Dünya Bankasından Gelecek Parayla İlgili Sorular ve Yanıtlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Dünya Bankasından (DB) 18 milyar dolar tutarında ek kredi alınmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığını açıklaması üzerine pek çok soru ve tartışma konusu ortaya atıldı. Bu soruların çoğu toplumun son yıllarda kamu kesiminin para ve para kullanımı konusunda yaşadığı travmayı yansıtacak şekilde kuşkularla dolu bulunuyor. Bu sorulardan en önemlilerini yanıtlayayım.

Soru: DB kredisiyle IMF’den alınacak para arasında ne fark vardır?

Yanıt: DB, kamu kesiminin yatırım projelerine veya kamu kesiminin sektörel yeniden yapılanma programlarına kredi verir. Proje kredileri için örnek olarak liman yapımı projeleri, atık tesisi projeleri, depreme maruz kalan bölgelere altyapı yapım projeleri vb. verilebilir. Program kredilerine örnek olarak da sağlık sektörü iyileştirme programı kredisi, mali sektör yeniden yapılandırma programı kredisi gibi örnekler verilebilir. DB, son yıllarda ağırlıklı olarak iklim ve çevre projelerine kredi vermektedir.

IMF’in vereceği destekler (IMF, bir banka gibi düşünülmediği için verdiği paralara kredi yerine destek gibi ifadeler kullanılıyor) proje ile bağlantılı değildir. IMF, ödemeler dengesinin finansmanı amacıyla destek verir. O nedenle de alınan paranın belirli bir proje için harcanması söz konusu değildir, DB kredisine göre daha rahat ve geniş bir kullanım alanı vardır.

Soru: DB ve IMF’den alınan paraların kullanımı nasıl olur?

Yanıt: DB’den kredi kullanılabilmesi için ilgili kamu kurumunun yatırım projesini veya yürüteceği programı (fizibilite etüdü, çevre etkileri, ekonomiye etkileri vb. kapsayacak ayrıntıda) hazırlayarak Hazine aracılığıyla DB’ye sunması gerekir. DB uzmanları bu sunumu incelerler ve eğer uygun görürlerse ülke için öngörülen CPF (ülke ortaklık çerçevesi) içine alarak onaya sunarlar. DB İcra Direktörleri Kurulu onaylarsa bu projeye kredi çıkarılır. Bu krediyle ilgili ihaleler, pazarlıklar vb. DB ihale yöntemlerine göre yürütülür ve harcamalar ondan sonra onaylanır. Bir başka ifadeyle DB, bu harcamaları proje şartnamesine ve DB ihale yöntemlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetim altında tutar.

IMF’ye başvuru bir niyet mektubuyla (letter of intent) yapılır. Başvuran ülkenin Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanının imzasını taşıyan bu mektupta ilgili ülke, ekonominin içinde bulunduğu durumu, ödemeler dengesi sıkıntılarını anlattıktan sonra bu sıkıntıları çözmek için neler yapacağını, hangi önlemleri alacağını anlatır. Bu mektup üzerine IMF bir program hazırlar, bu programa alınacak önlemleri ve ulaşılacak hedefleri (performans kriterleri) yazar. Ülkenin içinde bulunduğu duruma göre bir destek miktarı belirler ve bunu taksitler halinde kullandırmaya başlar. İlk ağızda bu miktarın belirli bir kısmını (mesela yüzde 10’unu) peşin olarak öder (front loading – ön yükleme.) Sonra da her üç ayda bir ülkenin aldığı önlemlerle o döneme ilişkin performans kriterlerini tutturup tutturmadığını denetleyerek ilgili taksiti öder. IMF’den gelen paranın kullanımı(performans kriterlerini bozmayacak şekilde) serbesttir, bir projeye bağlı değildir. Bununla birlikte performans kriterleri, bütçe açığını düşürmek, cari açığı azaltmak, sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yükünü azaltmak gibi genellikle oldukça zorlayıcı kriterlerdir. Bu kriterleri yerine getirmek mesela emekli yaşını daha ileri taşımak, ücret artışlarını daha da sınırlandırmak, vergileri artırmak gibi ağır uygulamalara yol açar. IMF ile anlaşmalar genellikle toplumda büyük tepki görür ve acı reçete olarak adlandırılır ve IMF aleyhinde kızgınlık yaratır. Oysa sorun IMF’nin getirdiği acı reçetede değil siyasetçilerin o acı reçeteyi uygulamaya yol açacak popülist yaklaşımlarıdır. Ama siyasetçiler büyük bir ustalıkla sorumluluğu IMF’ye atarak bu işten sıyrılırlar.

Soru: DB kredileri ve IMF desteğinin maliyeti ve geri ödenme vadeleri nasıldır?

Yanıt: DB kredilerinin faizleri geri ödeme vadesine göre USD Libor + 0,80 ile 1,80 arasında, geri ödeme vadeleri de 5 – 20 yıl arasında değişir. Ortalama vadeyi 10 – 15 yıl arası kabul etmek yanlış olmaz.

