29 Temmuz 2015 Çarşamba

Orta Gelir Tuzağında Türkiye

Orta gelir tuzağı
Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada sıkışıp kalması haline orta gelir tuzağı denir. Orta gelir tuzağı bir ekonomide kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi ya da belirli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra durgunluk içine girilmesini, özetleyen bir yaklaşımdır.  

27 Temmuz 2015 Pazartesi

2015 Tahminlerimi Yeniledim

Aşağıdaki tabloda eski ve yeni tahminler yer alıyor. İlk sütunda tahmin konusu göstergelerin adları var. İkinci sütunda (OVP 2015), hükümetin Ekim 2014’de açıkladığı Orta Vadeli Programda 2015 yılı için öngördüğü tahminler yer alıyor. Bu tahminlerde bir değişiklik yapılmadığı için aynen bırakıyorum. Üçüncü sütunda (IMF Ekim) IMF’nin Ekim 2014 WEO Raporunda Türkiye için yaptığı 2015 yılı tahminleri, dördüncü sütunda (IMF Nisan) IMF’nin 2015 Nisan ayında yaptığı yeni tahminler sergileniyor. Beşinci sütunda (ME Ocak) benim bu yıla girerken yaptığım tahminler, son sütunda ise (ME Temmuz) yaptığım düzeltmelere dayalı yeni tahmin setim yer alıyor.

26 Temmuz 2015 Pazar

Küresel Barış Endeksindeki Yerimiz ve Risk Primimizle İlişkisi

Ekonomi ve Barış Enstitüsü, hiçbir partiye üye olmayan, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir araştırma kurumu. Barış ve barışın ekonomiyle ilişkileri konusunda çalışmalar yapıyor. Yayınladığı raporlar içinde en ilgi çekici olanlarından birisi Küresel Barış Endeksi. Bu endeks 162 ülkeyi, 23 farklı niceliksel ve niteliksel göstergeyle ele alıp kıyaslıyor. Bu göstergelere dayanarak bir ülkenin barışa ne kadar yakın (barışçıl) veya barıştan ne kadar uzak olduğunu ölçmeyi amaçlıyor. Göstergeler ve taşıdıkları ağırlıklar şöyle:

24 Temmuz 2015 Cuma

Lozan Antlaşması'nın 92. Yıldönümü: Sevr ve Lozan Antlaşmalarına Göre Türkiye Toprakları


SEVR Antlaşmasıyla Türk Toprakları (Osmanlı İmparatorluğu - İmza Tarihi: 10 Ağustos 1920) Kalan Türk Toprakları sarı boyalı alandır.

LOZAN Antlaşmasıyla Türkiye (TBMM Temsilciler Heyeti - İmza Tarihi 24 Temmuz 1923)

Ulusal Kurtuluş savaşını niçin ve kime karşı verdiğini unutan bir toplum eninde sonunda bir kez daha benzer bir savaş vermek zorunda kalır. 

Bizdeki belgelere inanmayanlar için Sevr Antlaşmasının İngiltere'de basılmış hali:

Sevr Antlaşması’nın imzalanmadığını öne sürenler için not: Varsayalım ki Sevr Antlaşması imzalanmamış olsun, bu harita fiili durumu gösteriyor. Yani Padişah bu belgeyi ister onaylamış olsun isterse onaylamamış olsun 1920 yılının ortasında fiilen ülke bu şekilde parçalanıp paylaşılmış durumda. Buna karşı çıkan ise Osmanlı ailesi değil Atatürk ve arkadaşlarıydı. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...