bunun böyle olup olmadığı konusunda resmi rakamlar ve rapolar maalesef elimizde değil.

  Birde Merkez Bankasının bugün ortalama fonlama maliyetini %11.97 gibi rekor bir düzeye çıkarmasını ve gösterge faizin bunun aksine düşüş eğilimi içinde olmasını neye bağlıyorsunuz hocam?

  Saygılarımla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. MB, kuru kontrol etmeye çalışıyor çünkü reel sektörde işler parlak değil.

   Sil
 11. Hocam, bankalar KGF ye dayalı kredi verirken yine de şirket patronlarından şahsi kefalet alıyorlar. Şimdi diyelim ki şirket bu krediyi ödeyemedi. O durumda banka öncelikle şahsi kefalet teminatlarını tahsil etme yoluna mı gider yoksa ödemeyen krediyi KGF den mi alır?
  Böyle bir durumda krediyi kullanan şirket bankaya "benim şahsi kefalet teminatıma dokunma, KGF den tahsil et." diyebilir mi, böyle diyebilmesinin hukuki dayanağı var mı?
  KGF şahsi kefaletlere dokunulmamasını saglayamiyorsa bu durumda KGF teminatı aslında aldatıcı bir durum yaratmiyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şahsş kefalet dediğiniz şey karşılıksız sembolik bir kefalettir. Herhangir maddi varlığı teminat gösteremeyenler üçüncü bir şahsın kefaletini gösterirler. Onu da gösteremeyenler için bankalar şahsi kefalet diye bir şey icat etmiştir. Adam iyi durumda olsa zaten maddi bir kefalet gösterir.

   Sil
 12. Serbest piyasa olmadigi muddetce sikinti olur. Birakiniz yapsinlar birakiniz gecsinler tarzi bir sistem olmali. Devlet piyasaya dokunmamali. Haddini bilmeli. Piyasa, devlete haddini bildirmeli. Bunun ucunde serbest piyasa olmali birakiniz yapsinlar birakiniz gecsinler seklinde olmali! Serbest Piyasayi hakim kilmazsak ekonomik sorunlar hep yasasriz. Serbest piyasanin oldugu yerde vergi olmaz serbest piyasanin oldugu yerde engeller olmaz. her sey serbest olur. Denge noktasini bulur. serbestlik olmadigi zaman insanlar sikilir. serbestlik olmali serbest piyasa kendi halinde birakilmali! Ben mesela borek yapiyorum denetim menetim olmamali kotu borek yapan adamda piyasada olmali kaliteli borek yapan adamda piyasada olmali ki millet secim yapabilsin ogrensin,. Berber kotu kesiyorsa bu o berberin sucu degil piyasadaki trasa gelen insanlarin istedigi icin berber oyle tras ediyor. Bunun icin denetim olmamali vergi mergi olmamali her sey serbest piyasada dengesini bulur. egitim zorunlu olmamali egitim serbest piyasada belirlenmeli isteyen gitsin ogrensi istemeyen gitmesin hic bir sey zorunlu olmamali serbest piyasada belirlenmeli. hatta markete gittiginizde fiyatlar bile olmamali o an arz ve talebe gore anlik belirlenmeli fiyatlar boyle bir bilgisayara programi ile talebi artan urunun hemen aninda fiyati degismeli. Serbest olmazsa piyasa krizler olur. Piyasa mekanizmasi her seye hakim olmali her sey serbest olmali. Gecekondu kurmak isteyende kurabiliyorsa kurmali kendi evinde tatlici dukkani da acabilmeli insan ya da doktor olmak istiyorsa ben doktorum diye piyasada da bulunabilir yeterki istesin haaa yapar yapamaz o ayri talep varsa bu herif iyi doktordur diplomasi olmasa bile talep yoksa zaten kimse sifatina bakmaz!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zaten su an bırakınız yapsınlar sisteminin sancılarını çekmiyor muyuz? Herkes aza tamah etmiyor iste, kimi sapkın kimi tevazu sahibi oluyor.