IMF desteklerinin faizleri kullanılacak destek miktarına göre değişir. Bu faiz iki parçadan oluşur: Temel faiz (SDR piyasa faizinin üzerine konulacak bir miktar) ve ek faiz. IMF’ye ödenecek faiz ülkenin IMF’deki kotasına ve kullanılacak miktarın bu kotayı ne kadar aşacağına bağlı olarak artar. Temel faiz oranı bugün itibarıyla yüzde 4.09’dur. Bunlara ek olarak belirli oranda taahhüt ücretleri alınır. IMF desteklerinin geri ödenmesi tipik bir stand by düzenlemesi için 3 yıl, süresi uzatılmış destekler için 5 yıldır. Bu süreler, IMF’den yapılacak kullanımlar sona erdiği tarihten sonra başlar.

Soru: DB kime kredi verir? DB’den kredi almak yerine IMF’den destek alsak daha iyi olmaz mıydı?

Yanıt: DB, yalnızca kamu kesimi kurumlarına kredi verir. Dünya Bankası şemsiyesi altında yer alan IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu) ise özel kesim kuruluşlarına kredi verir. Grupta bir de fakir ülkelere faizsiz ve uzun süreli (30 yıla kadar) kredi veren IDA (Uluslararası Kalkınma Ajansı) vardır. Türkiye, 1970’e kadar IDA’dan kredi kullanmıştır. O tarihten sonra fakir ülkeler grubundan çıktığı için IDA’dan kredi kullanmamıştır.

DB kredisi ile IMF desteği çok farklı imkânlardır. Yukarıda değindiğim gibi DB belirli projeler için kredi verir, IMF ise ödemeler dengesi sıkıntısına girmiş veya girecek durumda görünen ülkeye destek sağlar. İkisi birbiri yerine ikame edilecek imkânlar değildir. DB kredisini konut kredisi, IMF desteğini de bir anlamda ihtiyaç kredisi gibi düşünebilirsiniz. IMF’den alınacak destek ağır koşullar içerir. Bir önceki dönemde bol keseden yapılan harcamaların faturasının ödenmesini gerektirir ve siyasal iktidarı sıkıntıya sokar.

Soru: DB ve IMF bugüne kadar Türkiye’ye ne kadar destek verdi?

Yanıt: Türkiye, üye olduğu 1947 yılından bu yana DB’den 200’den fazla proje için 50 milyar doların üzerinde kredi kullanmıştır.

Türkiye 1947 yılında üye olduğu IMF ile bugüne kadar 19 stand by düzenlemesi yapmış ve bunlar karşılığında yaklaşık 33 milyar SDR tutarında destek kullanmıştır. IMF ile yapılan stand by ve benzeri düzenlemelerde öngörülen destekler ve fiilen kullanılan miktarlar aşağıdaki listede yer alıyor (SDR ya da özel çekme hakları hem IMF’nin hesap ölçüsü hem de IMF tarafından ülkelere tahsis edilen sanal rezervin adıdır. Bugün itibarıyla 1 SDR = 1,33 Dolardır.)


Soru: DB’den sağlanacak olan proje kredileri içinde Kanal İstanbul projesi de var mı?

Yanıt: DB henüz üzerinde anlaşıldığı ifade edilen CPF çerçevesindeki projeleri ve tahsis edilecek miktarları yayınlamadı. O nedenle bu yeni CPF çerçevesinde hangi projelerin yer aldığını bilmiyorum. Kanal İstanbul’un bu listede olacağını sanmıyorum. Çünkü Dünya Bankası çevre konusunda üzerinde bu kadar itiraz yapılmış, siyasal tartışma konusu olmuş, sivil toplum örgütlerince karşı çıkılmış, uluslararası bir antlaşmayı (Montrö Boğazlar Antlaşması) zedeleyebilecek bir projeyi normal olarak finanse etmez. Buna karşılık küreselleşmeyle birlikte ABD’nin tek başına hegemon devlet konumuna geçmesi sonrasında eskiden önemli ölçüde bağımsız karar alabilen IMF ve DB üzerinde büyük bir etki oluşturduğu ve bu iki kurumun ABD Hazinesinin neredeyse talimatına bakar hale geldiği de dikkate alınmalıdır. (İki kurumun da en büyük hissedarı konumdan olan ABD bunlara beş yılda bir artırılan sermaye (kota) katkısını vermeyince ve lehte oy kullanmayınca bu kurumlar çalışamaz hale geliyor.)

Ekler:

DB Türkiye projeleri için link (bu son açıklanan proje demeti henüz burada yer almıyor):

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?&searchTerm=&countrycode_exact=TR

Kaynak:

Ahmet Söylemezoğlu, Küresel Ekonomi Düzeni: Kurumlar ve Kurallar (Remzi Kitabevi.)

Mahfi Eğilmez, IMF, Dünya Bankası ve Türkiye (Creative Yayıncılık) tükendi, yeni basımı yok.


Dünya Bankası Grubu Kurumları
Yorumlar

 1. Her iki kurumdan da kaynak kullanabilmenin bedeli siyasi ödünler vermektir.

  Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dünya Bankası konusu öyle değil.

