Türkiye Ekonomisindeki Gidişin Analizi

Bu hafta içinde açıklanan verileri ele alarak Türkiye ekonomisinin ne durumda olduğuna bir bakalım.

Sanayi üretiminde hızlı bir çöküş söz konusu. 2018 yılının son aylarında sanayi üretimi neredeyse çökmüş durumda. Bunu TÜİK sitesinden aldığımız grafikle gösterelim.

2018 yılının sanayi üretim grafiği sanayi üretimindeki çöküşü açıkça ortaya koyuyor.

Perakende satışlarda düşüş hızlanıyor. Bunu da TÜİK sitesinden aldığımız grafikle gösterelim.

Grafik, 2018 yılının son aylarında ortaya çıkan talepteki çöküşü ortaya koyuyor.

Ekonominin üretim ve tüketim ya da arz ve talep yönlerinin görünümü böyle. Şimdi de gelelim işin kamu kesimi yönüne.

Bütçe fazlası nereden kaynaklanıyor? Ocak ayında yapılan bir yasa değişikliğiyle, her yıl Nisan ayında Hazineye devredilen Merkez Bankası kârı bu yıl Ocak ayında avans olarak devredildi. Tutarı 33 milyar TL olarak açıklandı.

Ocak ayında bütçenin görünümü de şöyle (Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, https://www.hmb.gov.tr/duyuru/2019-ocak-ayi-butce-gerceklesme-raporu)

BÜTÇE
2018 Ocak
2019 Ocak
Değişim (%)
Gelirler
58,4
95,6
64
   Vergi Gelirleri
52,0
55,7
7
   Diğer Gelirler
6,4
39,9
523
      Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1,0
35,1
3.410
Giderler
56,5
91,9
63
   Faiz Dışı Giderler
50,5
84,6
68
   Faiz Giderleri
6,0
7,3
22
Bütçe Dengesi
1,7
3,7
118

Tablodan görüleceği gibi 2019 Ocak ayında bütçe giderleri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 63 oranında artmış. Bu artışın asıl ağırlığı da faiz dışı giderlerden kaynaklanmış. Buna karşılık devletin temel geliri olan vergi gelirleri yüzde 7 artmış. Asıl artış diğer gelirler içinde yer alan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde olmuş. Ne oldu da devletin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bir yılda yüzde 3.410 arttı derseniz yanıtı Merkez Bankası’nın 33 milyar TL tutarında kârının erken tahsil edilmesidir.

Eğer 33 milyar TL öne çekilip de Ocak ayında tahsil edilmeseydi bütçe 29,3 milyar TL açık verecekti.

Bütçenin gidişi sanal olarak iyiymiş gibi görünse de vergi gelirlerinin yüzde 7 arttığı bir ortamda faiz dışı giderlerdeki yüzde 68 oranındaki artış bu gidişin çok tehlikeli olduğunu ve kalan tek çıpanın da elden gittiğini gösteriyor.

Cari açık düşüyor. Sanayi üretiminin ve perakende satışların hızla düştüğü bir ortamda büyüme de hızla düşüyor demektir. Büyüme düşerse dışticaret açığı ve cari açık da düşer.


Türkiye’de üretimin önemli bir bölümü ithal girdiyle yapıldığı için bu düşüşlerin ithalat düşüşü ve dolayısıyla cari açık düşüşü getirmesinden normal bir şey olamaz. Dolayısıyla cari açığın büyümenin düşmesi dolayısıyla ortaya çıkması olumlu görünümü olumsuz kılmaktadır.

İşsizlik hızla artıyor. Açıklanan 2018 Kasım ayı verilerine göre işsizlik yüzde 12,3’e yükselmiş bulunuyor.

Aşağıdaki tablo 2017 yılı Kasım ayı istihdam ve işgücü verileriyle 2018 Kasım ayı verilerini karşılaştırmalı olarak gösteriyor (Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, Kasım 2018.)

Bin Kişi
2017 Kasım
2018 Kasım
%
İşgücü
31.790
32.295
1,6
İstihdam
28.515
28.314
-0,7
Çalışmaya hazır
2.219
2.136
-3,7
Geniş İşgücü
34.009
34.431
1,2
İşsiz
3.275
3.981
21,6
Geniş İşsiz
5.494
6.117
Resmi İşsizlik Oranı (%)
10,3
12,3
Geniş İşsizlik (%)
16,2
17,8

Tabloya göre son bir yılda işgücü yüzde 1,6 artarken istihdam yüzde 0,7 azalmış ve işsiz sayısı yüzde 21,6 artmış. Anketin yapıldığı son 4 hafta içinde işsiz olarak başvuranların oranı (resmi işsizlik oranı) yüzde 12,3, başvurmayanlarla birlikte işsizlerin oranı (geniş işsizlik oranı) yüzde 17,8 olmuş bulunuyor. 

Geleceğe ilişkin beklentilerdeki olumsuzluk yükseliyor. TÜİK’in yayınladığı Ocak ayı ekonomik güven endeksi geleceğe ilişkin beklentilerin bozulmaya devam ettiğini gösteriyor.


2018 yılı Ocak ayında ekonomiye duyulan güveni gösteren endeks sayısı 105,2 iken 2019 Ocak ayından 78,5’e düşmüştür. Düşüş bir önceki ayın 81,9’luk endeks sayısına göre bile ciddi orandadır.

Sonuç. Türkiye’de yüksek enflasyon ve ekonomik küçülmeye yüksek işsizlik ve cari açığın yerini alacak olan bütçe açığı eşlik edeceği ekonominin depresyona sürüklenmesi olasılığı oldukça yüksektir.

Her ne kadar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında bir yumuşama eğilimi ortaya çıkmış olsa da Çin ekonomisinde yaşanan ciddi ivme kaybı, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanan Brexit sorunu, Fransa’daki sosyal gerginlikler, İtalya’daki siyasal ve ekonomik sıkıntıların yarattığı olumsuz bekleyişler, Japonya’nın bir türlü durgunluktan çıkamaması, Güney Amerika’da Arjantin ve Venezuela kökenli ekonomik kargaşa küresel sistemi resesyon beklentisine sokmuş bulunuyor.

Küresel sistemde beklentilerin bozulduğu bir ortamda Türkiye’de beklentilerin bozulmaya devam etmesi sorunu daha da büyütüyor.


Açıklama Notları
Ekonomik güven endeksi; tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
Depresyon; bir ekonomide ekonomik faaliyetlerin uzun süreli olarak aşağı yönlü olması halini ifade eder. Depresyon ile resesyonu birbirinden ayıran üç önemli nokta vardır: (1) Resesyon ekonomik faaliyetlerde daha kısa süreli bir küçülme halidir. Genellikle iki çeyrek ile birkaç yıl arasında sürer. Depresyon daha uzun süreli bir çöküşü ifade eder. (2) Resesyonda GSYH küçülmesi daha düşük düzeydedir. (3) Resesyonda ekonomi küçülürken işsizlik, enflasyon (deflasyon), paranın dış değerinde kayıp gibi diğer ekonomik göstergelerin buna eşlik etmesi pek görülmez. Oysa depresyonda ekonomik küçülmeyle birlikte bütün göstergelerde bozulma ortaya çıkar.

Yorumlar

 1. Kısacası kaçınılmaz sona doğru yolumuz çok az kalmış

  YanıtlaSil
 2. Olsun hocam, doların belini kırdık ya, artık bize karada da, denizde de ölüm yok. Tanzim satışları da açtık, dolar kafasını kaldırmaya kalkarsa FED'den doğrudan dolar alıp tanzimde ucuza satarız. Artık ABD düşünsün :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dalga geçtiğini düşünmek istiyorum, böyle cahilce bir cevap olamaz.

   Sil
 3. Uçuruma doğru gidiş var. Hükümet veya başkan bunları göremiyor mu? Başkan kandırılıyor mu? Yoksa bu bilinçli tercih mi? Ecevite boy boy gazete ilanları veren tusiad, koş sabancı’dan neden tek ses çıkmıyor. Beklenen nedir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Boyle ilan vermeye kalksaniz, yayinlayacak gazete bulamazsiniz

   Sil
  2. Sarı Öküzü (Uzan lar) vermeselerdi seslerini çıkarabilirlerdi.Artık sesini çıkaranın kafasını koparırlar.Ne zamana kadar? Ta ki tüm halk bu demokrasi yoksunluğuna başkaldırana kadar.

   Sil
  3. Bu elbette bilinçli bir tercih. Yandaş olmayan ne kadar sanayici, iş insanı varsa onların malını-mülkünü yandaşa devretme operasyonu. Diyeceksiniz ki TÜSİAD üyeleri yıllardır bunları destekliyorlar, onlardan has yandaş olur mu? Bu iktidara göre onlar yandaş değil, yancı. Onların varlıkları iktidar için her zaman rahatsız edici, zira bu iktidara karşı güçlü bir odak ortaya çıksa tümü muhalif olup o tarafa geçerler.

   Bu durumu hem iktidar kanadı hem TÜSİAD kanadı gayet iyi biliyor, bakalım kol güreşini kim kazanacak.

   Sil
  4. Tusiad patronlari buralari okur belki, hepsi yanci oldugu icin, Reis hangisini isterse kesip yer, digerleri ses cikaramaz.

   Okuz esprisi yapmayacagim, tusiad eski hukumetlere karsi okuz gibiydiler, simdi ise degil koyun, kumesteki tavuk gibiler, yumurta vermeyeni Reis keser.

   Sil
  5. TÜSİAD'ın ve benzeri kuruluşların,kurumların güçlü bir hükümetin kötü icraatına karşın seslerin çıkmaması arkalarında durabilecek Muhalefetin ve halkın güçlü tutumuna da bağlıdır. TSK'ya yapılanlar ve yalnız bırakılan TSK unutulmasın...