   Sil
  2. Adsız 20 09 önerdiğiniz sistemde eksik bir taraf var devlet adalet ve can ve mal güvenliği sağlama görevlerinden de el çektirilmeli bu alanlarda da özel teşebbüs çok daha etkin ve kaliteli bir hizmet verebilir değil mi .son dönemlerde ülkemizde yaşadığımız terör olayları hak ihlalleri geç tecelli eden adalet dikkate alınırsa devlet başarısız oldu gerekçesiyle pekala özel sektöre yeni bir iş alanı yaratmış oluruz.işin şakası bir yana devlet şirket mantığıyla yönetilmemeli bunun için devletin asli amacı can ve mal güvenliğini sağlamak adaleti gözetmektir bunları yaparken ne kadar tarafsız ve hümanist olur bu bir soru işareti . Piyasa disiplinin işleyemeyeceği o kadar çok örnek var ki. Ekonomiyle ilgili olduğunuzu düşündüğüm için bir kaç konuda okuma yapmanızı öneririm: bilgi asimetrisi , lemon market , adverse selection, dışsallık olgusu bunlardan birkaçı bu durumların hepsinde devlet müdahalesi ya da devlet tarafından empoze edilen standartlara kurallara uyma zorunluluğu piyasada daha iyi bir denge oluşumu için elzemdir. Sizin örneğinizden yola çıkarsak bir berber müşterisini memnun ettiği ölçüde iyi bir berberdir talep edeni çok olacaktır ve müşterisinin istediği şekilde saç kesemeyen biri piyasadan atılacaktır peki bir hizmetin sonucunu bu kadar kesinlikle değerlendiremediğimiz durumlarda ne yapacağız ya da bir malın güvenliğini tadarak deneyimleyerek anlayacamayacağımız durumlarda oluşacak tehlikeyi öngörmek zor olmaz sanıyorum( ayrıca ticarette güven birincil önkoşuldur ben sizin anlattığınız durumda gerçekleşemeyecek ticaretten doğacak bir refah kaybı olacağını düşünüyorum) piyasa mekanizması eldeki kaynakların tahsisi için gelişen teknolojiyle birlikte mükemmele yakınsamaya başladı ama belirsizliğin ve bilgi asimetrilerinin hüküm sürdüğü bir çok piyasa mevcut ve devletin denetimi hakemliği iyi işleyen bir pazar ekonomisi için zorunlu

   Sil
  3. Adsız 23:24 zaten silahı üreten akıl dünyayı mahvetmedi mi? Peygaberin ilim çinde de olsa alın sozu çok havada kalmış. Yukselen taraf dünyayı cehenneme cevirdi

   Sil
  4. Adsız 20:09, her şeyin serbest piyasada belirlenmesini söyledikten sonra, marketteki fiyatı bilgisayar programının belirlemei gerektiğini söylüyorsunuz. kafanız mı karışık, blogu mu trollüyorsunuz bilemedim.

   Sil
  5. Adsız31 Mayıs 2017 10:28

   Bilgisayar programi bir algoritmaya dayali bu nedenle mal arzi ve o mala olan anlik talebi en uygun fiyat olarak karsiligini vermesine dayali. Burda bilgisayar programi insan hatasini en aza indiren arz ve talebi dengede tutacak anlik fiyat veren bir mekanizma.

   Kafam mafam karisik degil trollemecilik yapmiyorum felsefi bir bakis katilip katilmamak sizlere kalmis. Yalniz yazilanlari iyi okumamissiniz o kadar

   Sil
  6. Yani siz aklinizi algoritmaya bırakıyorsunuz. Buyrunuz akıl sizin...

   Sil
 13. Hocam niye bankalar var
  Merkez bankasi kendine bagli bir banka kursa insanlar onun uzerinden kredi alsa ya da tasarruf yapsa maaslarini kartlarini o banka ile halletese olmaz mi
  niye para pahallilasiyor bankalar kurularak kaynaktan almak varken niye duz tutmak varken obur elimizle kulamigizi tutuyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben beyin sınırlarını tersine çevirecek bir şey atıyorum ortaya.trampa sistemi olsa ne yapardık şimdi?

   Sil
  2. Yıl olmuş 2017, bu blogu okuyacak kadar merakı ve teknoloji erişimi olan bazı okurlar bile neden kredi talebi artınca fiyatının yükseldiğini (temel arz-talep yasasını) anlamıyor veya Lidyalıların fark ettiği şeyleri fark etmiyor.

   Sil
 14. Hocam çok teşekkürler;hibeler teşvikler krediler doğru zamanda doğru yere yapılmaz ve denetlenmez ise yapılan işten pek hayır gelmez demektir.Bizde neden melek yatırımcı yok çok net anlaşılıyor...