   Sil
  2. Sığınmacılara 50 milyar dolar harca.
   Dünya Bankasından 18 milyar dolar borç al...

   Sil
  3. Para nereden gelirse gelsin yine örgütlü bir grup bu paraya el koymayacak mı?.Mancur Olson'a göre! Kolektif Eylemin Mantığı: Kamu Malları ve Gruplar Teorisi

   Sil
  4. Hocam, 1978, 1979,1980, 1999 ve 2002 yıllarında, IMF yüklü miktarda borç vermiş. Ülkemizin en karmaşık zamanları olması dikkatimi çekti. İlgisi olabilir mi?

   Sil
  5. Bu saydığınız yıllar hep ödemeler dengesi krizi yıllarıdır yani döviz bulamadığımız için IMF'ye gittiğimiz yıllar. 1980'de 24 Ocak kararları gelmiştir, 2000'lerin başında da güçlü ekonomiye geçiş programı uygulamaları. İkisi de IMF'nin krizden çıkış programıdır.

   Sil
  6. Yanıtlamış olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim, hocam. Sağlıcakla kalın.

   Sil
 2. Hocam peki alt metini nasıl okumalıyız? Amerika ile ilişkilerimizin gelişmesinin sonucu böyle bir paranın ülkemize yöneldiği sonucuna varabilir miyiz?

  YanıtlaSil
 3. Çok Değerli Mahfi Hocam,
  Böylesine çok önemli bir konuda ve fakat bildiklerimizin yetersiz olduğu bir konuda bu uzun açıklamalar ve kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ederim.
  İşi en doğru biçimde ve herkesin anlayabileceği sadelikte anlatarak hepimizi aydınlattınız.
  Size ne kadar teşekkür etsek azdır.
  Sağ olun.
  Var olun.
  🙏🙏❤️❤️💐💐🥰🥰🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️

  YanıtlaSil
 4. Daha önceki 2002 öncesi IMF kredi görüşmelerinde Bankacılık Sektörü verileri banka isimleri kapatılarak disketlerle IMF yetkililerine verilirdi, onlarda gece kaldıkları otellerde bu verileri incelerlerdi.
  Ayrıca IMF’ye verilen sözlere dair mevzuat sati saatine Meclis’ten geçerdi, gecikmesi durumunda IMF ödemeyi bekletir, geciktirirdi…
  Görüşmeler sonrası Merkez Bankası Lokalinde akşamları kokteyl olurdu… Katılırdık.

  Hey gidi günler hey…

  YanıtlaSil
 5. Hocam, en bilmeyene bile anlayacağı şekilde yazmışsınız. Elinize sağlık. DB kredi hatlarının Saçma sapan projelere, tiksindirici işlere gitmeyeceğini, otokrasi sağlamlaştırma amaçlı kullanılamayacağını hepimiz biliyoruz. Ancak, hatırlanırsa Trump zamanın Exective order 13894 ile Turkiye için yaptırımlar başlamış ve IMF ve diğer uluslararsı kurumlara erişim yasaklanmış idi. Biden rejimi de bu emrin hala geçerli olduğunu 2023de tekrar etmişti. Isveçin natoya alınmasındaki blokajın kalkması karşılığı, muhtemelen depremin de yaralarını sarmak için, amerika bir yol açılmış sanırım. Rejim değiştikten sonrası için müjdeci başlangıçlardır diye umut ediyorum. Zorunlu altyapıların mevcut rejim ömrünü tüketinceye kadar tamamlanması, sonrasında ise, bilimsel temellere dayalı yapısal reformların yapılması, yeni bir heyecan için kamunun iyice budanıp, parti devlet sisteminin minikleştirilip, etkisizleştirilip bütçeye disiplinin IMF gözteriminde gelmesini umut ediyorum. Ancak empirik tecrübelerime göre, batışlarda milli mutabakat ile batılması ve faturanın belli bir gruba kesilmemesi esasıyla TC müesses rejimi çalışıyor. kalabalıklara neutral dağıtılmış cüluslarla gizlenen servet transferleri, çalanın çaldığıyla kalması, birkaç kurbanın, hamamın namus günü ritüelinde halka parçalattırılması yetiyor müesses düzene. hezarpare ahmet paşalarla yıkanıyor, yenileniyor ve sürüyor yüzyıldır. 209 hafta kaldı değişime, DB destekleyeceği projelerin -parti devlete değil- millete faydalı olmasını diliyorum.Bu defa arjantin örneğiin bize de geleceğine, Hayek ve Friedman yoluna gireceğimize dair umudunuz bir var mıdır?

  YanıtlaSil
 6. Değerli açıklamalarınız için teşekkür ederim , şimdi desteklenecek projelerin içeriklerini merak ediyorum.
  MAA

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bakanın açıklamasına göre deprem, kentsel dönüşüm ve çevre projeleri ağırlıklı olacak gibi.