   Sil
  6. TÜSİAD'a birseb yapamazlat. CunÇü büyük coçoğunlu yabancı ortaklı. Yaparlarsa ekonomimizi çökertirler.

   Sil
  7. TSK ya ne yapılmış?
   Gül gibi yerinde duruyor,
   Aslanlar gibi çarpışıyor,
   Her şeye TSK yı sokma çabanızdan vazgeçin artık,
   O ordu bu milletin ordusu oldu,
   Subayları, generalleri, her kadrosuyla artık abdestli namazlı
   dini bütün insanlar orduya hakim oldular.

   Sil
  8. Hocam küresel durgunluk oluşursa bu durum 2008 krizinde olduğu gibi Fed in faiz düşürmesi ile dünyaya dolar bolluğunu ve bizim gibi ülkelerde ekonomik büyümeyi getirmez mi ?

   Sil
  9. 02:21 Sanki öncekiler dinsizdi. Ordu bir kurumdur. Ordu Ordu'dur ne fazlası ne eksiği. Lütfen siyaseti sokmayın içerisine. Ordu'ya ne yapıldığını da herkes biliyor. Az daha Türkiye elden gidiyordu, abdestli ve namazlı olduğunu düşünen insanlar yüzünden.

   Herkesin abdesti namazı kendine.

   Sil
  10. Yani fetö yerine menzil tarikatı mı geldi? Atatürkçü subaylar eleminize mi edildi? Padişah ordusu haline mi dönüyor yoksa?

   Sil
 4. Batmışız, kabullenen yok....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sabret seçimden sonra hepberaber kabullenelim.

   Sil
  2. Katar dan bir telefonla pra gelir.

   Sil
  3. Katar da parayı babasının hayrına gönderir ya.

   Sil
 5. Seçim ekonomisini uygulamak bile bizi seçime gününe kadar bile götüremez duruma geldi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen . bu gidişle seçime bile ulaşılamayabilirler.

   Sil
 6. Ama Berat öyle demiyor hocam. Her seyimiz dört dörtlük gidiyormuş ve daha da iyi olacakmış. Damada inanmayıp vatan haini mi olalım?

  YanıtlaSil
 7. "idiot proof" bir açıklama olmuş hocam... artık kim nasıl anlamak isterse...

  YanıtlaSil
 8. Hocam yaşananlardan ve yazdıklarınızdan yola çıkarak soruyorum japonya tipi bir "lost decade" vakası yaşama ihtimalimiz var mı ? Yanılmıyorsam japonyada da her şey hızlı kredi büyümesi ve siskin konut fiyatlarıyla başladı..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İki ekonomi, iki toplumun gelenekleri, toplum yapısı farklı. O nedenle farklı sonuçlar olabilir.

   Sil
 9. Bence bizi kiskaniyorlar hocam.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence de. Ama kim kıskanıyor onu bulamadım.

   Sil
  2. Ekonomiye nazar değmiş hocam kurşun döktürelim

   Sil
 10. Sabah sabah içim açıldı (!) okuyunca..Ama hiç birisine inanmıyorum. Dün Berat Albayrak her şeyin düşeceğini ve iyiye gideceğini söyledi.Koskoca bakan yalan mı söylüyor? Şaka bi tarafa adamlarda arsızlığın,hırsızlığın,ihanetin sınırı yok..Peribacalarının ortasına bütün yetkili (!) birimler inşaat izni vermiş; utanmadan sıkılmadan Tv'ye demeç veriyorlar bir de..Kim bilir belkide depresyon tek adam rejimine son verir de bu akp kabusundan kurtuluruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu ülke akepe den de cehape den de diğerlerindende bir zaman sonra kurtulur da güzel Ülkeme ne olur bu arada bilemiyorum...

   Sil
 11. Yapılması gerekeni yapmamaya devam..

  YanıtlaSil
 12. Ne yapalım hocam terk mi edelim vatanı? Bir şey yapmak lazım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Borçları ödeme zamanı.

   Sil
  2. Once borclari ode sonra terk edersin.

   Saka maka, ulkede yetenekli insanlar gittikce borclar comarlara kaliyor.

   Sil
  3. E borcu yapanı destekleyen zaten o çomarlar, diğerleri yıllardır uyarıyor ama itilip kakılıyor. Bu sebeple bir zahmet borcu da çomarlar ödesin...!

   Sil
 13. Merhaba hocam,
  Çin'in kendi para birimi yeni ticarette altın karşılığı oluşturduğu söyleniyor.Eğer doğruysa ya da böyle bir hamle yaparsa bu dünya ticaretinde büyük payı olan Çin in kendi parasının doların yerine geçmesinde yani ticarette kullanılmasında olumlu etki yapar mı? Ayrıca Çin in yavaşladığı biliniyor bu yavaşlamadan ve Amerikanın taş koymalarından bu şekilde kurtulabilir mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çin parasının karşılığına altın getirmedi sadece Petrol aldığı ülkelere yuan ile ödeme yapayım bana yuan getirirseniz karşılığında altın veririm dedi. Yani şimdilik sadece petrol için verdiği para karşılığı altın verecek ama tabi bu çok güçlü bir hamle ve petrodolar için çok tehlikeli bu doların tahtını sallıyor.

   Dünyada şuan karşılığı olan para yok herkes istediği kadar kağıt basıyor piyasaya çıkarıyor tabi üretimine göre denilsede bu genede borsada şişirme hisseleri ile yapılan aslında bir anlamda hayali üretim. Dünya karşılıksız paradan tekrar karşılığı olan paraya geçmek üzere ve bu evrede yaşıyoruz. Kripto paralar bu finansal işlemler için çok önemli ve ülkeler kripto paralara yatırımlar yapıyor.

   Sil
 14. Mahfi Bey, Ne olur bu kez yanılın. Ben bu ortamda kur tahmini yapmam (yapamam) dediniz, başımıza gelen ortada.
  Insanlara rant sistemi, inşaat ve hizmet sektörü üzerine inanılmaz yanlış yatırımlar yaptırıldı. Sanayi sektöründe bile yatirimlarin çok büyük kısmı demir-çelik, çimento gibi teknolojik ve yapısal olarak türkiye de olmasında (enerji ve hammadde ithal olduğu halde) hiçbir avantaj olmadığı, dezavantajı olan sektörlere yapildi. Daha şimdiden kapasitelerinin yarısı atıl durumda.
  Onca israf sözde yatırımdan sonra birde ekonomi uzun süreli depresyona girerse, dünya tarihine aptalligimizla gireriz artık. Anadolunun tapusunu versek, bizi zor kurtarır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam sokak ağzıyla durum yedikleri hurmalar maalesef hepimizi tırmalar beraber yemesekte yanlış kararları beraber almasak ta aynı gemi hikayesi

   Sil
  2. Hocam, umutlu olabilmemiz icin bize 3 tane sey söylermisiniz? Ayni seyi tekrarlayip duruyorsunuz. Hicbir sey iyiye gitmiyor. 17 yilda dip yaptik. Her alanda dökülüyoruz. Ülke ehil olmayan yandas ve liyakatsiz ellerde.

   Nasil umutlu olalim..

   Müsaade ederseniz bugün okudugum ve ögrendigimde dehsete düstügüm bir bilgiyi aktarmak isterim.

   Erdoğan'ın teyze oğlu. Güneysu i.hatip mezunu. Sınıf öğretmeniydi önce müdür ve müfettiş oldu. Sonra MEB İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı, 2007'de Genel Müdür, 2011'de Danıştay üyesi.

   Şimdi MEB Bakan yardımcısı.

   Ben de umutlu olmak istiyorum Hocam.
   Sil
  3. Adsız16 Şubat 2019 22:06,

   Adam ne yapsın Sn Cumhurbaşkanımızın akrabası ise?
   Çalışmasın çabalamasın mı?

   Çalışmış, kendini geliştirmiş, adım adım kariyer basamaklarını tırmanmış.
   Daha ne yapsın?
   Her kademeyi sırayla atlamış.

   Sil
 15. Hocam elinize sağlık karşılaştırma ve analizleriniz için teşekkür ederim. Dünya ekonomisinde çok fazla sorun oluşmaya başladı bu yeni bir dalga habercisi olabilir. Ayrıca İspanyada erken seçim yapılacağı belirtildi yine para bütçe krizli bir seçim. Avrupada da işler çok iyi değil zaten büyüme beklentilerii % 1 e düşürdüler. Bizim durumumuz çok daha vahim olacak 2019 bizzim için 2001 krizinden çok daha zor ve sert geçecek şimdilik devlet göstermemek için herşeyi yapsada bunu seçime kadar bile yetiştiremez oldu. Benim tuhafıma giden siyasilerin çıkıp kolay yalan söylemesi dengeleneyiyoruz demesi yada herşey çok iyi olacak önümüzde güçlenen Türkiyeyi görüyoruz gibi çok ama çok komik sözleri tarihe yazılacak yalanlarını nasıl çekinmeden bu denli rahatça ifade ediyorlar anlamış değilim. Demek ki ahlak kalmayınca suratta ifade önemli değil verilen sözde önemli değil önemli olan tek şey iktidarda kalmak diyelim.

  YanıtlaSil
 16. Daha bunlar güzen günlerimiz. Anlayana.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Endişelenmeyin,seçimden sonra Habeşistandan para gelecek.

   Sil
  2. Reisin cevresi genis, o para bulur, merak etmeyin.

   Sil
 17. Patlayan lastiğe geçici yama yapmak gibi. Araba yoldan çıkmadan gerekli önlemler alınır umarım.

