Turizm Dosyası

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli
Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin bir birleşimi olan Türkiye, dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en önemli ayrıcalıklarından birisi dört mevsimin tüm özelliklerinin her zaman yaşanabildiği bir konumda bulunmasıdır. Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaz turizmi, Karadeniz’de yaz turizmiyle birlikte yayla turizmi gelişmiş durumdadır. 1980’lerden sora başlayan atakla Türkiye özellikle yaz turizminde çok ilerlemiş, otel sayısı, yatak sayısı katlanarak artmıştır.

Türkiye turizm alanı çeşitliliği açısından çok zengin bir ülkedir. Bugün ağırlık güneş, kum ve deniz turizmi denilen alanda görünmekle birlikte diğer alanlarda da Türkiye zengin bir potansiyele sahiptir.

Türkiye, sahip olduğu zengin ve şifalı suları ve bunların yanında kurulu kaliteli tesisleriyle adeta bir kaplıca cennetidir (termal turizmi.) Yaz, kış karla kaplı dağları ve buralarda kurulu kayak tesisleri ve otelleriyle önemli bir kış turizmi merkezidir (kış turizmi.) Yaylaları, meraklısı için bir yayla turizmi imkânı sunar. Yaklaşık 40 bin mağarasıyla bu alandaki meraklılara özel bir olanaklar demeti sergiler. Bitki örtüsü ve yaban yaşamı çeşitliliği ilginç ve değişik bir av potansiyeli taşır (av turizmi.) İki kıtayı birleştiren olağanüstü konumuyla ve son derecede nitelikli salonlara sahip otelleriyle Türkiye hemen her ilinde kongreler ve toplantılar için birçok imkân sağlar (kongre turizmi.) Son yıllarda birçok yerde hizmete sokulan üstün nitelikli golf tesisleriyle golf severeler değişik imkânlar verir (golf turizmi.) Olağanüstü doğa güzelliklerine sahip koyları ve üstün donanımlı marinalarıyla yatçılar için üstün bir imkân sunar (yat turizmi.) Türkiye, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar birçok farklı inanca sahip uygarlığa beşik olduğu için farklı inançlardan insanların görmesi gereken birçok farklı esere sahiptir (inanç turizmi.) Yamaç paraşütü, yelken kanat, balon gibi hava sporlarından dağcılık, rafting, su altı sporları gibi alanlarda büyük potansiyele sahiptir (spor turizmi.) 450 çeşit farklı kuş türüyle kuş gözlemciliği gibi özel alanlarda da imkânlar sunar.

Turizm Tesisleri
Türkiye’de turizm işletme belgeli tesisler ile turizm yatırım belgeli tesislerin toplam sayısı, oda ve yatak sayısı yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer alıyor

Yıllar
Tesis
Oda
Yatak
1975
623
36.706
70.913
1985
1.190
75.602
157.516
1995
3.127
231.953
488.946
2005
3.451
359.128
761.585
2010
3.524
414.392
882.449
2013
4.038
497.368
1.051.161
2014
4.248
530.102
1.116.872
2015
4.434
550.624
1.164.283

Tabloya göre Türkiye, son 40 yılda turistik tesis sayısını 7, oda sayısı 15, yatak sayısını 16 kattan fazla artırmış durumdadır. Yatakların yıldız sayısına göre dağılımı şöyledir.

Yatakların Kalitesi (yıldız sayısı)
Yüzde
*****
45,6
****
30,4
***
13,5
Diğer
10,5

Bun göre Türkiye’de yatakların dörtte üçü de 5 ve 4 yıldızlıdır. .

Yalnızca Antalya’da bulunan 5 yıldızlı yatak sayısı İspanya ve Yunanistan’daki 5 yıldızlı yatak sayısından fazladır. 2015 yılsonu verilerine göre Antalya’da 351 adet 5 yıldızlı otel var, İspanya’nın tamamında bu sayı 251 adet.

Bu iki tablo bize Türkiye’nin turistik tesis konusunda hem sayı ham de kalite yönünde son derecede iyi bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

Gelen Turist Sayısı ve Turistlerin Harcamaları
Türkiye’ye gelen turist sayısı yıllar içinde hızla arttıysa da 2016 yılında keskin bir düşüş gösterdi. Aşağıdaki tablo bu durumu sergiliyor (Kaynak: TÜİK.)

Yıllar
Turist Sayısı
Gelir Milyon USD
Kişi Başı Harcama USD
Ortalama Geceleme Sayısı
2006
23.149
18.594
803
12,0
2012
36.464
29.007
795
10,8
2013
39.226
32.309
824
10,2
2014
41.415
34.306
828
10,0
2015
41.618
31.465
756
10,1
2016
31.365
22.107
705
11,4
2016 / IÇ
5.108
4.066
796

2017 / IÇ
4.845
3.370
696
13,1

Tablo bize 2016 yılında yaşanan keskin düşüşü gösteriyor. Gelen turist sayısı yüzde 25 azalırken turistlerin Türkiye’ye bıraktığı döviz tutarı da yüzde 30 düşmüş bulunuyor. 2015 yılında turistlerin Türkiye’de kalış ortalaması 10,1 gece iken 2016 yılında bu süre 11,4 geceye yükselmiş ama turist başına ortalama harcama 756 Dolardan 705 Dolara gerilemiş. Bu gerilemeler 2017 yılının ilk çeyreğinde de sürmüş bulunuyor. Geceleme sayısı 13,1 geceye yükselirken turist başına harcama 696 Dolara düşmüş görünüyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bunlar arasında üçü öne çıkıyor: Rus uçağının düşürülmesi ve Rusya ile bozulan ilişkiler, 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı olumsuz ortam, AB ile ilişkilerin gerginleşmesi.

Aşağıdaki tablo; Türkiye’ye gelen turistler içinde en büyük yeri tutan 6 ülkeyi ve bu ülkelerden gelen turist sayılarını sergiliyor. Son sırada yer alan Türkiye, yurtdışında yerleşik olup ülkeyi ziyarete gelen Türklerin sayısını gösteriyor (Kaynak: TÜİK.) 