   Sil
 7. Hocam nihayet Şimşek parayı buldu ya hadi hayırlısı.

  YanıtlaSil
 8. Değerli Hocam,
  Her zamanki analitik ve veriye/gerçeklere dayalı yazınız için teşekkür ederim.
  Böylesine yüksek bir tutarın nereye ayrılacağını öğrenmek için paranın kaynağına, yani Dünya Bankası websitesine bakabiliriz:

  https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/04/08/new-world-bank-group-partnership-framework-for-turkiye-to-focus-on-productivity-growth-jobs-and-resilience

  Projelerin özellikle deprem bölgesi özelinde 1) mevsim-akıllı tarım, 2) eşitliği destekleyen ve farklı kesimleri dahil edem, 3) dijital tarım projelerinde olduğunu görüyoruz. Bu projeleri belirttiğiniz sistemle hazırlayıp, onaya kim sunacak çok merak ediyorum.

  YanıtlaSil
 9. Teşekkürler hocam. Yine güzel bir yazı. Kaleminize sağlık.

  YanıtlaSil
 10. Can suyu gereklidir ancak taşıma su ile nereye kadar gidebiliriz ?

  YanıtlaSil
 11. 🖐🖐👍👌

  YanıtlaSil
 12. Hocam bu para peşin mi alınıyor. Proje ilerledikçe parça parcamı alınıyor.müteshitlerin hak ediş alması gibimi

  YanıtlaSil
 13. Yıllardır söylediğiniz yapısal reformlar için ne kadarlık kaynak gerekli? Aslında adalet sistemi vs. olduğu düşünülürse çok maliyet gerekmiyor. Bu tarz kaynaklarla finanse edilebilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bazıları için kaynak bazıları için sadece sağduyu gerekli.

   Sil
 14. Hocam. Biliyorsunuz bankalar Türkiyede dövize faiz vermiyor. ( mesela %0.1 faiz gibi) biz bir kısım halk olarak elimizdeki dövizleri İMF ye gönderip oradan daha iyi faiz alma imkânımız olur mu? Onlar da hükümete kullandırsınlar. Hem biz kazanalım hem imf hem de hükümet. Altınlar ve Paralar (döviz) banka kasalarında heba olup gidiyor. Kimsenin devlete güveni yok.

  YanıtlaSil
 15. Bundan sonrası önemli diye düşünüyorum, katilirmisiniz.Seçim dedik bayram dedik şimdi ne diyeceğiz yolun sonu...sizce ne denir?

  YanıtlaSil
 16. Elinize emeğinize sağlık hocam

  YanıtlaSil
 17. Dünya bankası sadece bir yatırım alanı için tahsis etmiş de olsa bu kredi o yatırım alanı için ülke içinde yapılacak mal alımları vb. Giderler dolayısıyla (biraz geçte olsa) ülke piyasasına girip ek döviz girişi sağlamaz mı ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu peşin alınacak bir para değil, proje ilerledikçe hakedişe göre alınacak.

   Sil
 18. Hocam bu kredi deprem bölgesinde konut yapımı için kullanılabilir mi?Yani sadece alt yapı değil üst yapı için de kullanılabilir mi..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hangi projelerle ilintili olduğu henüz açıklanmadığı için bir şey diyemiyorum. Hükümet hangi projeler için talep etti henüz bilmiyoruz.

   Sil
  2. Kullanılabilir tabi ki. Müteahit olmanın tam zamanı. Hadi iyisiniz..

   Sil
 19. 18 milyar dolar ülke sıkıntısını çözebilecek bir miktar mıdır? Proje bazlı olunca da bu para bir rahatlama sağlayabilir mi ? Yazınız için sağolunuz...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sağlamaz sadece bazı projelere finansman sağlar.

   Sil
 20. Son imf taksidini mayıs 2013te ödemişiz. O zaman vade mş uzatılmıştı bize?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Benim bildiği kadarıyla son ödemeyi 2008 Mayısta yapıp IMF programından çıktık. Kalıntıların ödenmesi sürmüş olabilir.

   Sil
 21. https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?os=40&countryshortname_exact=Turkiye
  bu linkde türkiyenin aldığı desteklerin açıklmaları var ne için miktarı faal mi bitmişmi birürü halen faal destek var.

  YanıtlaSil
 22. DB alınan krediler o ülkenin yatırıma ayıracak bütçesinin artık tükendiğini n de bir işaretidir. Dünya Bankası her ne kadar deprem ve kentsel dönüşüm için kullandiracak olsa da Ülkenin büyümesinin durakladigi anlamına da gelir

  YanıtlaSil
 23. Muazzam bir insansınız. Çok teşekkürler.

  YanıtlaSil
 24. Mahfi bey,

  Size tek sorum var:

  Geleceği belli olan bu parayla artık kurtulduğumuzu, yani yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin artık bittiğini mi anlamalıyız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Keşke öyle kolay olsaydı. İlgisi yok. Bu krediler belirli projelerde kullanılacak.