  YanıtlaSil
 15. Hocam merhabalar.
  1) FED'in QE ile piyasaya sürdüğü 3,5 tr. doların ne kadarı yurtdışına çıktı ne kadarı içeride kaldı bununla ilgili bir bilginiz var mı veri yoksa yaklaşık bir tahmininiz?
  2) FED vadesi gelen bilançolarını yeniliyormuş bunu ne şekilde yapıyor; mesela vadesi gelen tahvilin kendisi mi yenileniyor yoksa vadesi gelen tahvili FED hazineye verip aldığı parayla piyasadan yeni tahvil mi alıyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1) Böyle bir bilgi yok. Dünya merkez bankalarının rezervlerindeki dolarlara bakarak yaklaşık bir miktar tahmin edilebilir.
   2) Vadesi gelen tahvili asıl sahibine (Hazine veya Mortgage kurumları) verip parasını alıyor.

   Sil
 16. Hocam, bankalar KGF ye dayalı kredi verirken yine de şirket patronlarından şahsi kefalet alıyorlar. Şimdi diyelim ki şirket bu krediyi ödeyemedi. O durumda banka öncelikle şahsi kefalet teminatlarını tahsil etme yoluna mı gider yoksa ödemeyen krediyi KGF den mi alır?
  Böyle bir durumda krediyi kullanan şirket bankaya "benim şahsi kefalet teminatıma dokunma, KGF den tahsil et." diyebilir mi, böyle diyebilmesinin hukuki dayanağı var mı?
  KGF şahsi kefaletlere dokunulmamasını saglayamiyorsa bu durumda KGF teminatı aslında aldatıcı bir durum yaratmiyor mu?

  YanıtlaSil
 17. Mustafa keslin31 Mayıs 2017 01:50

  Kamu arazilerinin varlik fonuna koyulmasi komedi ne gelirleri var thy ve telekomun milyarlarca dolar borcu var kredi verecek fonlar aptal deyil kontrolu basbakalik yapar basbakanlik yok
  Kredi garanti fonundan kullandorilan kredi dort ayda bir yillik kredinin yarisi kredi garanti fonunun sermayesi ikiyuz yetmis sekiz milyon sorumlululugu bu kadar kosgebin payi yuzde otuz ihtracatci kesim haric sorumluluk yuzde seksen mahfi bey hazine gatantisi ne oluyor kullanilan paranin cogu borca filan gitti

  YanıtlaSil
 18. Petrol ve Dogalgaz zengini ulkelerde neden issizlik orani cok dusuk

  Oysa bu ulkelerde dogum oranlari ve genc 15-45 yas arasi ozelikle yuksek arti disaridan surekli goc de aliyor. Dogru durust sanayide uretime dayali yan sanayi hizmetlerde yok varsa yoksa petrol var bu ulklerde butun bunlara ragmen Sizce issizligin bu ulkelerde dusuk olma nedenleri neler. Ekonomi bilimi ve sizin tecrubeleriniz ne diyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adsız 02:27 onlar zaten veda hutbesini anlamamislar. Kiminle kol kolalar kendileri de bilmiyor. Amerikayla yapılan anlaşmaları var diye bir haber gecmisti. Zaten o cografya krallık veya padisahlikla yönetiliyor. Beşeri tepeden inme hiçbir sistem insanlığa katkıda bulunamaz. Sadece belirli zümre sizi somurur.

   Sil
  2. Son 4 haftada iş için başvurmayan kişi işsiz sayılmıyor. Bu ülkelerde iş aramıyor görünüp de iş var gelir misin diye sorulduğunda işe hemen başvuracak kaç kişi var onu çıkarmak lazım.

   Sil
 19. Türkiye Varlık Fonu olayını hala anlayabilmiş değilim. Bu kadar değerli devlet parasının özel bir şirkete aktarılması hukuki olarak nasıl mümkün olabiliyor? Ayrıca böyle bir yapının kesinlikle çok iyi bir teftiş edilmesi gerekiyor. Sayıştay, danıştay ve ayrıca bağımsız kurumlar tarafından denetlenmezse bu yapı çok ciddi yolsuzlukların döneceği bir yer olacak gibi.

  YanıtlaSil
 20. Değerli hocam küreselleşmeyle beraber finansal piyasalar çok komplike yapılar haline geldi. Denetim çok zor hale geldi. Yeni iş sahalarının açılması artı bir özelliği. 2008 krizi ise denetimsiz finansal piyasa büyümesinin belki de net bir sonucu. Piyasayı bu kadar büyütmek özellikle de denetimin gittikçe zor olması sizce doğru mudur? Her gün yeni finansal enstrümanlar çıkmakta. Sizce bu yapının artıları mı daha fazladır eksileri mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence bu yapının eksileri daha fazla. Ve sanırım sistemin çöküşü de bu yüzden olacak.