(Bin kişi)
2006
2012
2013
2014
2015
2016
Toplam
23.149
36.464
39.226
41.415
41.618
31.365
Almanya
3.041
4.225
4.193
4.350
4.725
3.301
Rusya
1.509
2.647
3.049
3.452
2.843
683
Gürcistan
531
1.365
1.733
1.718
1.872
2.178
Bulgaristan
1.130
1.406
1.491
1.610
1.752
1.598
İngiltere
1.309
1.935
1.964
2.099
2.095
1.417
İran
604
1.074
1.082
1.452
1.582
1.574
Türkiye
3.072
4.066
4.254
4.481
5.017
5.137

Görüleceği üzere dışarıda yaşayıp da Türkiye’ye ziyarete gelen Türkleri saymazsak Alman turistler Türkiye’ye gelen turistler içinde birinci sırada bulunuyor. 2016’da yaşanan gerilemeye karşın Almanlar hala birinci sırada bulunuyor. Rusya ile yaşanan sorunlardan sonra turistlerin sayısında dramatik bir düşüş yaşanmış bulunuyor. Bununla birlikte 2017 yılının ilk 5 aylık sonuçları Rus turistlerin yeniden gelmeye başladıklarını işaret ediyor. Gürcistan ve Bulgaristan’dan gelenlerin arasında çok sayıda çalışma ve mal satma amacıyla giriş çıkış yapan kişiler bulunduğu için bunları burada turist olarak göstermek ne derece doğru olur bilmiyoruz. Ama resmi değerlendirmeler bunları turist olarak gösteriyor.

Aşağıdaki tablo gelen turistleri burada yaptıkları harcamaların hangi alanlara yöneldiğini gösteriyor (Kaynak: TÜİK.)

Harcama türü (milyon USD)
2014
2015
2016
Toplam turizm geliri
34.306
31.465
22.107
Kişisel harcamalar
26.003
24.788
18.496
     Yeme-içme
6.524
6.179
5.109
     Konaklama
4.202
4.085
2.507
     Sağlık
838
639
715
     Ulaştırma (Türkiye içi)
1.963
2.202
1.772
     Spor, eğitim, kültür
172
483
295
     Tur hizmetleri
328
127
56
     Uluslararası ulaştırma
4.580
4.723
3.269
     Cep telefonu dolaşım harcamaları
174
124
96
     Marina hizmet harcamaları
65
59
55
     Diğer mal ve hizmetler
7.158
6.168
4.621
         Giyecek ve ayakkabı
3.632
3.215
2.608
         Hediyelik eşya
1.900
1.510
1.024
         Halı, kilim vb.
290
214
87
         Diğer harcamalar
1.335
1.229
902
Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay)
8.303
6.676
3.611

Tablo toplam turizm gelirini iki başlıkta ele alıyor: Kişisel harcamalar ve paket tur harcamalarından Türkiye’ye kalan paralar. Kişisel harcamalardan elde ettiğimiz gelirler kabaca toplam turizm gelirinin dörtte üçünü oluşturuyor. Bunlar içinde en yüksek pay da yeme içme harcamalarına ait. Bununla birlikte sağlık harcamaları, spor, eğitim, kültür harcamaları gibi alanlarda da azımsanmayacak gelir elde ediyoruz. 

Sağlık Turizmi
Yukarıda saydığımız gibi pek çok turizm çeşidi var. Hepsine değinme olanağımız yok. O nedenle bunlar arasından sağlık turizmini örnek olarak seçip ele alalım. Sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye tedavi görmek amacıyla gidilmesine sağlık turizmi, böyle bir amaçla seyahate çıkana da sağlık turisti deniyor. Sağlık turizmi 3 ana başlıkta toplanabilir: (1) Tıp turizmi (hastanelerde tedavi ve ameliyat gibi işlemler), (2) Termal turizm (termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme gibi hizmetler) (3) Yaşlı ve engelli turizmi (yaşlı ve/veya engelli tedavi merkezleri veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar.)

Sağlık turizminin birçok nedeni vardır. En bilinenlerini sıralayalım: (1) Turistin ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve/veya termal tesislerin bulunmaması veya yeterli sayıda ve kalitede olmaması. (2) Tedavi ve tatili birlikte yapma isteği. (3)  Sağlık hizmetlerinin kişinin ülkesinde pahalı olması. (4) Turistin, herhangi bir nedenle yaptıracağı ameliyatın kendi çevresi tarafından bilinmesini istememesi (Estetik Cerrahi, İnfertilite tedavisi gibi.) (5) Kişinin bulunduğu ortamdan uzaklaşma arzusunun etkisi.

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi açısından önemli gelişmeler gösterdi. Yabancılar hem Türkiye’yi görmek hem de sağlık sorunlarını kendi ülkelerindekine göre daha uygun maliyetlerle çözmek üzere Türkiye’ye gelmeye başladılar.

Aşağıdaki tablo 2015 yılında Türkiye’ye sağlık turizmi nedeniyle gelen turist sayısını ve en fazla sağlık turistinin geldiği 5 ülkeyi (Kaynak: Sağlık Bakanlığı: http://saglikturizmi.gov.tr/TR,23582/saglik-turizmi-2015-2016-raporu.html)

Ülke
Medikal Turizm
Diğer
Toplam
Toplam
98.702
107.849
206.551
Libya
37.470
7.648
45.118
Irak
18.993
13.632
32.625
Almanya
7.261
23.105
30.366
Azerbaycan
17.668
10.944
28.612
Rusya
4.350
11.502
15.852

Sağlık turizmi amacıyla gelen turistlerin daha çok komşu ülkelerden geldiğine dikkat edilmeli. Bunun bir nedeni yakınlık olsa da bir nedeni de bu ülkelerin bize göre çok daha düşük sağlık hizmetlerine sahip olmalarıdır. Almanya ve benzeri ülkelerden gelenler ise ülkelerinde bu hizmetlerin çok pahalı olması nedeniyle buraya gelmektedir.

Türk Turistlerin Yurtdışı Gezileri ve Yaptıkları Harcamalar
Turizm tek yönlü bir faaliyet değil doğal olarak. Yurtdışında yerleşik olanlardan Türkiye’ye gelenler ve buraya döviz bırakanlar olduğu gibi Türkiye’de yerleşik olanlardan yurtdışına gidip oraya döviz bırakanlar da var.

Aşağıdaki tablo Yurtdışına seyahat eden Türklerin sayısını ve en fazla seyahat ettikleri on ülkeyi gösteriyor (Kaynak: TÜİK.)

Bin kişi
2006
2012
2013
2014
2015
2016
Toplam
4.379
6.274
8.012
8.364
9.256
8.062
Gürcistan
57
580
1.164
1.232
1.143
1.173
Bulgaristan
581
665
654
621
659
783
Yunanistan
242
448
599
741
899
786
Almanya
369
383
315
494
478
532
A.B.D.
151
151
104
119
252
314
İran
129
258
203
162
164
244
İtalya
102
248
232
196
272
215
Azerbeycan
147
438
365
236
212
212
Fransa
71
87
23
73
92
136
Rusya Federasyonu
139
110
115
143
169
83

Tabloya göre yılda yaklaşık 8 – 9 milyon Türk vatandaşı yurtdışına seyahat etmektedir. Türk turistlerin en fazla rağbet ettiği ülke komşularımız Gürcistan ve Bulgaristan’dır. Bunların önemli bir bölümü günü birlik giriş çıkışlardır. Bu iki ülkeyi bir başka komşumuz olan Yunanistan izlemektedir. Ardından da en fazla Türk vatandaşının yerleşik olduğu Almanya gelmektedir. Rusya ile olan ilişki bozulması 2016 yılında Rusya’ya giden Türk sayısında ciddi bir düşüş yaratmış görünüyor.

Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde yaptıkları harcamaların toplamı ve kategorileri aşağıdaki tabloda yer alıyor (Kaynak: TÜİK.)

Harcama türü (milyon USD)
2014
2015
2016
Toplam turizm geliri
5.470
5.698
5.050
Kişisel harcamalar
4.432
4.768
4.032
     Yeme-içme
1.550
1.452
1.120
     Konaklama
1.115
1.176
1.035
     Sağlık
19
19
16
     Ulaştırma
232
277
231
     Spor, eğitim, kültür
8
20
61
     Tur hizmetleri
5
13
5
     Uluslararası ulaştırma
297
231
169
     Cep telefonu dolaşım harcamaları
102
99
99
     Diğer mal ve hizmetler
1.104
1.482
1.296
         Giyecek ve ayakkabı
166
180
206
         Hediyelik eşya
466
575
473
         Halı, kilim vb.
6
7
12
         Diğer harcamalar
465
720
605
Paket tur harcamaları (yurtdışı payı)
1.038
930
1.018

Tıpkı yabancı turistlerin Türkiye’de yaptıkları harcamalarda olduğu gibi Türk turistlerin dışarıda yaptığı harcamalarda da ağırlık (yüzde 80 dolayında) kişisel harcamalarda yoğunlaşmaktadır. Bu grubun içinde de ağırlık yeme içme ve konaklama giderlerindedir.

Turizmden Net Gelirimiz
Bu aşamada turizm gelirlerimiz ile turizm giderlerimizi yıllar itibariyle karşılaştırıp net gelirimiz hesaplayacağız.

Aşağıdaki tablo bu amaçla hazırlanmış bulunuyor.

(Bin kişi)
2006
2012
2013
2014
2015
2016
Gelen Turist
23.149
36.464
39.226
41.415
41.618
31.365
Giden Türk Turist
4.379
6.274
8.012
8.364
9.256
8.062
Gelen - Giden
18.770
30.190
31.214
33.051
32.362
23.303
Turizm Geliri (Milyon USD)
18.594
29.007
32.309
34.306
31.465
22.107
Turizm Gideri (Milyon USD)
3.271
4.593
5.254
5.471
5.698
5.050
Net Turizm Geliri (Milyon USD)
15.323
24.414
27.055
28.835
25.767
17.057

Türkiye, net turizm geliri elde eden bir ülke konumundadır. Yani gelen turistlerin burada bıraktığı dövizlerden yurtdışına giden Türk turistlerin götürdüğü dövizleri düşersek Türkiye’nin turizmden net döviz geliri elde ettiğini görürüz. Bu net gelir 2014’de 29 milyar Dolara kadar yükselmişken 2016’da 17 milyar Dolara gerilemiş bulunuyor.

2016 yılında yaşanan olumsuzluklar Türkiye’ye gelen turist sayısında Türkiye’den dışarı giden turist sayısına göre daha olumsuz etkilemiş, bu durum gelir gider dengesine de yansımış ve dolayısıyla net turizm gelirimiz düşmüştür. 2016 ile 2015 yıllarını karşılaştırırsak turizm giderlerimizin yüzde 15 düşmesine karşılık turizm gelirlerimizin yüzde 30 gerilediğini görebiliriz. Demek ki Türkiye’deki olumsuzluklar gelen turisti giden turistten daha fazla etkilemektedir.

Değerlendirmeler
Türkiye gerek doğasıyla gerekse son yıllarda sağlıktan kongre turizmine termal turizmden yatçılığa kadar her alanda sunduğu olanaklarla tam anlamıyla bir turizm ülkesidir. Son 40 yılda tesis sayısında ve kalitesinde dünyadan çok daha ileri adımlar atarak Akdeniz havzasının en modern ve kaliteli turistik tesislerine sahip ülkesi haline gelmiştir. Turizm gelirlerini de bu gelişmeler sonucunda katlayarak artırmıştır.

Bütün bu olumlu gelişmelere karşılık Türkiye, turizmde bu büyük potansiyeli kullanamamakta turist başına harcama ortalamasını 700 – 830 Dolar aralığından yukarıya taşıyamamaktadır. Bunda ‘her şey dâhil’ sisteminin büyük etkisi vardır. Türkiye bir şekilde rekabet amacıyla başlattığı bu sistemden çıkamamakta öyle olunca da ortalama harcamayı yükseltememektedir.

2016 yılı Türk turizmi açısından tam anlamıyla bir çöküşe neden olmuştur. Dış politikada yaşanan hatalar zinciri sonucunda Türkiye, turizmde en büyük müşterisi olan Rusya’yı, ardından Almanya’yı ve diğer Avrupa ülkelerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Konu turizmle ilgili olmasa da turizmi ağır biçimde yaralamıştır. Aynı yıl yaşanan darbe girişimi de bütün bu gelişmelere ek bir darbe olmuştur.

Cari açığımızı düşürmemizde, istihdamın artırılmasında büyük katkısı olan, büyümeyi pozitif etkileyen bu sektöre gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Müşteriyi buradan uzaklaştıracak sorunlar yaratmaktan kaçınmamız şart. Rusya ile ardından AB ülkeleriyle yaşanan sorunların nelere mal olduğunu ne kadar büyük döviz kayıpları yarattığını hiçbir zaman unutmamamız lazım.

Yorumlar

 1. Bun göre Türkiye’deki turistik tesislerin yarıya yakını 5 yıldızlı dörtte üçü de 5 ve 4 yıldızlı tesislerdir.

  Hocam burda oranlar kısmında hata mı var anlamadım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hata yok. İki farklı yerden (birisi yabancı yayın) kontrol ettim. Akdeniz ve Ege oranları çok yukarı çekiyor.

   Sil
  2. Türkiye ve örnek verdiğiniz diğer ülkelerin otelleri yıldızla değerlendirme kriterleri arasında bir fark var mıdır acaba? Yanlış bilmiyorsam yıldız değerlendirmelerini ülkeler kendi iç mevzuatları çerçevesinde yapıyorlar ve bizim yıldızların biraz daha kolay veriliyor olabileceğini düşünmek güç değil açıkçası. Uluslararası zincir otelleri hariç tutmak lazım tabi. AB içerisindeki ülkeler arasında da muhtemelen standardizasyon yüksektir.