   Sil
  2. Bence kesinlikle öyle anlamalıyız. 18 milyar dolar çok büyük bir para. Amerika bu parayı 10 yılda kazanamaz. Süper güç olduk

   Sil
 25. 2.dünya savasında almanlarin enigma makinasina benzetiyorum ben bizim ekonomiyi hocam bilmeyenler icin kisaca bir iletisim araci birden cok olasılikla sifreleme cihazı a harfini tusladginzda b ..c tuşladignizda f yeya bircok katriliyonlarca ihtimal diziliminde muthis bir icad bu cihaz sayesinde okyanuslara hakim hale gelip ingiltereyi denizlerde diz cökturur hatta abd kıyılarına kadar girip abd savas gemilerini vurabilmiş...BIZIM EKONOMIDEolasılik ve ihtimaller hiç bitmiyor maasallah tasaruf sahibi sabit gelirli emekli ciftci esnaf diz cöktü..ama kagit uzerinde verilerde hala ekonomi ayakta..kim ne derse desin buyuk başarı nerden baktiginiza gore.emeginize saglik .

  YanıtlaSil
 26. Hocam merhaba.
  Finansal okur yazarlik adına bisiler önerin lütfen.bilmiyorum demeyin,(daha önce bu soruya twetterde demişsiniz)
  Hiç değilse kitaplarını,i toplu almayı düşünüyorum bir sıralamanın varmı?yardımcı olun lütfen hocam.
  Seviliyorsunuz.saygilar..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu blogda en üstte Diğer başlığını sonra da açılan yerde Kitaplarım başlığını tıklayın. Orada okuma sırasından sizin durumunuza uygun sıralamayı seçin. Sevgiler

   Sil
 27. Sayın hocam çok ama çok teşekkür ederim. İnanın çok merak ettiğim ve hiç bir şey bilmediğim bir konuydu. Çok aydınlatıcı oldu. Şimdi hep beraber projelerin ne olduğunu bekleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın.

  YanıtlaSil
 28. Görünen o ki deprem bölgesine harcayıp popülariteyi arttırmaya çalışacaklar.

  YanıtlaSil
 29. Mahfi bey

  12 Nisan tarihi itibariyle Dolar/TL kurunun 33 TL'yi aşmasının sebep veya sebepleri hakkında bilginiz var mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şimdiye kadar aşmaması ilginç değil mi sizce?

   Sil
  2. Yok bilgimiz yok. Ne zaman oldu?

   Sil
 30. ABD'den ziyaret icin davet, Dunya Bankasindan kredi, bayram degil seyran degil, durduk yerde neden?
  1 Milyon 400 bin Filistinli "kardesimiz" geliyor, hayirli olsun.

  YanıtlaSil
 31. Deprem bölgesi için kullanılacağını sanmıyorum. Orası için formül bulmuşlar. Milletin malına çöküp? arsaların arazilerin yarısını alıyorlar. Kalan yarısını da binaları tekrar yapıp milleti borçlandırıyorlar. Depremin zararını mağdurlara ödetecekler. DB den gelen parayı da buraya harcadık diye yandaşlara aktaracaklar. Sonra da millete taksit taksit ödetecekler. Bunlar her şeyi plânlamış adım adım ileriyorlar.

  YanıtlaSil
 32. Sayin hocam, okuldan mezuniyetten sonra Afsin-Elbistan Termik santrali insaatinda calismaya baslamistim. O zamanlar bu santralin DB kredisi ile yapildigi, DB'nin ise santralin insaatinin kendi belirledigi bir firmaya verilmesini istedigi söylenirdi. Insaati Foster-Wheeler isimli bir ABD sirketi yapiyordu, DB'den gelen kredinin ise hic Türkiye'ye ugramadan bu firmanin hesabina hakedis alindiginda yatirildigi söylenirdi. Bu söylentiler dogru mudur hocam, bu vesile ile bayraminizi kutlar, saygilar sunarim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Doğrudur çünkü DB kredilerinde yerli bileşen için belirli bir oran var gerisi üye ülkelerden alınıyor.

   Sil
 33. DB kredilerinde tahsis edilen kredilerin kullanılmayan miktarı için alınan ' commitment fee/ taahhüd komisyonu ' da kredi maliyeti içinde düşünülmeli..Kredilerde kullanım kolaylığı için mutabık kalınacak oranda bir 'avans' Merkez Bankası nezdinde açılacak bir ' özel hesaba ' yatırılır (dı)..

  YanıtlaSil
 34. Kıymetli hocam;projelerin amacına uygun olması öncelikli şarttır. Kaldı ki 18 milyar dolar bir kredi ile ne deprem bölgelerinin ıslahı ne de kentsel dönüşüm projeleri yapılabilir. Kentsel dönüşüm, kentsel ranttan başka bir şey değildir. 300.000 TL bedelle kamulaştırıp, 3-4 milyon TL daireler inşa etmektir. DB bunun gözlemcisi olacaktır elbet.