  YanıtlaSil
 18. Bütün meselenin iyi yönetilmeyen bir ülkenin sebep olduğu bilinmekle birlikte,tabiki dış dünyadaki olumsuz gelişmeleride göz ardı etmiyoruz ama, şu likidite meselesi gibi geliyor hocam.Yani parayı alıp iyi kullanmadık (Ahlaki Risk) küreselleşme finansal küreselleşme bizim gibi iyi yönetilmeyen ülkelerde felakete davetiye çıkarıyor sanki...

  YanıtlaSil
 19. Krizle gelen krizle gider.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O öyleydi. Türkiyede artik bu gecerli degil. Hele 50 adet tanzim satis kamyonu ile 80 milyonluk ülkede patlican ve sivri biber fiyat teröritlerini alasagi etmis sadece 10 günde enflasyon canavarini parcalamis bir hükümet asla gitmez. Gitmemelidir zaten.

   Sil
 20. Cari acikta fazla 4 ay sonra son buldu.
  Eger cari acik kapanmaz ise dovizde yeni bir atak mevcut enflasyon birikimli enflasyon kosullarinda bu cok olasi. Boyle bir atagin yaz basina kadar bahar aylarinda gelecegi de kuskusuz.
  Bunun bir baska nedeni de daha evvel ki doviz ataklari develuasyonlarinda Turkiye hemen bir program hazirlamis IMF ile ortak hazirladigi progragi yapisal sorunlarin ustune gitmisti.Piyasalara bir program dahilinde guven verirdi.Boylelikle baska kur ataklarina develuasyonlara mahal verilmemisti.Ekonomi de ise krizden kur atagi develuasyondan sonraki ilk 7 ayda piyasalar acilir ilk 1 sene sonrada denegeler oturup krizden cikilirdi. Bu hem 1980 hem 1994 hem 2001 yilinda boyle olmustu. Krizden sonraki develuasyon kur atagindan sonraki 6-7 ayda piyasalar acilmis krizden 1 sene sonra ise ekonomide program ahilinde denegler oturmustu. Sonraki yillarda ise ekonomide hedeflere ulasilma gercekligi olusurdu eger program terk edilmediyse.
  Oysa simdi gectigimiz yilin Mayis sonunda baslayan haziran-temmuzda durulan Agustos sonunda tekrar baslayip baska bir seviyeye giren Kur atagi uzerinden aylar gecmesine ragmen Turkiyede o tarihlerden bu yana herhangi bir program yapisal sorunlari cozecek bir programa dahil olmadi yapilmadi bu da piyasalarda guvensizligi pekistirti yapisal sorunlari daha da agirlastirdi dolayisiyl yeni bir atak her zaman olasidir.O zamandan bu zamana kur atagi olmadiysa hatta kur dustuyse bunun temel iki sebebi vardir
  1- mevsimsel olarak turizmin ve faiz doviz atagi ile tuketim cokusunun destegi dahasi kur artisinin ihracat-ithalat denge avantaji ile Cari fazla verilmesi
  2- yuksek rekor faiz artisiyla TLnin piyasalardan cekilmesi TLnin piyasada kitlasmasi ile Dovizde talebin kesilmesi.
  Bu iki neden dovizi kesmistir.
  '1. sebeb su aralar ortadan kalkiyor bu ciddi bir tehlikedir.2. sebeb de olasi bir faiz indiriminde bizi duman eder...
  Saygiularimla

  YanıtlaSil
 21. Ekonomik verilerin karar alıcılar tarafından net olarak ortaya konulmaması, sorunun ve gidişattaki gerek küresel gerekse ulusal sıkıntıların kamuoyuyla açıkca paylaşılması, MB karının erken tahsili ve kaynağı belirsiz paralar ile finansman sağlaması gibi farklı argümanlarla sorunun maskelemeye çalışılması, Ekonomik Güven Endeksinin düşüşünü hızlandırır mı hocam?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hocam depresyon biraz abartılı olmaz mı sonuçta kamunun borc oranı iyi seviyelerde degilmi

   Sil
 22. GERCEK ENFLASYONU ACIKLIYORUM
  Seytan ayrintida gizlidir
  Butceden al haberi...
  Iste Arsin Iste Halep!
  Yanlisim varsa Duzeltin!!!!!

  Iste Enflasyon Hesabi

  Gelirler
  58,4
  95,6
  %64

  Giderler
  56,5
  91,9
  %63

  Gelirdeki bir yillik degisim+Giderdeki bir yillik degisim/2
  %63.5 Enflasyon
  Simdi diyecekler gelirlerde yuksek artis Merkez bankasi avansindan kaynaklandi. Bu dogru Bu avans verilmeseydi son bir yillik degisim daha az olacakti. Ancak bu merkez avansi takdir edersiniz ki karsiliksiz bir para. Yani bu paranin bir karsiligi yok ne mal ve hizmet ekseninde ne de buyume uretim ekseninde ne de doviz gelirleri ekseninde. Kulliyen karsiliksiz bir para.
  Is bu sebeble onumuzdeki aylarda bunun cemeresi dovizde bir atak ve %63lu enflasyona gidecek bir yol.
  Persembenin gelisi Carsamba gununden belli olur.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dünyada son yıllarda çok çok abartılan karşılıksız para basma sıkıntısını çekmeye başlayack bu tahminim 2020 gibi patlamış olacaktır. Bizim gibi ülkeler bu bol para döneminde üretim yatırımları yada bilgiye yatırım yapmadığı için erken patlayan ekonomiler oldu. Aslıda bizim gibi ülkeler sinyalizasyon sistemi gibi finansal krizin habercisi olur ve bu en zayıf halkanın daha çabuk hastalığa yakalanması gibi düşünün. Bundan sonrası dünya için iyi değil ama biz çok daha erken sistem dışı sorun yaratan ülke konumunda olacağımız kesinleşti.

   Sil
  2. Gerçeğe daha yakın,işşizlik oranıda %30 az gösteriliyor sanki.

   Sil
 23. Onyedi yıldır elin şeyi (parası) ile gerdeğe girip, doğan çocukları (yol, köprü,tünel, inşaat) da başkasına rehin veren kişi konumundayız.

  YanıtlaSil
 24. Hocam Venezuela gibi olur muyuz? GSYH'de 5 yılda yüzde kaç küçülme bekliyorsunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Olamayız Venezuela nın altını,petrolü var.

   Sil
 25. hocam bence bu iyi günlerimiz gidişat iyi değil yatırımcı zaten gelmiyor parası olan ülkeden gidiyor sonumuz nasıl olacak ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sonunu boşverde yarını düşün.

   Sil
 26. Güncel ekonomik halimizi çok güzel özetlemişsiniz sağ olun değerli hocam yeni bir hikaye yazmadan reformları yapmadan bu süreçten çıkmamız mümkün gözükmüyor hoşnutsuzluk endeksimiz sürekli artıyor

  YanıtlaSil
 27. Hocam bu kadar karamsarlık iyi değildir. Aklını kullanana kriz de güzeldir. Arkadaş doları 7`den bozdurdu. Şimdi almış %40 kar. Nerede böyle bir kar var? Ev alacaksanız mesela, fiyatlar düştü, yakında iyice düşecek, lazımsa alırsınız oradan da kar edersiniz. Taktik maktik yok artık hocam, denk getiren affetmesin kuralları geçerli yeni Türkiye`de.

  YanıtlaSil
 28. Altın ile ticaret dünya için elzem diğer her şey kağıt ve murekkep

  YanıtlaSil
 29. düzelmez kardeşim düzelmez
  vatandaşın cebinden haksız ca para alınıyor kimsede denetlemiyor.buna paramı dayanır.kim tasaruf yapabiliyor eyer tasaruf yapılıyorsa sorun yok

  YanıtlaSil
 30. Hocam merhaba,

  Değişim Sürecinde Türkiye kitabınızı okuyorum. Genel olarak sade, kolay okunan, kısa özetler şeklinde. Ancak bir tablo var ki; Güney Kore-Türkiye ekonomilerinin kıyaslaması. Bence ekonominin rönesans tablosu olabilir. Bir tablo bu kadar basit bilgiyle, bu kadar çok şey anlatabilir.

  Teşekkürler

  YanıtlaSil
 31. Hocam, piyasa faizi ve politika faizi arasındaki farkın artması neden ekonomi için olumsuz bir durum?devletin %18 ile borçlanıp bankalara %24 ile borç vermesi düşünüldüğünde nasıl analiz yaparız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Devletle Merkez Bankası'nı aynı kefede düşünmeyin. Sonuçta devlet Merkez Bankası'nın kârını alıyor.

   Sil
 32. Elinize sağlık hocam. Yine memleket meselelerine kafa yoranlar için güzel bir ufuk turu oldu, teşekkürler.
  Yorumlardan ve sizin tespitlerinizden çıkan sonuç; artık (çıkmaz) yolun sonuna geldiğimiz. Karar vericiler ve yöneticiler bu şekilde PESIMIST tespitlerden pek hoşnut olmazlar. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi sevmezler. Daha da kötüsü Devekuşu misali kendi halkından da gizlemeyi, manipüle etmeyi tercih ederler maalesef (bir dönem ispanya-futbol örneği). Bir üzücü sonuç ta şu ne yazikki; bu tespitlerden/gerçeklerden rahatsız olan bireylerde durumu siyasî mülahaza bağlamında değerlendirip savunma psikolojisi içerisinde davranış gösteriyor. Devam edin aydınlatmaya hocam. Hiç olmazsa toplumun büyük bir kesimini ve yine hiç olmazsa kendi menfaatlerini düşünmek noktasında da olsa aydınlatmaya DEVAM...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu yazı pesimist bir yazı değil aslında. Devletin yayınladığı verilerden çıkan sonuçlar.