   Sil
 21. hocam her yazınız aydınlatıcı, her yazınız katma değerli.
  kaleminize sağlık...

  YanıtlaSil
 22. Bence iktisatta issisim diyenler portföy yönetimi öğrenebilir. 200.000lira sanal parayı parite, değerli madenler, yabancı borsalar, hisse senedi odaklı bizden çalınan paraları bir havuzda toplayalım .Gerçi topladıktan sonra bizden tekrar calma girişiminde bulunurlar mi bilmiyorum. Bu paralarla da toplum olarak kalkinacak hamleler yapalım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adsız varlığımız yok ki girelim. Ayrıca nerede biriktireceğimizi de bilmiyorum.

   Sil
  2. En iyisi varlığı olanlar düşünsün. Biz ilerisi için ne yapabiliriz onu düşünelim.

   Sil
 23. Bu hazinedeki rezerv ne zamana kadar idare eder tahminen ve de yazın turistlerin bırakacağı döviz hazineye ne kadar katkı sağlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rezervler Merkez Bankasında biliyorsunuz. Rezervin idare etme oranını ölçmenin yolu onu toplam ithalata bölmekten geçiyor. Bu işlem sonucunda rezervlerin idare etme süresi ithalatı en az 6 ay karşılayıp karşılamadığına bağlı.

   Sil
 24. Hocam siz KGF ile ilgili bilgileri verirken durum olumsuz sonuçlara gebe izlenimi vermektesiniz. Fed in QE si ile benzer bir deneme olan KGF desteği kanımca çok doğru bir zamanda yapılmış bir uygulamadır. Faiz ve enflasyon arttırıcı yan etkisi zaten dengesi bozulan ekonomilere yapılan müdahalelerle doğal olarak ortaya çıkar ve yakın takiple biraz müdahale biraz zaman etkisi ile sonuç olumlu hale getirilebilinir. Genel itibarla yönetimin dolar ve faizlere bugüne kadar yaptığı müdahaleleri hatalı bulsam da KGF desteğini oldukça zamanlı ve olumlu bulmaktayım. Sizin genel görüşünüz hangi yöndedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Denetimi iyi yapılır, ölçüsü de kaçırılmazsa yararlı olabilir. Büyüme amacına hizmet edebilir. Ama unutmamak lazım ki benzer uygulamaları ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya yaparken o ülkelerde enflasyon oranı sıfır veya sıfıra yakındı. Bizde enflasyon çift hanelerde.

   Sil
  2. Hocam teşekkürler. Yalnız saydığınız ülkelerde dışa bağımlılık konusunda farkımız bulunmakta olduğundan yaşadığımız aynı sorunun tezahürü verdiğiniz örnekteki gibi olduğunu düşünmekle beraber ilacının aynı olması gerektiğini düşünüyorum. Farkın yan etkilerde zühur edeceğini bununda daha hassas ve dikkatli olmak üzere giderilebileceği kanısındayım. Bilmem sizce de uygun mudur?

   Sil
 25. Hocam sıcak para ülkeyi terkediyor mu,etmiyor mu ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tersine, bugünlerde sıcak para girişi bollaştı ki kur düşüyor.

   Sil
  2. Sıcak parayı boşver geldiği gibi gider,önemli olan soğuk para gelmesi.

   Sil
  3. Son 4 ayda %25 prim yapmış bir borsamız ve %10 düşüş yaşamış bir döviz kurumuz var. Diyelim ki 1.000.000 usd si olan bir yabancı yatırımcı 3.85 kur seviyesinden dolarını bozsa ve borsada değerlendirmiş olsa bugün için yaklaşık 1.363.000 usd alabiliyor. Bu kadar kısa sürede %36 kar çok muazzam bir kar seviyesi. Dolayısı ile dikkatli olmakta fayda var değil mi hocam ?

   Sil
 26. Hocam, Nato'nun İstanbul'da toplanmasının yasaklanması ve Putin'in Türkiye'ye ticaretteki kısıtlamaları kaldırması gibi haberler geçti. Bir şeyler var ama vatandaş için ciddi adımlar ne zaman atılacak merak ediyorum.

  YanıtlaSil
 27. Hocam merhaba..konu dışı ama size ikili opsiyonlar hakkında sorum olacak.internette bir çok site var bununla ilgili.az miktar yatırıp paranın katlanması ya da azalması gibi..siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?güvenli şirketler var mı yatırım yapmak için ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben bu konularda fikir açıklamıyorum. Sadece şunu söylüyorum bilmediğiniz, uzmanı olmadığınız işlere asla girmeyin.

   Sil
  2. Peki hocam teşekkürler...üniversite mezunu işsizim..hatta ikinci üniversiteye başladım boşluktan.bu tür şeylere ilgim yoktur fakat işsizlik yaptırmaya başlıyor. .sizin yazılarınızı takip ediyorum ve Size güveniyorum..tekrar çok teşekkür ederim..saygılar

   Sil
  3. Adsız sana tavsiyem iktisatı merak etmenle birlikte kendi alanında yükselip uzmanlaşman. Bizim uzman kadro eksikliğimiz var.

   Sil
 28. hocam atatürke hakaret ettiği için 4 yıl hapis cezası almış bir yazar.ölmüş kişilerin için dava açılamaz diyor ama hukuk... bu konuda düşüncelerinizi paylaşır mısınız bizimle...

  YanıtlaSil
 29. Bu arada Varlık Fonu'na Hazine'den devredilen varlıkların hemen hepsi bir pazar gecesi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gerçekleşmiştir. KHK Olağanüstü Hal durumunda yalnızca olağanüstü hali ilgilendiren konularda çıkarılabilir ve Olağanüstü Hal sona erdiğinde KHK'lar geçerliliklerini kaybederler.
  Kendi kanunlarını tanımayan ya da daha yumuşak bir ifadeyle kanunları canının istediği gibi yorumlayan bir yönetimden nasıl bir şeffaflık bekliyorsunuz anlamış değilim.
  Tapusuz arsaya bina yapılmış biz bu binanın yangın merdiveni kurallara uygun mu diye tartışıyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Cok haklisiniz, ben ne yazik ki bu yapilan hamlelerde en hafif tabirle herhangi bir iyi niyet goremiyorum . KHK ile ulkeyi bir Arap kralligi gibi yonetiyorlar. Bu tip milli servetimizi ilgilendiren konularda cok dikkatli olmak gerekiyor. Bir kurusta bile vatandasin emegi ve hakki var, milli servetlerin bu kadar denetimsiz bir sekilde yonetilmesini akil almiyor.

   Sil
 30. Sevgili Hocam KGF desteğiyle kobilere verilen kredileri küçümsemişsiniz gibi geldi bana. Elbette arzulanan yatırımlar için kullanmamış bir kesim olabilir ama genel itibariyle bu verilen kredilerin özellikle piyasadaki küçük esnafı çok rahatlattığı biliyorum. sonucu itibariyle de enflasyon ve faizler açısından olumsuzda bakmıyorum inşallah dediğiniz gibi bir olumsuzluk olmaz çünkü bizim gibi küçük esnafa nefes aldıracak bu yardımların arttırılması gerekiyor.

  YanıtlaSil
 31. Hocam KGF 'nin firma bazında sağladığı kefalet tutarı 12 mio TL,sadece KOBİ'lere değil KOBİ tasnifi dışında kalan firmalara da kefalet sağlanıyor.

  YanıtlaSil
 32. Örneğin benim ailem ben otel işletiyorum kardeşim bir restoran ve amcam da seyahat acentası. Bunun dışında babamın emekli maaşı var, annemde serada domates üretiyor. Birimizin işeleri iyi gitmese diğerinin geliriyle yaşamımızı devam ettiririz. Bir işletme borca girse kapatır diğerlerine odaklanırız. Fakar her işletmeyi toplayıp birimize versek artık o kişinin başarılı olmasını ummaktan başka yolumuz kalmaz. Eğer işleri iyi idare edemezse toptan yanarız. Varlık fonu da ya aynı gelire sahip olur yada tümden batırır.

  YanıtlaSil
 33. hocam iyi cakismalar
  sekerbank kendi icinde kredi degerliligi olmadigini gordugu bir firmaya kgf kredisi kullandiriyor, her ne kadar kgf ye teminatsiz olarak firma adina kefalet alsada , firmaya ait eski calisaninin 3. sahis ipotegini cozmuyor.
  sorum su banka sahsi kefalette aldigi firma adina kullandirdigi kgf kredisi icin 3. sahis ipotegini tutabilir mi? kredi yi tahsil edemezse 3. sahsin ipotegini alacak takibi konusu edebilirmi , sonucta ipotegi kgf ye teminat olarak resmi baglamda vermemis.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Paradan Para Kaybetme Dönemi

Kapitalizm