  YanıtlaSil
 35. https://www.ntv.com.tr/ntvpara/dunya-bankasindan18-milyar-dolarlik-ek-finansman,AkJkmAh56E-tKTQTjxcJhA
  yukardaki linkde mehmet şimşek projelerden biraz bahsetmiş
  hocam devletin çalışması ile ilgili iki sorum var
  1-bu kredileri istemeden önce projeler hazırlanıyor bunları konu ile ilgili kurumlar hazırlıyor ve ihtiyacı olan finansmanıda proje finansmanı olarak belirtiyor fakat bu projelerin fikirleri nasıl ortaya çıkıyor bunu halka açık proje teklifleri açıyoruz deyip halkın tekliflerinimi topluyorlar yada kendi aralarında düşündüklerini proje halinemi getiriyorlar?
  2-bu verilen kredileri hangi kurumlar almış hangi ihaleleri açmış neler yapılmış vb incelemek istedim pek ilerliyemedim bu kredileri aldıklarında ilgili kurumlar ihale açıyorlar mı ? yada projeyi çizen kuruluş ihalesiz işi kendisimi yapıyor?
  MAA

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1. Bunlar ilgili kamu kuruluşunun ihtiyacı olan yatırımlarla ilgili olarak ortaya çıkıyor. Mesela bugün kullandığımız Mernis projesi bir DB projesidir. O proje sayesinde bütün kaydımızı kuydumuzu e-devlette görebiliyoruz.
   2. Bu projelerin ihaleleri DB ile birlikte ve tümüyle DB'nin ihale sistemine göre yapılıyor. Her aşaması DB tarafından denetleniyor hakediş sonra ödeniyor.

   Sil
 36. merkez bankasının rezervleri artıyor mu hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. mbnin dovizi bollasiyor

   Sil
  2. bu anlasmayla dovize doyacagiz

   Sil
  3. Kuru tutmak için 3 ayda 19 milyar dolar satan MB için bu dövizler çözüm getirir mi sizce?

   Sil
 37. Mehmet şimşek salt küçük döviz tasarrufu olan kesimleri dolar düşecek algisi ile dolar satmaya yönlendirmeye çalışıyor.

  YanıtlaSil
 38. Türkiye 8,5 milyar dolar kredi bulabilirse 9,5 milyar dolar da dünya bankasi vermeyi taahhüt etti. Üstelik bunu 4 yil boyunca asamali olarak kullandiracak. Yerseniz müjde.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkiye 70 yıldır DB kredisi kullanır. Ahali şimdi mi öğrendi bu işi?

   Sil
 39. Almanyada yasiyorum burda kurulu düzenimiz var.

  YanıtlaSil
 40. Alınacak olan para kamu olarak alınması borsaya etkisi eder mi? Yabancı yatırımcıların ilgisi artarsa borsa artar gibi geliyor, sizce nasıl olur hocam ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Faizi enflasyonun bu kadar altında tutmaya devam ederlerse borsa artar, faizi enflasyon (gerçek enflasyon) düzeyine çıkarırlarsa hızla düşer.

   Sil
 41. Ak partiliyim dindarim hocam ben sizi takip ediyorum ve bayraminizi kutluyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sadece bayram tebrik etseniz yeterliydi. Kimsenin partisini ya da dindar olmasını bize söylemesine gerek yok. İlki sizin tercihiniz, ikincisi de Allah ile sizin aranızda. Ben de sizin bayramınızı kutluyorum.

   Sil
 42. Turkiyeye guvenin göstergesi bu krediler istikrar budur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. DB, Türkiye'ye 70 yıldır kredi veriyor, bunun güvenle ve istikrar ile hiçbir ilgisi yok. DB, Türkiye'nin üye olduğu, sermayesinde payı bulunan bir kuruluş ve amacı gelişmekte olan ülkeleri sistemde tutabilmek için projelerine destek vermek.

   Sil
 43. Hocam güzel, öz ve açıklayıcı yazı için teşekkürler. Yazıda DB nin yalnızca kamu kesimine kredi verdiğini belirtmiştiniz ki benim bildiğim kadarı ile de öyle. Ancak yazımızın sonundaki linki incelediğimde grren finance projectte özel kesime borç verilmiş. Acaba bu istisnanın sebebi nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O alanda kamu kurumu yoktur ve o kredileri muhtemelen kamu bankaları aracılığıyla kullandırıyordur.

   Sil
  2. Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim, tekrar baktığımda gördüğüm borçlu TSKB, implementing agency TSKB ve Maxis.
   https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P178274
   Saygılar ve tekrar teşekkürler.