   Sil
  2. PESIMIST tanımlamasını tespitleriniz için yapmadım hocam. Okumalarını peşin hükümle yapanlar için kullandım.
   "izafiyet" yani. Maalesef ALGI'larla yönetilen günümüz dünyasında EN GERÇEK'ler bile başka bir ŞEY'e dönüşüyor!

   Sil
 33. Hocam, Türkiye ekonomisinin gidisi ile ilgili bir aciklama gelmis.

  ""Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinde tuttu. Görünümü ise durağan olarak bıraktı. S&P Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 0.5 daralacağını tahmin etti. Kurum yıl sonu dolar/TL kurunun 5.50 olacağını belirtti. Yıllık enflasyonun ise bu yılın sonunda yüzde 16 gerçekleşmesi tahmin ediliyor.""

  Böyle bir aciklama hükümetimizin özellikle Kasim-Aralaik döneminden beri yaptigi tahmin ve aciklamalar ile neredeyse birebir örtüsüyor. Cok ilginc. Daha 6 ay önce bu tür kuruluslar Türkiye ile ilgili aciklamalarinda kiyamet senaryolari üretiyorlardi.

  En ufak bir olayda Ülke ekonomisini batiriyor, puanlarimizi negatife ceviriyor ve bunu tüm dünyaya ilan ediyorlardi.

  Ülkemizin su andaki ekonomik durumu malum. Her zamankinden daha kötü. Bircogunu bilmedigimiz iflas, konkordato ve borc yapilandirmalari en üst seviyede. Issizlik rekor kiriyor. 50 tanzim satis kamyonu ile patlican ve Biber fiyatlarini dengelemeye calisan olaganüstü siyasi/iktisadi zeka meydanlara inmis. Tarim, egitim, sanayi üretimi, ve saglik problemleri ( özellikle ilac sorunu) had safhada.


  Böyle bir tabo ile karsi karsiya oldugumuz bir dönemde 5,30 TL seviyesinde olan Dolar kurunu. 5,50 TL seviyesinde olacaginin aciklanmasini lütfen aciklayabilirmisiniz. Sade bir vatandas olarak ögrenmek istiyorum. Lütfen bu konuda kisa bir aciklama rica ediyorum.

  Hele enflasyonun %16 olabilecegini böyle bir ortamda aklim almiyor. Yoksa bir sihirli degnek degecek, hersey güllük gülistanlik mi olacak.

  Nacizane kit bilgim ve aklim ile ben, secimlerden sonrasi icin IMF veya buna benzer küresel gruplar ile anlasmalarin simdiden yapildigini düsünüyorum.

  Yukaridakine benzer aciklamalarin da secimler sonrasi icin psikolojik algi harekatinin isaret fisekleri olduguna inaniyorum.

  Anlasmalar yapildi, tavizler koparildi, yine özellikle farkina bile varamayacagimiz uluslararsi siyasi tavizler ile 2023 gelmeden bölgedeki cibanbasi tek ulus Devlet Türkiye Cumhuriyeti de istenen kivama gelecek, birkac yila kalmaz bir sabah uyandigimizda ansizin Türk Tipi parcalanmis federasyon Türkiyesini gördügümüzde yine cok gec kalmis olacagiz. Tabii ki bunu haketmis halk yiginlari yine meydanlarda Hülooooog sesleri ile mehter marsi esliginde Yeni Osmanli hayalleri ile naralar atacak. Bundan emin olabilirsiniz.

  Nacizane siradan bir vatandas olarak bunu bu sayfaya bir not olarak düsüyorum. Kalin saglicakla.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Başkan kendisi dedi ki; Bu kuruluşlara biraz para verin size istediğiniz notu verir, biz bunların derdini biliyoruz. yani demek istediği bunlara para verirseniz sizin için güzel tablolar açıklarlar. Şimdi arkadaşım IMF , Dünya Bankası ve bu kredi derecelendirme kuruluşları kim oldukları artık belli olan kimlerin elinde olduğu da belli olan kuruluşlardır.

   Bunlar 2008 krizi öncesinde de süper dediği Lehman Brohters gibi bankalar pat diye battı 2008 küresel krizi yaşandı yani bu açıklamalara güvenme. Uzun zamandır IMF dahil hepsi güvenilmez yalan söyleyen kuruluşlar olduğunu gerçek iktisatçılar biliyor. Aynı kişilerin sahip olduğu kredi decelendirme kuruluşlarıda parayı alınca otorite oldukları için yani bizim hükümet gibi kötüyü iyi satıyorlar. Bunların hepsi siyasi kurum kuruluş olmuş durumda.

   Şimdi Mc Kinsey devrede olduğu için tabi ki arka planda sözde görüşülmüyor ama biliyorsunuz ki Mc Kinsey denilen kuruluşta CFR üyesi yani dünya para baronlarının en güçlü olduğu kuruluşun üyesi ve işleri her zaman gizlidir. Bunlar şuan piyasada yapılan manipülasyonları öneren kişiler borsada yapılan viopta Merkez kumarhanesi gibi çalışan güçlülerin milleti üttüğü borsanın da güveni kalmadı, Artık herkes biliyor ki kumar masası gibi her zaman masa sahibi para kazanıyor. devlet tahvilleri ve kamu bankalarının düşük faiz oyunlarını öneren bu yolla faizleri düşük gösteren işte arka planda ki MC KİNSEY gerçeği.

   Tanzim satış konusu seçim için uygulanan geçici plan devam ettirilemeyecek bir durum. Bir taraftan bakan dengelendik diyecek ama diğer taraftan tüketim hızla düştüğü halde enflasyonun düşmüş olması aslında milletin tüketemediği için talebin azalması sonucu bile aslında düşürmüyor maliyetler yüksek ÜFE istenilen sonuçta değil.

   Ayrıca denilen rakamları tuturmakta kolay kağıt üzerinde enflasyon ne yazarsan enflasyon o, baskıla, tepele, bağır , çağır olur. Döviz kuru zaten baskı ile tutuluyor sorun yok, Büyüme rakamları yada daralacak ekonomi de aslında aslt bizim ürettiğimizde değil bir ülkeden altın al diğer ülkeye satış göster büyüdük olur yada bir ülkeden mal gelir limanda bekler diğer ülkeye gider satış olur büyüme rakamlarına girer.

   Sil
  2. adsız 17:49 arkadaş, ben bu blogda rothschild deyince rockefeller deyince morgan deyince du pont Carnegie gibi küresel sermayenin baronlarını sayınca şu bucu oluveriyorum. bugün türkiyenin finansman-bankacılık swap işlemleri borsa rothschild, tarım ve hayvancılık medya rockefeller, kimya sanayisi gübre ilaçlama piyasası ilaç piyasası deterjan ürünleri patlayıcılar vb gibi sınai ve bazı tarımsal yan ürünler du pont, demir-çelik bakır alüminyum gibi emtialar Carnegie petrol ve petrol ürünleri rothschild-rockefeller ikilisine emenettir. bir de hani bu ana sermayedarlara bağlı yerel ve bölgesel sermayeler vardır. ki bunlardan bazılarını saysam burada hemen itirazlar yükselir. köklü sermayedarlarımızın bazıları ki boğazda yalıları olup ikamet eden tuzu kuruların da bir çoğu iki büyük küresel sermaye hanedanlığı olan rothschild e ve rockefeller a bağlı hareket etmektedir. kısacası türkiye zaten şubat 2001 sonrasında adım adım küresel sermaye tarafından yönetilmeye başlamıştır. bu sermaye önce büyük mali operasyonlarla sonra da siyaset ve medya operasyonlarıyla eceviti bitirdi sonra da hemen akepeyi kurdurup onu halkın önüne kurtarıcı olarak sürdü.

   Sil
  3. Hocam, Rotschild cı arkadaş bana kızmış,
   bu blog yazınıza da gelerek,
   güzel ülkemiz üzerinde petrol, tarım, emtia, ilaç, kimya, medya vs sektörlerdeki
   oyunları anlatan bilgilendirmesi ile kültür zenginliğimize katkıda bulunmuştur.

   Kendisine başarılar diler,
   Rotschield ve Rockefeller Kariyerinde büyük başarılar dileriz.

   Sil
  4. ABD ye kanun yapma yetkisi sizde olsun ama para basma yetkisi bizim olsun diyen para baronları dimi. Bu adamlar akıllı, para kimde ise zaten kanunda o olur. Adamlar işi baştan sağlam kazığa bağlıyor ve buna karşı çıkan ABD başkanı da olsa yok oluyor. ABD Merkez Bankası denilen küresel sermaye bankası istediği kadar para basıyor sıfır maliyetle para bas dünyaya ver borçlandır. Petrolü dolar ile satılacak dediğinde zaten dünyanın en değerli en güçlü parası oluyorsun.

   Sil
  5. Bu tip fikirler ne kadar komplo teorisi gibi gorunse de, ekonomi-siyaset tarihine ve günümüz piyasa-ekonomi yapısına baktığımda bu fikirlerin o kadar komplo olmayabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Şüpheci olmak lazım.