   Sil
  3. Hocam bu oran benim de kafama takıldı. Bu oranlama otel sayısı değil de total yatak kapasitesine gore yapılmış olabilir mi? Zira çok fazla küçük ve butik otel, pansiyon var. Turistik faaliyeti olmayan ufak ilçelerde bile en az 4-5 otel var 10-50 yatak/oda kapasitesinde, ayrıca akdeniz ve egede yıldızı olmayan veya 2-3 yıldızlı, veya pansiyon sayısı da çok fazla. 5 yıldızlı otellerde kapasiteler yüksek (500-600), yani total yatak kapasitesine gore oranlanmış olabilir mi? Salt otel mükellefiyeti olarak değerlendirildiğinde bu kadar fazla sayı yoktur diye düşünüyorum.

   Sil
  4. Haklısınız aslında bu yatakların yıldızıymış, karışıklık olmuş. Düzelttim, teşekkür ederim.

   Sil
  5. Hocamın ortaya koyduğu rakamlar turizm bakanlığı tarafından belgelendirilmiş otelleri içeriyor ancak pekçok küçük şehirdeki küçük oteller yerel işletmeler olarak turizm bakanlığı değil belediye tarafından belgelendirilmiştir. bu sebepten 4-5 yıldızlı yatak sayısı çok yüksek çıkıyor. herşeye rağmen net söyleyebiliriz Türkiye 5 yıldızlı otel cennetidir. fakat maalesef bunların pekçoğu gerçekten 5 yıldızlı hizmet veremiyor. kısır döngü düşük kalite mi düşük bütçeli turisti getiriyor yoksa düşük bütçeli turist yüzünden mi kalite düşüyor ? zor cevap...

   Sil
  6. Hocam inaç turizm ile ilgili verilere nereden ulaşabilirim

   Sil
 2. Hocam, oncelikle ellerinize saglik.

  Ikinci olarak magra turizmine (ya da baska bir tanim olabilir) de yayla turizmi demissiniz, orada yazim hatasi var galiba.

  Ucuncu olarak, ortadogu ve uzak dogu tablolarda gorunmuyor, buralardaki trendleri de eminim pek cok kisi merak ediyordur. Arap ulkeleri basta olmak uzere, Hindistan, Kore ve Cin'den de gelen kisi sayisinda (digerlerine gore daha fazla) artis oldugu izlenimim var ama sayisal bir bilgim yok, acaba dogru mudur?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yazım hatası değil de bir kayma olmuş, düzelttim, teşekkür ederim.
   Böyle bir artış var ama sayılar hala düşük miktarlarda.

   Sil
 3. Sayın EĞİLMEZ;
  30 yıllık turizmin ( otelcilik) içinde olan bir üst düzey yönetici olarak,( ne yazık ki iki sene önce bu sektörü bıraktım ) sizlere ülkemizin turizm olanaklarını, avantajlarını,dezavantajlarını anlatacak o kadar çok veri var ki elimde. Ben yalnızca sizlere aşağıdaki örneği vereceğim ve umarım herkes ülkemizdeki turizmin ( her ne kadar geçmişte kendi dinamikleri ile iyi gelişmeler gösterse de) neden daha iyi konumlarda olamadığını anlatacaktır.
  Saygılarımla;

  2017 yılı Kültür ve Turizm bakanlığı bütçesi 2.917.253.000.-
  2017 yılı Diyanet işleri başkanlığının bütçesi 6.867.117.000.-

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yalnız bu kıyaslama sadece turizm için değil pek çok alan için aynı.

   Sil
 4. Sevgili hocam elinize saglik. Murekkebiniz hic kurumasin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağolun ama bu mümkün değil. Bir gün hepimizin mürekkebi kurur.

   Sil
 5. ''Son 40 yılda tesis sayısında ve kalitesinde dünyadan çok daha ileri adımlar atarak Akdeniz havzasının en modern ve kaliteli turistik tesislerine sahip ülkesi haline gelmiştir.''

  hocam yapmayın, burda demek istediğiniz nedir tam olarak..?

  akdeniz havzasının en beton turistik bölgelerine sahibiz, başka da bişeyimiz yok. yunan adalarının çoğunda sahiller el değmemiş, herkese açık. burda fahiş fiyatlara gittiğiniz tesisler de yeşili, denizi yiyip bitirip millete satma derdinde. doğal sit alanı falan bile kalmadı her yer beton, otoyol, sahile dolgu... vs. turiste atılan, atılmak istenen kazıklara hiç girmiyorum bile..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben geçen yıl ve bu yıl Side'ye gittim, son derecede güzeldi. Betonlaşma olduğu doğru ama o tesisler de kendi içlerinde yeşillendirme yapıyor, ağaç dikiyorlar. Bazı hatalar olabilir ama benim görebildiğim kadarıyla buradaki hatalar öteki alanlardakinin yanında çok daha masum.

   Sil
  2. Yapmayin Hocam, Betonlasmanin az veya cok masumu mu olurmus. Siz Alanya ile Gazipasa arasindaki bölgeyi gördünüz mü. Daha yil önce Muz bahceleri ve Dünyanin en güzel ormanlari ile kapliydi. Gidiniz görünüz. 20 ser katli ve adina rezidendz yazlik denen ve yüzbinlerce Dolar ödenerek Kibrit kutusu dairelerden olusan binlerce beton duvar. Tüm köyler birbirine girmis.

   Hayret iicindeyim Hocam.

   ""o tesisler de kendi içlerinde yeşillendirme yapıyor, ağaç dikiyorlar.""

   O Zaman siz Yassiadada yasanan agac katliamini ve yapilasmayi makul mu karsiliyorsunuz.

   böyle birseyi nasil dersiniz. inanilir gibi degil. Dag tas Beton. tüm sahillerimiz Betondan otel ve yazliktan gecilmiyor.

   siz 20 yil önceki Kemer bölgesini hatirlarmisiniz. Sadece bir örnek.

   Göynük diye sirin mi sirin bir köy vardi. Lütfen simdi gidiniz görünüz.

   Side nin neresine gittiniz bilmiyorum ama antik side nin disina ciktiginiz anda derme catma insaatlar ve ucu bucagi olmayan yapi insaatlari hiz kesmeden devam ediyor.

   Sil
  3. 2015 yılında fakülteden 3 arkadaş İzmir'de buluşup Muğla Dalaman'a arkadaşımızın yanına tatil yapmaya gitmiştik. Dalaman bakir koylarıyla nam yapmış bir bölge. Dalaman'da ağaçlık bir bölgenin bilinçli olarak yakıldığı söyleniyor. Ben de kendi gözlerimle çoraklaşmış halini gördüm. Arkadaşın dediği gibi ağaç katliamları yapılıyor ne yazık ki.