   Sil
 44. Dóviz düser mi

  YanıtlaSil
 45. Türkiyede TL nin 10 yılda erime miktarı
  2014 yılından 2024 yılına kadar fiyat artış
  arsa 25bin TL- 4milyonTL 160 kat artmış
  dolar 2.22 TL -32.35 TL ye gelmiş 14.5 kat artmış
  altın 1200 dolar/ons - 2360 dolar/ons =1.96 kat
  altın TL olarak 1.96x14.5=28.5 kat artmış

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Enflasyon gölgede %65
   Hissedilen %125
   Güneşte %250

   Sil
 46. Hocam merhabalar, güncel yayınınız olduğu için buraya yazıyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sizce Ankara Siyasal Ekonomi mi yoksa Marmara Ekonomi (İngilizce) mi tercih etmeliyim? Ankara Siyasal Türkçe olduğu için yurt dışı seçenekleri gibi konularda bazı çekincelerim var. Sizce ne yapmalıyım?
  Teşekkürler Mahfi hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İkisi de iyi okullar ve bölümler. Tercihinizde kendinize iki soru sorun ve yanıtlarınıza göre seçim yapın:
   1) İngilizceyi kendi başınıza öğrenme şansınızı kendinizde görüyor musunuz? Kurslara giderek, bol İngilizce kitap okuyarak bu işi başarmak mümkün ama okulda bölümünüzü İngilizce okuyarak öğrenmek daha kolay tabii.
   2) Ankara mı İstanbul mu sizin için daha kolay kalma imkânı veriyor?
   Bu iki soruya vereceğiniz yanıta göre okulu seçin derim.

   Sil
  2. Değerli hocam yanıtınız ve nezaketiniz için çok teşekkür ederim dikkate alacağım.

   Sil
 47. hocam aylık ekonomi büyüme oranı atıl işgücü politika faiz oranı ve normal faiz oranı verilerini bizimle paylaşır mısınız bulamadım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ekonomik büyüme 3 aylık olarak hesaplandığı için aylık veri yok. Bu veriler için bu blogdaki göstergeler tablosuna bakabilirsiniz. Ayrıca politika faizi ve faiz oranları için de TCMB sitesinden yararlanabilirsiniz.

   Sil


 48. Mehmet Şimşek: Külliyedekilerin kafaları bu işlere aslında basmıyor
  Gazeteci Sedat Bozkurt, Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası'ndan alınacak 35 milyar dolar krediyle ilgili "Neden IMF değil de Dünya Bankası" sorusuna Erdoğan’ı kastederek, “Bizimkini biliyorsunuz IMF’yi sevmiyor, IMF sözünü duymak bile istemiyor, ondan hoşlanmıyor. Bizimkilerin IMF’ye bakışı hep olumsuz o nedenle kaynak arayışında Dünya Bankası’nı tercih ediyoruz” yanıtını verdiğini aktardı.
  kaynak
  https://www.yenimesaj.com.tr/mehmet-simsek-kulliyedekilerin-kafalari-bu-islere-aslinda-basmiyor-H1524714.htm

  YanıtlaSil
 49. sorun yaşamak için çalışmak değil zengin olmak olduğu müddetçe sorunlar ülkemizde gittikçe kötüleşecekdir
  enflasyon bitecekmi hayır belki OVP ile azalacak ama emlak-inşaat düşük enflasyonla para kazanamaz hatta satış yapamıyor bunu hepbirlikde gördük sadece istanbulda 850bin lüks yeni yapılmış konut müşteri bulamadı bir iki yıl devamlı medyada haber oldu nas ilan edilince ülkedeki bütün konutlar anında satıldı demekki yüksek enflasyonla emlak-inşaat ilerliyor tabiki alt gelir grubu eziliyor
  ayni şekilde ülkemizde ihraç üretimi dış rekabette kur düşmesi ile satış yapıyor kur yükselince satış yapamıyor bu da enflasyonist sürdürülemez bir üretim bence bu üretim misyonunu doldurdu
  ülkenin geleceğe dönük kalkınması için tarla-arsa yatırımcılığını durdurup bu işi belirli kurallar ile ihtiyacı olanlara satış şeklinde milli emlak a herşeyin yasal şeffaf kayırmacı rant talan olmayacak şekilde halkın herşeyi izleceği itiraz halinde işlemin durdurulacağı bir istem yaratılarak devretmek lazım
  ülkede deprem imarı çıkartıp imar işinin iznine odaları/üniversiteleri de dahil etmek lazım şikayetler için imar mahkemesi kurulması gerekli mahkemeler bu konuda iş yapamıyor bölgeler için tek tip projeler çizilmesi lazım proje masraflarını vermemek için kaçak inşaat yapıyorlar şantiye şefliğini tam gün esaslı ve yasalarla mecburi yapmak lazım şantiye şefinin izni dışında yapılanlar oldumu şef hemen telefondaki cimer uygulaması üzerinden istifa edip inşaat mühürlenmeli.
  işde bunun gibi vd.vb.önlemler alınırsa ülke rant ve talan ekonomisini yapamayacağı için mecburen üretime döner ve iktidara enflasyonu arttırma kuru yükseltme gümrüklerle bizi koru diye baskı yapar ve üniversitelerden mezun gençlerin hepsi iş bulur rahatlıkla evlenebilirler yurt dışına gitmezler pahalılık sonlanıp hayat normale döner.
  Bunu halkın %51 vatanseverleri iktidara getirirse olur.