   Sil
  6. adsız 02:16, sen hala dünyadaki kapitalist sistemin kendi kendine oluştuğunu sanmaya devam et. herhalde türkiye cumhuriyetinin de kendi kendine otomatik kurulduğunu filan zannediyorsun. her sistemin ardında irade vardır. ister inan ister inanma arkadaş, kapitalizmi kuran ve yöneten sistemleştiren iradeler vardır. sen rothschild ve rockefeller deyince bunları salt şahıs olarak algılıyorsun. oysa bunlar sistemin bizzat kendileridir. bugün hemen her şeyi para ile yapabiliyoruz peki dünyadaki para sisteminin en büyük çarkı nedir. bankacılık ve finans sistemidir. bu sistemdeki en büyük kurumların bazılarının sahibi vardır. sahipsiz değildir ve para basma yetkisi ve yönlendirme yetkileri de bu kurumlarda toplanmıştır. fed 12 özel bankacılık işletmesinin elindedir. en fazla hisse bu iki dünya sermaye hanedanlığındadır. kusura bakmayın ama konuya yaklaşımınız tipik türk algısıdır. türkler sistemi değil şahısları konuşurlar hep!. ben burada sistemi ve sistemi kuran iradelerin ortaklıklarını ve devletleri manipüle edebildiklerini ortaya koymaya çalışıyorum. komplo bir olgudur ve vardır. olmayan herhangi bir olgunun üzerinde konuşulmaz. komplo var ve teorisi de vardır. bizim önümüze sunulan sözde siyasetçilerin birçoğu derin kliklerce hazırlanıp önümüze seç beğen al şeklinde sunulmaktadır. bugüne kadar kaç tane başbakan veya cumhurbaşkanı bop eşbaşkanıyım diyerek ortaya çıktı. ya biraz akıl lütfen. beyninizin sağ lobunu değil biraz da rasyonellik üreten sol lobunu kullanırsanız belki ne demek istediğimi anlarsınız. 2000 yılında eski içişleri bakanı ki gayet de başarılıydı kendisi sayın sadettin tantan bu ülkede tapınak şövalyeleri olduğunu açık açık belirmiştir. sonrası zaten malum. yahu artık anlayınız türkiye maalesef 1947 sonrasında derin nato tarafından yönetildi hep. 1990 lı yıllarda yaşadıklarımız ise inisiyatifi ele alma çatışmalarıydı ancak 2001 itibariyle bu savaşı kaybettik. yani bu rezil duruma 3-5 yılda sokulmadık. biraz araştırınız okuyunuz kafa yorunuz sayın hocamızın verdiği bilgilerle bazılarımız kendini bi halt sanır olmuş.ben dünya savaşlarını ve bölgesel savaşları finanse eden devasa kapitalist güç merkezinden söz ediyorum siz hala şucu bucu diyorsunuz. beni mutlaka o cu bucu yapacaksınız ben kemalistim oldu mu?. ve söyleyeyim bu kapitalist efendileri bu ülkeden kovan bunlarla sürekli mücadele eden de m.k. ATATÜRKTÜR. sonra da b.ecevittir hatta biraz da n.erbakandır. gerisi ise genellikle bunların çizgisinin dışında sermaye ile kader birliği yapmışlardır. zaten siyaset sahnesinde en uzun süre durabilenler sermaye ile iyi anlaşanlardır. bugünkü ise bu konuda hakkını yemeyelim dâhidir. hem sermayenin has adamı hem de aynı anda milletin adamı oluvermiştir. tabi %40-50 milletse gerçekten.

   Sil
 34. Reis, robin hood gibi.
  Merkez bankasiyla zenginden voip ile aliyor, bankalardan faiz ile alior.
  Tanzim satis ile halka veriyor.

  YanıtlaSil
 35. Bir köşede atıl 200 mlyr usd olsa onu da modelinize katarak değerlendirebilirmisiniz
  Gerçi 20 si kullanildi

  YanıtlaSil
 36. Temel ihtiyaçlarımızı stoklasakmi acaba? Secimlerden sonraki vergi yükünü gözönüne alirsak sanki doviz almaktan daha karlı olabilir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 10 paket makarnayı paketi 3 TL yerine 2 TL'den alarak ne kadar kar edeceksiniz? bu yaklaşım bana ilginç geliyor. Vergilerin yükseleceğini düşünüyorsanız daha anlamlı bir önlem alın bence.

   Sil
  2. tuvalet kagıtlarını stoklayın :D

   Sil
 37. Sevgili üstad,

  Şimdiye kadar ki yazılarınız ve takip edebildiğim konuşmalarınızdan, yaşamakta olduğumuz bu krizden öncekilerde olduğu gibi hızlı bir çıkış beklentisinde olduğunuzu anlıyordum.
  Bugünkü yazınızda ise kalan tek çıpa olan bütçe disiplininin de yitirilmesinden dolayı “Depresyon” beklentinizin ağırlık kazandığını ifade ediyorsunuz. Krizin daha uzun sürmesi bir yana diğer parasal göstergelerde de ilave bozulmaların olabileceğine dönük kastınız ile kur ve dövizde ilave artışlar beklediğinizi anlıyorum.
  Şimdiye kadar söylediklerim hususunda teyidinizi rica ediyorum.
  Depresyon senaryonuza katılıyor, buna Mart seçiminden sonra siyasi belirsizliğin eşlik edebileceğini düşünüyorum.

  Çok selamlar
  Cafer Demir

  YanıtlaSil
 38. Bu yazıdan benim çıkardığım sonuç, yurt dışında işler kötüye gidip ihracat yolları kötüye giderken bizim çıkış yolumuz olan iç talebin de ekonomik faaliyetlerin kötü olması sebebiyle çöküşe maruz kalması ve bizim tıkanmamızın kaçınılmaz olması. Ve ekonomik bağımlılık demek işte bu. İç talep üretim olmadığından ve kredi yokluğundan kötü. ayrıca dış talep de dışarıda yaşanan durgunluktan dolayı azalıyor. Biz nereye gideceğiz.insaflı birileri arıyoruz parası olan ve insaflı. Osmanlı gibi vicdanlı da yok ki dünyada. Tek çıkışımız inşallah ABD nin dediklerini yapmak olmaz.

  YanıtlaSil
 39. Hocam zarar yerine neden acik kelimasini kullaniyoruz. Aslinda zarar yani.

  YanıtlaSil
 40. Acilem tarım ve sanayi uretimi için reform paketi gerekli degilmi hocam.Yalnız verılen KGF ler doğru yerlere gıtmıyor.Bankalar bu fonları yandaş firmalarına verıyor.Ornegın bır banka subesıne 1.5 mılyon TL hak tanınmışsa ve bu fonu 30 firmaya dağıtıp sektörü hareketlendırecegıne, 1 tane iyi calıstıgı firmaya % 16.72 ıle verıyor.Aynı parayı % 23 faizle geri bankasına yatırttırıyor.Alan memnun veren memnun.Uckagıtcı olmuşuz Fon ne yapsın ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Akıllı bankacı parayı(krediyi) yandaş (neyi kastettiğinizi anlamadım) firmaya değil ödeyebilecek olana verir. KGF kefil de olsa kredi battığında hemen “al paranı” demiyor.
   Diğer yandan 100 birim kredi verecekseniz 20 firmaya 5’er verdiğinizde, ilk bakışta adil ve makul gibi görünse de, çok da doğru bir hareket olmayabilir. 5 firmaya 20’şer veya iki firmaya 50’şer vererek bunları kurtarabilecek ve paranızı geri alabilecekken 20 firmayı ve paranızı batırabilirsiniz.
   Kaldı ki son KGF örneğinde bankalar (mikro bazda) zararına (iyimser bir tahminle %20 ile topladıkları parayı 18,48 ile plase ederek) işlem yapmaktadır. Bu sebepledir ki patron bankaları kendilerine tahsis edilen KGF limitlerini kullandırmakta pek de hevesli davranmamaktadır. Sonuçta teminat KGF olsa da bankalar kendi kaynaklarını borç vermektedir.

   Sil
 41. Hocam bu bilgilendirme için çok teşekkür ederim.uzun zamandır bilgilendirmelerinizi takip ediyorum.
  Acaba kaynağı belli olmayan 20 milyar dolarlık sıcak para girişi hakkında da görüşlerinizi merak ediyorum. Sıcak para girişinin her seçim öncesi olması ne anlama geliyor? Ekonomiyi nasıl etkiler.hangi koşullarda çıkar. Çıkışı halinde nasıl etkileniriz.

  YanıtlaSil
 42. Ülkeyi düşünenler bu durumun az çok farkında ama ceplerini doldurmak için uğraşanların hiç umurunda değil. 20 milyon cahil ise bişey olmaz diyerek geçiştiriyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Niye cahil oldunlar standard and poors bile Sn Albayrak ile ayni beklentileri raporladi.

   Sil
  2. Adsız 22:25 o yüzden not artırmadı türkiyeye yatırım yapılamaz notunu değil mi? Ne kadar benzer beklentiymiş hsyrar yaw...

   Sil
 43. Hocam bilgilendirmelerinizi ilgiyle takip ediyorum.
  Kayıt dışı sıcak para girişi hakkında ne düşünüyorsunuz. Türkiye tarihinin en yüksek sıcak para girişi 20 milyar $ üzerinde oldu.her seçim oncesi sıcak para girişinin anlamı nedir? Yatırım koşulları uygun hale mi geliyor, iktidara güven mi artıyor yoksa iktidarı baskı altına almak ve ekonomik anlamda istediklerini mi yaptırmak istiyorlar?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kara para gir çık yapar seçim kotarılır masakın eli kolu bağlanır sonrada hiç çıkılmayacak krize girilir. Dile kolay bildiğimizhazine garantileri hariç iç-dış borç toplamı 650 milyar dolar. Bu para zor ödenir arkadaş...

   Sil
 44. Ekonomi kültürdür,dışa bağımlı olmamak lazım saygılar hocam.

  YanıtlaSil
 45. Eğer 33 milyar TL öne çekilip de Ocak ayında tahsil edilmeseydi bütçe 29,3 milyar TL açık verecekti.
  O zaman Hazine bir sonraki tahsile kadar sağlam açık verecek.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. o zaman da başka bişeyleri öne çeker. üçkağıt ekonomisi...
   gittiği yer belli ama bomba gibi patlayacak ...

   Sil
 46. Yazan, yöneten, oyuncu, senarist, yapımcı ve yayıncı kuruluş aynı ise istedikleri gibi ülkeyi yönetirler ağzı olan konuşur sadece?? Oysa herkes elinden geldiğince reel olarak bir şeyler yapması lazım sanal değil...

  YanıtlaSil
 47. Imf nin gelmesi bir sorunu bir miktar düzeltmez mı hocam

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. IMF her şeyi batırır,
   Hükümetin elindeki tüm kaynakları borç ödemesine yönlendirir.
   Hatta, yetmez ise emekli maaşlarını filan da düşürür.
   Millet aç perişan olur,
   IMF yerine bizim hükümetimiz olayı çözer,
   Halkımız hükümete destek verir.

   Sil
  2. Adsız 02:09 imf bir yerden tasarruf et der sadece. Sen kalkıp yandaşın sarayın musluğunu kısmayıp emeklinin maaşını kesersen imf ne yapsın drğilmi?

   Sil
 48. Hocam merhaba,

  Bu sürecin sonu döviz likidite sorununa yol açar mı ? Dolayısıyla yakın tarihte doğalgaz sıkıntısı , benzin kuyrukları gibi durumlar yaşama ihtimalimiz var mıdır ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onlar chp zihniyetinde olurdu, bu insanlar canla basla ulke icin calisiyorlar.

   Bu zor durumlarda bile ekonomi iyi gidiyor, o kadar saldiriya baskalari ulkeyi satardi.

   Sil
  2. Ülkede satilmadik birsey kalmamis. Hala chp zihniyeti diyor. Sattiklari hersey 1923-1950 chp döneminde yapilmis. Satilan hersey de 17 yilda olmus. Bunu göremeyecek Kadar zavalli.. Tam bir "kul".. Beter olun.

   Sil
  3. Sayın S
   Olm millet ot kuyruğuna girmiş ot.
   Benzin doğalgaz neki.

   Sil
 49. Biz yedik Allah artırsın. Sofrayı torunlar kaldırsın.

  YanıtlaSil
 50. Sevgili hocam elinize emeğinize saglik öncelikle. Arjantin ile Türkiye ekonomisini karşilaştirirsak hangi noktalarda iyi durumdayiz. Türkiyede muhalif insanlar ekonomiyi oldugundan kötü, iktidara yakin insanlar ise olduğundan daha iyi görme eğilimindeler. Objektif bir değerlendirme yaparsaniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 51. OECD: Borçlanma maliyeti artışında Türkiye ilk sırada
  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de devletin ödediği dış borçların faiz oranının artışı açısından geçen yıl üye ülkeler içinde açık farkla ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

  YanıtlaSil
 52. Bu ülkede her ne varsa zenginler için. Teşviklerden onlar faydalanir, KDV iadesini onlar alir, vergiden onlar kaçınabilir, en iyi faizi onlar alir, krediyi onlar yapilandirir, onlar batmasin diye kanunlar çikarilir destekler verilir, en iyi indirimi onlar yaptirir, hacca gidip kabe manzarali otel odasinda kahvesini o yudumlar, hatta her sene hacca giderek bütün günahlardan arınır! yaptiği ufak bir yardimla insanlarin duasini kazanir gönlünü kazanir. Ne mutlu zenginlere...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eskiden cumhuriyetin halkçılık ilkesini hissederdi sıradan vatandaş. Şimdi devlet birşey çıkarsa herkes endişe ile nereden bir kayba uğratıldığını arıyor. Devlet artık halka karşı kurulmuş ltd veya AŞ. Şeçimler öncesi dağıtılan hulufeler bunu değiştirmez.

   Sil
 53. "Her budala doğruyu söyleyebilir. Ama ustaca bir yalan uydurabilmek ancak akıllıların işidir." Samuel Butler
  Sıkıntı şu ki;biz yalan dahi söyleyemiyoruz ama buna ne gerek var ki.Bedava havlu peşinde koşan onbinler olduğu sürece yada artık meydanlarda siyasiler şunu yapacağım bunu başaracağım yerine çay ve poşet datıtacaz deyip yine de alkış alıyorsa eğer yalana ne gerek var, verilen çayları içeriz verilen poşetleri de kafamıza geçirdik mi welcome to Turkey.

  YanıtlaSil
 54. "Resesyonda ekonomi küçülürken işsizlik, enflasyon (deflasyon), paranın dış değerinde kayıp gibi diğer ekonomik göstergelerin buna eşlik etmesi pek görülmez." Hocam ekonominin küçülmesiyle işsizlik nasıl görülmeyebilir? Bu kısmı anlamadım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Resesyon iki çeyrek sonra toparlanmaya dönüşebilir bu kadar kusa sürede işsizlik çok etkilenmeyebilir.

   Sil
  2. Issizlik konusunda hesaba katilmayan bazi seyler oldugunu dusunuyorum. Secim oncesi bi isverenin 500 kisiyi isten cikardigini dusunsenize.

   Sil
 55. Saygıdeğer hocam, en kötü günlerin geride kaldığı, güçlü bir toparlanma dönemine girdiğimiz bir zamanda (Kaynak: Damat) şık bir yazı olmamış. Sizi Efes'le kınıyorum. Sağlığınıza.

  YanıtlaSil
 56. Sanayi uretimi icin düsüs yerine nicin cöküs kelimesini kullaniyorsunuz

  YanıtlaSil
 57. Bu kadar karamsar düşünmeyeceksin bence. Tamam ekonomi iyi değil ama ulke geneline baktığımızda 8-10 senede bir ekonomik buhrana giriyoruz. Burada suçu sadece devlete atmamak lazım. Devletin hata payı daha fazla ama tüketen toplum olmayı tercih ediyoruz. Tamam devlet teşvik etti demek yanlış olur. Eğer sen bağını bahçeni ekmeyip kolay yoldan fabrikada çalışıyım dersen ben yaparsam o yaparsa sonucuna hep beraber katlanmak zorunda oluruz. Unutmayın bu memlektte hala organik olarak kendi tohumunu yapip kendi samanini yapip gecinenler var. Hazirci olmayalım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Halkımız nankör kardeşim,
   Bak devlete, hükümet her şeyi yapmış,
   Bütçesini fazla verdirmiş,
   Cari açığı düşürücü işler yapmış.

   Sanayici ne yapmış? Yatmaya başlamış,
   tam üretilecek zamanda üretimi kısmış.

   Millet ne yapmış? Devlet gibi bütçesini artırmamış,
   bulduğunu harcamış, yetmemiş üstüne borçlanmış.

   Buna hükümet ne yapsın?

   Elbette bu firmalar batacak, bu insanlar alamayacak.
   Hep okuyoruz, firmalar borcunu ödeyemiyor diye,
   Niye aldın o kadar borcu?

   Kimse ayağını yorganına göre uzatmıyor, sonra
   borcum yüksek diye ağlaşıyor.

   Sil
  2. Adsız 02:06 nankör sizin gibi düşünen zihniyettir. Cumhiriyete yapmadığınız nankörlük kalmadı.

   Sil
  3. Kendi halkına nankör diyen biri o halktan olamaz, bunu tarih boyunca gördük mutalaka başka ırk yada milliyetten olup yaşadığı halka nankör diyenler mutlak süretle farklı milliyetten insanlar çıkmıştır.

   Ayrıca nankör dediğiniz halk 15 Temmuz da sokağa çıkın denildiğinde para pul düşünmeden sokakları doldurduysa ve canını feda ettiyse ki bunların hepsi gariban insanlar zengin ailelerden hiç yok içlerinde. işte bu halka nankör diyen kendisi nankördür ve hatta ülkesi için canını hiçe sayan insana nankör diyenler tespit edilip IP numaraları alınıp ceza evine gönderilmeli işte onlar vatan hainlerinin ta kendileridir.

   Sil
 58. Hocam yazınız için teşekkürler.
  Genişletici maliye ve para politikası uygulanıyorken perakende satışların ve tüketim artmaması Ricardo-Barro hipotezi ile açıklanabilir mi. RBH geçerli ise bütçe nispeten dengeli olmasına rağmen insanlar hangi sebeple gömülemeye gidiyor. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 59. "Milleti kandırmak için büyük yalanlar soyleyeceksin, milletin karnı küçük yalanlara herzaman toktur." Adolf HITLER

  YanıtlaSil
 60. Hocam buradan seçim sonrası euro ve doların türk lirasına karşı fazlaca değer kazandığını düşünebilir miyiz?

  YanıtlaSil
 61. Hocam, Ömer Seyfettin Kar beyefendi harika yorumuyla, durumumuzu çok güzel özetlemiş.

  YanıtlaSil
 62. Bu krizde hukumete destek olmaliyiz!
  Ilkokuldan bilirsiniz her halde etrafimiz dusmanlarla cevrili ataturkcu aydin bir hocam soylerdi hep
  iste bu nedenle bu hukukmete destek olmaliyiz

  YanıtlaSil
 63. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.

  YanıtlaSil
 64. Bize en kötü raporları veren Standard Poors bile, Türkiye ekonomik sorunların geçici çözümleri yerine
  semptomların çözümlerine odaklandı diyor.

  Demek ki, Sn Albayrak bu işi başarıyor, hızlı bir dönüşüm yapıyor.

  Dönüşümde bu tarz acılar yaşanması normaldir, ülkemiz büyük ve hızlı bir ekonomik gelişme
  arefesine girmiş bulunuyor, biraz daha sabır etmek lazım.

  Unutmayalım ki Almanya bile şu anda sorunlar yaşıyor, küresel ekonominin bu kadar zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, Başkanlık sistemi Türkiye'nin en az hasar ile kurtulmasını sağlayacak.

  Tabi muhalefet kabul etmese bile, güneş balçık ile sıvanmıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eskiden pek yoktu şimdi burası da troll kaynamaya başladı.

   Sil
  2. Siz hangi dönüşümü gördünüz? Manav pazardan Tanzim Satış dönüşümünü mü? Nerede yaşıyorsunuz da yüzünüz kızarmadan bunları yazıyorsunuz?

   Sil
  3. Adsız 03:13 neymiş bu semptomlar bi yaz bakalım.
   Arkadaş tek yaptıkları viop ta kaldıraçlı shortlamak karşısında ciddi oyuncu çıkarsa mb nin zararını tüm millet hazineden öder nasılsa değil mi? Geçin bu işleri parlatmaları geçin bi kalem

   Sil
 65. Chipli beyin uretimi ve arge ve de Robot imalati yapmazsak sansimiz zor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir ucundan da sen tut üretmeye baslayalim bu cipleri. Tanzim satista lazim olur.

   Sil
 66. Tanzimatli satislar hakkinda ne dusunuyorsun

  YanıtlaSil
 67. Sosyopatların en önemli özelliklerinden biri: PATOLOJİK OPTİMİZM.
  Bu ülkeye bakarken Psikololojiyi gözden çıkarmamak lazım.
  Sosyopat 1 Saray idaresi her daim hastalıklı bir iyimserlik içinde varoluyor.
  Medyasıyla, dalkavuklarıyla, ulufe bağımlısı olmuş tabanıyla-
  Hakikatleri görmeyecek; kendilerini iyi HİSSETTİREN palavraları pompalamaya devam edecekler.

  YanıtlaSil
 68. Sosyopatların en önemli özelliklerinden biri: PATOLOJİK OPTİMİZM.
  Bu ülkeye bakarken Psikololojiyi gözden çıkarmamak lazım.
  Sosyopat 1 Saray idaresi her daim hastalıklı bir iyimserlik içinde varoluyor.
  Medyasıyla, dalkavuklarıyla, ulufe bağımlısı olmuş tabanıyla-
  Hakikatleri görmeyecek; kendilerini iyi HİSSETTİREN palavraları pompalamaya devam edecekler.
  Siyasetlerinin temelinde Sosyopatların Özellikleri yatıyor.
  Ekonomik tercihlerinin ve maskelerinin temelinde de.
  Kendilerini İYİ hissetmek ve etraflarına durumu iyi hissettirmek istiyorlar.
  Titanic buzlu sulara gömülünceye kadar-
  Bizim gemiye bir şey olmaz!
  Ve Kemancılara müzik yaptırmaya devam.

  YanıtlaSil
 69. IMF' yi unutun, niyet mektubu olmadan kuruş vermem dedi. IMF'siz imf uygulayacaklar. Şu anda dovizin artmamasındaki tek neden, seçime kadar varlık vergisi ve kambiyo kısıtı tedbirlerinin uygulanmayacagı beklentisi. Seçim öncesi para yurtdışına dönmeye başlayınca anlayacaksınız. Seçim sonrası %20 varlık vergisi ve kambiyo kısıtı ile doviz mevduatlarının tl'ye çevrilmesiyle bir sonraki seçime kadarki dövizi bulacaklar. Gerisini düşünmüyorlar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Imf kaz gelen yerden tavuk esirgemez, hep boyle der, sonra parayi verir.

   Sil
  2. Varlık vergisi, tabi yw kurtarılması gereken beşi bir yerdeler dahil yüzlerce yandaş zombi şirket var.Erzak koli vs dağıtılması gereken milyonlarca güruh var. Maaşa bağlanmış troller padişah sevdalıları var. Daha suriyeli afgan afrikali türlü çeşitli yabancı var bakılıp ev bark iş sahibi yapılacak değil mi ama? İmf dünya bankası kesmez bu masrafları... Valık vergiside koyar yunanitan örneğindeki gibi mevduatların üzerine de oturulur... Ekonomik olağanüstü hal yetkisi yasası boşuna çıkarılmadı sanırım...

   Sil
 70. S&P elbet iyi hava pompalayacak, müşterilerinin burada dünya alacağı var. Parasını kurtarmak istiyorlar.

  YanıtlaSil
 71. Hocam ben siyasetci degilim,ben devrimciyim. eger okursaniz lutfen bu katagoride degerlendirdigimi dusunun. 80 ihtilalinde okul isi bitti. 80 de tezgahtarlik 83 de gedikpasada tüccarliga basladim. bugun 21 yildir türkiyede seyahat acentasi ve yat sirketi, 10 yildir orta avrupada tur operatörüyüm. 2015 de commerzbank turkiye raporunu okudugumda bas bas bagirdim kendi sektörume(Yat sektörü)ama sektörumde sunu gordum herkes kolayca kredi akiyor hatta alamayanlara KGF destek oluyor ve insanlar mutlu. ben krizi gordum ve 3 tane tekne gibi bazi varliklari sattim. herkes yanlis bakti bana ne oluyor diye sadece avrupada fuarlarda hic bir devlet destegi almadan yarim milyon euronun ustunde masraf yaptim. 3 yildir bagiriyorum kredilerinizi kapatin hatta kartlarinizi bile sifirlayin kullanmayin diye ama kimseye dinletemedim. ben bir vatanseverim halkimin rahat yasamasini istiyorum burda emekli dunya turuna cikiyor ulkemde tanzim satista insana cok zor geliyor. son sözüm su olacak hocam seviyeli yasamak icin üretmek,tasarruf etmek,dogal yasamak,emege saygi duymak, borcsuz yasamak vatanimizda mumkun olmazmi bunun bir makalesini yazamazmiyiz. 1923-1950(yaklasik) arasi bu basarildi ya sonrasi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bütün devrimciler birleşin.

   Sil
  2. Hocam sol tahlilcilerde gelmis, Rotchildci yaninda bu solcu da iyi bir kitle gorunumu vermis. Hos gelmis sefalar getirmis.

   Bu solcu arkadasta biraz kapitalist tecrubesi de var.

   Sil
 72. Sevgili hocam onca yorum yazan arkadaşlar yanlarinda bu sisteme şu taşıyan bir kişiyi sade bir dile durumu özetleyip ikna etmeye calisiyorlami, yoksa herkes birer korkakmi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Insanları ikna edemezsiniz. Insanlar ikna olur (isterlerse).

   Sil
 73. Hocam, geçmiş olsun. Akşam trol saldırısına maruz kalmışsınız, bir arkadaşımız yememiş içmemiş bütün gece yorum yapmış :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen de 2 Saat gec uyu onun yazdiklarina yorum yap. Antitroll vazifeni yerine getir.

   Sil
  2. Mahfi hoca'ya yazdığım geçmiş olsun mesajı seni neden bu kadar gerdi 12:46? Yoksa o trol sen misin? :)

   Sil
  3. evet benim

   Sil
  4. Aldırmayın. Ben hiç aldırmıyorum.

   Sil
 74. Hocam öncelikle yazılarınız için emeğinize, aklınıza sağlık. aklıma takılan birkaç soru var. 1-) 2008 sonrası gelişmiş ülkelerin ciddi anlamda para basmasına rağmen neden enflasyon oluşmadı? 2-) Basılmış bu kadar para sonrası hem devletler, hem bireylerin çok borçlu olması ne kadar sürdürülebilir? bu durumun sonuçları benim gibi beyaz yaka işinde gücünde insanları nasıl etkiler? saygılar,

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 1. Çünkü onların parası rezerv para bastıklarında dünyaya dağılıyor.
   2. Sürdürülmesi zor.

   Sil
  2. Hocam orduları gücünü koruduğu sürece sürdürürler. Çin bile geri adım hazırlığında. Ama trump iyi kutuplaştırdı ülkesini. Biz patlamadan abd patlarsa bu kutuplaştırma politikasından hiç şaşırmam.

   Sil
 75. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trakya'da 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi. Kurtulacağız galiba hocam.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Her secimden önce nasil oluyorsa ülkenin heryerinden Petrol, dogalgaz ve maden fiskiriyor. Secim sonrasinda ise tanzim satis kamyonlari..

   Sil
  2. Her seçim öncesi petrol, gaz vs. doğal kaynak buluruz. Bu sefer yeni bir seviyeye geçtik Çorum'da ALTIN rafine edecekmişiz!
   Bu güne kadar bulduklarımız/çıkardıklarımızı stok mu yaptık kötü günler için?!

   Sil
  3. Eskiden bakanlar filan dogalgaz bulduklarini soylerlerdi.

   Bu sefer bizzat Reis aciklamis, demekki ciddi bisiler var.

   Sil
  4. Yok ya hava cıva hepsi hava gazı... Olmayan gaza amin demiyelim...

   Sil
  5. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp.

   Sil
 76. Butün bunlara rağmen. Imkansızlıklar içinde ki umudu bulacağız.

  YanıtlaSil
 77. Hocam Sherlock Holmes kitaplarını Türkçe okuduysanız hangi yayınevini tercih ettiğinizi söyleyebilir misiniz ? Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben çeşitli yayınevlerinin kitaplarını okuyorum ama en beğendiğim T.Iş Bankası yayınlarından çıkanı.

   Sil
 78. Google dan baktimda Türkiyede 2016,2017 ve 2018 yilinda da değişik yerlerde doğalgaz bulunmuş. Acaba neden çikarilmiyor bu doğalgaz belkide çikarmak ekonomik değildir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Reise oy verenler google nedir biliyor mu" diye sordun mu hic kendine?

   Sil
  2. Her seçim öncesi maksatlı çıkarılan haberlerdir bunlar. Önemsemeyiniz...

   Sil
 79. Hocam, kurla ilgili sorulara özellikle cevap vermiyorsunuz, bu bir prensip kararımı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Prensiple ilgisi yok sadece boyle bir ortamda anlamlı bir tahmin yapılabileceğini düşünmüyorum.

   Sil
 80. Hocam, bu dolar çok can yakar. Beni yaktı kimse yanmasın. Arkadaşlar yanmış biri olarak sizlere tavsiyem altın ya da arsa, tarla alın. Gerisi yalan. VIOP tu, borsaydı, dolar, avro, kaldıraçlı piyasalar hepsi yağız Anadolu delikanlilarinin alın terini çalmak için icat edilmiş gibime geliyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Türkiye kısa vadede TL, uzun dönemde maalesef döviz'le işleyen bir ekonomi. Kişibaşına, ABD'den daha verimli olur ve bir şekilde daha çok katma değer üretirseniz, TL uzun vadede kazanır.

   örnekler

   1-Ev fiyatlarına bakın yıllardır, 90'lı 2000'li yıllardan itibaren dolar bazında aynı ya da düştü.
   2- Öte yandan Kamu Genel Müdür maaşı 20 sene önce de 2000 USD civarı idi şimdi de aynı. Bu arada, ABD'de 20 senede ücretler USD bazında reel olarak artarken.

   (Tabi RTE döneminde yurtdışındaki ucuz faiz nedeniyle aşırı borçlanma yapıldı, çok döviz ülkeye aktı ve dolar olması gereken değerin altında kaldı uzun bir süre icin. Şimdi önümüzdeki dönem, belki 10 yıl, dengelenme dönemi. Yoksa ya dış denge ya da iç denge bozuluyor ve bir yere kadar.)

   Sil
 81. Usdtry
  Anaparite eurousd dxy ve Türkiye de ki dolar talebine bağlı.
  Dolarin 5 altina düşmesi için uzun vadeli güvenin inşa edilmesine bagli
  5 ustu ve yeni rekor ise parasal çekilmenin boyutu ve bizim politikamiza bagli

  YanıtlaSil
 82. Türkiye Ekonomisindeki Gidişin Analizi

  Analiz: "Neymiş bu yapısal reformlar" aşamasındaysak vay halimize.

  YanıtlaSil
 83. Mahfi bey ekonomi bakanı elinde dolar tutanları hedef gösterip " Dolar aldık dolar düştü.' Siz tutmaya devam edin bakın ne olacak. Siz daha çok beklersiniz" diye açıklama yapmış.

  Hocam kambiyo rejimi mi değiştirilecek yada döviz hesaplarına limit, el koyma yada dondurma şeklinde bir olağanüstü karar mı alınacaktır?

  Sizi seviyoruz, teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Secim sonuclarina göre hazirlik yapiyorlar. Hele bir bu yerel secimi de kazandilar mi kimse tutamaz artik onlari.

   Milli iradenin karari ile söylediklerinizin gerceklesmesini kim engelleyebilir. Sonsuza Kadar kimse karsi gelemez artik.

   Sil
  2. Bu konularda hiçbir bilgim yok. Ama düşüncemi söyleyeyim: Türkiye, hatalarıyla sevaplarıyla açık bir ülke, küresel sistemin bir parçası, o nedenle bu tür kararlar öyle kolay kolay alınamaz diye düşünüyorum.

   Sil
 84. hocam guzel insansiniz. allah razi olsun sizden. insallah bu cabalariniz ve umudunuz bosa gitmez.

  YanıtlaSil
 85. Merhaba Mahfi Bey, hükümetin ucuz meyve sebze satışı için ucuz et satışında yaptığı gibi marketlerle anlaşmak yerine Tanzim çadırlarında satış yapmayı tercih etmesini nasıl yorumluyorsunuz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tarım ve hayvancılık politikasında son 20 yılda yapılan yanlış uygulamaların vardığı olumsuz sonuçları tanzim satışıyla düzeltmek ne yazık ki uzun vadede mümkün değil. Kısa vadede yararı olabilir.

   Sil
  2. Selam, et meydanlarda aciktan satilamayacagi icin, marketler ile anlasti. Et hemen kokar ve bozulur.

   Sil
 86. Hocam dolarda yada altinda terste kalan ciddi zararda olan insanlara ne tavsiye edersiniz TL ye geçsinler mi? Bide bu kadar insan nasil yanildi nasil oyuna geldi izah eder misiniz?

  YanıtlaSil
 87. İçim karardi yeminle. Ne olavak bizim gelecegimiz :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İyi olacak, ama bayağı bir sıkıntı çekilecek.

   Sil
  2. hocam sizi cok pozıtıf gordum.bence iyi olan birsey yok.Sehir hastanelerıne odenenecek para, biliyorsunuz bunlarda kopruler gıbı ozel sektore yaptırılmıstı.2019 da 6 mılyar , 2020 de 14 mılyar 2021 de 21 mılyar 2022 de 33 mılyar olacak.Ne diyorsunuz bu duruma ?

   Sil
 88. Hocam size bir mail attim lutfen bakiniz :)

  YanıtlaSil
 89. Hocam 650 milyar USD toplam borç var denılıyor.Cari acık ta yıllık 26 mılyar USD .yanı borçla borç odemeye devam.Buborc sizin tahmınınız bu sartlar altında kac yılda odenır ? veya odenır mi en güzel soru ?

  YanıtlaSil
 90. Sevgili hocam Atilla Yeşilada seçimden önce dolarda 6,50 TL görülecek dedi. Ağustos kur şokundan sonra 1000 kişi aratmayacak dese 1 kişi artacak dese artacak diyen bir kisiye inanır hale geldik. Biz küçük yatırımcıları bu tür tahminler çok etkiliyor. Atilla hocayla tanışıyor musunuz nasil bir ekonomisttir. Ben şahsen Atilla yesiladayi 4 ay önce falan tanidim videolarini izledim ve etkilendim. Hatta doların 5,50 ye düşeceğini bilen insan olarak ünlenendiye. Aslında ben dolar 5,50 olacak dediği videoyu izledim o zaman dolarin 6,16 civarında olduğunu ve aciklamadan birkaç gün önce TCMB nin çok ciddi faiz artirdigini gördüm. iddiasının dayanağını ise papazın serbest bırakılması üzerine kurduğunu kendisi söyledi. Videolarini izlediğimde ekonomiden iyi anladığını ve dostane tavsiyeler verdiğine inandım. Ama tabi yinede içimde bazi şüpheler var. Ne dersiniz bu insana güvenelim mi?

  YanıtlaSil
 91. Sevgili hocam;
  1. S&P’nin geçici çözümler dediği bu 33 Milyar mı?
  2. Boşta duracak bir parayı mı Nisan’dan Ocağa çektiler? Yoksa Nisan’da gelecek bu paranın zaten gideceği planlanan bir kalem var mıydı?
  3. 2018’de harcanmayan bu para 2019’da nereye harcandı?
  Teşekkürler

  YanıtlaSil
 92. Hocam ister misiniz dünya ekonomisindeki durumun bozukluğu iç siyaset malzemesi yapılsın? “Biz aslında çok iyiyiz ama dünya bizi frenliyor” tarzında açıklamalar yapılsın...

  YanıtlaSil
 93. hocam, konut fiyat artışları ortalaması %9,5 civarında gerçekleşmiş yıllık. oysa enflasyon %20 üzerindedir. ayrıca satışlar da %24 ün üzerinde daralmış. inşaat piyasası giderek çakılmaya başladı. bir büyük seramik üreticisi geçici iş durdurma kararı almış. inşaat sektörünün yan sektörleri de daralmaya başlamış görünüyor hocam. ciddi likidite sıkışıklığı var hala piyasada. basıyla yapay faiz düşürülmesine rağmen kredi mekanizmasının daralması ki enflasyonun çok altına inmiş durumda kredi tabanı hacmi; paranın devir hızı belirgin biçimde düşmüş görünüyor. ayrıca cari açık yine yeniden artma eğilimine giriyor. bu kur-faiz tarafında yine yeniden yukarı yönlü baskı yapabilir diye düşünüyorum hocam. bu konularda düşünceleriniz nedir hocam?. iyi çalışmalar dilerim.

  YanıtlaSil
 94. Grafiklerde 2017 öncesi verilse bir şey ortaya çıkacaktı. Aslında bu kriz bilinçli geciktirilmiş bir krizdir. Kredi garanti fonu ve benzeri uygulamalarla krizin zamanı geciktirilmiştir. Oysa bu başlı başına hastalığı arttırmıştır. 2017 başında yaşanacak bir kriz 2-3 senede geçecek iken şimdiki krizin 4 yıl veyahut daha fazla olması daha olasıdır. Bunun sebebi açıktır. Ekonomi, karşılıksız borçlanmalarla, sağlıklı olmayan organlardan hastalığın sağlıklı organlara da sirayet edecek bir şekle dönüşmüştür. aslında 2017 yılı içinde kapanması gereken firmaların devamı para enjekte edilerek sağlanınca, bunların borçları yükselen faiz oranları ile şişmiş ve tabana yayılan bir borçluluk ortaya çıkmıştır. Grafiği 2016 başından alsaydınız keşke hocam

  YanıtlaSil
 95. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Lozan Antlaşması 2023'de Bitecek, Biz de Madenlerimizi Çıkarabileceğiz!

Dolardan TL'ye Geçişin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine

Kapitalizm