   Sil
  4. Oteller denizin dibine yapılacak diye bir kural mı var? Herkesin arabası var, gidiversin arabasıyla bir zahmet. Böyle saçmalıkları görünce canım sıkılıyor.

   Sil
  5. Şimdi araba var diye yol yapmak için de keserler ağaçları. Yürümek de iyidir belli mesafeden sonra yürünebilir. İnsanları görün hastanelerde yürüyebilmek için ne durumdalar, neler yapıyorlar.

   Sil
  6. Hazir doga cevreden laf acilmisken ben de sunu ilave edeyim. Dikkat edilir mi bilmiyorum ama ben bir kagidin arka sayfasini kullanmadan atmam. Onları zimbalarim guzel not defteri olur. Ders calistigim donemler oyle degerlendirirdim.

   Sil
  7. Muhtemelen Side'deki oteller 90'larda yapilmistir, o yuzden onlar masum. Cimentolarinin harci laiklikltendir onlarin.

   Sil
  8. Naturizm iceren cumlenize hayran kaldim.

   Sil
  9. Yeni çıkan kitaplarla ilgili mail geldi. Tam da lafı gediğine oturtacak cinsten bir kitap.
   http://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=429695

   Sil
  10. Az önceki kitabı paylaşan benim. Antitez açısından: https://www.youtube.com/watch?v=Jo_VY2119xU&t=166s

   Sil
  11. 3 Temmuz 2017 21:11

   Son kez söylüyorum. Din konusuna girdiğiniz zaman hata yaparsınız. Herkes sizin görüşünüze sahip olamaz. Olsa zaten bizim dünyada ne işimiz var. Tez-antitez yapmadan da bir şeyler üretemezsiniz. Herkes kendi dünyasında istediği gibi yaşasın. Karışamayız.

   Sil
  12. ayrıca hocanın yorumuna cevaben niye böyle bir şey yazdınız onu da anlamış değilim. Taraf mı tutuyor demeye getiriyorsunuz?

   Sil
  13. 3 Temmuz 2017 21:11

   Sizin Türk kelimesinden anladığınız ve çoğu insanın aldığı şey yüzünden biz kalkınamıyoruz. Türk, vatanı paylaşan insanları bir çatı altında toplamak için söylenen "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sözündeki Türk. Siz gerçekten Orta Asya'dan geldiğinize inanmayın bence. Olsam olsam ben olurum kızık boyundan geldiğimiz söyleniyor. Gerekli kaynaklara da ulaşamadım.

   Sil
  14. "Akdeniz havzasının en beton turistik bölgelerine sahibiz" diyen arkadaş, hiç Cannes sahillerinde dolaşmamış muhtemelen. Hatayı eleştirmek iyidir, ama kendimizi bu kadar gömmeye de gerek yok.

   Sil
 6. Alman pasaportu ile giriş yapan Türkler de Alman turist olarak sayılıyor mudur ? Öyle olduğunu düşünürsek aslında gelen turist sayısı daha düşük denilebilir mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkiye'de yerleşik olmayanlar yabancı turist sayılıyor. Burada esas olan vatandaşlık değil yurtiçinde veya dışında yerleşiklik durumu. Ödemeler dengesinde de duruma bu açıdan bakılır.

   Sil
 7. Hocam elinize sağlık. Bu yabancı kaynak demişsiniz adsız'a. Elinizdeyse linkini atabilirmisiniz? Bu tip kaynakları biriktirmek istediğimden yanlış anlamayın

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maalesef bunun linki yok. Bu bir basılı almanak.

   Sil
 8. Saygideger Hocam
  Yine sayisal veriler ile cok aydinlatici bir degerlendirme yapmissiniz. elinize saglik.
  Yukaridaki degerlendirmenizden bir bölüm varki ülkemizin olmayan Turizm politikasinin ne derece yanlis oldugunun kanitidir kanimca.

  ""Buna göre Türkiye’deki turistik tesislerin yarıya yakını 5 yıldızlı dörtte üçü de 5 ve 4 yıldızlı tesislerdir.

  Yalnızca Antalya’da bulunan 5 yıldızlı otel sayısı İspanya ve Yunanistan’daki 5 yıldızlı otel sayısından fazladır. 2015 yılsonu verilerine göre Antalya’da 351 adet 5 yıldızlı otel var, İspanya’nın tamamında bu sayı 251 adet.""


  Bu iki tablo bize Türkiye’nin turistik tesis konusunda hem sayı ham de kalite yönünde son derecede iyi bir aşamaya geldiğini gösteriyor. diyorsunuz..

  Turizmi sadece 4 ve 5 yildizli otel yaparak turisti hersey dahil sistemiyle Otele kapatip 696 Dolarini cebe indirmek olarak gördügünüz an Battiniz demektir.

  Sadece Alanya-Antalya arasindaki Dünyanin en güzel sahillerini meyveliklerini cam ormanlarini katlettik. yerine ispanyadan ve yunanistandan daha fazlasini yapmakla övündügümüz Beton Duvarlari diktik.

  Su anda bu bölgede hic bosluk yok yer gök Otel. Sadece burasi mi Ege yi bitirdik. 8500 km lik sahillerimizde hic bosluk kalmadi sirada zeytinlikler var. ve bu korkunc yapilasmayi Turizmin gelismesi olarak degerlendiriyoruz

  Sonra da Yunan adalarina ispanya ve özellikle Güney Fransaya gidip.."Ay sekerim nasil da korumuslar.. hic yapilasma yok. tarih doga ve deniz bir bütün icinde tavsiye ederim" naralari ile geri döndük.

  Aptal yunanlilar ispanyollar italyanlar fransizlar.. 5 yildizli otel yapmak akillarina gelmedi.

  Gidiniz görünüz adamlar turizmi nasil yapiyor, yildizli otel diye bir kavram yok literatürlerinde..

  gidiyorsunuz ve kaldiginiz süre icinde tüm harcamalarinizi otel disinda yapiyor ve geliyorsunuz.

  Hirvatistani izleyiniz. turizm nasil yapilir görünüz

  Siz Alanya kasabasinin bir turim cenneti mi oldugunu saniyorsunuz hala
  yapmayin etmeyin.

  Akcay dan Ayvalik a Kadar Dünya harikasi koylari ormanlari hicbir mimari özelligi olmayan yüzbinlerce adina yazlik Villa dedigimiz garabetleri yaparak katlettik.

  Birakin siyasi calkantilari.. göreceksiniz bu gidisle 15-20 yil sonra bu ülkeye turist gelmeyecek

  Gürcüstan ve Bulgaristandan gelenlere sükredecegiz. Bir kenara yaziniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Artik Turizm 5yildizli otel lokasyonundan cikmistir. 5 yildizli otel lokasyonu 60li 70li yillardan kalma bir zihniyettir. Tatil koyu kavrami vardi bi ara o da 90li yillara ozgu tabir-i uygunsa Turizmin AVMsi tarzinda bir lokasyondu ne oldu bilmiyorum. Gunumuzde Turizm ve Turistler daha ziyade lokal butik otelleri tercih etmektedirler cunku bu tarz isletmelerde daha fazla yerel insani tanima samimiyet kurma imkanlari varidr. Dahasi bu tarz isletmlerde hijyen toplu buyuk olcekte yapilan yerlere gore daha fazladir. Ayrica Turistler daha cok yerel halkla icice tatil yapma dogayi yeni yerleri kesfetme ormanlara dalma degisik yerel mekanlari bulma heveslisidirler. 5yildizli otel kavrami bu nedenle modasini dolduran bir yapidadir. Tipki Maras bolgesindeki 5yildizli oteller gibi.

   Sil
  2. sevgili Adsız, buraya kadr tüm yorumları ilgi ile okudum. Çok isabetli krşılılarınıza tamamen katılıyorum. Tesis dikmekle, ve o tesisleri plansızca dikmekle, o tesisleri 50 yıldır yüzde 50 dolulukla yaşatmaya çalışmakla, bu yüzde 50 ortlamaya rağman hala tesis yapmaya devam etmekle, turizm profesyonelleri derneğinin deidği gibi yüzde 84ü eğitimsiz olan personelle devam etmeye çalışakla, doğay satmayı turizm sanmakla , develt desteği dilenmekle turim hep geriler. Çünkü kmşu Yunanistan'da, tüm sahillerin açık olduğuna, uçsuz kumlallarda tek poşetin uçmadığına, tek imaritin olmadığına, tek petşişe kapağının görülmediğine, tüm tesislerin kontrollu olduğunaa, tüm fiyatların takipli olduğuna, her kaitenin lriterli lduğuna bakmadan turizm sadece bu kadarcık olur.

   Sil
 9. Turizm aynı zamanda cari açığın en büyük ilacı. Neredeyse tüm harcama kalemleri yerli kaynaklardan elde edilebilirken geliri döviz olan, döviz gideri olmadan döviz elde edilebildiği için dış ticaret açığını kapatmakta çok önemli rol oynayabilecekken yöneticilerimizin dünyaya ayar verme hevesleri nedeniyle bindiğimiz dalı kestiğimiz sektör. Bugün ülkeyi yönetenlerin elinde altın yumurtlayan tavuk olsa içindekileri biran önce alabilmek için onu da keserler kesin.

  YanıtlaSil
 10. Hoca 4 ve 5 yıldızlıların toplamının tüm oteller içinde dörtte üçe tekabül ettiğini söylemiş.


  Hocam cümleyi netleştirmeniz iyi olur. Yanlış anlamalar olabilir.

  YanıtlaSil
 11. Yazılarınızda şu isimlerden alıntıları sık sık aktarıyorsunuz:

  John Maynard Keynes

  Bertrand Russell

  Sherlock Holmes

  Şimdi ismini okuyacağınız kişinin hayatı ve verdikleri, sizin için önemsiz mi?

  William Shakespeare

  Bu kişiyi umursamıyor musunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Shakespeare'i umursamamak olur mu? Dünya edebiyatına büyük katkısı var. Eserlerinin hemen hepsini okudum. Venedik Taciri ve Hamlet en beğendiklerim.

   Sil
  2. Hoca da cevap verir elbet. Ondan önce ben de bir şeyler söyleyeyim. Edebi yayına merakı olan insan ham hayaller peşinde olmaz. Shakespeare okumadım hiç. Dram türünün ilk meyvelerini vermiş. Düzyazı şiir karışık bulunuru eski bilgilerimden hatırladım. Sanat alanında bizim eksikliklerimizi siz bizden daha iyi biliyor olmalısınız. Açlığımızı giderecek yazılı ve görsel sanata ulaşmayı çok isterim. Böyle bir toplumda bu tarz şeylere meraklı insanımızın var olabilmesini de şaşkınlıkla karşılıyorum.

   Sil
  3. Yalnız Shakespeare dram türünün ilk örneklerini vermiş değildir. Dram taa eski Yunan'dan beri var; hem komedi hem trajedi olarak.

   Sil
  4. Eksiginiz var. Dram, trajedi ve komedinin birlesimidir. Trajedi ve komedi ayridir. Dram farklidir.

   Sil
 12. hocam özel sektörün çalışanlarına yaptığı ödemeler harc. yoluyla gsyh hesaplamasında hangi kaleme denk geliyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. GSYH harcamalar yoluyla hesaplanıyorsa bu ödemeler o aşamada değil bu paraları alan kişilerin harcamaları sırasında hesaba girer (özel nihai tüketim harcamaları, C)

   Sil
 13. Bu sene gecen seneye goe Turizm patlamasi yapiyoruz. Bakiniz Alman gelmiyor Rus geliyor bol bol bakiniz hollandali gelmiyor Ukranyalilar geliyor bol bol. Bakiniz ingiliz gelmiyor rumen geliyor bol bol bakiniz Araplar geliyor bol bol sirf onlarin duasini alsak yeter. Ak parti hukumetleri her konuda oldugu gibi turizmdede cag atlatti bize, Allah razi olsun. Etkili dis politika ile dostumuzu dusmanimizi tanidik hirlisini arsizini bildik dik durduk egilmedik etkili ic politika sayesinde herkesi kucakladik sevdik. simdi de istihdam seferberligi yapiyoruz ulkemiz cag atliyor medeniyet kalesi oluyor ecdadimiz mezainda rahat uyuyor.

  YanıtlaSil
 14. hocam burdaki derslerin bazıları silinmiş... :( nasıl tekrar yapıcaz şimdi?

  http://www.ntvradyo.com.tr/PodcastDetay/34949/b4a6grkm/mahfi-egilmezle-ekonomi-dersleri

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bunu bu sabah NTV Radyo yetkilileriyle konuşacağım.)

   Sil
 15. Turizm bu sene iyi rekor kiriyoruz. Almanya devleti Almani gondermedi buralara Almani tatile ABDye yolladi. Alman az sene, coluk cocuk geliyorlardi bu sene ukranyalilar cok. Putin ruslari buraya yolluyor bu da kurtariyor. bu seneyi kurtaririz nasipse

  YanıtlaSil
 16. http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/58-milyar-liralik-borc-korkutuyor-1916503/
  Turizm sektörünün bankalara olan kredi borcu 2.5 yılda yüzde 71, takibe alınan kredi miktarı ise yüzde 78 arttı

  AKPliler de seviniyor eminim buna!

  YanıtlaSil
 17. "Rusya ile ardından AB ülkeleriyle yaşanan sorunların nelere mal olduğunu ne kadar büyük döviz kayıpları yarattığını hiçbir zaman unutmamamız lazım."
  Hocam bildiğiniz üzere bizim milletin en büyük özelliği hafızasının süper güçlü olması, hiçbir şeyi unutmayıp tarihten hep ders almasıdır.
  Yarın bizimki hollanda en büyük dostumuzdur canımızdır derse zamanında ortalığı yıkan güruh bir anda hollanda bayraklarıyla gezmeye başlar, zamanında hollandayla bozulan ilişkileri de kılıçdardan bilir.

  YanıtlaSil
 18. Değerli Hocam bilgilerimizi tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için müteşekkirim ekonomi bilimini sevdirdiniz sayenizde çok kolay bir şekilde Konuları ve sorunları anlayabiliyoruz analiz edebiliyoruz sizin yaptığınız tam bir kamu hizmeti şevkinizin ve üretkenliğinizin hiç bitmesin saygılarımla

  YanıtlaSil
 19. Mahfi hocam tarihi mekanlarda düğün vb.organizasyonlar eskiden çok az bir şekilde yapılırken şimdi yeni bir kararla tarihi mekanlarda bu tür organizasyonların artacağı nin ekonomimize kazancı olacak mı ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu tür organizasyonlar batıda da yapılıyor. Bizde insanların haklı olarak telaşa kapılmasının nedeni gerekli önlemlerin alınmış olacağına dair kuşku taşımalarından. Çünkü başımıza çok iş geldi.

   Sil
 20. Mahfi Bey,
  #Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına KATILACAK MISINIZ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ümit Kocasakal katılmamış. http://www.ilk-kursun.com/haber/325883/umit-kocasakal-adalet-yuruyusunde-neden-boy-gostermedim-hic-bir-guc-baski-algi-operasyonu-veya-psikolojik-harekat-beni-inandigim-yolda-yurumekten-inandiklarimi-soylemekten-ve-yapmaktan-alikoyam/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

   Sil
 21. Ben yaylalarda çarpık yapılaşmaya da karsıyım. Herkes kafasına göre konut yapmaya calisiyor. Göz zevki denen bir sey yok bizim insanımızda. Bunun yasal altyapısı mı yok varsa da deliniyor mu siz düşünün.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Katiliyorum size. sadece 10yilda Uzun Gölü ne hale getirdiler. Yaylalar yaylalar. 5 katli Apartmanlarin insa edildigi yaylalar. Türkiyenin Isvicresiymis. Hadi ordan.

   Sil
 22. Gidecem sahil kasabasinda tek basima yasayacam ya da daglarda nerde sabah orda aksam yasayacam kafam kziyor artik bir kibir bir para derdi herkes nerden ne koparabilirim derdinde selam versen borclu cikaracak insanlar biktirdi artik

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Serdar Kilic gibi doganin dilini knusacagim diyorsunuz yani. Ben de cadir kurup kamp yapmayi istiyorum.

   Sil
 23. Hocam saygılar sunuyorum. Çok değerli bir yazı. Ancak ben turizmin Türkiye de bittiğini düşünüyorum. En azından gelecek yıllarda bunu net göreceğiz. Adım adım gidilen din devletine 20temmuz sonrası koşarak gitmeye başladık. Olsa olsa yakında ülkemiz din turizmini görür. Nacizane düşüncem bu yönde. Saygılar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Her başlangıcın bir sonu da vardır. Hatalar hatalarla devam edemez. İnsanların aydınlanması için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu devran böyle devam edemez etmemeli. Din turizmini katınca işin içine laiklik de gözden geçirilmeli o zaman. Ben semai dinleri bilirim(gerçi içlerinde degistirilenler de var), başka dine mensuplar varsa ya da kendini inançsız hissedenler varsa onlara gelmez bu din turizmi. Ayrıca dinden para kazanılır mı diye sorarlar insana. Kazanılıyor o halde paranın icadına geri dönelim.

   Sil
  2. dinden sorumlu değiller. Çünkü düşünemiyorler.

   Sil
  3. Adsiz arkadas elim degdi cumle yarim kaldi.

   Sil
  4. Siz de din turizmi diye konu açmakla hata ettiğinizi anlayacaksınız.

   Sil
 24. Sayın Hocam, Dış politika ve iç politikada yapılan hatalar turizm yanında bir çok sektörü etkilemekte.fakat siyasiler bir şekilde yapılan hatalar büyük de olsa vatandaşın takdirini bir şekilde kazanmaya devam etmekte. Kısaca demek istediğim daha önce bir yazınızı okumuştum büyüme ve siyasi iktidar arasındaki ilişki hakkında. büyüme oldukça siyasi iktidara destek artarken aksi durumda artmasının ekonomi dilinde bilimsel bir açıklaması var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biat kültürünün gelişmesi

   Sil
  2. Hocam bence hem biat hem de doğru bilgiye sahip olmamamızdan ileri geliyor. Bizim insanımız kualktan duyma şeyleri doğru kabul ediyor. Çünkü teyit etmek, araştırmak zor geliyor. Okumuyoruz hocam.Ben dahi bu yaşımda kendimi zorlamayla okuyorum. Alışkanlık haline geldiği zaman olay bitmiştir. Ailem okumuyor mesela hint dizisi izliyor. Oku, yine izleyeceksen izle. Bence biz ortasını da tutturamıyoruz. O yüzden televizyonlardaki yayınları değiştirmeliyiz.

   Sil
 25. Samsahane fikirler uretmek icin tartisma ortami kurdugunuz icin mutesekkirim hocam.

  YanıtlaSil
 26. Hocam kendinizi gencliginizden beri sosyal bir insan olarak mi yoksa daha cok sessiz biraz icine kapanik insan olarak mi tanimlarsiniz cevap vermeme hakkinizi sakli tutuyorum!
  Is hayatinda ne tur insanlar daha tercih edilir ya da daha verimli calisir

  iktidad 1. ogrencisi olarak soruyorum. Lutfen sizin disinizdaki kimseden de cevap beklmeiyorum polemige de girmek istemiyorum kimseyle.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İş hayatında sosyal insanlar tercih edilir. Ben çok sosyal bir insan değilim.

   Sil
  2. Ayni sekilde ben de onun icin sordum

   Sil
  3. Polemige girmek icin yazmiyorum. Ben kucuklugumde icime kapaniktim. Universiteyi okudugum il beni biraz acti daha sonra yasadigim bazi olaylar hayati fazla kafamiza takmamamiz gerektigini oldugumuz gibi gorununce her yerde mutlu ilabilecegimizi ogretti. Olumsuzluklari degil olumlu yonleri one cikarip insanlar birbiriyle daha iyi anlasabilir. Herkesin hatasi yanlisi olabilir. Sonucta insaniz.

   Sil
  4. Pembe gözlüklerinizi kullanin diyorsun yani..

   Sil
  5. Ben renk ayrımı yapmam kırmızı bile olabilir. Siz pembe seviyorsanız pembe kullanın.

   Sil
  6. Arkadasim siyah gozluklerinizi de arada kullanin. Insan her zaman ayni duyguda olmaz.

   Sil
  7. Insan her halikarda ayni karakterde olmaz bu maddenin dogasina aykiri.Kimi zaman sosyal olur cevresini ve insanini buldun mu kimi zamanlarda icedonuk olur. Dahasi bu zaman mekan ve insan faktoru ile ilgilidir. Tabiki de kimi insanlar daha sosyal yanlari daha agir basabilir kimi insanlarinda icedonuk ruh halleri sosyal yasamda daha agir olabilir. Ozunde samimiyet olsun yeterki.

   Sil
 27. Hocam THY hizmet olarka ne ihraç ediyor?

  YanıtlaSil
 28. Hocam tablo mükkemmel her şeyi verilerle açıklamışsınız emeğinize sağlık.Fakat birde şu var ki ben artık kendi ülkemde yaz tatili yapmak istemiyorum komşumuzda daha rahat ve ekonomik bir tatil yapabiliyorum.Buna ilaveten halkın bir kısmı turisti yolunacak kaz gibi görmesi beni gerçekten çok üzüyor.Veriler istatistikler her şey çok iyi fakat turizimde mantalitenin tamamen değişmesi şart teşekkürler.

  YanıtlaSil
 29. Kendimi bencil olarak tanımlamadığım için ve başkalarını kırmamak için benim bildiğim her zaman doğrudur demiyorum. Eğer ortada bir yanlışlık varsa bunu güzel bir dille söylerim. Nedense bazı insanlar bunu kavga boyutuna taşıyabiliyorlar.Baktım kavga edeceğiz ya o ortamdan uzaklaşmaya çalışırım ya da işi espriye vuruveririm. Fakat bazı insanlar yapıları gereği olsa gerek bunu başaramıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen ne diyorsun arkadas kendinle dalga mi geciyorsun hoca turizm diyor sen cikmissin yapi kadastro diyorsun.

   Sil
  2. Empati ve toplum psikolojisini bilmediğimizden olabilir.

   Sil
 30. Arkadaşlar bu kitabı edinebiliriz. http://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=429813

  YanıtlaSil
 31. Sayın Eğilmez, sadece turizmde değil diğer sektörlerde de İNSAN KALİTESİ hususunu hep atlıyoruz. Bir ortamı Cennet' de yapan, Cehennem' de yapan İNSAN dır. Daha farklı bir değişle; Tanrının bize emanet ettiği tabiatı, Cennet toprakları Cehenneme veya Cehennem toprakları Cennete çeviren İNSANLARININ KALİTESİDİR.

  YanıtlaSil
 32. Biz yurtdışı seyahatlerinde o ülkelerin tarihi, kültürel, sanasal değerlerini görmeyi tercih ediyoruz. Otel kalitesini çok önemsemiyoruz. Bizim bu tür değerleri öne çıkartabilen bir turizm mantığımız yok henüz.Sadece çok yıldızlı otel ve bol çeşit yemek mi bizi cazip kılıyor? Bakış açısı ve pazarlama stratejisi değişikliğine ihtiyaç var.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Haklısınız ama bu pazarlama ve strateji değişikliğiyle olmaz. Bu topyekun eğitim, kültür ve bakış açısı değişikliğine ihtiyaç duyan bir dönüşüm gerektiriyor.

   Sil
 33. Sayin Mustesarim, icerik icin tesekkur ederim. Turisti getiremeyen cogu kurum ve ticari kisiler, faturayi hemen hukumete kesiyor!..
  Yurt disi aktif pazarlama, herkesin yapabilecegi bir is degildir. Derhal, rehberler gorevlendirilmeli ve kendilerine butce verilmelidir!.. Ya incoming, ya olum!!!

  YanıtlaSil
 34. 2014 yilina bakarsak 11milyar dolar kayip var. 2014 seviyesine ulasmasi ise problem olmamasi durumda 10 yil surer. Bu da 2027ye kadar yaklasik 136 milyar dolarlik kayip demek.

  YanıtlaSil
 35. Yurtdışına çıkan turistler içinde Suudi Arabistan gösterilmemiş, her yıl hac ve umre için en az 300 bin Türk S. Arabistana gidiyor.

  YanıtlaSil
 36. Hocam,
  5 yıldızlı tatil konsepti tamamen yanlış bir politika. bu yolla ülkemize gelen turistlerin kişi başına harcamalarını artıramayız. Çünkü otel dışında harcama yapmıyorlar. Bizler yurtdışına gittiğimizde sadece kahvaltıyı otelde yapıyor geri kalan öğünlerimizi yerel restoranlarda yapıyoruz.
  Ayrıca 5 yıldızlı otellerle sahillerimiz betona dönüşüyor ve doğallığını kaybediyor.

  YanıtlaSil
 37. İyi günler Hocam,
  Elinize sağlık.
  Toplam turizm girdisini kişi sayısı çarpı ortalama harcama olarak düşünüyoruz. TL'deki değer kaybını göz önüne alınca, ortalama harcamanın azalması normal değil mi? Bu durumda gelirdeki asıl kayıp turist sayısındaki azalmadan kaynaklıdır diyebilir miyiz? Aslında ucuz TL'nin turisti teşvik etmesini bekleriz, bunun da bir önceki pozisyona bağlı olarak toplam turizm girdisinde (muhtemel) göreceli artış getirmesi mantıklı görünüyor. Buna rağmen, hem kişi başı harcama, hem turist sayısında azalma olmuş. Zannımca bu konu incelendiğinde değerlendirmenizin son iki paragrafı öne çıkıyor.

  YanıtlaSil
 38. Tüm sahilleri kapatmışız. Tüm tesisleri işletmeye vermişiz. Tüm yatakları tur operatörlerine düşük fiyata vermişiz, 80 milyon yerli nüfustan 8 milyon gezgin çıkartamamışız, yüzde 84ü eğitimsiz olan personele işi teslim etmişiz, Allahın verdiği doğayı satmayı turizm sanmışız. Ve planımız stratejimiz yok. Hala da 30 milyar dolar ciro yapıyoruz. Bu ortamı İspanya , İtalya, Yunanistan işletse, kaç tane 30 milyar dolar ciro çıkaracaklarını bilenlere bile sormaya gerek yok....

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Paradan Para Kaybetme Dönemi

Kapitalizm