  YanıtlaSil
 50. Hocam sizce DB kredisi içinde Türkiyedeki konut kredilerini kapsayan bir paket olacak mı? Yani konut kredilerini yeniden açma ve faiz oranlarını düşürmek gibi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. DB, konut kredisi vermez ama deprem gibi olaylarda yapılacak toplu konutlara kredi verebilir.

   Sil
 51. Hocam her bir yazınız çok öğretici ve net olarak kavramları açıklayarak tanımlıyor.
  Bu ana problemleri ve onların yarattığı binlerce alt sorunu yaratanlarla çözüme gidemezsiniz diye özetleyebiliriz genel durumu..

  YanıtlaSil
 52. Hocam öncelikle bizleri özenle bilgilendirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılı içerisinde devalüasyon beklentiniz var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. TL değer kaybedebilir ama bunun adı devalüasyon olmaz.

   Sil
 53. Sadece enflasyon artışıyla satış yapabilen bir endüstri dalı misyonunu doldurmuşdur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynı şekilde sadece TL'nin değer kaybetmesiyle ihracat yapan bir endüstri de bence misyonunu tamamlamıştır.

   Sil
 54. Hocam merhabalar,

  Dünya Bankası (DB) projelerinden bir tanesinin kamuda yürütülmesinde görev alan bir kişi olarak yazınızı çok beğendim. Çok açıklayıcı ve basit bir dil kullanmışsınız. Bir kaç noktayı da izninizle ilave etmek isterim.
  1) Dünya Bankası proje başvurusunu kamu kurumları (Bakanlıklar, belediyeler vb. ) hazırlar. Gerekli ön fizibilite, değerlendirmeler için taslak çalışmalar hazırlanır. Yararlanıcılar, faydalanıcılar, uygulayıcı ve denetleyiciler belirlenir. Her projenin somut bir veya bir kaç hedefi olur.
  2) Projelerin yürütücülüğünü çoğunlukla kamu kurumları yapar. Ödeme konuları ise Hazine üzerinden yapılır. Hazineye de ödeme Dünya Bankası yapmakta. Paranın tamamı tek seferde gelmez ve ödenmez. İş bitirilme şartlarına ve performansına göre sözleşme koşullarına göre ödeme yapılır.
  2) DB tüm evrak, doküman, belge, proje, etüt vb. proje dokümanlarını inceler ve takip eder.
  3) İşler için ihaleyi (genelde) kamu kurumları yapar. İlgili kamu kurumu ve Dünya Bankası sitesinde açık ve şeffaf şekilde yayınlanır. Her kamu kuruluşunun özel kendi şartlarına göre ihaleler sonuçlanır. Ödemeler hakediş gibi (çoğunlukla) yukarıda anlattığım şekilde yapılır.
  4) Burada önemli olan nokta, teknik bir heyetin sürekli projeyi takip etmesi ve bir hedefin olmasıdır.
  5) Son zamanlarda iklim, çevre, enerji, tarım/orman, su verimliliği, göç politikası, sağlık vb. ana başlıklar için oldukça fazla proje hazırlanmıştır. Kimisi devam etmekte, kimisinin anlaşmaları için ön görüşmeler yapılmakta, kimisi için de onay beklenmektedir.
  6) Proje anlaşmalarının içinde Dünya Bankası beklentileri/kriterleri de olmaktadır. Bunların görüşmeleri üst düzey yetkililerce yapılmaktadır. Burada metne konan ifadeler dikkatle seçilmelidir ki ileride problem çıkarmasın.

  YanıtlaSil
 55. Türkiye'nin ekonomik gidişatı, yönü hakkında bir kaç kelam etmek ister misiniz hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yazılarımın yüzde sekseni bu konuda kelamla dolu zaten. Bir kez daha özetleyeyim: Gidiş, gidiş değil.

   Sil
 56. DB kredileri için bu peşin alınacak bir para değil, proje ilerledikçe hakedişe göre alınacak dediniz. Fakat IMF'te (parayı nereye kullanırsan kullan) genel ülke durumunu gözlemledikçe performans kriterleriyle taksit taksit vermiyor mu? DB ile IMF parayı hakedince veriyor diyemez miyiz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet aynen öyledir. Fark şurada DB belirli bir proje için kredi verir. Dolayısıyla aldığınız parayı o proje dışında kullanamazsınız. IMF ise ödemeler dengesini sağlamlaştırma amacıyla para verdiği için o parayı belirli performans kriterlerini tutturacak şekilde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

   Sil
 57. Bir taraftan 18 milyar kredi bulabilmek için çırpınan bir ülke, diğer yandan Malatya büyükşehir belediyesi eski başkanı Selahattin Gürkan'ın(bunu ortaya çıkaran da yerine gelen belediye başkanı) bir dönemde devlete taktığı 17 milyar Tl ve bu duruma hiç tepki göstermeyen duyarsız bir millet. Çok enteresan bir ülke olduk. İnanılmaz bir duyarsızlaşma var.

  YanıtlaSil
 58. hocam merhabalar usd+ lıbor dediğiniz yere kafam takıldı..LIBOR hesaplamaları kaldırılmamış mıydı

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Kapitalizm

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine